Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Εκδούσα Αρχή: Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής
Καθαρισμός πεδίων
2 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 31/12/2014
διακοπής,
γ) Τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας ΦΗΜ (ΑΦΜ ),
δ) Τα στοιχεία του κατόχου (ΑΦΜ),
ε) Τα προοδευτικά ποσά εισπράξεων και ΦΠΑ ή η ΠΑΗΨΣ του τελευταίου Ζ. Η απόφαση αυτή ισχύει από το τρέχον φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σελίδα 1 από 1