Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Γεν. Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους
Καθαρισμός πεδίων
26 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/04/2013
ΘΕΜΑ : “Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013” Σας αποστέλλουμε το Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου του έτους 2013 για τους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας. Για τη σύνταξη του Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα εφαρμογής του αντίστοιχου Σχεδίου για το 2012. Το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/03/2016
, για τις δικές σας ενέργειες. Για τη σύνταξη του σχεδίου ελήφθησαν γενικά υπόψη τα αποτελέσματα εφαρμογής του αντίστοιχου Σχεδίου των προηγουμένων ετών. Το σχέδιο περιλαμβάνει αντίστοιχα τέσσερα κεφάλαια: (Ι) Αιθυλική Αλκοόλη & Αποστάγματα, (ΙΙ) Αλκοολούχα Ποτά, (ΙΙΙ) Οίνος και (IV) Ζύθος. Οι Χ.Υ. και τα τμήματα Χ.Υ. θα πρέπει να προγραμματίσουν τους σχετικούς ελέγχους, για το 2016, με βάση
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/03/2015
, για τις δικές σας ενέργειες. Για τη σύνταξη του σχεδίου ελήφθησαν γενικά υπόψη τα αποτελέσματα εφαρμογής του αντίστοιχου Σχεδίου των προηγουμένων ετών. Το σχέδιο περιλαμβάνει αντίστοιχα τέσσερα κεφάλαια : (Ι) Αιθυλική Αλκοόλη & Αποστάγματα, (ΙΙ) Αλκοολούχα Ποτά, (ΙΙΙ) Οίνος και (IV) Ζύθος. Οι Χ.Υ. και τα τμήματα Χ.Υ. θα πρέπει να προγραμματίσουν τους σχετικούς ελέγχους, για το 2015, με βάση
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/08/2014
περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια : Αιθυλική Αλκοόλη & Αποστάγματα (Α), Αλκοολούχα Ποτά (Β), Αμπελοοινικά Προϊόντα (Γ) και Ζύθος (Δ). Οι Χ. Υ. θα πρέπει να προγραμματίσουν τους σχετικούς ελέγχους για το 2014, με βάση το αποστελλόμενο σχέδιο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις αντίστοιχες Χ.Υ. εργαστηριακής υποστήριξής τους, όπου αυτό προβλέπεται. Όσον αφορά τον τρόπο καταγραφής και κοινοποίησης
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/03/2012
. Το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια (Αλκοόλη και Αποστάγματα, Αλκοολούχα Ποτά, Οίνος, Ζύθος). Στο τέλος επισυνάπτονται υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι (προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών), ΙΙ (αλκοολούχα ποτά) , ΙΙΙ (οίνοι) και IV (ζύθος), καθώς και του απογραφικού δελτίου από όλα τα πεδία ελέγχου. Για την καλύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την υπηρεσία μας, σας αποστέλλεται αρχείο excel
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/03/2011
. Το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια (Αλκοόλη και Αποστάγματα, Αλκοολούχα Ποτά, Οίνος, Ζύθος). Στο τέλος επισυνάπτονται υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι (προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών), ΙΙ (αλκοολούχα ποτά) και ΙΙΙ (οίνοι) καθώς και του απογραφικού δελτίου από όλα τα πεδία ελέγχου. Για την καλύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την υπηρεσία μας, σας αποστέλλεται αρχείο excel με τους
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/11/2010
προς την οδηγία 2009/122/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 242 της 15-9-2009) για την τροποποίηση , με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 96/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ορισμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διμερών μειγμάτων υφανσίμων ινών. Η ανωτέρω απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, που τροποποιεί το κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/03/2013
να διενεργείται στα τρόφιμα ή προσομοιωτές τροφίμων που καθορίζονται Παράρτημα ΙΙΙ και σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του Παραρτήματος V (άρθρου 18 παράγραφος 2). Η εφαρμογή μεθόδων επαλήθευσης είναι υποχρεωτική για τις αρχές ελέγχου κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.  Για υλικά και αντικείμενα που δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με τρόφιμα, η μέθοδος επαλήθευσης
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/07/2014
τους και 2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν με τα αποστελλόμενα φύλλα 2 και 2ιη τα ταυτάριθμα φύλλα του Κεφαλαίου 69 του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (β΄σχετική).
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2014
στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (φύλλο L84/20-03-2014), καθώς και ένα διορθωτικό αυτού (φύλλο L105/08-04-2014). Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό, ο οποίος αποτελείται από 4 κεφάλαια και 3 παραρτήματα, καταργείται (άρθρο 35 αυτού) ο καν. (ΕΚ) 1601/91 και θεσπίζονται, εκ νέου, οι σχετικοί κανόνες για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα. Ειδικότερα: 1. Στο άρθρο 1 του κοινοποιούμενου κανονισμού, καθορίζεται
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/07/2014
  να  χρησιμοποιηθούν  για  ανθρώπινη  κατανάλωση, με σκάφη θαλάσσης που δε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη  μεταφορά τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι  τηρούνται οι όροι των άρθρων 2  και  3  του  παρόντος  κανονισμού.  Η  ρύθμιση  αυτή  γίνεται  κατά  παρέκκλιση  του  σημείου 4  του  κεφαλαίου  IV  του  παραρτήματος  II του  κανονισμού  (ΕΚ) 852/2004  «για την υγιεινή των τροφίμων».    Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2
Σελίδα 1 από 2