184 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4081/2012

Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 152 3 Μαΐου 2012 Αριθμ. 8216.04/04/12 Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4081
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Αξιοποίηση θαλάσσιας περιοχής Κράκαρη – Λιπασμάτων για θαλάσσιες δραστηριότητες – χρήσεις  αναψυχής (με αυτοχρηματοδότηση).  x Όροι – περιορισμοί δόμησης:  ¾ Συντελεστής Κάλυψης        : 0.25  ¾ Συντελεστής Δόμησης        : 0.50  ¾ Μέγιστο ύψος                     : 22μ  ¾ Μέγιστος αριθμός ορόφων : 6  Β. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ(λιμενική περιοχή Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Ν. Ικονίου)  x Κύρια εμπορική δραστηριότητα η διακίνηση Ε/Κ (Containers) που διεξάγεται στο λιμένα Ν. Ικονίου.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 x Λειτουργία κύριας μονάδας διακίνησης αυτοκινήτων (Car terminal) στο λιμένα Δραπετσώνας.  x Εξυπηρέτηση  λοιπών  εμπορικών  δραστηριοτήτων  (συμβατικό  φορτίο,  φορτίο  TIR  ,  χύδην  φορτίο  στερεό και υγρό, ιχθυόσκαλα, αλευρόμυλος κ.λπ.)  x Λειτουργία προβλήτα πετρελαιοειδών στην περιοχή Ν. Ικονίου  x Έργα που προβλέπονται στην περίοδο 2002 – 2006 στον εμπορικό λιμένα :   1. Δημιουργία  νέων  εγκαταστάσεων  εξυπηρέτησης  διακίνησης  αυτοκινήτων  (Car  terminal)  στην  περιοχή Καρβουνόσκαλα Κερατσινίου.  2. Κατασκευή και εξοπλισμός του προβλήτα ΙΙΙ διακίνησης Containers του Ο.Λ.Π. στο Ν. Ικόνιο.  x Όροι – περιορισμοί δόμησης:  ¾ Συντελεστής Κάλυψης    : 0.10  ¾ Συντελεστής Δόμησης    : 0.15  ¾ Μέγιστο ύψος      : 22μ  ¾ Μέγιστος αριθμός ορόφων   : 6  Γ. ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ(λιμενική περιοχή Περάματος – Σαλαμίνας).  x Κυριότερες  εγκαταστάσεις  του  Ο.Λ.Π.  σε  επίπεδο  υποδομής  είναι  η  Ναυπηγοεπισκευαστική  Βάση  Περάματος (ΝΕΒ).   x Στην  περιοχή  υπάρχει  η  Ναυπηγοεπισκευαστική  Ζώνη  Περάματος  στην  οποία  δραστηριοποιούνται  ιδιωτικές  επισκευαστικές  μονάδες.  Παρόμοιες  μονάδες  υπάρχουν  και  στην  ακτή  Αμπελακίων  Σαλαμίνας χρησιμοποιείται μια πρόσδεση μεγάλου αριθμού πλοίων που αναμένουν για επισκευές ή  εκτελούν εργασίες συντήρησης.  x Στην  περιοχή  Κυνοσούρας  ο  Ο.Λ.Π.  παλαιότερα  έχει  προτείνει  τη  δημιουργία  σύγχρονων  ναυπηγοεπισκευαστικών  εγκαταστάσεων,  αλλά  τα  έργα  έχουν  διακοπεί  λόγω  χαρακτηρισμού  της  περιοχής ως αρχαιολογικός χώρος.  x Τα έργα που προβλέπονται την περίοδο 2002 – 2006 για την περιοχή είναι :   1.   Επέκταση – ανακατασκευή Γερμανικής σκάλας Περάματος.  2. Ολοκλήρωση έργων επέκτασης – εκσυγχρονισμού ΝΕΖ  ΝΕΒ Περάματος   x Όροι – περιορισμοί δόμησης:  ¾ Συντελεστής Κάλυψης       : 0.20  ¾ Συντελεστής Δόμησης        : 0.30  ¾ Μέγιστο ύψος                     : 22μ  ¾ Μέγιστος αριθμός ορόφων : 6  Ο  εκπρόσωπος  του  ΓΕΝ  κ.  ΓΟΥΛΑΣ  Γεώργιος,  επισημαίνει  το  γεγονός  ότι  για  κτίρια  που  πρόκειται  να  κατασκευαστούν  στην  περιοχή  Παλατάκι,  θα  πρέπει  να  υπάρχει  συνεννόηση  με  Ναυτική  Διοίκηση  Αιγαίου, προκείμενου αποφευχθούν προβλήματα στη λειτουργία τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων στην  περιοχή.  Ακόμη, θέτει υπόψη της επιτροπής σχετική αλληλογραφία ΟΛΠ  – ΓΕΝ  (α.ΓΕΝ/Γ2‐ΙΙΙ/Φ.541.1/2152/01/15‐ 10‐2001,  β.ΓΕΝ/Γ2‐ΙΙΙ/368.2/2235/02/27‐06‐2002)  που  αφορά  σε  έργα  επέκτασης  σταθμού  κρουαζιεροπλοίων στη Νότια πλευρά προλιμένα Πειραιά (παραχώρηση αποθήκης ΠΝ στον ΟΛΠ).  Ο  εκπρόσωπος  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  κ.  ΜΗΤΣΑΚΗΣ  Απόστολος,  παρατηρεί  ότι  στον  Προγραμματικό  Σχεδιασμό  δεν  αναφέρεται  η  χωροθέτηση  του  Τερματικού  Σταθμού  σιδηροδρομικής  σύνδεσης του ΟΛΠ με το εμπορευματικό κέντρο του Θριάσιου Πεδίου.  Από κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π. διευκρινίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα , οπότε ο ΟΛΠ θα επανέλθει  με αίτηση επικαιροποίησης του Προγραμματικού Σχεδίου που θα περιλαμβάνει  τον επιλημένιο σταθμό,  όταν δοθεί η οριστική λύση.  Από κ.  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  σχολιάζεται  επίσης ότι αντικείμενο  της  επιτροπής στο συγκεκριμένο θέμα δεν είναι  να  κρίνει,  αλλά  να  εγκρίνει  ή  όχι  την  απόφαση  του  ΔΣ  του  ΟΛΠ,  που  αφορά  σε  χρήσεις  γης,  όρους  και  περιορισμούς δόμησης στη χερσαία λιμενική ζώνη.  Από  εκπρόσωπο  ΥΕΝ  /  ΔΛΛΕ  Πλοίαρχο  (Τ)  ΛΣ  ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗ  Απόστολο  επισημαίνεται  ότι,  αποτελεί  πολιτική  απόφαση  η  αποκλειστική  χρήση  του  κεντρικού  λιμένα  ως  επιβατικού,  επομένως  και  η  απομάκρυνση των Φ/Γ – Ο/Γ εκτός λιμενολεκάνης κεντρικού λιμένα.  Ο εκπρόσωπος ΥΕΝ / ΔΘΣ Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ ΚΡΑΣΣΑΝΑΚΗΣ Αδαμάντιος παρατηρεί ότι, σύμφωνα και με τον  ΟΛΠ,  υπάρχουν  δραστηριότητες  διαφορετικού  χαρακτήρα  από  το  είδος  των  επί  μέρους  λιμένων  που  1714 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ λειτουργούν σήμερα και θα εξακολουθούν να λειτουργούν  (ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα στην  περιοχή  μόλου  Δραπετσώνας,  προβλήτα  ΔΕΗ,  επιβατική  δραστηριότητα  στην  περιοχή  Περάματος,  εμπορική δραστηριότητα SILO δημητριακών στον Κεντρικό Λιμένα).   Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας ιδιαιτερότητας κάποιων από τις παραπάνω δραστηριότητες (επιβατική κίνηση  Περάματος, διακίνηση εκρηκτικών) που λαμβάνουν χώρα στον ναυπηγοεπισκευαστικό λιμένα , ο ΟΛΠ θα  πρέπει  να  επανέλθει  με  νέα  πρόταση,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  την  αναφορά  στις  χρήσεις  αυτές,  τη  δυνατότητα κατασκευής έργων επιδομής για αυτές με ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, ενώ για  τις επιδομές που εξυπηρετούν τις ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες θα υπάρχουν άλλοι ίσως όροι  και περιορισμοί δόμησης. Το προτεινόμενο μέγιστο ύψος των 22 μ. για την συγκεκριμένη περιοχή κρίνεται  υπερβολικό από την ΕΣΑΛ, εκτός αν ο ΟΛΠ προσκομίσει επιχειρήματα που να το δικαιολογούν.  Mετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:   1.     Την έγκριση του Προγραμματικού Σχεδίου (χρήσεις γης, προγραμματιζόμενα έργα, όροι –    περιορισμοί δόμησης) του ΟΛΠ όπως προτάθηκε, και αφορά:  α.  Τον Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα (περιοχή κεντρικού λιμένα).  β.   Τον Εμπορικό Λιμένα (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Νέου Ικονίου).  2.    Αναβάλλει τη λήψη απόφασης αναφορικά με το ναυπηγοεπισκευαστικό λιμένα.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    27) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: " Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης για την περιοχή Ναυπηγοεπισκευαστικού   Λιμένα (Πέραμα – Σαλαμίνα) Ο.Λ.Π."  Η "Ο.Λ.Π." Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη της τις επισημάνσεις της ΕΣΑΛ κατά τη 2η συνεδρίασή της, με το αριθ.  2265/16603/23‐12‐2002  έγγραφό  της  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π  του  ΥΕΝ  ʆɹɲ� ʋʌʊʏɲʍɻ  με  την  οποία  προτείνονται  οι  όροι  δόμησης  και  οι  χρήσεις  γης  για  την  περιοχή  του Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα,  προκειμένου  να  προωθηθεί  η  διαδικασία  αδειοδότησης  –  εκτέλεσης  κτιριακών  έργων  που  κρίνονται  απαραίτητα για την ανάπτυξη των λειτουργιών του.  Σύμφωνα με την νέα πρόταση της "Ο.Λ.Π." Α.Ε. η ευρύτερη περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού λιμένα  χωρίζεται σε 2 κύριες περιοχές:  Ȱ.  Περιοχή Περάματος (από εταιρεία «ΕΤΕΚΑ» μέχρι λιμενίσκο Ε)  Ȳ.  Περιοχή Αμπελακίων και Κυνοσούρας Σαλαμίνας.   Σημειώνεται  ότι  επειδή  οι  περιοχές  Κυνοσούρας  και  Αμπελακίων  έχουν  κηρυχθεί  Ιστορικοί  Τόποι  για  οποιαδήποτε δόμηση απαιτείται προηγουμένως σχετική άδεια του Υπ . Πολιτισμού.   Ο Ο.Ρ.Σ.Α.  με  την αριθ.  Α.Π 97/16‐01‐2003  επιστολή  του  γνωμοδοτεί θετικά στην πρόταση  της  "Ο.Λ.Π."   Α.Ε.    Μετά από μελέτη της σχετικής πρότασης, προτάθηκαν για έγκριση τα παρακάτω:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ� Ȱ.    Περιοχή  Περάματος  (από  εταιρεία  «ΕΤΕΚΑ»  μέχρι  λιμενίσκο Ε)  Σ.Κ. :  20%  Σ.Δ. :  0,30  15 μ  Ναυπηγοεπισκευαστική  δραστηριότητα  Ȳ.  Περιοχή Αμπελακίων και  Κυνοσούρας Σαλαμίνας  Σ.Κ. :  25%  Σ.Δ. :  0,50  15 μ  Επιβατική δραστηριότητα   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/18Ͳ03Ͳ2003� Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης στην περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα, όπως  προτάθηκαν από την "Ο.Λ.Π." Α.Ε.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος  28) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1715 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αναμόρφωσης Προγραμματικού Σχεδίου ( Master Plan ) Ο.Λ.Π.  Α.Ε.� Η "Ο.Λ.Π." Α.Ε. ύστερα από ομόφωνη απόφαση προέβη σε αναμόρφωση του Προγραμματικού Σχεδίου της  Εταιρείας  και  με  το  αριθ.  16644/2138/24‐12‐2002  έγγραφό  της    διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π  του  ΥΕΝ  την  τροποποιημένη πρότασή της.   x Η  υπόψη  αναμόρφωση  αφορά  μόνο  την  επέκταση  του  νέου  προβλήτα  Ι  του  σταθμού  Ε/Κ  «ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,  η  οποία  θα  είναι  ικανή  να  αντιμετωπίσει  άμεσα  τις  αυξανόμενες  ανάγκες  στην  εξυπηρέτηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (Containers).  x Σημειώνεται  ότι  η  πρόταση  αυτή  δε  διαφοροποιεί  πουθενά  αλλού  το  ήδη  εγκεκριμένο,  με  τη  2η  συνεδρίαση της ΕΣΑΛ, Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο της "Ο.Λ.Π."  Α.Ε.  Επομένως, η μακροπρόθεσμη  προοπτική της εταιρείας για μελλοντική κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ ΣΕΜΠΟ που διαχωρίζεται σε δύο  φάσεις (Ανατολικό και Δυτικό τμήμα) δεν ακυρώνεται.   x Επισημαίνεται ότι η "Ο.Λ.Π." Α.Ε. έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ για την κατασκευή  του Ανατολικού τμήματος του προβλήτα  ΙΙΙ  και θα πρέπει να καταβάλει έγκαιρα προσπάθεια για τη  μεταφορά των κονδυλίων αυτών για την επέκταση του νέου προβλήτα Ι.  Μετά  από  μελέτη  της  σχετικής  πρότασης,  προτάθηκε  για  έγκριση  το  αναμορφωμένο  Γενικό  Προγραμματικό Σχέδιο που διαβίβασε η "Ο.Λ.Π."  Α.Ε. για την περίοδο 2002‐2006, ώστε να αντιμετωπιστεί  το ζήτημα αύξησης της διακίνησης των Εμπ/τιων (Containers) από την εταιρεία.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ���05/18Ͳ03Ͳ2003� Εγκρίνει το αναμορφωμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο , όπως αυτό προτάθηκε από την "Ο.Λ.Π." Α.Ε.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    29) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο:�Έγκριση χωροθέτησης ελικοδρομίου στην περιοχή ΄΄Παλατάκι΄΄ κεντρικού Λιμένα  Πειραιά.  1. Σύμφωνα με το Ν. 2932/2001, άρθρο 9 παρ. 2ε, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων  είναι αρμόδια για την έγκριση, αναθεώρηση/ επικαιροποίηση Προγραμματικών Σχεδίων (Μaster Plan) των  λιμένων, με τα οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων οι χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης. Επίσης,  βάση  των  παραπάνω  και  σύμφωνα  με  το  Ν.  2987/2002  άρθρο  9,  οι  οικοδομικές  άδειες  στις  περιοχές  χερσαίας  ζώνης λιμένα θα εκδίδονται από τις οικείες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ.  2. Η «Ο.Λ.Π. Α.Ε.» δια των τεχνικών της υπηρεσιών, με το αριθμ. 8048/1247/4/7/03 έγγραφό τους,  διαβίβασε  στην  Υπηρεσία  μας  πρόταση  σχεδίου  χωροθέτησης  ελικοδρομίου  στην  περιοχή  ΄΄Παλατάκι΄΄  κεντρικού Λιμένα Πειραιά.  3. Σύμφωνα  με  την  πρόταση  προτείνεται  η  κατασκευή  ελικοδρομίου  διαστάσεων  33m  x  33m  στην  προαναφερθείσα  περιοχή,  εντός  των  ορίων  της  λιμενικής  ζώνης  αρμοδιότητος  Ο.Λ.Π.  Α.Ε.  (πιο  συγκεκριμένα  φαίνεται  στο  σχέδιο  που  συνοδεύει  την  πρόταση),  το  οποίο  συν  τοις  άλλοις  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  εξυπηρέτηση  του  Προγράμματος  Ολυμπιακής  Φιλοξενίας  κατά  τη  διάρκεια  τέλεσης  των Ολυμπιακών Αγώνων  2004. Οι διαστάσεις αλλά και η προτεινόμενη θέση προέκυψαν μετά  από συνεννόηση με τις αρμόδιες  Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. Επίσης η κατασκευή του εν λόγω ελικοδρομίου έχει  γίνει αποδεκτή αλλά και απαιτητή από την Συντονιστική Επιτροπή του Αθήνα 2004.  4. Όσον αφορά  στη  κατασκευή  ελικοδρομίου  στη  θέση  παλατάκι,  ο Ο.Ρ.Σ.Α.  έχει  γνωμοδοτήσει  θετικά,  σύμφωνα με το αριθ. 3162/08‐08‐2003 έγγραφό του, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για  τα  θέματα  ασφάλειας  και  την  ελαχιστοποίηση  των  οχλήσεων  στις  γειτονικές  περιοχές  κατοικίας  (ηχορύπανση κ.λ.π.).   5. Μετά  από  την  μελέτη  και  σχετική  πρόταση  προτείνεται  για  έγκριση  το  σχέδιο  χωροθέτησης  ελικοδρομίου στην περιοχή κεντρικού Λιμένα Πειραιά , όπως αυτή προτάθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες  Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., για χρήση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκτακτες ανάγκες καθ’όλο το  εικοσιτετράωρο και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους όπως αυτοί εγκριθούν.     Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ���02/11Ͳ09Ͳ2003� 1716 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Εγκρίνει το σχέδιο χωροθέτησης ελικοδρομίου στην περιοχή κεντρικού Λιμένα Πειραιά, όπως αυτή  προτάθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., για χρήση στους Ολυμπιακούς  Αγώνες, έκτακτες ανάγκες καθ’όλο το εικοσιτετράωρο και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους  όπως αυτοί εγκριθούν.     Μετά την εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την επικύρωση αυθημερόν των αποφάσεων  01,02,03,04,05,06  και  07  και  επειδή  δεν  υπάρχει  άλλο  θέμα  προς  συζήτηση,  ο  Πρόεδρος  της  Ε.Σ.Α.Λ.  κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής.  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                              ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π                                                                                                                                         ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    30) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο:�«Έγκριση τροποποίησης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Ο.Λ.Π.  Α.Ε. στην περιοχή του μώλου   Κράκαρη του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά »  1. Σύμφωνα με το Ν. 2932/2001, άρθρο 9 παρ. 2ε, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων είναι  αρμόδια  για  την  έγκριση,  αναθεώρηση/επικαιροποίηση  Προγραμματικών  Σχεδίων  (Master  Plan)  των  λιμένων, με τα οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων οι χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης. Επίσης,  βάση  των  παραπάνω  και  σύμφωνα  με  το  Ν.  2987/2002  άρθρο  9,  οι  οικοδομικές  άδειες  στις  περιοχές  χερσαίας  ζώνης λιμένα θα εκδίδονται από τις οικείες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ.   2.  Η  «Ο.Λ.Π.  Α.Ε.»,  ύστερα  από  ομόφωνη  απόφαση,  προέβη  σε  αναμόρφωση  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  της  εταιρείας  και με  το αριθ. 7025/1079/12‐06‐2003  έγγραφό  της διαβίβασε στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του  ΥΕΝ την τροποποιημένη πρότασή της.  3. Σύμφωνα  με  τη  νέα  πρόταση  της  «Ο.Λ.Π.    Α.Ε.»,  η  υπόψη  τροποποίηση  αφορά  την  επέκταση  –  διαπλάτυνση  του  μώλου  Κράκαρη  του  Κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά  (όπως  φαίνεται  στο  σχέδιο  που  συνοδεύει την πρόταση), ώστε να αντιμετωπιστεί η ανάγκη δημιουργίας δύο νέων θέσεων πρόσδεσης με  τους  αντίστοιχους  χερσαίους  χώρους  που  θα  εξυπηρετούν  (μετά  από  συνεννόηση  με  την  Ολυμπιακή  Επιτροπή του ΑΘΗΝΑ 2004) δύο τουλάχιστον ημερόπλοια  (πλοία ημερησίων κρουαζιέρων),  τα οποία θα  πρέπει  να  απομακρυνθούν  από  τη  μαρίνα  του  Φλοίσβου  κατά  την  περίοδο  τέλεσης  των  Ολυμπιακών  Αγώνων 2004. Επιπρόσθετα, με την τροποποίηση αυτή θα υποβοηθηθεί το έργο της ανακατασκευής του  μώλου  Κράκαρη  με  επιπλέον  στήριξη  και  επισκευή  του  καθώς  και  διαμόρφωση  συμπληρωματικών  του  έργου χερσαίων χώρων. Πρέπει  να σημειωθεί ότι  το έργο θα εκτελεστεί στα πλαίσια ήδη  εκτελούμενης  εργολαβίας λιμενικών έργων κατασκευής «δοντιών» στον κεντρικό λιμένα.  