Κανονισμός 519/2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών και αποφάσεων λόγω της προσχώρησης της Κροατίας.

10 Ιουνίου 2013