Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
Καθαρισμός πεδίων
129 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5030518 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού κανονισμού (ΕE) αριθ. 1379/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων νήματος από ίνες γυαλιού καταγωγής Δημοκρατίας της Κίνας και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 248/2011 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/12/2014
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2015
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5029534 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού κανονισμού (ΕE) αριθ. 1313/2014 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών (συγκεκριμένα, μανταρινιών κλπ) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/12/2014
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5028621 ΕΞ 2014/2014 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού κανονισμού (ΕE) αριθ. 1283/2014 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2014, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας και Μαλαισίας μετά από επανεξέταση ενόψει λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/12/2014
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/03/2016
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/08/2016
A785
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :
1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και
2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τo φύλλo 3 του Κεφαλαίου 39, το φύλλο 2 του κεφαλαίου 44, το φύλλο 14 του κεφαλαίου 73 και το φύλλο 4 του κεφαλαίου 85 με τα ταυτάριθμα φύλλα των κεφαλαίων αντίστοιχα του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/01/2017
Xinchang Best Foods Co., Ltd A889
Θα πρέπει να διαβάζεται ως: Κωδικός TARIC:
Zhejiang Fomdas Foods Co., Ltd
A889
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :
1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και
2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τo φύλλo 2α του Κεφαλαίου 20, με το ταυτάριθμο φύλλο του κεφαλαίου αντίστοιχα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 1004818 ΕΞ 2017/2017 - «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1998 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για πέντε παραγωγούς-εξαγωγείς σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2013/707/ΕΕ ,όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. »
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/01/2017
κωδικούς Taric B794, B795, Β845, Β866 και Β868 .
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :
1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 1λ, 1ξ, 1ο και 1π του Κεφαλαίου 85 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/01/2017
Ινδίας, Ινδονησίας και Μαλαισίας, έληξε στις 13.11.2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :
1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και
1. 2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αφαιρέσουν το φύλλο 1 του Κεφαλαίου 29 και να επαναριθμήσουν τα υπόλοιπα φύλλα του ιδίου Κεφαλαίου , του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 18/09/2015
για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 8 και 8α του Κεφαλαίου 72 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, και να προσθέσουν το φύλλο 8β του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5018389 ΕΞ 2015/2015 - Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1403 της Επιτροπής της 18ης Αυγούστου 2015, σχετικά με την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για έναν παραγωγό-εξαγωγέα σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/09/2015
συνδεδεμένη εταιρεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες καλύπτονται από κοινού από τον πρόσθετο κωδικό TARIC B923. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται : 1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 1 και 1σ του Κεφαλαίου 85 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2015
για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 1 του Κεφαλαίου 39 με το αποστελλόμενο ταυτάριθμο φύλλο, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 1131263 ΕΞ 2016/2016 - Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1402 της Επιτροπής της 22ας Αυγούστου 2016, σχετικά με την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για τρεις παραγωγούς-εξαγωγείς σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2013/707/ΕΕ ,όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/09/2016
κωδικούς Taric B859, B860 και Β869 .
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :
1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 1ο και 1π του Κεφαλαίου 85 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 1125502 ΕΞ 2016/2016 - Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1382 της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2016, σχετικά με την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για πέντε παραγωγούς-εξαγωγείς σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2013/707/ΕΕ ,όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/08/2016
κωδικούς Taric B792, B813, B852, B897 και Β898 .
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :
1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 1λ, 1ν,1ο και 1ρ του Κεφαλαίου 85 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 1086154 ΕΞ 2016/2016 - Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/704 της Επιτροπής της 11ης Μαϊου 2016, σχετικά με την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για δύο παραγωγούς-εξαγωγείς και για την τροποποίηση της εκτελεστικής Απόφασης 2015/87 για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές κιτρικού οξέος , καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/06/2016
Ensign Industry Co., Ltd (πρόσθετος κωδικός Taric Α882) και TTCA Co. Ltd (πρόσθετος κωδικός Taric Α878) . Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται : 1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 4 και 4α του Κεφαλαίου 29 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/04/2016
.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αφαιρέσουν τα φύλλα 1η και 1θ του Κεφαλαίου 31 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/04/2016
των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τa φύλλa 9 και 19 του Κεφαλαίου 85 με τα ταυτάριθμα φύλλα του ιδίου κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).
Σελίδα 1 από 7