331 Α' 1976

Νόμος 489/1976

ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

11 Δεκεμβρίου 1976