Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Θεματική Ενότητα: Τελωνειακά Θέματα
Καθαρισμός πεδίων
18 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/02/2020
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/08/2018
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/03/2020
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε. 2097/2021 - 1. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις», Α΄44/26.3.2021. 2. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου είκοσι επτά του Ν.4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση»,Α’66/23.4.2021.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/05/2021
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Α 1166764 ΕΞ 2018/2018 - «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/788 της Επιτροπής της 30ης Μαϊου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1993 , για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ όπως επεκτάθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής αυτών των χωρών είτε όχι. »
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2018
Σελίδα 1 από 1