Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
Καθαρισμός πεδίων
4 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/08/2018
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Α 1166764 ΕΞ 2018/2018 - «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/788 της Επιτροπής της 30ης Μαϊου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1993 , για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ όπως επεκτάθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής αυτών των χωρών είτε όχι. »
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2018
Σελίδα 1 από 1