202 Α' 1973

Προεδρικό διάταγμα 118/1973

Περί κώδικος φορολογίας κληρονομιών,δωρεών ,προικών και κερδών εκ λαχείων

05 Σεπτεμβρίου 1973