Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Καθαρισμός πεδίων
3 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 06/06/2013
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/12/2015
ΘΕΜΑ: Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας
 Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:
«1. Το προσωπικό του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει, απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/02/2016
που βρίσκεται αριστερά του ΑΜΥ (δείτε την παραπάνω εικόνα). Στο πεδίο της «ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», μπορούμε να καταχωρίσουμε απ΄ ευθείας τον κωδικό της υπηρεσίας (αν τον γνωρίζουμε) ή με διπλό κλικ να ενεργοποιήσουμε τον καταρράκτη και να επιλέξουμε την υπηρεσία ή μετά το σύμβολο % να δώσουμε μέρος της ονομασίας πχ «%ΚΑΒΑ» για να επιλέξουμε την Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (χρησιμοποιούμε κεφαλαία ελληνικά). Προτείνεται
Σελίδα 1 από 1