Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 1999
Καθαρισμός πεδίων
4 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/07/1999
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,με ορισμένες όμως μεταβολές, που απoσκoπoύν στην εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης,αλλά και στη μεγαλύτερη πρoστασία των διοικουμένων.
Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας περιλαμβάνει 'Εξι (6) Κεφάλαια:
Σελίδα 1 από 1