Κανονισμός 3846/1987

Κανονισμός (ΕΟΚ) της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1987 που καθορίζει την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή

24 Δεκεμβρίου 1987