4.  Όσον αφορά στην εν λόγω επέκταση ‐ διαπλάτυνση του μώλου Κράκαρη, ο Ο.Ρ.Σ.Α. έχει γνωμοδοτήσει  θετικά, σύμφωνα με το αριθ. 3162/08‐08‐2003 έγγραφό του.   5. Μετά  από  μελέτη  της  σχετικής  πρότασης,  προτείνεται  για  έγκριση  η  τροποποίηση  του    Γενικού  Προγραμματικού Σχεδίου «Ο.Λ.Π.  Α.Ε.» στην περιοχή του μώλου Κράκαρη του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά,  όπως αυτή προτάθηκε από την εταιρεία.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ���03/11Ͳ09Ͳ2003� Εγκρίνει  την  τροποποίηση  του    Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  «Ο.Λ.Π.    Α.Ε.»,  που  αφορά  στην  επέκταση ‐ διαπλάτυνση του μώλου Κράκαρη του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, όπως αυτή προτάθηκε από  την εταιρεία.  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.                   ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    31) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/16Ͳ06Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�26ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Θέμα 8ο:   Επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) λιμένα Πειραιά –   επέκταση ορίου του θαλασσίου μετώπου των Ναυπηγείων στην περιοχή ΝΕΖ Περάματος.   1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου ένατου, παρ. 2 ε, του Ν. 2932/2001 (145Α΄) η έγκριση των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1717 καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις  γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της  ασφάλειας  του  λιμένα ,  αποτελεί  έργο  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του  Ν.  2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�Ͳ�ʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ � α)   Αριθ. 319/10‐11‐2005 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά Α .Ε.  (ΟΛΠ  Α.Ε.) (επέκταση του θαλασσίου μετώπου των Ναυπηγείων στην περιοχή της  Ναυπηγοεπισκευαστικής  Ζώνης  Περάματος,  προς  την  πλευρά  της  θάλασσας  κατά  80μ  από  το  ήδη  εγκεκριμένο  μέτωπο,  ως  μέγιστο επιτρεπτό όριο).  β) P 211730Z DEC 05  σήμα  ΓΕΝ  (Θετική  γνωμοδότηση  ΓΕΝ  για  την  εκτέλεση  των  προτεινόμενων  έργων  επέκτασης  του  ορίου  του  θαλασσίου  μετώπου  στην  περιοχή  Περάματος,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα στην αριθ. 319/10‐11‐2005 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ Α.Ε.)  γ)  Α.Π.  301/68/10‐01‐2006  έγγραφο  ΟΛΠ  Α.Ε.  (αίτημα  για  προώθηση  έκδοσης  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  ΥΠΟΙΟ  ‐  ΥΠΕΧΩΔΕ  ‐  ΥΕΝ,  στα  πλαίσια  των  διατάξεων  του  άρθρου  31  του  Ν.  3153/2003(153Α) σχετικά με έργα που περιέχουν προσχώσεις στη θάλασσα , σε περιοχή αρμοδιότητας  ΟΛΠ Α.Ε.).   δ)  Η  με  ημερομηνία  ΜΑΙΟΣ  2006  ‘ΕΚΘΕΣΗ  ΠΡΟΣ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ’  του  έργου  ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΟΡΙΟΥ  ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ  ΜΕΤΩΠΟΥ  ΣΤΗ  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΝΑΓΙΑ)’, η οποία εκπονήθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε. και υποβλήθηκε με  το 6478/904/26‐05‐2006  έγγραφο  της ΟΛΠ Α.Ε  / Δ/νση Έργων στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος  (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14‐03‐2003  (ΦΕΚ 332Β).      Κατά τη διάρκεια της 26ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ, από τον εκπρόσωπο Περιβάλλοντος & Χωροταξίας του  ΥΠΕΧΩΔΕ  και  Προϊστάμενο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Περιβάλλοντος  (ΕΥΠΕ)  κ.  Τολέρη  Επαμεινώνδα,  ζητήθηκε η εξέταση του υπόψη αιτήματος από την Επιτροπή για λήψη σχετικής Απόφασης.   3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η διαμόρφωση του νέου θαλασσίου μετώπου  (ΕΙ, Ν1, Ν2. ...., Ν28, Ν29, Ε7) περιλαμβάνει την κατασκευή  κρηπιδότοιχου  και  τη  δημιουργία  χερσαίων  χώρων  με  επιχωματώσεις ,  σε  απόσταση  80  μ.  από  το  εγκεκριμένο θαλάσσιο μέτωπο (Α1, Τ1, Τ2,…………Τ29, Τ30, Α2). Το νέο θαλάσσιο μέτωπο απεικονίζεται στο  τοπογραφικό  διάγραμμα  ‘ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΔΟΣΗ  ΟΡΙΩΝ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  «ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»  ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ  ΖΩΝΗΣ  ΤΟΥ  ΟΛΠ  Α.Ε.’,  Αρ.  Σχεδίου:  Γ4,  Κλίμακα  1:2000,  Ημερομηνία: Μάιος  2005,  το  οποίο  εγκρίθηκε  σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 319/10‐11‐2005 απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. και υποβλήθηκε στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  με το  Α.Π. 301/68/10‐01‐2006 έγγραφο ΟΛΠ Α.Ε..  Επισημαίνεται ότι, το μέχρι σήμερα εγκεκριμένο θαλάσσιο μέτωπο (Α1, Τ1, Τ2, ..., Τ29, Τ30, Α2) εγκρίθηκε  με  τις  αποφάσεις  223/16‐12‐1999  και  43/10‐02‐2004  Δ.Σ./ΟΛΠ  Α.Ε.  και  την  με  αρ.  πρωτ.  1055205/5321/Β00Ι0/16‐06‐2000  Απόφαση  Υπουργού  Οικονομικών,  περιλαμβάνεται  στη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάση της οποίας έχει εκδοθεί η Α.Π. οικ.104050/17‐05‐2006 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ‐ ΥΕΝ‐ΥΠΠΟ‐ΥΜΕΤ&ΕΠ  ‘Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα  ΟΛΠ  Α.Ε.»’  και  τέλος,  για  την  εκτέλεση  των  απαιτούμενων  εργασιών,  έχει  εκδοθεί  το  Α.Π.  8221.Τ11/27/05/30‐012‐2005 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  Σύμφωνα με την πρόταση, ο υπό διαμόρφωση κρηπιδότοιχος μπορεί να διακόπτεται όπου απαιτείται για  την κατασκευή νηοδόχων ή / και ναυπηγικών κλινών (βάζα καθέλκυσης ‐ ανέλκυσης πλοίων), ανάλογα με  τις ανάγκες λειτουργίας κάθε ναυπηγείου.  1718 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ȉ Ȝȓį 94 ȩ 301 Ο  κρηπιδότοιχος  θα  κατασκευαστεί  με  συμπαγείς  τεχνητούς  ογκόλιθους  από  σκυρόδεμα  που  θα  εδρασθούν  επί  λιθορριπών  (στρώσεις  εξυγίανσης),  ενώ  ο  υπό  διαμόρφωση  χερσαίος  χώρος  θα  επιχωματωθεί  με  αργό  υλικό  κατάλληλης  διαβάθμισης  και  θα  επιστρωθεί  κατάλληλα  ώστε  να  δεχθεί  φορτία ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας κάθε ναυπηγείου .  Η ανωδομή του εν λόγω κρηπιδότοιχου θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα. Επ’ αυτής, θα τοποθετηθούν  χυτοσιδηρές  δέστρες  ειδικού  τύπου  για  την  ανέλκυση  σκαφών,  καθώς  και  δίκτυα  υδροδότησης,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  μεταλλικά  υπόστεγα  ή  άλλες  μεταλλικές  κατασκευές  για  την  προστασία  των  κατασκευαζόμενων  /  επισκευαζόμενων  πλοίων  στη  φάση  του  ελαιοχρωματισμού  τους  και  κανάλια  επιφανειακής απορροής ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας κάθε ναυπηγείου.  Το σύνολο των επιπλέον απαιτούμενων υλικών  (μπάζα) για τις επιχωματώσεις εκτιμούνται σε 400.000 m3  περίπου.  Το θαλάσσιο μέτωπο με  κρηπιδότοιχο προβλέπεται  να  είναι  ευθύγραμμο,  μήκους 1.200m,  θα  αρχίζει από τον πρώτο προς τα ανατολικά προβλήτα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσεως Περάματος και  θα  φθάνει  έως  το  δυτικό  όριο  της  ιδιοκτησίας  ΕΤΕΚΑ.  Το  βάθος  του  πυθμένα  κατά  μήκος  του  σχεδιαζόμενου κρηπιδότοιχου θα φθάνει έως και τα 6m περίπου, ενώ οι δημιουργούμενοι νέοι χερσαίοι  χώροι θα είναι συνολικής εκτάσεως 93.007,90 m2.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Σύμφωνα με την πρόταση, η παρουσιαζόμενη σημαντική ανάπτυξη των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων  της  περιοχής  Περάματος,  ιδιαίτερα  στον  τομέα  των  τουριστικών  σκαφών  που  απαιτούν  σημαντικούς  χερσαίους  χώρους,  υπήρξε  αίτημα  του  συνδέσμου  που  εκπροσωπεί  τις  εν  λόγω  επιχειρήσεις  προς  τον  ΟΛΠ Α.Ε., για επέκταση του εγκεκριμένου ορίου του θαλασσίου μετώπου. Το εν λόγω αίτημα υπεβλήθη με  την  από  29‐7‐2005  επιστολή  του  Συνδέσμου  Ιδιοκτητών  Ναυπηγείων  Περάματος.  Η  προτεινόμενη  επέκταση και η δημιουργία νέων χερσαίων χώρων, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την περαιτέρω  ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην περιοχή, ένος ιδιαίτερα συναλλαγματοφόρου  κλάδου για την Εθνική Οικονομία.  Με την επέκταση του εγκεκριμένου ορίου του θαλασσίου μετώπου, όπως αναφέρεται στη σχετική Τεχνική  Έκθεση που έχει υποβληθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε.:  x Οι  ναυπηγοεπισκευαστικές  επιχειρήσεις  θα  αποκτήσει  νέους  σημαντικούς  χερσαίους  χώρους  για  την  επέκταση των δραστηριοτήτων τους, ενώ ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδά του.  x   Η επέκταση του εγκεκριμένου ορίου του θαλασσίου μετώπου δεν επηρεάζει τον δίαυλο ναυσιπλοΐας,  καθώς απέχει άνω των 500m  από αυτόν.  x Όλα  τα  έργα  προγραμματίζεται  να  εκτελεσθούν  με  δαπάνες  των  ιδιωτικών  ναυπηγο‐επισκευαστικών  επιχειρήσεων,  με  αποτέλεσμα  ο  ΟΛΠ  να  έχει  αποκλειστικά  όφελος  από  την  καταβολή  σ’  αυτόν  μισθώματος για τη χρήση των δημιουργούμενων χερσαίων χώρων.  Μετά τα παραπάνω η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�08/16Ͳ06Ͳ2006�(ȵʃʏʊʎ�ȸʅɸʌɼʍɿɲʎ�ȴɿɳʏɲʇɻʎ)� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση.            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    32) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/24Ͳ11Ͳ206�Ȱʋʊʔɲʍɻ�30ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Θέμα 1ο : Επικαιροποίηση – συμπλήρωση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan)   λιμενικού συγκροτήματος ΟΛΠ.  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του  Ν.  2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1719 αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Κατά την 2ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 01/15‐07‐02 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία,  εγκρίθηκε το Προγραμματικό Σχέδιο (χρήσεις γης, προγραμματιζόμενα έργα, όροι – περιορισμοί δόμησης)  του ΟΛΠ  που αφορούσε  α.  τον  Κεντρικό  Επιβατικό  Λιμένα  (περιοχή  κεντρικού  λιμένα)  β.  τον  Εμπορικό  Λιμένα (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Νέου Ικονίου) και αναβλήθηκε η λήψη απόφασης  αναφορικά με το ναυπηγοεπισκευαστικό λιμένα.  (Σύμφωνα με το Προγραμματικό Σχέδιο  του ΟΛΠ έγινε  χωροταξική  κατανομή  των  λιμενικών  δραστηριοτήτων  σε  3  λιμένες  (ȵʋɿɴɲʏɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʋɸʌɿʉʖɼ� Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ)  –  ȵʅʋʉʌɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ʋɸʌɿʉʖɹʎ� ȴʌɲʋɸʏʍʙʆɲʎ,� Ⱦɸʌʏʍɿʆʀʉʐ,� Ɂ.� Ȼʃʉʆʀʉʐ)  –  Ɂɲʐʋɻɶʉɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊʎ�ʄɿʅɹʆɲʎ (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ�ʋɸʌɿʉʖɹʎ�Ʌɸʌɲʅɲʏʊʎ,�ɇɲʄɲʅʀʆɲʎ)).  Κατά την 5ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 05/18‐03‐03 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε  η  πρόταση  για  την  αναμόρφωση  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  του  ΟΛΠ  που  αφορά στην επέκταση του νέου προβλήτα Ι του σταθμού Ε/Κ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», η οποία δεν διαφοροποιεί  πουθενά αλλού το ήδη εγκεκριμένο, από την 2η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ.  Στην  ίδια  Συνεδρίαση  λήφθηκε  επίσης η υπ.  αριθμ. 04/18‐03‐03  Απόφαση,  με  την οποία  εγκρίθηκαν οι  χρήσεις γης και οι όροι – περιορισμοί δόμησης για την περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού  Λιμένα  (σε  συνέχεια της 01/15‐07‐06 Απόφασης ΕΣΑΛ).   Κατά την 7ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 03/11‐09‐03 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου που αφορά την επέκταση – διαπλάτυνση  του μώλου Κράκαρη.  Στην  ίδιο  Συνεδρίαση  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.  02/11‐09‐03  Απόφαση,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  σχέδιο  χωροθέτησης  ελικοδρομίου  στην  περιοχή  κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά ,  όπως  αυτή  προτάθηκε  από  τις  Τεχνικές Υπηρεσίες Οργανσιμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.  Κατά  την  9ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ,  μετά  από  πρόταση  του  ΟΛΠ,  λήφθηκε    η  υπ.  αριθμ.  08/26‐02‐04  Απόφαση επί της ΠΠΕ του έργου «Δημιουργία λιμενίσκου περιοχής «ΑΡΜΟΥ» Δήμου Περάματος.  Κατά τη 16ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ, με την υπ. αριθμ. 10/15‐02‐05 Απόφαση εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  και  Αξιολόγησης  τα  έργα  α.  Επέκταση  και  εξοπλισμός  του  προβλήτα  Ι  (ΣΕΜΠΟ  Ελ.  Βενιζέλος),  β.  Εκβάθυνση  Κεντρικού  Λιμένα,  γ.  Σύνδεση  επιβατηγού  λιμένα  Πειραιά  με  σταθμό  ΗΣΑΠ,  δ.  Ανάπλαση  περιοχής  Βασιλειάδη  –  Καστρακίου  και  ε.  Υπόγειος  σταθμός  αυτοκινήτων  στην  περιοχή  του  εκθεσιακού  κέντρου  του  ΟΛΠ,  υπό  την  προϋπόθεση  επιβολής  όρων,  περιορισμών  και  προϋποθέσεων  κατά  την  έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  και  με  τον  όρο  ότι  η  αποκατάσταση  λειτουργικών  βαθών  λιμένα  Πειραιά  θα  γίνει  με  την  επίβλεψη  της  Εφορίας  Εναλίων  Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.  Κατά την 26ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 08/16‐06‐06 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η  επικαιροποίηση  του  Γενικού Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master Plan)  λιμένα Πειραιά,  αναφορικά με  την  επέκταση  ορίου  του  θαλάσσιου  μετώπου  των  Ναυπηγείων  στην  περιοχή  της  Ναυπηγοεπισκευαστικής  Ζώνης (ΝΕΖ) Περάματος.  Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΑΕ, με  το υπ. αριθμ. 12101/1576//12‐10‐06 έγγραφό του, υπέβαλλε στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  πρόταση  επικαιροποίησης  –  συμπλήρωσης  του  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης λιμενικού συγκροτήματος ΟΛΠ για έγκριση αρμοδίως από την ΕΣΑΛ (236/11‐10‐2006 Απόφαση  Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε.), ενώ με το υπ. αριθμ. 12543/1604/20‐10‐06 έγγραφο, υποβλήθηκε συμπληρωματικά τεύχος  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Δημιουργία  Εκθεσιακού  –  Συνεδριακού  και  Διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου Ο.Λ.Π. ΑΕ».  3.�ɲ.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʎ�–�ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ��ȳɸʆɿʃʉʑ�Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ�ɇʖɸɷʀʉʐ� Προτεινόμενα  έργα  με  την  επικαιροποίηση  του  Master  Plan  (όπως  παρουσιάζονται  στο  Τοπογραφικό  διάγραμμα  ‘ȵɅȻȰȾȰȻɆɃɅɃȻȸɇȸ� –� ɇȸɀɅȿȸɆɏɇȸ� ȳȵɁȻȾɃɉ� ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻȾɃɉ� ɇɍȵȴȻɃɉ� ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ� (MASTER�PLAN)� ɈɃɉ�ȿȻɀȵɁȻȾɃɉ�ɇɉȳȾɆɃɈȸɀȰɈɃɇ�Ƀ.ȿ.Ʌ.�Ȱ.ȵ.’   Ημερ/νία:  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006,  Κλίμακα:  1:10.000):  A.�Ⱦɸʆʏʌɿʃʊʎ�ȵʋɿɴɲʏɿʃʊʎ�ȿɿʅɹʆɲʎ� 1720 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Δημιουργία  νέου  εκθεσιακού  –  συνεδριακού  –  διεθνούς  επιχειρηματικού  κέντρου  στην  περιοχή  Παλατάκι Κεντρικού Λιμένα Πειραιά (με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης), ώστε να μεταφερθούν  εκεί  υφιστάμενες  δραστηριότητες  του  υφιστάμενου  Εκθεσιακού  κέντρου  (παγόδα)  που  δεν  μπορεί  πλέον λόγω χωρητικότητας και παλαιότητας να εξυπηρετήσει μεγάλης εμβέλειας εκθέσεις.  x Επέκταση  επιβατικού  σταθμού  Κανέλου  για  εξυπηρέτηση  επιβατών  κρουαζιεροπλοίων,  (αποτελεί  επιτακτική ανάγκη με την παρουσιαζόμενη ετησίως τεράστια αύξηση της εν λόγω δραστηριότητας)  x Κατασκευή  πεζογέφυρας  στην  περιοχή  Αγ.  Σπυρίδωνος  Κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά  (εξυπηρέτηση  επιβατών πλοίων Αργοσσαρωνικού)  x Έργο διαπλάτυνσης  κρηπιδώματος στην περιοχή  λιμένος Αλών  (έμπροσθεν ΗΣΑΠ)  Κεντρικού Λιμένα  (επιτακτική ανάγκη ιδίως μετά τη χωροθέτηση στην περιοχή σταθμού METΡO)  Ȳ.