235 Α' 1954

Προεδρικό διάταγμα 3026/1954

Περί του Κώδικος των Δικηγόρων

08 Οκτωβρίου 1954