Κανονισμός 612/2009

Κανονισμός της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα

17 Ιουλίου 2009