�ȵʅʋʉʌɿʃʊʎ�ȿɿʅɹʆɲʎ�� x Έργα  σιδηροδρομικής  σύνδεσης  του  εμπορικού  λιμένα  Πειραιά  και  δημιουργία  επιλιμένιων  σιδηροδρομικών σταθμών για διακίνηση εμπορευμάτων  (στα έργα αυτά περιλαμβάνονται πλην  των  καθαρά σιδηροδρομικών και  τα έργα ανακατασκευής και καθαίρεσης  κτιρίων αποθηκών,  καθώς και  μετατοπίσεις εγκ/σεων που γίνονται σε συμφωνία ΟΛΠ – ΟΣΕ και με χρηματοδότηση του ΟΣΕ)  ȳ.�Ɂɲʐʋɻɶʉʋɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊʎ�ȿɿʅɹʆɲʎ� x Έργα  δημιουργίας  λιμενίσκου μικρών σκαφών  και  διαμόρφωσης  του  χερσαίου  χώρου στην περιοχή  «ΑΡΜΟΣ» Περάματος  x Έργο διαπλάτυνσης και διαμόρφωσης χερσαίου χώρου δυτικού άκρου λιμενίσκου Ε Περάματος.  3.� ɴ.� ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ� ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ�Ʌʌʉʅɸʄɹʏɻʎ� Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ� ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ� (ɅɅȵ)� ʏʉʐ� ɹʌɶʉʐ� «ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ� ȵʃɽɸʍɿɲʃʉʑ�–�ɇʐʆɸɷʌɿɲʃʉʑ�ʃɲɿ�ȴɿɸɽʆʉʑʎ�ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ�ʃɹʆʏʌʉʐ�Ƀ.ȿ.Ʌ.�Ȱȵ».� Στην  υποβληθείσα  μελέτη  περιγράφεται  η  ανέγερση  και  λειτουργία  του  Εκθεσιακού  –  Συνεδριακού  και  Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου  του Οργανισμού Λιμένος  (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.  στη θέση Παλατάκι,  στο Δ‐ΝΔ  της  πόλης  του  Πειραιά  και  συγκεκριμένα  εντός  της  χερσαίας  Λιμενικής  Ζώνης  του  ΟΛΠ,  μεταξύ  του  Επιβατικού  Σταθμού  Κανέλου  και  του  Επιβατικού  Σταθμού Αλκίμου  (Ακτή  Ξαβερίου).  Επισημαίνεται  ότι  στην περιοχή Παλατάκι βρίσκονται σήμερα ο Επιβατικός Σταθμός Αλκίμου (Ακτή Ξαβερίου), ο Επιβατικός  Σταθμός Κανέλλου, ο Σταθμός Πυροσβεστικής (Cruise Terminal B), ο σταθμός Πλοηγών και το Ελικοδρόμιο.   Σύμφωνα  με  τη  μελέτη,  το  Κέντρο  θα  έχει  κατ΄  εξοχήν  εκθεσιακή  λειτουργία,  αλλά  και  συνοδευτικές  χρήσεις  συνεδριακής  λειτουργίας,  γαστρονομίας  και  στάθμευσης  αυτοκινήτων,  οι  οποίες  συμμετέχουν  κατ΄ αναλογία, δηλαδή στο μέτρο έντασης και έκτασης που κρίνεται κατ΄ ελάχιστο ως απαραίτητο για την  υποστήριξη  της  κεντρικής  εκθεσιακής  λειτουργίας.  Η  φυσική  χωρητικότητα  του  γηπέδου  σε  ισόγειους  χώρους εκθεσιακής λειτουργίας προσδιορίζεται στην τάξη των 31.000 τ.μ.  Συγκεκριμένα, προτείνεται, η κατασκευή των παρακάτω κατασκευών:  Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɹʎ� ȶʃʏɲʍɻ�(ʏ.ʅ.)� Εκθεσιακά Ισόγεια (Η = 10 μ)  19.000  Εκθεσιακά Ισόγεια (Η = 5,5 μ)  12.000  Συνεδριακά Α΄Όροφος  3.000  Εμπορικά (catering) Α Όροφος  2.500  Εμπορικά (retail) Α Όροφος   3.500  Γραφεία Β΄Γ΄Δ΄ Όροφος  18.000  ɇʑʆʉʄʉ�Ȱʆʘɷʉʅʙʆ� 58.000� Ημιυπόγεια Pilotis – Parking  36.000  Αποθήκες  4.000  ɇʑʆʉʄʉ�ȸʅɿʐʋʊɶɸɿʉʐ� 40.000� Ʌɸʌɿɴɳʄʄʘʆ�ɍʙʌʉʎ� 31.000� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1721 Κατά  την  εκπόνηση  της  μελέτης  εξετάστηκαν  οι  παρακάτω  εναλλακτικές  λύσεις  για  τη  χωροθέτηση  της  συγκεκριμένης δραστηριότητας στην περιοχή του Πειραιά:  x Μηδενική λύση  x Χωροθέτηση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ  x Χωροθέτηση εντός της Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ    ȸ� ɀɻɷɸʆɿʃɼ� ȿʑʍɻ  απορρίπτεται,  καθώς  η  κατασκευή  του  έργου  κρίνεται  απολύτως  σκόπιμη  για  τη  συνολική  ανάπτυξη  των  χρήσεων  και  εκμεταλλεύσεων  του  λιμένα  και  δεδομένου  ότι  το  υφιστάμενο  Εκθεσιακό Κέντρο δεν δύναται πλέον να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες.  ȸ� ɍʘʌʉɽɹʏɻʍɻ� ɸʃʏʊʎ� ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ� ȷʙʆɻʎ� ɃȿɅ  δεν  προτείνεται,  δεδομένου  ότι  δεν  υπάρχει  κατάλληλη  διαθέσιμη  έκταση  στην  περιοχή  του  Πειραιά,  ώστε  να  ικανοποιηθούν  οι  σύγχρονες  απαιτήσεις  σε  εκθεσιακούς χώρους.  ȸ� ɍʘʌʉɽɹʏɻʍɻ� ɸʆʏʊʎ� ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ� ȷʙʆɻʎ�ɃȿɅ� � από  πλευράς  απαιτούμενου  χώρου,  μπορεί  να  γίνει  στην  βιομηχανική περιοχή που ανήκει στους Δήμους Δραπετσώνας και Κερατσινίου και στην περιοχή Παλατάκι  του  Κεντρικού  Λιμένα.  Επισημαίνεται  ότι  η  χωροθέτηση  της  συγκεκριμένης  δραστηριότητας  στη  βιομηχανική – βιοτεχνική περιοχή της Λιμενικής Ζώνης (στους Δήμους Δραπετσώνας και Κερατσινίου) δεν  είναι δυνατή, καθώς δεν προβλέπεται από τις εγκεκριμένες χρήσεις στην περιοχή αυτή, ενώ επιπρόσθετα   θα έρχονταν σε αντίθεση με τη λειτουργία και το χαρακτήρα του Εκθεσιακού – Συνεδριακού και Διεθνούς  Επιχειρηματικού Κέντρου.  Κατά τη μελέτη του κτιρίου, αναζητήθηκαν οι χρήσεις που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν :  (α) Αξιοποίηση της δυνατότητας χωροθέτησης σε ορόφους υπέρ το ισόγειο, ανεβάζοντας τον συντελεστή  εκμετάλλευσης του δομήσιμου χώρου.  (β) Συνεργικότητα στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση των συνοδευτικών χρήσεων και υποδομών όπως οι  συνεδριακές  εγκαταστάσεις,  καταστήματα  εστίασης  και  λιανικού  εμπορίου,  χώροι  στάθμευσης,  αναγκαστική αναβάθμιση των επικοινωνιών – μεταφορών  (γ)  Διεύρυνση  της  μαζικής  παρουσίασης  κόσμου  στο  χώρο  μέσα  στον  ετήσιο  και  ημερήσιο  χρόνο  καθιστώντας  την  ανάπτυξη  «προορισμό»  ανεξάρτητη  από  τη  λειτουργία  εκθεσιακών  και  συναφών  εκδηλώσεων.  Μετά  τη  διερεύνηση  ποικίλων  εναλλακτικών  χρήσεων  αλλά  και  στην  βάση  διεθνών  παραδειγμάτων  προτάθηκε  η  παράλληλη  ανάπτυξη  σε  ορόφους  ενός  συγκροτήματος  γραφειακών  χώρων  (Ξενοδοχείο  Επιχειρήσεων) στα πρότυπα του World Trade της Βαρκελώνης. Η ανάπτυξη όμως προτείνεται προβλέπει  τη δημιουργία 18.000 τ.μ. σε στάθμες Β΄‐ Ε΄ Ορόφου, υπερκείμενες δηλαδή της στάθμης Α΄ Ορόφου, όπου  χωροθετείται  το σύνολο των συνεδριακών,  γαστρονομικών και  εμπορικών λειτουργιών,  οι οποίες πλέον  καλούνται να εξυπηρετούν ένα μόνιμο πληθυσμό εργαζομένων και επισκεπτών της τάξης των 1500‐2000  ατόμων. (Οι κύριες χρήσεις του έργου αναλυτικά στο Κεφ. 4.2. σελ 17 της υποβληθείσας μελέτης)  Η  χωροθέτηση  των  χρήσεων  σε  επίπεδο  αρχής  υπαγορεύεται  άμεσα  από  τα  απαιτούμενα  μεγέθη  των  επιφανειών σε συνάρτηση με τους περιορισμούς που τίθενται από τη συγκεκριμένη γεωμετρία του χώρου  ανάπτυξης και τις λοιπές ιδιαιτερότητες του.  ɲ/ɲ� Ʌɲʌɲɷʉʖɹʎ  1ɻ� Το σύνολο των εκθεσιακών χώρων αναπτύσσεται σε ισόγεια στάθμη και κατ. εξάντληση της  φυσικής χωρητικότητας του τμήματος του όλου γηπέδου  2ɻ� Δημιουργία ενιαίας ημιυπόγειας στάθμης ορόφου  3ɻ� Το τμήμα της συνολικής έκτασης που περιλαμβάνει μεταξύ του τείχους και του θαλάσσιου  χώρου  Κανέλλου  –  Νηοδόχου  Αλκίμου  θα  διαμορφωθεί  εν  μέρει  σαν  χώρος  υπαίθριας  στάθμευσης και εν μέρει κηποτεχνικά σαν χώρος περιπάτου σε άμεση επαφή με το τείχος  και γύρω από το Παλατάκι  4ɻ� Το ανατολικό τμήμα του γηπέδου προς την περιοχή του Λιονταρίου προσφέρεται για ενιαία  ανάπτυξη  των μεγάλων εκθεσιακών  χώρων  (βιομηχανικού  τύπου)  με  ελεύθερα ανοίγματα  (άνω των 40μ και ύψους της τάξης των 10 μ)  5ɻ� Το δυτικό τμήμα του γηπέδου προς την περιοχή Κανέλλου προσφέρεται για την πολυόροφη  ανάπτυξη  της  Ανωδομής.  Το  προβλεπόμενο  περιτύπωμα  σε  στάθμη  Ισογείου,  ύψους  5  μ,  αφιερωμένο στην εκθεσιακή λειτουργία, εκτιμάται στο μέγεθος των 9.000 τμ σε στάθμη Α΄  Ορόφου προβλέπεται  για  την ανάπτυξη  των  Συνεδριακών  και  συναφών  χώρων  καθώς  και  1722 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ για την χωροθέτηση μέρους των χρήσεων Λιανικού Εμπορίου – Εστίασης  6ɻ� Οι δύο τομείς, ανατολικό και δυτικό συνδέονται με ένα επίμηκες κτίριο σε δύο  στάθμες. Η  Ισόγεια  στάθμη  με  ύψος  5  μ  και  ελεύθερο  άνοιγα  ~  20  μ  είναι  εκθεσιακός  χώρος  και  η  ανώτερη  στάθμη  διανέμεται    σε  εμπορικούς    χώρους  (κυρίως  εστίαση)  και  έναν  περιπατητικό χώρο (βεράντα) με θέα στη Νηοδόχη (Έκταση ισόγειας στάθμης ~ 3500 τ.μ.)  7ɻ� Στο  δυτικό  τομέα  πάνω  από  τη  στάθμη  των  συνεδριακών  και  εμπορικών  χρήσεων  του  Α΄Ορόφου  και  σε  στάθμες  Β΄,  Γ΄,  Δ΄  και  ενδεχομένως  Ε΄  Ορόφου  (πάντως  εντός  του  περιορισμού  του  ύψους  στα  21  μ)  αναπτύσσονται  οι  γραφειακοί  χώροι  του  Διευθνούς  Επιχειρηματικού  Κέντρου.  Στη  στάθμη  του  Δώματος  του  Γραφειακού  Συγκροτήματος  προτείνεται να αναπτυχθεί αναλόγως του τελικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ψυχαγωγικός  πολυχώρος  “Health  and  Fitness”  Club  με  πισίνα,  Roof  Garden  Bar  σε  συνδυασμό  ή  με  εστιατόριο πολυτελείας (Εκτιμώμενο σύνολο Ανωδομής 18.000 τμ – 20.000 τμ)  8ɻ� Η κατοχύρωση και η τεχνική οργάνωση ως αστικής λεωφόρου της εσωτερικής οδού πλάτους  ~ 15  μ  που  ξεκινά  από  την  πύλη  του  Λιονταριού  και  καταλήγει  στο  Ελικοδρόμιο  κρίνεται  ζωτικής σημασίας για τη λειτουργικότητα των προσπελάσεων   4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση της διαδικασίας αδειοδότησης των προτεινόμενων έργων.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/24Ͳ11Ͳ2006� Α. Συμφωνεί ομόφωνα για την ένταξη των προτεινόμενων έργων:  x επέκταση επιβατικού σταθμού Κανέλου για εξυπηρέτηση επιβατών κρουαζιεροπλοίων  x κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνος Κεντρικού Λιμένα Πειραιά   x διαπλάτυνση κρηπιδώματος στην περιοχή λιμένος Αλών (έμπροσθεν ΗΣΑΠ)  x σιδηροδρομική σύνδεση του εμπορικού λιμένα Πειραιά και δημιουργία επιλιμένιων σιδηροδρομικών  σταθμών για διακίνηση εμπορευμάτων � x δημιουργία  λιμενίσκου  μικρών  σκαφών  και  διαμόρφωσης  του  χερσαίου  χώρου  στην  περιοχή  «ΑΡΜΟΣ» Περάματος  x διαπλάτυνση και διαμόρφωση χερσαίου χώρου δυτικού άκρου λιμενίσκου Ε Περάματος,  στο Σχεδιασμό του Ο.Λ.Π.  Α.Ε. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) Για κάθε έργο να τηρηθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις κείμενες διατάξεις.  β) Να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες  κι  εγκρίσεις από  τις αρμόδιες  Υπηρεσίες  (π.χ.  Υπουργείο  Πολιτισμού: ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,  Εφορεία Νεοτέρων Μηνημείων Αττικής κατά περίπτωση).  γ)  Για τη διαπλάτυνση του κρηπιδώματος στην ακτή λιμένος Αλών θα πρέπει, πριν τον οριστικό σχεδιασμό  του  έργου,  σε  συνεργασία  –  συντονισμό  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ  Α.Ε.,  να  διευθετηθεί  το  θέμα  των  εργοταξιακών χώρων για την απρόσκοπτη κατασκευή και των δύο έργων (διαπλάτυνση κρηπιδώματος  – κατασκευή επιβατικού σταθμού ΜΕΤΡΟ) καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.  δ)    Για  την  κατασκευή  του  έργου  της  πεζογέφυρας  στην  περιοχή  Αγ.Σπυρίδωνα,  κατά  τον  οριστικό  σχεδιασμό  του  έργου  να  προηγηθεί  σχετική  συνεννόηση  και  να  γίνει  συντονισμός  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ώστε να μην επηρρεαστεί η υλοποίηση των δύο έργων (πεζογέφυρα – γραμμή ΜΕΤΡΟ).  Β. Σχετικά με τη δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου στην περιοχή Παλατάκι Κεντρικού Λιμένα Πειραιά,  εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβληθείσα πρόταση με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) Να εξασφαλιστεί η έγκριση της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϋστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.  β)  Τα  συστήματα  επικοινωνίων  ή  τυχόν  άλλα  ηλεκτρονικά  συστήματα  που  θα  εγκατασταθούν  στο  νέο  εκθεσιακό κέντρο, θα πρέπει να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΓΕΝ .   Στην  απόφαση  επιφυλάχθησαν  οι  εκπρόσωποι  του  ΥΠΕΧΩΔΕ,  κα  ΚΥΡΙΑΚΟΥ  Τίλντα  (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ) και κος ΤΟΛΕΡΗΣ Επαμεινώνδας  (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ‐ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ), οι οποίοι ανέφεραν ότι το  μέγεθος και η κατανομή χρήσεων του προτεινόμενου εκθεσιακού κέντρου και των συνοδών αυτού έργων  θα πρέπει να συνάδει με τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Για το λόγο αυτό, το θέμα  θα πρέπει να προσεγγιστεί σε συνάρτηση με τον αναπτυξιακό ρόλο  του λιμένα και σε συσχετισμό με τις  κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών.                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1723                                              ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                               ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    33) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�13/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 13ο : Επικαιροποίηση – συμπλήρωση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan)   λιμενικού συγκροτήματος Οργανισμού Λιμένος Πειραιά   Νέα προτεινόμενα έργα:     ι)  Εσωτερικά Λιμενικά Έργα Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς και     ιι)  Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του  Ν.  2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� Κατά την 2ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 01/15‐07‐02 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία,  εγκρίθηκε το Προγραμματικό Σχέδιο (χρήσεις γης, προγραμματιζόμενα έργα, όροι – περιορισμοί δόμησης)  του ΟΛΠ  που αφορούσε  α.  τον  Κεντρικό  Επιβατικό  Λιμένα  (περιοχή  κεντρικού  λιμένα)  β.  τον  Εμπορικό  Λιμένα (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Νέου Ικονίου) και αναβλήθηκε η λήψη απόφασης  αναφορικά με το ναυπηγοεπισκευαστικό λιμένα.  (Σύμφωνα με το Προγραμματικό Σχέδιο  του ΟΛΠ έγινε  χωροταξική  κατανομή  των  λιμενικών  δραστηριοτήτων  σε  3  λιμένες  (ȵʋɿɴɲʏɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʋɸʌɿʉʖɼ� Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ)  –  ȵʅʋʉʌɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ʋɸʌɿʉʖɹʎ� ȴʌɲʋɸʏʍʙʆɲʎ,� Ⱦɸʌɲʏʍɿʆʀʉʐ,� Ɂ.� Ȼʃʉʆʀʉʐ)  –  Ɂɲʐʋɻɶʉɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊʎ�ʄɿʅɹʆɲʎ (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ�ʋɸʌɿʉʖɹʎ�Ʌɸʌɳʅɲʏʉʎ,�ɇɲʄɲʅʀʆɲʎ))  Κατά την 5ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 05/18‐03‐03 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε  η  πρόταση  για  την  αναμόρφωση  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  του  ΟΛΠ  που  αφορά στην επέκταση του νέου προβλήτα Ι του σταθμού Ε/Κ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», η οποία δεν διαφοροποιεί  πουθενά αλλού το ήδη εγκεκριμένο, από την 2η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ.  Στην  ίδια  Συνεδρίαση  λήφθηκε  επίσης η υπ.  αριθμ. 04/18‐03‐03  Απόφαση,  με  την οποία  εγκρίθηκαν οι  χρήσεις γης και οι όροι – περιορισμοί δόμησης για την περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού  Λιμένα  (σε  συνέχεια της 01/15‐07‐06 Απόφασης ΕΣΑΛ).   Ⱦɲʏɳ�ʏɻʆ�7η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ�ʄɼʔɽɻʃɸ�ɻ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/11Ͳ09Ͳ03�Ȱʋʊʔɲʍɻ,�ʍʑʅʔʘʆɲ�ʅɸ�ʏɻʆ�ʉʋʉʀɲ� ɸɶʃʌʀɽɻʃɸ�ɻ�ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�ʏʉʐ�ȳɸʆɿʃʉʑ�Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ�ɇʖɸɷʀʉʐ�ʋʉʐ�ɲʔʉʌɳ�ʏɻʆ�ɸʋɹʃʏɲʍɻ�–� ɷɿɲʋʄɳʏʐʆʍɻ�ʏʉʐ�ʅʙʄʉʐ�Ⱦʌɳʃɲʌɻ.�ʃɲɽʙʎ�ʃɲɿ�ʏɻ�ʅɸʏɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ɇɿʄʊ�Ȱʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ�ȴɻʅɻʏʌɿɲʃʙʆ ,�ʏʉʐ� ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɸɿʌɲɿɳ.�� Στην  ίδιο  Συνεδρίαση  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.  02/11‐09‐03  Απόφαση,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  σχέδιο  χωροθέτησης  ελικοδρομίου  στην  περιοχή  κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά ,  όπως  αυτή  προτάθηκε  από  τις  Τεχνικές Υπηρεσίες Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.  Κατά  την  9ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ,  μετά  από  πρόταση  του  ΟΛΠ,  λήφθηκε    η  υπ.  αριθμ.  08/26‐02‐04  Απόφαση επί της ΠΠΕ του έργου «Δημιουργία λιμενίσκου περιοχής «ΑΡΜΟΥ» Δήμου Περάματος.  Κατά τη 16ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ, με την υπ. αριθμ. 10/15‐02‐05 Απόφαση εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  και  Αξιολόγησης  τα  έργα  α.  Επέκταση  και  εξοπλισμός  του  προβλήτα  Ι  (ΣΕΜΠΟ  Ελ.  Βενιζέλος),  β.  Εκβάθυνση  Κεντρικού  Λιμένα,  γ.  