Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
Καθαρισμός πεδίων
6 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/10/2015
της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα
Όσον αφορά την υποχρέωση του Τελωνείου Εξόδου/Φόρτωσης να τηρεί στο αρχείο του το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ), που είχε προβλεφθεί με την (α) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ (Κεφάλαιο 5.6), σας γνωρίζουμε ότι από 1/11/2015 το ΣΕΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5.8 της εν λόγω ΕΔΥΟ και την αποστολή
Σελίδα 1 από 1