151 Α' 1985

Νόμος 1563/1985

Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

17 Σεπτεμβρίου 1985