Σύνδεση  επιβατηγού  λιμένα  Πειραιά  με  σταθμό  ΗΣΑΠ,  δ.  Ανάπλαση  περιοχής  Βασιλειάδη  –  Καστρακίου  και  ε.  Υπόγειος  σταθμός  1724 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ȝȓį 100 ȩ 301 αυτοκινήτων  στην  περιοχή  του  εκθεσιακού  κέντρου  του  ΟΛΠ,  υπό  την  προϋπόθεση  επιβολής  όρων,  περιορισμών  και  προϋποθέσεων  κατά  την  έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  και  με  τον  όρο  ότι  η  αποκατάσταση  λειτουργικών  βαθών  λιμένα  Πειραιά  θα  γίνει  με  την  επίβλεψη  της  Εφορίας  Εναλίων  Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.  Κατά την 26ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 08/16‐06‐06 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η  επικαιροποίηση  του  Γενικού Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master Plan)  λιμένα Πειραιά,  αναφορικά με  την  επέκταση  ορίου  του  θαλάσσιου  μετώπου  των  Ναυπηγείων  στην  περιοχή  της  Ναυπηγοεπισκευαστικής  Ζώνης (ΝΕΖ) Περάματος.  Κατά την 30ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 01/24‐11‐06 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η  επικαιροποίηση  –  συμπλήρωση  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  (Master  Plan)  λιμενικού  συγκροτήματος ΟΛΠ. Αναλυτικά η Απόφαση αναφέρει:  «Ȱ. Συμφωνεί ομόφωνα για την ένταξη των προτεινόμενων έργων:  x επέκταση επιβατικού σταθμού Κανέλλου για εξυπηρέτηση επιβατών κρουαζιεροπλοίων  x κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνος Κεντρικού Λιμένα Πειραιά   x διαπλάτυνση κρηπιδώματος στην περιοχή λιμένος Αλών (έμπροσθεν ΗΣΑΠ)  x σιδηροδρομική σύνδεση του εμπορικού λιμένα Πειραιά και δημιουργία επιλιμένιων σιδηροδρομικών  σταθμών για διακίνηση εμπορευμάτων � x δημιουργία  λιμενίσκου  μικρών  σκαφών  και  διαμόρφωσης  του  χερσαίου  χώρου  στην  περιοχή  «ΑΡΜΟΣ» Περάματος  x διαπλάτυνση και διαμόρφωση χερσαίου χώρου δυτικού άκρου λιμενίσκου Ε Περάματος,  στο Σχεδιασμό του Ο.Λ.Π.  Α.Ε. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) Για κάθε έργο να τηρηθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις κείμενες διατάξεις.  β) Να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες  κι  εγκρίσεις από  τις αρμόδιες  Υπηρεσίες  (π.χ.  Υπουργείο  Πολιτισμού: ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,  Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Αττικής κατά περίπτωση).  γ)  Για τη διαπλάτυνση του κρηπιδώματος στην ακτή λιμένος Αλών θα πρέπει, πριν τον οριστικό σχεδιασμό  του  έργου,  σε  συνεργασία  –  συντονισμό  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ  Α.Ε.,  να  διευθετηθεί  το  θέμα  των  εργοταξιακών χώρων για την απρόσκοπτη κατασκευή και των δύο έργων (διαπλάτυνση κρηπιδώματος  – κατασκευή επιβατικού σταθμού ΜΕΤΡΟ) καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.  δ)    Για  την  κατασκευή  του  έργου  της  πεζογέφυρας  στην  περιοχή  Αγ.  Σπυρίδωνα,  κατά  τον  οριστικό  σχεδιασμό  του  έργου  να  προηγηθεί  σχετική  συνεννόηση  και  να  γίνει  συντονισμός  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ώστε να μην επηρεαστεί η υλοποίηση των δύο έργων (πεζογέφυρα – γραμμή ΜΕΤΡΟ).  Ȳ. Σχετικά με τη δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου στην περιοχή Παλατάκι Κεντρικού Λιμένα Πειραιά,  εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβληθείσα πρόταση με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) Να εξασφαλιστεί η έγκριση της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.  β)  Τα  συστήματα  επικοινωνιών  ή  τυχόν  άλλα  ηλεκτρονικά  συστήματα  που  θα  εγκατασταθούν  στο  νέο  εκθεσιακό κέντρο, θα πρέπει να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΓΕΝ .»  Κατά  την  35ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ  λήφθηκε  η  υπ.΄  αριθμ.  02/04‐09‐2007  Απόφαση  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  πρόταση  για  την  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Αξιοποίηση  –  ανάπλαση  χώρων  περιοχής  Καστρακίου  –  Ηετιώνιας  Ακτής  –  SILO  για  μετατροπή  Κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά σε αποκλειστικά επιβατικό», με την παρατήρηση ότι για το λιμενικό έργο στον προβλήτα περιοχής  ΣΙΛΟ να επανυποβληθεί τεκμηριωμένη πρόταση με υπολογιστικά μεγέθη.  Η  υπ.  αριθμ.  101540/03‐11‐2008  ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ  –  ΥΠΠΟ  ‐  ΥΠ.  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  –  ΥΕΝ  «Τροποποίηση της με α.π. 104050/17.05.06 ΚΥΑ Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επενδυτικό  αναπτυξιακό  πρόγραμμα  ΟΛΠ  ΑΕ»»  ‐  Τροποποιήθηκε  η  προαναφερόμενη  ΚΥΑ  και  συμπληρώθηκε  η  παράγραφος «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» για την κατασκευή και λειτουργία: α) Κρηπιδότοιχου  εξυπηρέτησης  κρουαζιερόπλοιων,  μήκους 281  μ,  στην περιοχή Αγ. Νικολάου και  στην διαπλάτυνση  του  κρηπιδώματος στον  λιμένα Αλών  κατά  20μ περίπου,  έμπροσθεν σταθμού ΗΣΑΠ,  β)  πρόσθετη  επέκταση  του νέου προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ και δημιουργία νέου χερσαίου χώρου της τάξεως των 8600τμ.  Με  το  υπ.  αριθμ.  5153/16‐02‐09  έγγραφο ΟΛΠ  ΑΕ/Διεύθυνση  Έργων/Γραφείο  Διευθυντού  υποβλήθηκε  προς  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  Α  πρόταση  τροποποίησης  της  Επικαιροποίησης  –  συμπλήρωσης  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  (Master  Plan)  λιμενικού  συγκροτήματος  Οργανισμού  Λιμένος  Πειραιά  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1725 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με την υποβληθείσα πρόταση προτείνονται :  α)  Εσωτερικά  Λιμενικά  Έργα  Κεντρικού  Λιμένος  Πειραιώς:  Κατασκευή  κρηπιδότοιχου  εξυπηρέτησης  μεγάλων κρουαζιεροπλοίων στην περιοχή Αγ. Νικολάου του Κεντρικού Λιμένος και   β) Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου  3. α.  Εσωτερικά Λιμενικά Έργα Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς  Προτείνεται  η  εκτέλεση  εσωτερικών  λιμενικών  έργων  (κρηπιδοτοίχων)  εντός  του  Κεντρικού  Λιμένος  Πειραιώς  για  την  βελτίωση  της  εξυπηρέτησης  τόσο  της  ακτοπλοϊκής  κίνησης  όσο  και  της  κρουαζιέρας  (όπως  παρουσιάζονται  στο  Τοπογραφικό  διάγραμμα  ‘ȾȰɈȰɇȾȵɉȸ� ȵɇɏɈȵɆȻȾɏɁ� ȿȻɀȵɁȻȾɏɁ� ȶɆȳɏɁ� ȾȵɁɈɆȻȾɃɉ�ȿȻɀȵɁɃɇ�ɅȵȻɆȰȻɏɇ.’  Ημερ/νία: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007, Κλίμακα: 1:2.500):  Το  έργο  αυτό  αφορά  την  κατασκευή  κρηπιδότοιχου  εξυπηρέτησης  μεγάλων  κρουαζιεροπλοίων  στην  περιοχή Αγ. Νικολάου του Κεντρικού Λιμένος. Ο υφιστάμενος εκεί κρηπιδότοιχος με μήκος μόλις 180 μ και  χωρίς  επαρκή  διαθέσιμο  χερσαίο  χώρο  δεν  μπορεί  να  εξυπηρετήσει  σύγχρονα  κρουαζιερόπλοια  που  απαιτούν μήκος κρηπιδοτοίχου  τουλάχιστον  250μ και  επαρκή χερσαίο  χώρο. Ο  νέος κρηπιδότοιχος που  προβλέπεται να κατασκευασθεί θα έχει μήκος 281μ με βάθος ‐11,50 μ και πρόσθετο διαθέσιμο χερσαίο  χώρο  8.432  τμ.  Το  έργο  προβλέπεται  να  κατασκευασθεί  με  πλωτά  κιβώτια  (CAISSON)  εξ  ωπλισμένου  σκυροδέματος ύψους 12,00 μ τα οποία θα εδρασθούν επί λιθορριπής εδράσεως ατομικού βάρους 0,5‐100  Kg, η οποία θα διαστρωθεί κατάλληλα. Τα πλωτά κιβώτια θα γεμισθούν με λιθορριπές ατομικού. βάρους  0,5 – 50 kg και επ΄ αυτών θα κατασκευασθεί ανωδομή εξ άοπλου σκυροδέματος  η οποία θα διαστρωθεί  κατάλληλα  με  χυτοσιδηρές  δέστρες,  κρίκους  και  ελαστικούς  προσκρουστήρες  προστασίας  των  κρηπιδοτοίχων.  Ο  χώρος  πίσω  από  τον  κρηπιδότοιχο  θα  γεμισθεί  με  λιθορριπές  ανακουφιστικού  πρίσματος ατομ. βάρους 0,5 – 50 kg, επί των οποίων θα διαστρωθεί αδρανές υλικό υπόβασης και βάσης  συνολικού  πάχους  0,25μ.  Στην  ανωδομή  και  πίσω  απ΄  αυτήν  θα  κατασκευασθούν  κανάλια  με  φρεάτια  επισκέψεως για την διέλευση των πάσης φύσεως δικτύων παροχής.  3. β.  Προέκταση Νέου Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου  Προτείνεται  η  κατασκευή  των  λιμενικών    έργων προέκτασης  του Νέου Προβλήτα  Ι  στο Ν.  Ικόνιο  (όπως  παρουσιάζονται  στο  Τοπογραφικό  διάγραμμα  ‘ɅɆɃȵȾɈȰɇȸ� ɁȵɃɉ� ɅɆɃȲȿȸɈȰ� Ȼ� ɇ.ȵɀɅɃ� Ɂ.� ȻȾɃɁȻɃ   Ημερ/νία: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008, Κλίμακα: 1:2.500): Ο Σταθμός Ε/Κ (Σ. ΕΜΠΟ) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ του ΟΛΠ στο Ν.  Ικόνιο αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο Container Terminal στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου κα έναν  από τους μεγαλύτερους διεθνώς με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης . Ήδη λειτουργεί ο Προβλήτας ΙΙ του  Σταθμού  με  μήκος  ωφέλιμων  κρηπιδοτοίχων  750  μ  με  βάθος  ‐14,00μ  και  700  μ  με  βάθος  ‐16,50μ  εξοπλισμένος με 6 Γ/Φ έκαστος και αντίστοιχο αριθμό μηχ/των κίνησης και στοιβασίας containers.   Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό κατασκευή ο Νέος Προβλήτας Ι του Σταθμού Ε/Κ ο οποίος σύμφωνα με  τις υφιστάμενες προδιαγραφές θα διαθέτει κρηπιδότοιχο μήκους 422,00μ με ωφέλιμο βάθος ‐18,00μ (για  εξυπηρέτηση Mother Ships) και κρηπιδότοιχους συνολικού μήκους περίπου 600μ με ωφέλιμο βάθος από ‐ 11,00μ  έως  ‐12,00μ  (για  Feeders).  Η  ύπαρξη  του  κρηπιδότοιχου  των  422,00μ  παρότι  εξασφαλίζει  την  εξυπηρέτηση  ενός  πολύ  μεγάλου  πλοίου  Containers,  δεν  δίνει  όμως  τη  δυνατότητα  ταυτόχρονης  πρόσδεσης  δύο  μεσαίου  μεγέθους  πλοίων  με  μέσο  μήκος  της  τάξεως  των  230μ.  Το  μειονέκτημα  αυτό  μπορεί να αρθεί με την προέκταση του προβλήτα κατά 74,50μ  Η  προέκταση  (ανατολική  πλευρά),  ως  φυσική  συνέχεια  του  υπό  κατασκευή  κρηπιδότοιχου  του  Νέου  Προβλήτα Ι μήκους 422,00μ θα έχει ανάπτυγμα κρηπιδοτοίχου  222,20μ  (74,50μ + 122,90 μ + 24,80μ) με  ωφέλιμο βάθος  ‐18,00μ και 26,50μ μήκος με ωφέλιμο βάθος στα  ‐12,00μ,  ενώ θα δημιουργηθούν  νέοι  χερσαίοι  χώροι  της  τάξεως  των  8.600  τμ.  Η  κατασκευή  των  κρηπιδότοιχων  θα  γίνει  με  Caisson  από  οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού ύψους 19,20 μ.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση της διαδικασίας αδειοδότησης των προτεινόμενων έργων.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�13/19Ͳ02Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρα πρόταση.                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.                                                                                          ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)                        ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΜ.  1726 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 34) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/10Ͳ09Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�45ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση τροποποίησης μέγιστου ύψους κατασκευών στην περιοχή ναυπηγοεπισκευαστικού   λιμένα ΟΛΠ για ειδικού τύπου εγκαταστάσεις.� 1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του  Ν.  2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Κατά την 2ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 01/15‐07‐02 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία,  εγκρίθηκε το Προγραμματικό Σχέδιο (χρήσεις γης, προγραμματιζόμενα έργα, όροι – περιορισμοί δόμησης)  του ΟΛΠ  που αφορούσε  α.  τον  Κεντρικό  Επιβατικό  Λιμένα  (περιοχή  κεντρικού  λιμένα)  β.  τον  Εμπορικό  Λιμένα (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Νέου Ικονίου) και αναβλήθηκε η λήψη απόφασης  αναφορικά με το ναυπηγοεπισκευαστικό λιμένα.  (Σύμφωνα με το Προγραμματικό Σχέδιο  του ΟΛΠ έγινε  χωροταξική  κατανομή  των  λιμενικών  δραστηριοτήτων  σε  3  λιμένες  (ȵʋɿɴɲʏɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʋɸʌɿʉʖɼ� Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ)  –  ȵʅʋʉʌɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ  (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ʋɸʌɿʉʖɹʎ� ȴʌɲʋɸʏʍʙʆɲʎ,� Ⱦɸʌɲʏʍɿʆʀʉʐ,� Ɂ.� Ȼʃʉʆʀʉʐ)  –  Ɂɲʐʋɻɶʉɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊʎ�ʄɿʅɹʆɲʎ (ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ�ʋɸʌɿʉʖɹʎ�Ʌɸʌɳʅɲʏʉʎ,�ɇɲʄɲʅʀʆɲʎ)).  Κατά την 5ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 05/18‐03‐03 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε  η  πρόταση  για  την  αναμόρφωση  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  του  ΟΛΠ  που  αφορά στην επέκταση του νέου προβλήτα Ι του σταθμού Ε/Κ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», η οποία δεν διαφοροποιεί  πουθενά αλλού το ήδη εγκεκριμένο, από την 2η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ.  Στην  ίδια  Συνεδρίαση  λήφθηκε  επίσης η υπ.  αριθμ. 04/18‐03‐03  Απόφαση,  με  την οποία  εγκρίθηκαν οι  χρήσεις γης και οι όροι – περιορισμοί δόμησης για την περιοχή του Ναυπηγοεπισκευαστικού  Λιμένα  (σε  συνέχεια της 01/15‐07‐06 Απόφασης ΕΣΑΛ).   Κατά την 7ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 03/11‐09‐03 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου που αφορά την επέκταση – διαπλάτυνση  του μώλου Κράκαρη.  Στην  ίδιο  Συνεδρίαση  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.  02/11‐09‐03  Απόφαση,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  σχέδιο  χωροθέτησης  ελικοδρομίου  στην  περιοχή  κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά ,  όπως  αυτή  προτάθηκε  από  τις  Τεχνικές Υπηρεσίες Οργανσιμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.  Κατά  την  9ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ,  μετά  από  πρόταση  του  ΟΛΠ,  λήφθηκε    η  υπ.  αριθμ.  08/26‐02‐04  Απόφαση επί της ΠΠΕ του έργου «Δημιουργία λιμενίσκου περιοχής «ΑΡΜΟΥ» Δήμου Περάματος.  Κατά τη 16ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ, με την υπ. αριθμ. 10/15‐02‐05 Απόφαση εγκρίθηκαν κατά το στάδιο της  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  και  Αξιολόγησης  τα  έργα  α.  Επέκταση  και  εξοπλισμός  του  προβλήτα  Ι  (ΣΕΜΠΟ  Ελ.  Βενιζέλος),  β.  Εκβάθυνση  Κεντρικού  Λιμένα,  γ.  Σύνδεση  επιβατηγού  λιμένα  Πειραιά  με  σταθμό  ΗΣΑΠ,  δ.  Ανάπλαση  περιοχής  Βασιλειάδη  –  Καστρακίου  και  ε.  Υπόγειος  σταθμός  αυτοκινήτων  στην  περιοχή  του  εκθεσιακού  κέντρου  του  ΟΛΠ,  υπό  την  προϋπόθεση  επιβολής  όρων,  περιορισμών  και  προϋποθέσεων  κατά  την  έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  και  με  τον  όρο  ότι  η  αποκατάσταση  λειτουργικών  βαθών  λιμένα  Πειραιά  θα  γίνει  με  την  επίβλεψη  της  Εφορίας  Εναλίων  Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.  Κατά την 26ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 08/16‐06‐06 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η  επικαιροποίηση  του  Γενικού Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master Plan)  λιμένα Πειραιά,  αναφορικά με  την  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1727 επέκταση  ορίου  του  θαλάσσιου  μετώπου  των  Ναυπηγείων  στην  περιοχή  της  Ναυπηγοεπισκευαστικής  Ζώνης (ΝΕΖ) Περάματος.  Κατά  την  30ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.  01/24‐11‐06  Απόφαση  με  την  οποία  επικαιροποιήθηκε – συμπληρώθηκε το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης  (Master Plan) λιμενικού  συγκροτήματος ΟΛΠ.  Σύμφωνα με τη ληφθείσα Απόφαση   Α. Συμφωνεί ομόφωνα για την ένταξη των προτεινόμενων έργων:  x επέκταση επιβατικού σταθμού Κανέλου για εξυπηρέτηση επιβατών κρουαζιεροπλοίων  x κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνος Κεντρικού Λιμένα Πειραιά   x διαπλάτυνση κρηπιδώματος στην περιοχή λιμένος Αλών (έμπροσθεν ΗΣΑΠ)  x σιδηροδρομική  σύνδεση  του  εμπορικού  λιμένα  Πειραιά  και  δημιουργία  επιλιμένιων  σιδηροδρομικών σταθμών για διακίνηση εμπορευμάτων   x δημιουργία  λιμενίσκου  μικρών  σκαφών  και  διαμόρφωσης  του  χερσαίου  χώρου  στην  περιοχή  «ΑΡΜΟΣ» Περάματος  x διαπλάτυνση και διαμόρφωση χερσαίου χώρου δυτικού άκρου λιμενίσκου Ε Περάματος,  στο Σχεδιασμό του Ο.Λ.Π.  Α.Ε. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) Για κάθε έργο να τηρηθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις κείμενες διατάξεις.  β) Να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες  κι  εγκρίσεις από  τις αρμόδιες  Υπηρεσίες  (π.