Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 2015
Θεματική Ενότητα: Τελωνειακά Θέματα
Καθαρισμός πεδίων
60 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/04/2015
Άρθρο 1
Υποβολή Αίτησης
Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 1 του πρώτου κεφαλαίου «Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση» του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου οικ. 78387/6468/2015 - Καθορισμός του τρόπου πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους, των οργάνων, της διαδικασίας και του τρόπου πληρωμής του προστίμου του άρθρου 18 Α΄ του Ν. 3446/ 2006 (Α΄ 49) από τους ιδιοκτήτες οχημάτων στα οποία δεν έχει διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, της διαδικασίας εντοπισμού τους και κάθε άλλης λεπτομέρειας αναγκαίας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 24/12/2015
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2015
Τύπος εγγράφου: ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/06/2015
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 18/09/2015
για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 8 και 8α του Κεφαλαίου 72 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, και να προσθέσουν το φύλλο 8β του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5018389 ΕΞ 2015/2015 - Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1403 της Επιτροπής της 18ης Αυγούστου 2015, σχετικά με την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για έναν παραγωγό-εξαγωγέα σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/09/2015
συνδεδεμένη εταιρεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες καλύπτονται από κοινού από τον πρόσθετο κωδικό TARIC B923. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται : 1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 1 και 1σ του Κεφαλαίου 85 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/09/2015
για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 1 του Κεφαλαίου 39 με το αποστελλόμενο ταυτάριθμο φύλλο, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/09/2015
από: Κωδικός
TARIC:
China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd
Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co., Ltd B893

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :
1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και
2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 1, 1η και 1ρ του Κεφαλαίου 85
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Α 5015594 ΕΞ 2015/2015 - Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1019 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2015, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1106/2013 του Συμβουλίου για την οριστική επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 861/2013 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ράβδων ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής Ινδίας και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/49 της Επιτροπής.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 20/07/2015
: 1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 8, 8α και 9 του Κεφαλαίου 72 με τα αποστελλόμενα ταυτάριθμα φύλλα, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/04/2015
δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 4 του Κεφαλαίου 70 με το αποστελλόμενο ταυτάριθμο φύλλο, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 18/09/2015
των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με τα αποστελλόμενα φύλλα , τα φύλλα 1, 1α, 1β, 1γ, 1δ, 2, 2α, 3, 3α, 3β, 3γ και 3δ του Κεφαλαίου 15, τα φύλλα 2, 2α,2β, 2γ, 2δ, 3, 3α, 4, 4α,4β, 4γ, 4δ του κεφαλαίου 27 , τα φύλλα 6, 6α, 6β, 6γ, 6δ, 7, 7α, 8, 8α, 8β, 8γ, 8δ του κεφαλαίου 38 και να επαναριθμήσουν τα υπόλοιπα φύλλα
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 08/09/2015
των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με τα αποστελλόμενα φύλλα , τα φύλλα 4, 4α, 4β, 4γ, 4δ, 5, 5α, 6, 6α, 6β, 6γ και 6δ του Κεφαλαίου 15, τα φύλλα 5, 5α,5β, 5γ, 5δ, 6, 6α, 7, 7α,7β, 7γ, 7δ του κεφαλαίου 27 , τα φύλλα 9, 9α, 9β, 9γ, 9δ, 10, 10α, 11, 11α, 11β, 11γ, 11δ του κεφαλαίου 38 και να επαναριθμήσουν τα υπόλοιπα φύλλα
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚΑ5012739ΕΞ2015/2015 - Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 2015/866 της Επιτροπής για την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για τρεις παραγωγούς- εξαγωγείς σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/06/2015
, παρακαλούνται : 1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με τα αποστελλόμενα φύλλα , τα φύλλα 1, 1μ, 1ν και 1σ του Κεφαλαίου 85 του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/11/2015
Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με το αποστελλόμενο φύλλο , το φύλλο 11 του κεφαλαίου 29 και να διαγράψουν τα φύλλα 1, 1α και 1β του Κεφαλαίου 21 καθώς και τα φύλλα 5, 5α και 5β του Κεφαλαίου 38, του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/06/2015
, παρακαλούνται : 1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να προσθέσουν με τα αποστελλόμενα φύλλα: α. τα φύλλα 1, 1α και 1β του Κεφαλαίου 21 β. τα φύλλα 11, 11α και 11β του Κεφαλαίου 29 στα υπάρχοντα φύλλα του ιδίου Κεφαλαίου και β. τα φύλλα 5, 5α και 5β του Κεφαλαίου 38 στα υπάρχοντα φύλλα του ιδίου Κεφαλαίου
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2015
, Πακιστάν και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έληξε στις 30.09.2015. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται : 1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αφαιρέσουν το φύλλο 3 και να επαναριθμήσουν τα υπόλοιπα φύλλα του Κεφαλαίου 39 του πίνακα εμπορευμάτων, τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/07/2015
9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 και ex 9030 10 00, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας , έληξε στις 17.06.2015. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται : 1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και 2.Τα Τελωνεία εισαγωγής να αφαιρέσουν το φύλλο 1 του Κεφαλαίου 90 του πίνακα εμπορευμάτων, τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ
Σελίδα 1 από 3