Κανονισμός 511/2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαίου 2011 για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κορέας

31 Μαΐου 2011