χ.  Υπουργείο  Πολιτισμού: ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,  Εφορεία Νεοτέρων Μηνημείων Αττικής κατά περίπτωση).  γ) Για τη διαπλάτυνση του κρηπιδώματος στην ακτή λιμένος Αλών θα πρέπει, πριν τον οριστικό σχεδιασμό  του  έργου,  σε  συνεργασία  –  συντονισμό  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ  Α.Ε.,  να  διευθετηθεί  το  θέμα  των  εργοταξιακών χώρων για την απρόσκοπτη κατασκευή και των δύο έργων (διαπλάτυνση κρηπιδώματος  – κατασκευή επιβατικού σταθμού ΜΕΤΡΟ) καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.  δ)  Για  την  κατασκευή  του  έργου  της  πεζογέφυρας  στην  περιοχή  Αγ.  Σπυρίδωνα,  κατά  τον  οριστικό  σχεδιασμό  του  έργου  να  προηγηθεί  σχετική  συνεννόηση  και  να  γίνει  συντονισμός  με  την  ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ώστε να μην επηρεαστεί η υλοποίηση των δύο έργων (πεζογέφυρα – γραμμή ΜΕΤΡΟ).  Ȳ.� ɇʖɸʏɿʃɳ� ʅɸ� ʏɻ� ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ� ʆɹʉʐ� ɸʃɽɸʍɿɲʃʉʑ� ʃɹʆʏʌʉʐ� ʍʏɻʆ� ʋɸʌɿʉʖɼ� Ʌɲʄɲʏɳʃɿ� Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ� Ʌɸɿʌɲɿɳ,�ɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿ�ʃɲʏɳ�ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ�ɻ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ʅɸ�ʏɿʎ�ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ�ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:� ɲ)�Ɂɲ�ɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ�ɻ�ɹɶʃʌɿʍɻ�ʏɻʎ�ȾɇɈʚ�ȵʔʉʌɸʀɲʎ�Ʌʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆ�ʃɲɿ�Ⱦʄɲʍɿʃʙʆ�Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ.� ɴ)�Ɉɲ�ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ�ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ�ɼ�ʏʐʖʊʆ�ɳʄʄɲ�ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ�ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ�ʋʉʐ�ɽɲ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ�ʍʏʉ�ʆɹʉ� ɸʃɽɸʍɿɲʃʊ�ʃɹʆʏʌʉ,�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ɹʖʉʐʆ�ʏɻʆ�ɹɶʃʌɿʍɻ�ʏʘʆ�ɲʌʅʊɷɿʘʆ�ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ�ʏʉʐ�ȳȵɁ.   ȶʖɸɿ�ɸʃɷʉɽɸʀ�ɲʋʊ�ʏʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ�/�ȳȴɅ�/�ȵɉɅȵ�Ȱ��ɻ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�126180/26Ͳ02Ͳ07�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ɸʋʀ�ʏɻʎ�ɅɅȵȰ�ʏʉʐ� ȵʃɽɸʍɿɲʃʉʑ�–�ɇʐʆɸɷʌɿɲʃʉʑ�ʃɲɿ�ȴɿɸɽʆʉʑʎ�ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ�Ⱦɹʆʏʌʉʐ�ɃȿɅ�Ȱȵ,�ʃɲɽʙʎ�ʃɲɿ�ɻ�Ʌɲʌɳʏɲʍɻ�ɿʍʖʑʉʎ� ʏɻʎ�ɽɸʏɿʃɼʎ�ɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ�(ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�136531/18Ͳ02Ͳ09�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ�/�ȳȴɅ�/�ȵɉɅȵ�Ȱ).�� Κατά την 35ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 04/04‐09‐07 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Αξιοποίηση  –  ανάπλαση  χώρων  περιοχής  Καστρακίου  –  Ηετιώνιας  Ακτής  –  SILO  για  μετατροπή  Κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά  σε  αποκλειστικά  επιβατικό». Σύμφωνα με την Απόφαση, η υποβληθείσα πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα με την παρατήρηση  ότι  για  το  λιμενικό  έργο  στον  προβλήτα  περιοχής  ΣΙΛΟ  να  επανυποβληθεί  τεκμηριωμένη  πρόταση  με  υπολογιστικά μεγέθη.  Κατά την 39ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 13/19‐02‐2009 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε  η  επικαιροποίηση  –  συμπλήρωση  του  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  (Master  Plan)  λιμενικού συγκροτήματος Οργανισμού Λιμένος Πειραιά. Τα νέα προτεινόμενα έργα ήταν   ι) Εσωτερικά Λιμενικά Έργα Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς και   ιι) Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου  Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΑΕ,  με  το υπ. αριθμ. 27880/06‐08‐2009  έγγραφό  του,  υπέβαλλε στο  στο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ  Α  και  στο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  πρόταση  επικαιροποίησης  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Εκθεσιακό  –  Συνεδριακό  και  Διεθνές  Επιχειρηματικό  Κέντρο  ΟΛΠ  (Κέντρο  Κρουαζιέρας)»,  συνοδευόμενη  από  την  Αρχιτεκτονική  Προμελέτη  και  την  Προμελέτη  Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων. � Ο  Ο.Λ.Π.  ΑΕ� � με  το  υπ΄  αριθμ.  30448/01Ͳ09Ͳ2009  έγγραφό  του  υπέβαλλε  αίτημα  για  την  έγκριση  τροποποίησης  μέγιστου  ύψους  κατασκευών  στην  περιοχή  ναυπηγοεπισκευαστικού  λιμένα  ΟΛΠ  για  ειδικού τύπου εγκαταστάσεις.   1728 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ȉ Ȝȓį 104 ȩ 301 Ειδικότερα κατά την 5ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ�λήφθηκε η υπ. αριθμ. 04/18‐03‐03 Απόφαση, με την οποία  εγκρίθηκαν  οι  χρήσεις  γης  και  οι  όροι  –  περιορισμοί  δόμησης  για  την  περιοχή  του  Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα  (Πέραμα –  Σαλαμίνα), σύμφωνα με  την οποία καθορίστηκε ως μέγιστο  ύψος  τα 15μ. για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων.   Έχει τεθεί η χρησιμοποίηση σύγχρονων μηχανημάτων τύπου  Travel Lift ύψους 20,20 μ στην περιοχή της  Ναυπηγοεπισκευαστικής  Ζώνης  του ΟΛΠ.  Η  χρησιμοποίηση  αυτών  των  μηχανημάτων  θα  απαιτήσει  για  την  λειτουργία  τους  κατασκευή  βιομηχανικών  υπόστεγων  ύψους  22,00μ.  Η  χρησιμοποίηση  τέτοιων  σύγχρονων μηχανημάτων είναι πολύ σημαντική για την αναβάθμιση της λειτουργίας των ναυπηγείων.   Ƀ� ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ� ʏʉʐ� ʅɹɶɿʍʏʉʐ� ʑʗʉʎ� ʍʏɲ� 22,00ʅ� ɲʔʉʌɳ� ʃɲɿ� ʅʊʆʉ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ɲʆɹɶɸʌʍɻ� ɸɿɷɿʃʙʆ� ʏʑʋʘʆ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�ʋʉʐ�ɽɲ�ɲʔʉʌʉʑʆ�ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ�ʐʋʊʍʏɸɶɲ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ʍʑɶʖʌʉʆʉʐ�ʆɲʐʋɻɶɿʃʉʑ� ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ.�� 3.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Σύμφωνα με την πρόταση   με την τροποποίηση του μέγιστου ύψους που αφορά βιομηχανικά υπόστεγα   θα μπορούν να εξυπηρετηθούν σύγχρονα μηχανήματα  TRAVEL LIFT, ώστε να αναβαθμιστεί η λειτουργία  των ναυπηγείων.  Ο εκπρόσωπος Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Τολέρης, δεν έχει αντίρρηση με την υποβληθείσα πρόταση  με  την  προϋπόθεση  της  εναρμόνισης  και  μη  αντίθεσης  της  προτεινόμενης  τροποποίησης  ύψους  στη  ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του ΟΛΠ με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�03/10Ͳ09Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση για καθορισμό του μέγιστου ύψος στα 22,00μ που αφορά και μόνο για την  ανέγερση  ειδικών  τύπων  εγκαταστάσεων  ‐  βιομηχανικών  υπόστεγων  για  την  διακίνηση  ‐  εγκατάσταση  σύγχρονου ναυπηγικού εξοπλισμού.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ                ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    35) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα   Πάτρας.  Αρμόδιος φορέας εκτέλεσης του έργου «Νέος Λιμένας Πάτρας»  είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ), το οποίο  με το Α.Π. οικ. 1019/ΜΣ 910/27‐06‐2002, έγγραφό του, διαβίβασε στην Γ.Γ.Λ.Λ.Π. / ΥΕΝ την πρόταση για  όρους, περιορισμούς δόμησης και χρήσεις γης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα Πάτρας. Η πρόταση έχει  προκύψει  σύμφωνα  με  την  υπ.  Αριθμ.  Δ4β/123/φ.5/ΜΑ/19‐07‐1994  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ  έγκρισης  Προκαταρκτικών  Μελετών  Κτιριολογικού  Προγράμματος  κ.λπ.,  βάση  των  στοιχείων  των  οριστικών  μελετών  και  αφού  λήφθηκαν  υπόψη  οι  απόψεις  των  συναρμοδίων  φορέων.  O  ΟΛΠα,  ως  φορέας  διοίκησης  –  διαχείρισης  του  Νέου  Λιμένα  Πάτρας,  είναι  ενήμερος  για;  την  πρόταση  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ), με την οποία και συμφωνεί (έγγραφό του Α.Π. 4252/11‐07‐2002 προς ΥΕΝ/ΔΛΛΕ).  Σύμφωνα  με  την  τεχνική  έκθεση  που  συνοδεύει  την  πρόταση,  ο  Νέος  Λιμένας  Πατρών  χωρίζεται  σε  τέσσερις ζώνες:   α. Ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης.  β. Ζώνη αποθέσεως εμπορευμάτων.  γ. Ζώνη Οικοδομικών τετραγώνων (η οποία αποτελείται από τα οικ. Τετράγωνα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV).  δ. Ζώνη πρασίνου και μελλοντική διέλευση γραμμής ΟΣΕ .  Ύστερα από σχετική μελέτη της πρότασης προτείνονται τα ακόλουθα προς έγκριση :   α. Όροι και περιορισμοί δόμησης στη ζώνη των οικοδομικών τετραγώνων :  x Συντελεστής κάλυψης : 40 %  x Συντελεστής δόμησης : 0,50   x Μέγιστο ύψος : 10μ. (+2μ. στέγη)  x Ύψος πύργου : 14 μέτρα.  β. Χρήσεις γης που επιτρέπονται στη χερσαία ζώνη λιμένα :   i) Στη ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης:   x Φορτοεφόρτωση πλοίων  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1729 x Αναμονή και στάθμευση ΙΧ και φορτηγών   x Κατασκευή πεζογεφυρών, κοινών – κυλιόμενων κλιμάκων.  x Διαμόρφωση πεζόδρομων.  ii) Στη ζώνη απόθεσης εμπορευμάτων:   x Απόθεση ασυνόδευτων εμπορευμάτων με τον απαραίτητο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης.  iii) Στη ζώνη οικοδομικών τετραγώνων:   x Για  το  Ο.Τ.  Ι  :  Κτίρια  Αποθηκών,  υποσταθμών,  υπόστεγων,  μηχανοστασίων  για  τις  ανάγκες  του  τελωνείου  και  Υπουργείου Μεταφορών  και  Συγκοινωνιών,  αυτοκινητόδρομων,  πεζόδρομων,  χώρων  στάθμευσης  Ι.Χ.  και  φορτηγών,  χώρων  εναπόθεσης  συνοδευμένων και ασυνόδευτων εμπορευμάτων, υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενών  νερού και πρατήριο υγρών καυσίμων.  x Για  τα  Ο.Τ  ΙΙ,  ΙΙΙ  και  IV  :  Κτίρια  Αναμονής  ατόμων,  εστίασης  και  αναψυχής,  γραφείων  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  λιμένα,  πρακτορείων,  τραπεζών,  καταστημάτων,  τελωνείου,  αστυνομία,  λιμενικού  σώματος,  πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποθηκών, μηχανοστασίου, ημιυπαίθριων  χώρων,  υπόστεγων  αυτοκινητόδρομων,  πεζοδρόμων    και  πεζοδρομίων,  χώρων  στάθμευσης  Ι.Χ.,  λεωφορείων  και  φορτηγών,  υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενής νερού.  iv)  Στη  ζώνη πρασίνου  και  μελλοντικής  διέλευσης  γραμμής ΟΣΕ ,  επιτρέπεται  μόνο η φύτευση  και  η  δημιουργία πεζόδρομων.  Ο  εκπρόσωπος  του  ΓΕΝ  κ.  ΓΟΥΛΑΣ,  παρατηρεί  ότι  θα  πρέπει  να  καλυφθούν  οι  απαιτήσεις  ΓΕΝ  για  την  κατασκευή κεκλιμένου και την πρόβλεψη χώρου 2000 τ.μ για την αποκλειστική χρήση από ΠΝ στο χώρο  του  Νέου  Λιμένα  Πάτρας.  (Σχετική  αλληλογραφία:    α.ΓΕΝ/Α2‐ΙV/542/813/94/14‐10‐94,  β.ΓΕΝ/Α2‐ ΙV/542/104/95/24‐02‐95, γ.ΓΕΝ/Α2‐IV/542/948/94 /05‐12‐94).  Mετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  Εγκρίνει τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης για τη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα Πάτρας,  όπως  προτάθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ).  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ       ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    36) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  6ο:  Καθορισμός  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στη  χερσαία  ζώνη  της  "Ο.Λ.ΠΑ."    ΑΕ.  μεταξύ  Ιχθυόσκαλας και Νέου Λιμένα (από οδό Τριών Ναυάρχων μέχρι οδό Ελ. Βενιζέλου)  Η "Ο.Λ.ΠΑ"  Α.Ε. με το αριθ. 135/10‐01‐2003 έγγραφό της διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π του ΥΕΝ πρόταση με την  οποία προτείνονται οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης στη χερσαία ζώνη της "Ο.Λ.ΠΑ" Α.Ε., προκειμένου  να  προωθηθεί  η  διαδικασία  αδειοδότησης  –  κατασκευής  των  έργων  που  ήδη  έχουν  δρομολογηθεί  στα  πλαίσια των Ολυμπιακών αγώνων καθώς και αυτών που προτείνεται να κατασκευαστούν μελλοντικά.  Σύμφωνα  με  την  πρόταση  της  "Ο.Λ.ΠΑ"  Α.Ε.,  οι  προτεινόμενες  διαμορφώσεις  και  παρεμβάσεις  στον  αναφερόμενο χώρο της λιμενικής ζώνης της  "Ο.Λ.ΠΑ." Α.Ε. χωρίζονται σε δύο φάσεις:� Ȱʚ�ʔɳʍɻ�:  (Ο χώρος που εκτείνεται μεταξύ των οδών Τριών Ναυάρχων και Παπαφλέσσα)  Για το χώρο αυτό, στα πλαίσια του Προγράμματος «Ολυμπιακά έργα 2004», έχουν εγκριθεί πιστώσεις για  την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση θαλασσίου μετώπου ανάμεσα στο παλιό και το νέο λιμάνι Πατρών».    Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� Τμήμα μεταξύ των οδών Τριών  Ναυάρχων και Παπαφλέσσα  32.850,00 m 2  167,67m2  Ȳʚ�ʔɳʍɻ�:  (Ο χώρος που εκτείνεται μεταξύ των οδών Παπαφλέσσα και Ελ. Βενιζέλου)  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� 1730 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τμήμα μεταξύ των οδών  Παπαφλέσσα και Ελ.  Βενιζέλου   79.530,00 m2  2556,10 m2  Μετά από μελέτη της σχετικής πρότασης, προτάθηκαν για έγκριση οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί  δόμησης ʏɻʎ�Ȱʚ�Ɍɳʍɻʎ�ʅʊʆʉ (τμήμα μεταξύ των οδών Τριών Ναυάρχων και Παπαφλέσσα), για το λόγο ότι  για το συγκεκριμένο τμήμα έχουν ήδη εγκριθεί πιστώσεις για εκτέλεση ολυμπιακών έργων τα οποία ήδη  βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής.  Πιο συγκεκριμένα:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ� ɌȰɇȸ�Ȱʚ�:� Τμήμα μεταξύ των  οδών Τριών Ναυάρχων  και Παπαφλέσσα  Σ.Κ.  :  8%  max  32.850 * 0,08 = 2628,00 τ.μ  Σ.Δ.  :   0,08  12,00 μ  1. Αίθουσα πολλαπλών  χρήσεων  2. Εστιατόριο  3. Αθλητικές εγκαταστάσεις   4. Πίστα πατινάζ  5. χώροι πρασίνου  6. Υπαίθριος εκθεσιακός χώρος  ɇɻʅɸʀʘʍɻ:�Μέγιστο Ύψος 12 μ από το τελικά διαμορφωμένο έδαφος συμπεριλαμβανομένης της  οποιασδήποτε επικάλυψης.� Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���06/18Ͳ03Ͳ2003� Εγκρίνει  τις  χρήσεις  γης,  τους όρους  και περιορισμούς δόμησης  της Α΄ Φάσης μόνο  (τμήμα μεταξύ  των  οδών Τριών Ναυάρχων και Παπαφλέσσα), όπως προτάθηκαν από την "Ο.Λ.ΠΑ" Α.Ε.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    37) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/30Ͳ01Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�8ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης  λιμένα Πατρών.  1.  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  παρ.2,  άρθρ.9  του  Ν.2987/02  «Συντελεστές  δόμησης  στους  λιμένες»,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ) καθώς επίσης  παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.   2. Με το αριθ. 9413/20‐11‐2003 έγγραφο της «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας πρόταση  (Τεχνική  Έκθεση  και  Σχέδια),  σύμφωνα με  την  οποία,  εκτός  των άλλων,  προτείνονται  όροι  δόμησης  και  χρήσεις  γης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  Ζώνης  του  Λιμένα  Πατρών,  όπως  αυτό  απεικονίζεται  στα  σχέδια  Κ01/ΦΕΒ 2003, Λ01/ ΦΕΒ 2003 και Χ‐‐1/ ΦΕΒ 2003, που θεωρήθηκαν από τον Δ/ντή ΤΥ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. την  04‐07‐2003  καθώς  και  στο  από  02‐12‐2003  συνοδευτικό  σχέδιο  του  Λ‐01  που  θεωρήθηκε  από  τον  ανωτέρω Δ/ντή την 02‐12‐2003. Πιο συγκεκριμένα:  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ�� Τμήμα  Λιμενικής  Ζώνης  Ο.Τ. Νο 9  21.780 m 2  1.700 m2  Σύμφωνα με την πρόταση της εταιρείας, ɸʆ�ʊʗɸɿ�ʏʘʆ�Ƀʄʐʅʋɿɲʃʙʆ�Ȱɶʙʆʘʆ�ʏʉʐ�2004, για την καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  επισκεπτών,  κρίνεται  αναγκαία  η  Ȱʆɲɷɿɲʌʌʑɽʅɿʍɻ� –� Ȱʆɲʃɲʀʆɿʍɻ� ʏʉʐ� ʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎ� ȵʋɿɴɲʏɻɶʉʑ� ɇʏɲɽʅʉʑ  στη  βόρεια  λιμενολεκάνη  του  λιμένα.  Για  το  λόγο  αυτό,  η  εταιρεία  προέβη  στη  δημοπράτηση  του  αντίστοιχου  έργου,  το  οποίο  συμπεριλήφθηκε  στο  Πρόγραμμα  του  Υπ.  Πολιτισμού  «ΕΛΛΑΔΑ 2004» και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2004.   Με  τη  παρούσα  πρόταση,  πρόθεση  της  εταιρείας  είναι  η  αναβάθμιση  της  υφιστάμενης  τερματικής  υποδομής  εξυπηρέτησης  επιβατών  με  την  ανακατασκευή  νέου  κτιριακού  συγκροτήματος  στη  θέση  του  υφιστάμενου Σταθμού Υποδοχής «ΜΕΛΙΝΑ».  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉɿ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ�–�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1731 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ� Τμήμα Λιμ.  