Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε. 2013/2021

Οδηγίες εφαρμογής της A.1205/2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε - Tροποποίηση της ΠΌΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης

15 Ιανουαρίου 2021