Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Θεματική Ενότητα: Τελωνειακά Θέματα
Καθαρισμός πεδίων
3 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 21/05/2013
και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 01.01.2013.
γ) Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει, με υπεύθυνη δήλωση του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/06/2013
και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/07/2013
τρόπο τις οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας.
4. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει:
α) να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του
Σελίδα 1 από 1