Ζώνης  Ο.Τ. Νο 9  ɇ.Ⱦ.��:��20%� 21.780 * 0,2  =   4.356 m2  ɇ.ȴ.��:���0,20� 17,5�m� (Θα  καλύπτει  τις  όποιες  απαιτούμενες  υπερκατα‐ σκευές,  στέγαστρα  καθώς  και  έργα  σκίασης  και  ηλιοπροστασίας  του  κτι‐ ρίου.)  1. Χώροι αναμονής – αναψυχής  2.� Γραφεία  για  ανάγκες  λιμένα  &  διοικητικές υπηρεσίες  3.� Πρακτορεία  ‐  τράπεζες  –  καταστήματα  4. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις   5. Αποθήκες & χώροι εναπο‐θέσεως  συνοδευόμενων  και  ασυνόδευτων εμπορευμάτων   6. Υπόστεγα & ημιυπαίθριοι χώροι  7.�Υποσταθμός  8. Πεζόδρομοι & πεζοδρόμια  9.� Χώροι  κυκλοφορίας  &  στάθ‐ μευσης  Ι.Χ  αυτοκινήτων,  λεωφορείων,  φορτηγών  (ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι).� 5.� Από  την  μελέτη  των  ανωτέρω,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  έκθεση    προτείνεται  η  έγκριση  των  όρων  δόμησης και χρήσης γης, για το συγκεκριμένο τμήμα της λιμενικής ζώνης λιμένα Πατρών  (Ο.Τ. Νο 9), όπως  προτάθηκαν από την «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» κατά τα ανωτέρω. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις θα πρέπει ληφθούν υπόψη  συνολικά στις περαιτέρω χρήσεις και ρυθμίσεις για το σύνολο των λιμενικών χώρων του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε..   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���07/30Ͳ01Ͳ2004� Εγκρίνει του όρους δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πατρών, όπως  προτάθηκαν από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., κατά τα ανωτέρω.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    38) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ11Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�14ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 10ο : Χωροταξική – κυκλοφοριακή οργάνωση των χερσαίων χώρων και βελτίωση της Λιμενικής   Υποδομής του λιμένα Πατρών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης.  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  «Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.»,  με  το  αριθ.  6054/05‐08‐2003  έγγραφό  της,  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  πρόταση  για  Έγκριση  χωροταξικής  –  κυκλοφοριακής  οργάνωσης  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωσης  της  Λιμενικής  Υποδομής  του  λιμένα  Πατρών  και  καθορισμό  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης.  Στη  7η  Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  ο  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,  κ.  Βουρνάς  Ιωάννης,  ζήτησε  την  αναβολή  του  θέματος  για  περαιτέρω  εμβάθυνση  –  διερεύνηση,  πράγμα  το  οποίο,  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση,  έγινε  ομόφωνα  αποδεκτό  και  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  και  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής.  Με  το  αριθμ.  8734/308/84/11‐10‐2004  έγγραφο  του  Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. επανυπόβαλλε  τροποποιημένα την Τεχνική Έκθεση και (3) ειδικά  τοπογραφικά σχέδια.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω:  ɲ.��ɇɍȵȴȻȰɇɀɃ�ɇɉɇɈȸɀȰɈɃɇ�ȰȳȾɉɆɃȲɃȿȻȰɇ�ɉɌȻɇɈȰɀȵɁɃɉ�ȿȻɀȵɁȰ :� 1732 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻ� ɷʑʉ� ʍɸ� ɲʌɿɽʅʊ� ʋʄʘʏʙʆ� ʋʄɲʏʔʊʌʅʘʆ� (προβλήτας  Γούναρη  –  Βάση  μώλου  Αγ.  Νικολάου)  για την εξασφάλιση περισσότερων θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης και  την εξυπηρέτηση  Ε/Γ – Ο/Γ.      2.Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻ�ʅɿɲʎ�ɲʃʊʅɲ�ɷɿʋʄɼʎ�ʋʄʘʏɼʎ�ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ στη βάση προβλήτα Άστιγγος.  ɴ.��ɍɏɆɃɈȰɂȻȾȸ�ɃɆȳȰɁɏɇȸ�ɉɌȻɇɈȰɀȵɁɃɉ�ȿȻɀȵɁȰ:�� Ȼ.  Στον  προβλήτα  Γούναρη  (στο  τμήμα  που  χαρακτηρίζεται  ως  τελωνιακός  χώρος),  εγκατάσταση  διακίνησης σιτηρών (σιλό).  ȻȻ. Απομάκρυνση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων εξωτερικών υπηρεσιών και συντήρησης της  Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε. (27,σχέδιο Χ1) και λοιπών ελαφρών κατασκευών.  ɲ.  Κατασκευή νέου κτιρίου (7,σχέδιο Κ‐01) 500 τ.μ περίπου με χρήσεις:  ƒ εξωτερικών υπηρεσιών  ƒ υπηρεσιών συντήρησης  ƒ αποθήκη  ƒ συνεργείο   ��������������ɴ.  Διαμόρφωση ανοιχτού χώρου πέριξ του παραπάνω κτιρίου  (6, σχέδιο Κ‐01) συνολικής έκτασης  1200 τ.μ  που θα χρησιμοποιηθεί ως όρχος των μηχανημάτων του λιμένα.  ȻȻȻ.� Κατάλληλη διαμόρφωση του κλειστού τμήματος του υπόστεγου 4 (10, σχέδιο Κ‐01).  ȻV.  Απομάκρυνση  των  υφιστάμενων  εγκαταστάσεων  έκδοσης  εισιτηρίων  και  στέγασης  των  γραφείων  εργαζομένων  λιμένα  (23,22  σχέδιο  Χ1)  και  μετεγκατάστασή  τους  των  μεν  εκδοτηρίων  στο  σταθμό  εξυπηρέτησης  επιβατών,  των δε  γραφείων  των  εργαζομένων στο  κλειστό  τμήμα  του υπόστεγου 10  (12,  σχέδιο Κ‐01).   V.�Κατασκευή νέου τερματικού σταθμού ο οποίος θα καθίσταται άμεσα  προσβάσιμος από τη παραλιακή  οδό Ηρώων Πολυτεχνείο, μέσω της διάνοιξης της υφιστάμενης μάντρας που διαχωρίζει τη λιμενική ζώνη  από  την  αστική  κυκλοφορία..  Η  παραπάνω  πρόταση  περιγράφεται  αναλυτικότερα  στην  παρ .  4.2  της  τεχνικής έκθεσης που υποβλήθηκε από την εταιρεία.     ɶ.���ȵɇɏɈȵɆȻȾȸ�ȾɉȾȿɃɌɃɆȻȰȾȸ�ɃɆȳȰɁɏɇȸ�ɈɃɉ�ɉɌȻɇɈȰɀȵɁɃɉ��ȿȻɀȵɁȰ� Η πρόταση περιλαμβάνει:  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΥΛΕΣ:  Πύλη Γούναρη    (Πύλη 1)  –  μη σηματοδοτημένη – ενεργή   Βόρεια Πύλη       (Πύλη 7)  –        σηματοδοτημένη – ενεργή   ƒ Θα  εξυπηρετούν  την  κίνηση  των  οχημάτων  από  Νότο  προς  Βορά    για  είσοδο  και  έξοδο  και  ταυτόχρονη σηματοδότηση και κατασκευή κλάδου εισόδου στη Πύλη  Πύλη Νόρμαν      (Πύλη 5) –  μη σηματοδοτημένη – ανενεργή  ƒ Θα εξυπηρετεί την κίνηση των οχημάτων ʅʊʆʉ�ɶɿɲ�ɹʇʉɷʉ.  ƒ Επαναλειτουργία  των  ψευδο‐πυλών  2  και  3  (που  σήμερα  δεν  παίζουν  σπουδαίο  ρόλο  στην  εξυπηρέτηση  της  εισερχόμενης  /  εξερχόμενης  τροχαίας  κυκλοφορίας  )  με  την  παράλληλη  τοποθέτηση λιμενικών φυλακίων και σήμανσης για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των οχημάτων.   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:  Χώροι για τη στάθμευση επιβατικών οχημάτων :   1. Στο εσωτερικό του λιμένα στην περιοχή του τερματικού σταθμού είναι της τάξεως των 80 περίπου  οχημάτων.  Έξω  από  το  φράχτη  της  λιμενικής  ζώνης,  όπως  διαμορφώνεται  στη  νέα  θέση,  διαμορφώνονται 40 περίπου θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση επισκεπτών του σταθμού.  2.  Στη  ράμπα  επιβίβασης  –  αποβίβασης  του  σταθμού  είναι  εφικτή  η  διαμόρφωση  θέσεων  στάθμευσης ταξί , τουριστικών λεωφορείων και στάση αστικού λεωφορείου.   3. Χώροι στάθμευσης επιβατικών οχημάτων διαμορφώνονται και σε άλλα σημεία του λιμένα, όπως  φαίνεται στο σχέδιο Κ‐01 που υποβλήθηκε από την ΄΄Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε΄΄.    Χώροι για τη στάθμευση φορτηγών :   1. Στο κρηπίδωμα Γούναρη μεταξύ του κτιρίου παλαιού σταθμού Υποδοχής και υπόστεγου 4.  2. Στον προβλήτα Άστιγγος  3.  Κατά μήκος του κρηπιδώματος της βόρειας λιμενολεκάνης  4.  Στο Βόρειο προβλήτα.  Το συνολικό δυναμικό στάθμευσης ανέρχεται σε 180 – 200 περίπου οχήματα.  ɷ)���ȾȰȺɃɆȻɇɀɃɇ�Ƀ.Ɉ.�–�ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɃȻ�ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȾȰȻ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ:� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1733 Ο.Τ.  Επιφάνεια  (τ.μ.)  Σ.Κ.   (%)  Σ.Δ.  Υφιστάμενες   χρήσεις – κτίσματα  1α  13.058,69  100  1,00  Κολυμβητήριο  1β  8.226,34  10  0,10  Ελεγχόμενος χώρος  στάθμευσης,  2  4.791,03  80  0,80  Ιχθυόσκαλα  3  21.203,84  60  0,50  5όροφο κτίριο (κεντρικές  υπηρεσίες λιμένα)  4α  1.362,12  50  0,50  Εξωτερικές υπηρεσίες   4β  2.999,77  50  0,50  ΟΛΠΑ, μονάδα ΕΚΑΒ  4γ  4.352,94  50  0,50  Γεφυροπλάστιγγα,   4δ  3.777,21  100  0,50  Κτίριο έναντι του Ντοκ   4ε  1,583,10  50  0,50  3  5α  2.564,45  30  0,30  Κεντρικός Σιδηροδρο‐  5β  2.571,11  5  0,05  μικός Σταθμός ΟΣΕ  6  13.561,84  5  0,05    7α  4.836,15  80  0,30  Υφιστάμενες κτηριακές  7β  2.289,45  30  0,30  εγκαταστάσεις, κτίριο  7γ  2.282,52  30  0,30  Ferry Car, κλπ  8  13.564,56  10  0,10  Αγκυροβολία   10  26.634,56  5  0,05  Γεφυροπλάστιγγα  11  8.850,44  30  0,30  Χώρ. Αναψυχης &  περιπάτου  12α  1.943,25  30  0,30  Αναψυχή,  ναυταθλητισμός,  12β  1.839,99  30  0,30  Ήπιες λιμενικές   12γ  835,37  20  0,20  Λειτουργίες, γραφεία  Μαρίνας κλπ  13  1.120,47  30  0,30    14α  912,45  10  0,10  Αναψυχή (καφετέρια,   14β  1.600,29  60  0,60  Εστιατόριο, γραφεία,  WC)  15α  3.195,19  20  0,20  Καρνάγια, γραφεία,   15β  4.798,31  20  0,20  Εντευκτήριο ομίλου  ανοικτής θάλασσας  16α  6.167,47  5  0,05    16β  3.482,13  5  0,05    4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στην προώθηση διαδικασίας εκπόνησης, έγκρισης μελετών  και εκτέλεσης έργων, με έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.  ȰɅɃɌȰɇȸ�10/22Ͳ11Ͳ2004� Εγκρίνεται η πρόταση, για την τακτοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και μόνο, ενώ κάθε  νέα κατασκευή θα εξετασθεί μεμονωμένα από την ΕΣΑΛ .   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    39) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/30Ͳ09Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�20ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 08ο : Χωροταξική – κυκλοφοριακή οργάνωση των χερσαίων χώρων του λιμένα Πατρών  ‐ προσωρινή   λύση για την εξυπηρέτηση κοινού  υδροπλάνων  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� 1734 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και    ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.   2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  «Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.»,  με  το  αριθ.  6054/05‐08‐2003  έγγραφό  της,  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  πρόταση  για  Έγκριση  χωροταξικής  –  κυκλοφοριακής  οργάνωσης  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωσης  της  Λιμενικής,  Υποδομής  του  λιμένα  Πατρών  και  καθορισμό  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης.  Στην  7η  Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  ο  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., κ. Βουρνάς Ιωάννης, ζήτησε την αναβολή του θέματος για περαιτέρω διερεύνηση, πράγμα το  οποίο,  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση,  έγινε  ομόφωνα  αποδεκτό  και  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  και  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής.  Με  το  αριθμ.  8734/308/84/11‐10‐2004  έγγραφο  του,  ο  Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.  επανυπόβαλλε τροποποιημένα την Τεχνική Έκθεση και (3) ειδικά  τοπογραφικά σχέδια.  Στη 14η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ εγκρίθηκε η πρόταση της  «Χωροταξικής –  κυκλοφοριακής οργάνωσης  των  χερσαίων χώρων και βελτίωσης της Λιμενικής Υποδομής του λιμένα Πατρών και καθορισμού χρήσεων γης  και όρων δόμησης» με την υπ. αριθμ. 10/22‐11‐2004 απόφαση, μόνο για την τακτοποίηση υφιστάμενων  κτηριακών εγκαταστάσεων, ενώ κάθε νέα κατασκευή να εξετασθεί μεμονωμένα από την ΕΣΑΛ .  Στην 18η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ εγκρίθηκαν όροι δόμησης και χρήσεις γης  (06/25‐04‐05 Απόφαση ΕΣΑΛ) για  τη  δημιουργία  ενός  νέου  οικοδομικού  τετραγώνου  (Ο.Τ.  17)    επί  του  ανατολικού  κρηπιδώματος  της  Ιχθυόσκαλας,  όπως  ορίζεται  από  τα  σημεία  (ΤΙ‐Τ2‐Τ3‐Τ4‐Τ5‐Τ6‐Τ1)  εμβαδού  Ε  =  336,00  τ.μ.,  (εξ΄  ολοκλήρου  αδόμητο),  με  συντελεστή  δόμησης  0,50,  συντελεστή  κάλυψης  0,50,  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος 4,00 μ και σκοπό την προώθηση των διαδικασιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  του αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, στη περιοχή του λιμένα Πατρών.  Μετά  από  δικαστικές  προσφυγές  των  Συλλόγων  Ιχθυοπαραγωγών  Μέσης  Αλιείας  Πατρών  και  Ιχθυοπαραγωγών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, ο ΟΛΠΑ ΑΕ (με τα υπ. αριθμ. 6285/20‐09‐05 και   6288/20‐09‐05  έγγραφά του) πρότεινε εναλλακτική λύση για την προσωρινή εξυπηρέτηση των υδροπλάνων στο λιμένα  Πατρών, μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος.  Στα  πλαίσια  του  παραπάνω  εντάσσεται  η  πρόταση  για  την  προσωρινή  εγκατάσταση  βάσης  λειτουργίας  υδροπλάνων στη μαρίνα Πατρών.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα  με  την  130/29‐09‐2005  Απόφαση  του  ΔΣ  του  ΟΛΠΑ  Α.Ε.,  προτείνεται,  εναλλακτικά,  μέχρι  τη  διευθέτηση των παραπάνω προσφυγών  α) η εξυπηρέτηση των επιβατών των υδροπλάνων σε υπάρχον κτίριο έναντι  του κρηπιδώματος Νο3  (με  κατάλληλη διαμόρφωση)  β) η προσέγγιση των υδροπλάνων στο βόρειο τμήμα του λιμένος εντός της μαρίνας, σε πλωτή εξέδρα, που  σήμερα χρησιμοποιείται για τον ελλιμενισμό των διερχόμενων τουριστικών σκαφών, με την παρατήρηση  ότι  η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  θα  ανασταλεί  για  το  χρονικό  διάστημα  που  θα  χρησιμοποιηθεί  ο  προβλήτας για την προσέγγιση των υδροπλάνων   γ) η μεταφορά των επιβατών με ιδιόκτητο λεωφορείο του ΟΛΠΑ ΑΕ ή των ενδιαφερόμενων εταιρειών από  το χώρο εξυπηρέτησης επιβατών στο χώρο προσέγγισης των υδροπλάνων  Η  προτεινόμενη  θέση  για  τη  δημιουργία  της  βάσης  εξυπηρέτησης  επιβατών  καθώς  και  η  θέση  προσέγγισης των υδροπλάνων φαίνονται στα σχέδια Τ1, Τ2, Α1 και Α2.  Ο  διατιθέμενος  χώρος  για  την  εξυπηρέτηση  των  επιβατών  είναι  166,00  τ.μ.,  όπου  υπάρχει  χώρος  αναμονής  των  επιβατών,  εκδοτήριο  εισιτηρίων  και  ελέγχου  επιβίβασης,  κυλικείο,  ενώ  στο  συγκρότημα  συμπεριλαμβάνονται και τουαλέτες.   Η προσέγγιση των υδροπλάνων θα γίνεται στο άκρο της πλωτής εξέδρας μήκους 60,00 μ και πλάτος 2,00  μ.  (σχέδια Τ1, Τ2)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1735 4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί  στην  άμεση  προώθηση  των  διαδικασιών  αδειοδότησης  των  εγκαταστάσεων  εξυπηρέτησης του αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, που προτείνεται να λειτουργήσει στη περιοχή του  λιμένα Πατρών.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�08/30Ͳ09Ͳ2005� Εγκρίνεται ομόφωνα η ως άνω πρόταση, υπό την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής  αδειοδότησης.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    40) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/23Ͳ03Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�24ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Διαμόρφωση χώρων εξυπηρέτησης και αναμονής επιβατών και προσέγγισης υδροπλάνων στη   Βόρεια λιμενολεκάνη της μαρίνας λιμένα Πάτρας  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και    ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.   2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  «Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.»,  με  το  αριθ.  6054/05‐08‐2003  έγγραφό  της,  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  πρόταση  για  Έγκριση  χωροταξικής  –  κυκλοφοριακής  οργάνωσης  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωσης  της  Λιμενικής,  Υποδομής  του  λιμένα  Πατρών  και  καθορισμό  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης.  Στη  7η  Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  ο  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., κ. Βουρνάς Ιωάννης, ζήτησε την αναβολή του θέματος για περαιτέρω διερεύνηση, πράγμα το  οποίο,  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση,  έγινε  ομόφωνα  αποδεκτό  και  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  και  τον  Πρόεδρο της Επιτροπής. Με το αριθμ. 8734/308/84/11‐10‐2004 έγγραφο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. επανυπόβαλλε   τροποποιημένα την Τεχνική Έκθεση και (3) ειδικά  τοπογραφικά σχέδια.  Στη 14η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ εγκρίθηκε η πρόταση της  «Χωροταξικής –  κυκλοφοριακής οργάνωσης  των  χερσαίων χώρων και βελτίωσης της Λιμενικής Υποδομής του λιμένα Πατρών και καθορισμού χρήσεων γης  και όρων δόμησης» με την υπ. αριθμ. 