Επιλογές
Έτος: 2020
Τύπος εγγράφου Απόφαση ΔΕΔ
Καθαρισμός πεδίων
4572 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 205 από 229
Απόφαση ΔΕΔ 236/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Μείωση φορολογητέων κερδών με τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, λόγω ανταλλαγής ομολόγου με τραπεζικές μετοχές . Πρόκειται αποκλειστικά για ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικά ομόλογα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους. Η ανταλλαγλη έγινε στα πλαίσια της εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος και δεν μπορεί να γίνει χρήση των διατάξεων του αρθ 27§2 του ν 4172/2013 _1112 _7604456_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2020
Σελίδα 205 από 229