Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων
Καθαρισμός πεδίων
7 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 09/01/2015
΄Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από :
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/02/2013
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, οι Τελωνειακές αρχές δύνανται να παρέχουν, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου εισαγωγέα, αναβολή πληρωμής των δασμολογικών επιβαρύνσεων υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 225,226,227 και 228 του ίδιου Κανονισμού.

2. Σύμφωνα με το

Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 06/11/2014
υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση, το ποσό του ΦΠΑ βεβαιώνεται και απαλλάσσεται βάσει
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/12/2013
άδεια παράδοσης. Η επιλογή του ΕΔΕ για έλεγχο εγγράφων ή τελωνισμό κατά δήλωση γίνεται από τον προϊστάμενο τελωνισμού με σχετική πράξη επί του ΕΔΕ.
Η Αρμόδια τελωνειακή αρχή θεωρεί το αντίτυπο 3 του ΕΔΕ ( επιβεβαίωση φόρτωσης) και το παραδίδει στον εφοδιαστή ο οποίος τηρεί το αντίτυπο αυτό στο αρχείο του ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που αποτελούν αντικείμενο
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/04/2016
/> μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων δηλ. μεταβίβαση του δικαιώματος να διαθέτει κάποιος ως κύριος αγαθά με την έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων και
 μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης κατά τα ειδικότερα συμφωνηθέντα στη σύμβαση πώλησης.
Παράλληλα και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας ΦΠΑ (άρθρο 24
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/10/2015
ηλεκτρικής ενέργειας) υποβάλλονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την απόδοση MRN στην διασάφηση, ώστε το αρμόδιο Τελωνείο να μπορεί να διενεργεί τους διασταυρωτικούς ελέγχους για την απαλλαγή από το ΦΠΑ. Ειδικότερα :
Σελίδα 1 από 1