10/22‐11‐2004 απόφαση, μόνο για την τακτοποίηση υφιστάμενων  κτηριακών εγκαταστάσεων, ενώ κάθε νέα κατασκευή να εξετασθεί μεμονωμένα από την ΕΣΑΛ .  Στην 18η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ εγκρίθηκαν όροι δόμησης και χρήσεις γης (06/25‐04‐05 Απόφαση ΕΣΑΛ) για  τη  δημιουργία  ενός  νέου  οικοδομικού  τετραγώνου  (Ο.Τ.  17)    επί  του  ανατολικού  κρηπιδώματος  της  Ιχθυόσκαλας,  όπως  ορίζεται  από  τα  σημεία  (ΤΙ‐Τ2‐Τ3‐Τ4‐Τ5‐Τ6‐Τ1)  εμβαδού  Ε  =  336,00  τ.μ.,  (εξ΄  ολοκλήρου  αδόμητο),  με  συντελεστή  δόμησης  0,50,  συντελεστή  κάλυψης  0,50,  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος 4,00 μ και σκοπό την προώθηση των διαδικασιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  του αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, στη περιοχή του λιμένα Πατρών.  Μετά  από  δικαστικές  προσφυγές  των  Συλλόγων  Ιχθυοπαραγωγών  Μέσης  Αλιείας  Πατρών  και  Ιχθυοπαραγωγών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, ο ΟΛΠΑ ΑΕ (με τα υπ. αριθμ. 6285/20‐09‐05 και 6288/20‐08‐05  έγγραφά του) πρότεινε εναλλακτική λύση για την προσωρινή εξυπηρέτηση των υδροπλάνων στο λιμένα  Πατρών, μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος.  Προτάθηκε, εναλλακτικά, μέχρι τη διευθέτηση των παραπάνω προσφυγών:  α) η εξυπηρέτηση των επιβατών των υδροπλάνων σε υπάρχον κτίριο έναντι του κρηπιδώματος Νο3   β) η προσέγγιση των υδροπλάνων στο βόρειο τμήμα του λιμένος εντός της μαρίνας, σε πλωτή εξέδρα  1736 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ γ) η μεταφορά των επιβατών με ιδιόκτητο λεωφορείο του ΟΛΠΑ ΑΕ ή των ενδιαφερόμενων εταιρειών από  το χώρο εξυπηρέτησης επιβατών στο χώρο προσέγγισης των υδροπλάνων  ȸ�ʋɲʌɲʋɳʆʘ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ɸɶʃʌʀɽɻʃɸ�ʍʑʅʔʘʆɲ�ʅɸ�ʏɻʆ�08/30Ͳ09Ͳ05�ɲʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(20ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ).� Με το υπ. αρ. πρωτ. 319/18‐01‐06 έγγραφό του, ο Ο.Λ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. πρότεινε ως δεύτερη μόνιμη θέση  προσέγγισης  υδροπλάνων  (εκτός  από  αυτή  κοντά  στην  περιοχή  της  ιχθυόσκαλας),  περιοχή  στη  βόρεια  λιμενολεκάνη της μαρίνας λιμένα Πατρών, όπως αυτή αναφέρεται αναλυτικά στη συνημμένη  (16‐01‐06)  τεχνική έκθεση και τα αντίστοιχα σχέδια Τ1 (ΚΛ. 1/2000, 05‐01‐06), Τ2 (ΚΛ. 1/500, 05‐01‐06), Α1 (ΚΛ. 1/50,  05‐01‐06).  Η συγκεκριμένη πρόταση έχει  εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο  του ΟΛΠΑ Α.Ε. με  την 04/25‐01‐06  Απόφαση,  ενώ  σχετικά  έχει  τοποθετηθεί  το  Κ.Λ.  Πάτρας  με  το  αριθμ.  3339/1/02/06/06‐02‐06  έγγραφό  του.  Επισημαίνεται  ότι  με  το  405/20‐01‐06  έγγραφό  του,  ο  ΟΛΠΑ  Α.Ε.  έχει  ζητήσει  τη  χορήγηση  προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια , σύμφωνα με την αριθ. 6814 / 16‐12‐ 2005 ΚΥΑ Υ.ΜΕΤ – ΥΕΝ (ΦΕΚ 1801 Β΄) και στα πλαίσια του Ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91Α΄).  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η  υποβληθείσα  με  το  υπ.  αρ.  πρωτ.  319/18‐01‐06  έγγραφο  Ο.Λ.  ΠΑΤΡΩΝ  Α.Ε  πρόταση  δημιουργίας  εναλλακτικής  δεύτερης  μόνιμης  θέσης  προσέγγισης  υδροπλάνων  στη  βόρεια  λιμενολεκάνη  της  μαρίνας  περιλαμβάνει  την  τοποθέτηση πλωτού προβλήτα στη  εν  λόγω λιμενολεκάνη  και  τη στέγαση  του  χώρου  εξυπηρέτησης επιβατών σε υπάρχον κτιριακό συγκρότημα έναντι αυτής.  Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  αποσταλείσα  από  16/01/06  τεχνική  έκθεση  –  περιγραφή  της  πρότασης,  ο  πλωτός  προβλήτας  θα  αποτελείται  από  πλωτά  στοιχεία  διαστάσεων  13,40Χ2,50Χ1,30  (ΜχΠχΥ),  κατάλληλα  συνδεδεμένα  μεταξύ  τους.  Για  την  εξυπηρέτηση  των  επιβατών,  προβλέπεται  η  διαμόρφωση  χώρου  40,32τ.μ.  περίπου  στο  υπάρχον  κτιριακό  συγκρότημα  έναντι  της  βόρειας  λιμενολεκάνης,  όπου  θα  υπάρχει  χώρος  αναμονής  επιβατών  και  ελέγχου  επιβίβασης ,    όπως  επίσης  και  εκδοτήριο  εισιτηρίων.  Η  προτεινόμενη  θέση  για  την  προσέγγιση  των  υδροπλάνων  και  τη  δημιουργία  βάσης  εξυπηρέτησης  επιβατών  στη  βόρεια  λιμενολεκάνη  της  μαρίνας  παρουσιάζεται  αναλυτικά στα σχέδια  Τ1  (ΚΛ. 1/2000, 05‐01‐06),  Τ2  (ΚΛ. 1/500, 05‐01‐06),  Α1  (ΚΛ. 1/50, 05‐01‐06)  που  συνοδεύουν την από 16‐01‐06 τεχνική έκθεση.  Ειδικότερα,  για  την  προμήθεια  και  την  τοποθέτηση  του  πλωτού  προβλήτα,  κατόπιν  αιτήματος  της  ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, συντάχθηκε και απεστάλη στο ΥΕΝ σχετική τεχνική έκθεση, πιστοποιητικό και σχέδια τεχνικής  διάταξης (κάτοψη, όψη, τομές). Επίσης, επισυνάφθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού της εταιρείας  ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  ΜΑΡΙΝΕΣ  Ε.Π.Ε,  κ.  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ,  διπλ.  Πολιτικού  μηχανικού  για  την  ανάληψη  ευθύνης εκ μέρους του για την ορθότητα των υπολογισμών και της  εγκατάστασης των πλωτών στοιχείων  προς λειτουργία και σχετικά με τους όρους που πληρούν οι υπόψη προβλήτες.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί  στην  άμεση  προώθηση  των  διαδικασιών  αδειοδότησης  των  εγκαταστάσεων  εξυπηρέτησης του αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, που προτείνεται να λειτουργήσει στη περιοχή του  λιμένα Πατρών.  Η  εκπρόσωπος  των  Δημοσίων  Έργων  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  κα  Κυριακού  ανέφερε  ότι  η  παρούσα  έγκριση  δε  συμπεριλαμβάνει  την  αποδοχή  της  αναφερόμενης  στην  παράγραφο  3  του  περιληπτικού  σημειώματος  τεχνικής  μελέτης  και  των  υπολογισμών  τα  οποία  θα  πρέπει  να  αποτελέσουν  αντικείμενο  ξεχωριστής  έγκρισης,  στην  οποία  θα  πρέπει  να  διερευνηθούν  θέματα  καταλληλότητας  πλωτών  προβλητών  για  τη  συγκεκριμένη χρήση, καθ’ όσον αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της ΕΣΑΛ.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/23Ͳ03Ͳ2006� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση.  Για την κατασκευή  ‐ λειτουργία του αεροδρομίου σε υδάτινη  επιφάνεια, να ληφθούν οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    41) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�12/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 12ο: Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα Πατρών  1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ�Ͳ�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ�� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1737 Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση/επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�� Με την 03/15‐07‐2002  Απόφαση ΕΣΑΛ είχαν  εγκριθεί    χρήσεις  γης  –  όροι  και περιορισμοί δόμησης στη  χερσαία  ζώνη  του  νέου  λιμένα  Πατρών.  Με  την  υποβληθείσα  πρόταση  προτείνονται  ορισμένες  τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα   α)  διαπιστώθηκε  κατά  τη  εκπόνηση  της  μελέτης  του  Γ΄  τμήματος  του  Νέου  Λιμένα  Πατρών  η  ανάγκη  ενοποίησης  των  χώρων  και  συγκεκριμένα  προτείνεται  μια  ενιαία  εμπορική  ζώνη,  ώστε  να  υπάρχει  αφ΄  ενός η δυνατότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του  ISPS για τη φύλαξη των χώρων και αφ΄ ετέρου να  είναι  εφικτή  η  διακίνηση  μοναδοποιημένων  φορτίων,  containers,  χύδην  φορτίων  καθώς  και  γενικών  φορτίων. Επίσης προτείνεται η αναδιάταξη των προβλεπόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, των σημείων  ελέγχου, της κυκλοφοριακής διάταξης και των σημείων εισόδου – εξόδου.  β)  προβλέπεται  εντός  της  ζώνης  πρασίνου  η  χωροθέτηση  νέας  διπλής  σιδηροδρομικής  γραμμής,  ηλεκτροκινούμενη  με  εύρος  κατάληψης  13μ.,  καθώς  επίσης  και  η  διαμόρφωση  ενός  επιλιμένιου  σιδηροδρομικού σταθμού με μήκος κεντρικής αποβάθρας 300μ.  γ)  διαμορφώνεται  πλευρικό  πολυχρηστικό  κρηπίδωμα  αντί  πρανές ,  στο  νότιο  όριο  της  λιμενικής  εγκατάστασης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου θαλάσσιου μετώπου  δ) στο ΟΤ1 προστίθεται η χρήση του Τελωνείου  3. Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x Δ4/ο/3/54/Φ5/Μ‐Α/13‐07‐1993 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ‐ «Έγκριση του πρώτου τμήματος της  μελέτης «Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης λιμένος Πατρών και αναγκαίες τεχνικές μελέτες».  x Δ4β/123/8/Φ5/Μ‐Α/19‐07‐1994 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – «Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης  λιμενικών έργων».  x 03/15‐07‐2002 Απόφαση ΕΣΑΛ – «Έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης στη χερσαία  ζώνη του νέου λιμένα Πατρών».  x 07/29‐12‐2005 Απόφαση ΕΣΑΛ – «Αναπροσαρμογή μήκους νηοδόχων στο Νέο Λιμένα Πατρών»  x υπ.  αριθμ.  1286π.ε./ΜΣ  930/24‐01‐08  έγγραφο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/Μελετών  Έργων  –  Αναπροσαρμογή διάταξης του 3ου τμήματος της Α΄ φάσης  (Εμπορευματικής ζώνης)  του Νέου Λιμένα  Πατρών  x υπ. αριθμ. 129625/13‐03‐08  έγγραφο ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ – Μελέτη διέλευσης Σ.Γ.  στην περιοχή  του Νέου  Λιμένα Πατρών  x υπ.  αριθμ.  3978/101/108.4/21‐04‐08  έγγραφο  Οργανισμού  Λιμένος  Πατρών  ΑΕ  –  Αποστολή  της  31/2008  Απόφασης  Δ.Σ.  του  ΟΛΠΑ  ΑΕ  και  ψηφιακού  δίσκου  (CD)  αναφορικά  με  τις  προτεινόμενες  τροποποιήσεις για εξέταση από την ΕΣΑΛ  x υπ.  αριθμ.  8216/34/08/14‐05‐08  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  Α  –  Αίτημα  για  αποστολή  συμπληρωματικών στοιχείων  x υπ.  αριθμ.  130/ΜΣ  930/30‐01‐09  έγγραφο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/Μελετών  Έργων  –  Απόψεις  της  Υπηρεσίας  αναφορικά  με  σχέδιο  οριζοντιογραφίας  της  σιδηροδρομικής  γραμμής  και  έγγραφο  της  ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ και προώθηση για έγκριση του Master Plan  x υπ.  αριθμ.  654/02/108.5/30‐01‐09  έγγραφο  Οργανισμού  Λιμένος  Πατρών  ΑΕ  –  Αποστολή  των  απαιτούμενων διευκρινιστικών στοιχείων  4. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ɶɿɲ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�ʃɲɿ�ʊʌʉʐʎ�–�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʍʏɻ�ʖɸʌʍɲʀɲ�ɺʙʆɻ�ʄɿʅɹʆɲ� ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�(03/15Ͳ07Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ)� Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την ΕΣΑΛ πρόταση για χρήσεις γης και όρους – περιορισμούς δόμησης,  ο Νέος Λιμένας Πατρών χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες:   α. Ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης.  β. Ζώνη αποθέσεως εμπορευμάτων.  1738 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ γ. Ζώνη Οικοδομικών τετραγώνων (η οποία αποτελείται από τα οικ. Τετράγωνα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV).  δ. Ζώνη πρασίνου και μελλοντική διέλευση γραμμής ΟΣΕ .  Επίσης έχουν εγκριθεί τα παρακάτω:  α. Όροι και περιορισμοί δόμησης στη ζώνη των οικοδομικών τετραγώνων :  x Συντελεστής κάλυψης   : 40 %  x Συντελεστής δόμησης   : 0,50   x Μέγιστο ύψος       : 10μ. (+2μ. στέγη)  x Ύψος πύργου       : 14 μέτρα.  β. Χρήσεις γης που επιτρέπονται στη χερσαία ζώνη λιμένα :   i) Στη ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης:   x Φορτοεκφόρτωση πλοίων  x Αναμονή και στάθμευση ΙΧ και φορτηγών   x Κατασκευή πεζογεφυρών, κοινών – κυλιόμενων κλιμάκων.  x Διαμόρφωση πεζόδρομων.  ii) Στη ζώνη απόθεσης εμπορευμάτων:   x Απόθεση ασυνόδευτων εμπορευμάτων με τον απαραίτητο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης.  iii) Στη ζώνη οικοδομικών τετραγώνων:   Ƀ.Ɉ.� ɍʌɼʍɸɿʎ�   Ι  Κτίρια Αποθηκών, υποσταθμών, υπόστεγων, μηχανοστασίων για τις ανάγκες  του  τελωνείου  και  Υπουργείου  Μεταφορών  και  Συγκοινωνιών,  αυτοκινητόδρομων,  πεζόδρομων,  χώρων  στάθμευσης  Ι.Χ.  και  φορτηγών,  χώρων  εναπόθεσης  συνοδευμένων  και  ασυνόδευτων  εμπορευμάτων ,  υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενών νερού και πρατήριο υγρών καυσίμων    ΙΙ, ΙΙΙ και IV  Κτίρια Αναμονής ατόμων, εστίασης και αναψυχής, γραφείων για τις ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  λιμένα,  πρακτορείων,  τραπεζών,  καταστημάτων,  τελωνείου,  αστυνομία,  λιμενικού  σώματος,  πυροσβεστικής  υπηρεσίας,  αποθηκών,  μηχανοστασίου,  ημιυπαίθριων  χώρων,  υπόστεγων  αυτοκινητόδρομων,  πεζοδρόμων  και  πεζοδρομίων,  χώρων στάθμευσης  Ι.Χ.,  λεωφορείων και φορτηγών, υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενής νερού.    iv)  Στη  ζώνη  πρασίνου  και  μελλοντικής  διέλευσης  γραμμής  ΟΣΕ ,  επιτρέπεται  μόνο  η  φύτευση  και  η  δημιουργία πεζόδρομων.  4.2.�Ɂɹɲ�ʋʌʊʏɲʍɻ� Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 31/31‐03‐08 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ,  το   υπ.  αριθμ.  1286π.ε./ΜΣ  930/24‐01‐08  έγγραφο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/Μελετών  Έργων  και  το  υπ.  αριθμ.  129625/13‐03‐08 έγγραφο ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ προτείνεται   α) η ενοποίηση των χώρων   του 3ου  τμήματος του Νέου Λιμένα σε μία ενιαία εμπορική ζώνη αφ΄ ενός  ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις  ISPS για τη φύλαξη των χώρων και  αφ΄  ετέρου  να  είναι  εφικτή  η  διακίνηση  μοναδοποιημένων  φορτίων ,  containers,  χύδην  φορτίων  καθώς  και  γενικών  φορτίων.  Περιλαμβάνεται  και  η  αντίστοιχη  αναδιάταξη  των  προβλεπόμενων  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  των  σημείων  ελέγχου,  της  κυκλοφοριακής  διάταξης  και  των  σημείων  εισόδου  –  εξόδου.  (βλέπε  α)  Μελέτη  Νέου  Λιμένα  Πατρών  –  3ο  Τμήμα  Α΄  Φάσης,  Γενική  Οριζοντιογραφία, Σχέδιο Γ‐01, κλίμακα 1.2000, Οκτώβριος 2007 και β) Μελέτη Νέου Λιμένα Πατρών  – 3ο Τμήμα Α΄ Φάσης, Χρήσεις γης – Όροι Δόμησης, Σχέδιο Γ‐02 , κλίμακα 1.2000, Οκτώβριος 2007)  β) στη ζώνη πρασίνου η διέλευση διπλής ηλεκτροκίνητης γραμμής με εύρος κατάληψης 13μ, η πρόβλεψη  κατασκευής επιλιμένιου σταθμού (αποβάθρας) με μήκος κεντρικής αποβάθρας 300μ και η πρόβλεψη  γραμμής σύνδεσης με το εμπορευματικό κέντρο για την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών (βλέπε  Τροποποίηση  Χάραξης  Ν.Σ.Γ.  Κορίνθου  –  Πατρών  στην  περιοχή  του  Νέου  Λιμένα  Πατρών,  Οριζοντιογραφία Σιδηροδρομικής Γραμμής, Αρ. Σχεδίου 02, κλίμακα 1:1.000, Ιανουάριος 2007)  γ) η διαμόρφωση πλευρικού πολυχρηστικού κρηπιδώματος αντί πρανούς , στο νότιο όριο της λιμενικής  εγκατάστασης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου θαλάσσιου μετώπου.  δ) η χρήση του Τελωνείου στο ΟΤ1  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1739 Επιπρόσθετα  το  Σχέδιο  Χρήσεις  γης  –  Όροι  Δόμησης  της Μελέτης  Νέου  Λιμένα  Πατρών  – 3ο  Τμήμα  Α΄  Φάσης έχει συμπληρωθεί με τα εμβαδά των ζωνών και οικοδομικών τετραγώνων. Συγκεκριμένα:  ȷʙʆɸʎ�–�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�ʏɸʏʌɳɶʘʆʉ� ȵʅɴɲɷʊʆ� Ζώνη απόθεσης εμπορευμάτων  65.678,70 τμ Ζώνη Στάθμευσης –αναμονής – επιβίβασης  142.091,60 τμ ΟΤ Ι  29.270,20 τμ ΟΤ ΙΙ  30.108,90 τμ ΟΤ ΙΙΙ  41.019,70 τμ ΟΤ IV  11.079,10 τμ 5. ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί στην καλύτερη χωροταξική οργάνωση του Νέου  Λιμένα Πατρών και στη σύνδεση  του λιμένα με το Σιδηροδρομικό δίκτυο για την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�12/19Ͳ02Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.  ���Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.                                                                                 ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)                   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΜ.    42) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/06Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: �Τροποποίηση χρήσεων γης και όρων, περιορισμών δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα   Πατρών� 1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ�Ͳ�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ�� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση/επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�� x Με  την  υπ.  