Επιλογές
Έτος: 1997
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Οργάνωσης
Θεματική Ενότητα: Θέματα Διοικητικά/Οργανωτικά/Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης
Καθαρισμός πεδίων