Επιλογές
Έτος: 1997
Θεματική Ενότητα: Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης
Υπογράφοντες: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αρ. ΠΟΛ: *
Καθαρισμός πεδίων