Επιλογές
Εκδούσα Αρχή: Γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων
Θεματική Ενότητα: ------Φυσικών Προσώπων
Καθαρισμός πεδίων
9 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΠΟΛ. 1030/2015 - Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013) έπαψαν να ισχύουν από 1/1/2014 οι διατάξεις του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 6ΦΥ5Η-Ε7Ζ άρθρου 77 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Β΄151/16.9.1994), με τις οποίες οριζόταν η υποχρέωση θεώρησης των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/01/2015
Σελίδα 1 από 1