αριθμ.  03/15‐07‐2002  Απόφαση  ΕΣΑΛ  εγκρίθηκαν  χρήσεις  γης  –  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης στη χερσαία ζώνη του νέου λιμένα Πατρών.  x Με  την  υπ.  αριθμ.  12/19‐02‐2009  Απόφαση  ΕΣΑΛ  εγκρίθηκε  τροποποίηση  των  εγκεκριμένων  όρων  δόμησης και χρήσεων γης.   x Με  το  υπ.  αριθμ.  1612/52/575/108.5/84.2/22‐03‐10  έγγραφο  ΟΛΠΑ  ΑΕ  διαβιβάσθηκε  πρόταση  τροποποίησης  των  όρων  –  περιορισμών δόμησης  και  χρήσεων  γης  του Νέου Λιμένα Πατρών  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  διευθέτησης  της  προσωρινής  θέσης  προκατασκευασμένων  κρατητηρίων.  Συγκεκριμένα  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  εγκατάστασης  προσωρινών  προκατασκευασμένων  κρατητηρίων  σε  συγκεκριμένη  θέση  προτείνεται  η  προσθήκη  της  συγκεκριμένης  χρήσης  στις  χρήσεις  των Οικοδομικών τετραγώνων ΙΙ, ΙΙΙ, και IV, καθώς επίσης και η επέκταση του Οικοδομικού Τετραγώνου  ΙΙΙ, ώστε να συμπεριληφθεί η επιλεγείσα περιοχή χωροθέτησης των προκατασκευασμένων κρατητηρίων   με τους ίδιους όρους δόμησης που ήδη ισχύουν.  3. Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x υπ.  αριθμ.  Δ4/ο/3/54/Φ5/Μ‐Α/13‐07‐1993  Απόφαση  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  ‐  «Έγκριση  του  πρώτου  τμήματος  της  μελέτης  «Στρατηγική  μελέτη  ανάπτυξης  λιμένος  Πατρών  και  αναγκαίες  τεχνικές  μελέτες».  x υπ.  αριθμ.  Δ4β/123/8/Φ5/Μ‐Α/19‐07‐1994  Απόφαση  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  –  «Έγκριση  προκαταρκτικής μελέτης λιμενικών έργων».  x υπ. αριθμ. 03/15‐07‐2002 Απόφαση ΕΣΑΛ – «Έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης  στη χερσαία ζώνη του νέου λιμένα Πατρών».  x υπ.  αριθμ.  07/29‐12‐2005  Απόφαση  ΕΣΑΛ  –  «Αναπροσαρμογή  μήκους  νηοδόχων  στο  Νέο  Λιμένα  Πατρών»  1740 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x υπ. αριθμ. 12/19‐02‐2009 Απόφαση ΕΣΑΛ ‐  Εγκρίθηκε τροποποίηση των εγκεκριμένων όρων δόμησης  και χρήσεων γης.  x υπ.  αριθμ.  8211.03/Φ.78/10/10/03‐03‐10  έγγραφο  ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΔΛΥ  α  –  Έγγραφο  περί  διαμόρφωσης χώρου προσωρινών κρατητηρίων Κ.Λ. Πάτρας στον νέο Λιμένα Πατρών  x υπ. αριθμ. 18/2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠΑ ΑΕ – Απόφαση σύμφωνα με την  οποία  επιλέγεται  χώρος  για  τη  διαμόρφωση  προσωρινών  κρατητηρίων  δυτικά  του  πυροσβεστικού  σταθμού  σε  έκταση  1000,00  τμ.  Επίσης,  σύμφωνα  με  αυτήν  ο  ΟΛΠΑ  ΑΕ  θα  προχωρήσει  στην  προμήθεια και διαμόρφωση εσωτερικά εμπορευματοκιβωτίων συνολικού εμβαδού 200,00 τμ περίπου  και  τη  διαμόρφωσή  τους  σε  κρατητήρια  ανδρών  –  γυναικών,  τη  διαμόρφωση  εξωτερικού  χώρου  προαυλισμού, καθώς και τη μεταφορά στον παραπάνω χώρο του οικήματος του τμήματος ασφαλείας  ΚΛ Πάτρας  x υπ.  αριθμ.  1612/52/575/108.5/84.2/22‐03‐10  έγγραφο  ΟΛΠΑ  ΑΕ  –  Διαβίβαση  της  πρότασης  τροποποίησης όρων περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης του ΟΛΠΑ ΑΕ  4. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ɶɿɲ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�ʃɲɿ�ʊʌʉʐʎ�–�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʍʏɻ�ʖɸʌʍɲʀɲ�ɺʙʆɻ�ʄɿʅɹʆɲ� ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�(03/15Ͳ07Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ)� Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την ΕΣΑΛ πρόταση για χρήσεις γης και όρους – περιορισμούς δόμησης,  ο Νέος Λιμένας Πατρών χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες:   α. Ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης.  β. Ζώνη αποθέσεως εμπορευμάτων.  γ. Ζώνη Οικοδομικών τετραγώνων (η οποία αποτελείται από τα οικ. Τετράγωνα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV).  δ. Ζώνη πρασίνου και μελλοντική διέλευση γραμμής ΟΣΕ .  Επίσης έχουν εγκριθεί τα παρακάτω:  α. Όροι και περιορισμοί δόμησης στη ζώνη των οικοδομικών τετραγώνων :  x Συντελεστής κάλυψης   : 40 %  x Συντελεστής δόμησης   : 0,50   x Μέγιστο ύψος       : 10μ. (+2μ. στέγη)  x Ύψος πύργου       : 14 μέτρα.  β. Χρήσεις γης που επιτρέπονται στη χερσαία ζώνη λιμένα :   i) Στη ζώνη στάθμευσης – αναμονής – επιβίβασης:   x Φορτοεκφόρτωση πλοίων  x Αναμονή και στάθμευση ΙΧ και φορτηγών   x Κατασκευή πεζογεφυρών, κοινών – κυλιόμενων κλιμάκων.  x Διαμόρφωση πεζόδρομων.  ii) Στη ζώνη απόθεσης εμπορευμάτων:   x Απόθεση ασυνόδευτων εμπορευμάτων με τον απαραίτητο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης.  iii) Στη ζώνη οικοδομικών τετραγώνων:   Ƀ.Ɉ.� ɍʌɼʍɸɿʎ�   Ι  Κτίρια Αποθηκών, υποσταθμών, υπόστεγων, μηχανοστασίων για τις ανάγκες  του  τελωνείου  και  Υπουργείου  Μεταφορών  και  Συγκοινωνιών,  αυτοκινητόδρομων,  πεζόδρομων,  χώρων  στάθμευσης  Ι.Χ.  και  φορτηγών,  χώρων  εναπόθεσης  συνοδευμένων  και  ασυνόδευτων  εμπορευμάτων ,  υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενών νερού και πρατήριο υγρών καυσίμων    ΙΙ, ΙΙΙ και IV  Κτίρια Αναμονής ατόμων, εστίασης και αναψυχής, γραφείων για τις ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  λιμένα,  πρακτορείων,  τραπεζών,  καταστημάτων,  τελωνείου,  αστυνομία,  λιμενικού  σώματος,  πυροσβεστικής  υπηρεσίας,  αποθηκών,  μηχανοστασίου,  ημιυπαίθριων  χώρων,  υπόστεγων  αυτοκινητόδρομων,  πεζοδρόμων  και  πεζοδρομίων,  χώρων στάθμευσης  Ι.Χ.,  λεωφορείων και φορτηγών, υποσταθμών ΔΕΗ, δεξαμενής νερού.  iv)    Στη  ζώνη  πρασίνου  και  μελλοντικής  διέλευσης  γραμμής  ΟΣΕ,  επιτρέπεται  μόνο  η  φύτευση  και  η  δημιουργία πεζόδρομων.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1741 4.2.� ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ� ʋʌʊʏɲʍɻ� ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ� ɶɿɲ� ʖʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ� ʃɲɿ� ʊʌʉʐʎ� –� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʍʏɻ� ʖɸʌʍɲʀɲ�ɺʙʆɻ�ʄɿʅɹʆɲ�ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�(12/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ)� Συγκεκριμένα εγκρίθηκε   ι) μια ενιαία εμπορική ζώνη, ώστε να υπάρχει αφ΄ ενός η δυνατότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις  του ISPS για τη φύλαξη των χώρων και αφ΄ ετέρου να είναι εφικτή η διακίνηση μοναδοποιημένων  φορτίων, containers,  χύδην φορτίων καθώς και γενικών φορτίων. Επίσης εγκρίθηκε η αναδιάταξη  των προβλεπόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, των σημείων ελέγχου, της κυκλοφοριακής διάταξης  και των σημείων εισόδου – εξόδου.  ιι) εντός της ζώνης πρασίνου η χωροθέτηση νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, ηλεκτροκινούμενη  με εύρος κατάληψης 13μ., και η διαμόρφωση ενός επιλιμένιου σιδηροδρομικού σταθμού με μήκος  κεντρικής αποβάθρας 300μ.  ιιι)  η  διαμόρφωση  πλευρικού  πολυχρηστικού  κρηπιδώματος  αντί  πρανούς ,  στο  νότιο  όριο  της  λιμενικής εγκατάστασης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου θαλάσσιου μετώπου  ιν) εντός του ΟΤ1 η χρήση του Τελωνείου  Επίσης  συμπληρώθηκαν  οι  εγκεκριμένοι  όροι  δόμησης  και  χρήσεις  γης  με  τα  εμβαδά  των  ζωνών  και  οικοδομικών τετραγώνων.  ȷʙʆɸʎ�–�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�ʏɸʏʌɳɶʘʆʉ� ȵʅɴɲɷʊʆ� Ζώνη απόθεσης εμπορευμάτων  65.678,70 τμ  Ζώνη Στάθμευσης –αναμονής – επιβίβασης  142.091,60 τμ  ΟΤ Ι  29.270,20 τμ  ΟΤ ΙΙ  30.108,90 τμ  ΟΤ ΙΙΙ  41.019,70 τμ  ΟΤ IV  11.079,10 τμ  4.3.�Ɂɹɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻ�� Η περιοχή στην οποία προτείνεται η χωροθέτηση της προσωρινής εγκατάστασης προκατασκευασμένων  κρατητηρίων για την κάλυψη των αναγκών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας,  είναι η περιοχή δυτικά  του πυροσβεστικού σταθμού, στο βορειοανατολικό άκρο του Νέου Λιμένα Πατρών. Η επιλεγείσα έκταση  βρίσκεται  εν  μέρει  εντός  της  ζώνης  στάθμευσης  –  αναμονής  –  επιβίβασης  και  εν  μέρει  εντός  της  εσωτερικής οδού κεντρικής κυκλοφορίας Λιμένα, και σε επαφή με το οικοδομικό  τετράγωνο ΟΤ ΙΙΙ.   Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:  x την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και των λοιπών λειτουργιών του λιμένα  x την γειτνίαση της περιοχής με τον χώρο εισόδου – εξόδου από και προς τον λιμενικό χώρο, στο ύψος  του Διακονιάρη  x την  ικανοποίηση  στοιχειωδών  συνθηκών  ασφάλειας,  που  πρέπει  να  διέπουν  την  λειτουργία  των  κρατητηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών  Η προτεινόμενη έκταση έχει συνολικό εμβαδόν 1453,18 τμ από τα οποία τα 940,59 τμ διατίθενται για την  χωροθέτηση  των  προκατασκευασμένων  κρατητηρίων  και  τη  διαμόρφωση  του  χώρου  προαυλισμού,  συμπεριλαμβανομένης  της  απαραίτητης  διπλής  περίφραξης .  Η  υπόλοιπη  έκταση  διατίθεται  για  την  τοποθέτηση του κτιρίου της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, καθώς και ως απαραίτητος  χώρος κίνησης οχημάτων της υπηρεσίας για τη μεταφορά προσώπων.  Με  βάση  τα  ανωτέρω  προτείνεται  η  επέκταση  του  οικοδομικού  τετραγώνου    ΟΤ  ΙΙΙ  έτσι  ώστε  να  συμπεριληφθεί  σε  αυτό  η  παραπάνω  έκταση.  Η  έκταση  και  οι  όροι  δόμησης  του  ΟΤ  ΙΙΙ  όπως  έχουν  εγκριθεί με τις προαναφερόμενες αποφάσεις ΕΣΑΛ είναι :  Ο.Τ.  Έκταση Ο.Τ.  Επιτρεπόμενη κάλυψη 40 %  Επιτρεπόμενη  δόμηση 0,50  Μέγιστο ύψος  ΙΙΙ  41.019,70 τμ  16.407,88 τμ  20.509,85 τμ  10,00μ + 2,00 στέγη  Με την προτεινόμενη επέκταση του οικοδομικού τετραγώνου κατά  1.453,18  τμ, οι όροι και περιορισμοί  δόμησης που διέπουν διαμορφώνονται ως εξής:  Ƀ.Ɉ.� ȶʃʏɲʍɻ�Ƀ.Ɉ.� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻ�ʃɳʄʐʗɻ�40�%� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻ� ɷʊʅɻʍɻ�0,50� ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� ȻȻȻ� 42.472,88�ʏʅ� 16.989,15�ʏʅ� 21.236,44�ʏʅ� 10,00ʅ�+�2,00�ʍʏɹɶɻ� 1742 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι πραγματοποιημένοι όροι δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο ΙΙΙ  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 85/2009  οικοδομική άδεια φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  Ο.Τ.  Πραγματοποιημένη κάλυψη 40 %  Πραγματοποιημένη δόμηση 0,50  ΙΙΙ  7.696,86 τμ < 16.407,88 τμ  8.156,61 τμ <  20.509,85 τμ  Το  συνολικό  εμβαδόν  των  προς  εγκατάσταση  προκατασκευασμένων  οικίσκων  εκτιμάται  σε  205,00  τμ  περίπου,  και  το  κτίριο  της  ασφάλειας  του  Κεντρικού  Λιμεναρχείου  Πατρών  έχει  εμβαδόν  125,00  τμ  περίπου.  Ως  εκ  τούτου,  μετά  την  εγκατάσταση  των  οικίσκων  στην  προτεινόμενη  θέση  δεν  γίνεται  υπέρβαση των όρων δόμησης που διέπουν το οικοδομικό τετράγωνο ΙΙΙ.  ȵʋʀʍɻʎ�ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ�ɻ�ʋʌʉʍɽɼʃɻ�ʏɻʎ�ʖʌɼʍɻʎ�ʃʌɲʏɻʏɻʌʀʘʆ�ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ�ʃʌɳʏɻʍɻʎ�ʍʏɿʎ�ɼɷɻ�ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ� ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ,�ʉɿ�ʉʋʉʀɸʎ�ɷɿɹʋʉʐʆ�ʏɲ�ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɳ�ʏɸʏʌɳɶʘʆɲ�ȻȻ,�ȻȻȻ,�ȻV.� Η οριστική θέση  των κρατητηρίων εκτιμάται ότι μπορεί  να καθοριστεί σε  ένα από  τα μελλοντικά κτίρια  που πρόκειται να κατασκευαστούν με την ολοκλήρωση του τρίτου τμήματος του Νέου Λιμένα. Το σκοπό  αυτόν  εξυπηρετεί  η  προσθήκη  της  χρήσης  των  κρατητηρίων  στα  οικοδομικά  τετράγωνα    ΙΙ,  ΙΙΙ,  ΙV  όπως  προαναφέρθηκε, στα οποία προβλέπεται η ανέγερση των μελλοντικών εγκαταστάσεων .  5. ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Οι  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις  κρατητηρίων  Κ.Λ.Πάτρας  δεν  καλύπτουν  τις  βασικές  και  στοιχειώδεις  απαιτήσεις συνθηκών κράτησης, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει γίνει αντικείμενο πρόκλησης δυσμενών  σχολίων  (έκθεση  της Επιτροπής  του Συμβουλίου  της  Ευρώπης  για  την πρόληψη  των βασανιστηρίων  και  της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT))  Η υποβληθείσα πρόταση τροποποίησης των χρήσεων γης και όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων  γης  εντός  του  Ν.  Λιμένα  Πατρών  αποσκοπεί  μετά  την  έγκρισή  της,  στη  διαμόρφωση  προσωρινών  προκατασκευασμένων  κρατητηρίων,  ώστε  να  δοθεί  προσωρινή  λύση  στο  συγκεκριμένο  πρόβλημα ,  έως  ότου  κατασκευαστεί  και  ολοκληρωθεί  το  τρίτο  τμήμα  του Ν.  Λιμένα  Πατρών  όπου  θα  πρέπει  όμως  να  προβλεφθεί χώρος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία μελέτης και επίβλεψης του Ν. Λιμένα Πατρών (ΕΥΔΕ‐  ΜΕΔΕ), για την οριστική διευθέτηση του θέματος.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�02/06Ͳ07Ͳ2010� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ    43) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 04ο:  Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων εντός της λιμενικής ζώνης Πατρών, από το χώρο   στάθμευσης φορτηγών στο ύψος της οδού Κύριλλου Αρχιεπισκόπου έως ποταμό Μείλιχο  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ  x υπ.  αριθμ.  10/22‐11‐2004  Απόφαση  14ης  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  ‐  Εγκρίθηκε  η  πρόταση  Χωροταξικής  –  κυκλοφοριακής  οργάνωσης  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωση  της  Λιμενικής  Υποδομής  του  λιμένα  Πατρών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης για την τακτοποίηση υφιστάμενων κτιριακών  εγκαταστάσεων και μόνο, ενώ κάθε νέα κατασκευή θα εξετασθεί μεμονωμένα από την ΕΣΑΛ .  x υπ. αριθμ. 03/06‐07‐2010 Απόφαση 46ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ – Εγκρίθηκε η «Μελέτη Κυκλοφοριακών  Ρυθμίσεων εντός της λιμενικής ζώνης Πατρών, από το χώρο στάθμευσης φορτηγών στο ύψος της οδού  Κύριλλου Αρχιεπισκόπου έως ποταμό Μείλιχο»  x υπ.  αριθμ.  6291/19‐10‐2010  έγγραφο  ΟΛΠΑ  ΑΕ  –  Αποστολή  εγγράφου  για  διόρθωση  λάθους  εκ  παραδρομής της τεχνικής έκθεσης  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1743 x υπ.  αριθμ.  8216/153/10/09‐11‐2010  έγγραφο  ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α  –  Αποστολή  διορθωμένης  τεχνικής έκθεσης προς τα μέλη της ΕΣΑΛ  3.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ  Η τεχνική έκθεση καθώς και το διάγραμμα κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης του Λιμένα Πατρών αποτελούν  συμπλήρωμα  της  πρότασης� χωροταξικής  –  κυκλοφοριακής  οργάνωσης  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωσης της Λιμενικής Υποδομής του λιμένα Πατρών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης,  όπως αυτή είχε εγκριθεί από την ΕΣΑΛ.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ  Για την καλύτερη εποπτεία του χώρου και την κατανόηση των παρεμβάσεων η περιοχή μελέτης  (η οποία  καταλαμβάνει  τον  χώρο  εντός  λιμενικής  ζώνης  από  το  χώρο  στάθμευσης  φορτηγών  έως  τον  ποταμό  Μείλιχο)  έχει  διαιρεθεί  σε  επτά  (7)  ζώνες,  όπως  φαίνεται  στο  σχέδιο  Κ01  Διάγραμμα  κυκλοφοριακής  εξυπηρέτησης του Λιμένα Πατρών.  ȷʙʆɻ�Ȱ : Από το χώρο στάθμευσης φορτηγών έως το ύψος της οδού Παπαφλέσσα (1‐2). Στην ζώνη αυτή  συσσωρεύονται ομαδοποιημένοι χώροι στάθμευσης Ι.Χ. και φορτηγών, παράλληλα με χρήσεις  αναψυχής, όπως το Λούνα Πάρκ και ο Ν.Ο.Π.  ȷʙʆɻ�Ȳ : Από το ύψος της οδού Παπαφλέσσα έως την Ιχθυόσκαλα  (2‐3). Αποτελεί περιοχή αναψυχής και  περιπάτου με διαμορφωμένους και υπό διαμόρφωση χώρους πρασίνου.  ȷʙʆɻ�ȳ  : Από την  Ιχθυόσκαλα έως το ύψος της οδού Τσαμαδού  (3‐4). Περιλαμβάνει την  Ιχθυόσκαλα και  ομαδοποιημένους χώρους στάθμευσης Ι.Χ. και φορτηγών.  ȷʙʆɻ�ȴ  : Από το ύψος της οδού Τσαμαδού έως το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη  (4‐5). Περιλαμβάνει  τα  κυρίως κτίρια που εξυπηρετούν τις υπηρεσίες του λιμένα. Σ’ αυτή τη ζώνη συγκεντρώνεται ένα  τμήμα των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμένα. Περιλαμβάνεται και ο μώλος Αγ. Νικολάου  έως το κρηπίδωμα 9 μετά την ελεγχόμενη πύλη 3.  ȷʙʆɻ�ȵ  :  Από  το ύψος  της  οδού Κολοκοτρώνη  έως  και  την Πύλη  7  (5‐6).  Περιλαμβάνει  δραστηριότητες  επιβατικού και εμπορικού χαρακτήρα και χώρουςστάθμευσης που εξυπηρετούν τις παραπάνω  ανάγκες.  ȷʙʆɻ� ɇɈ:  Από  την  Πύλη  7  έως  το  ύψος  της  οδού  Τερψιθέας  (6‐7).  Αποτελεί  ήδη  διαμορφωμένο  χώρο  αναψυχής  κατά  το  μεγαλύτερο  τμήμα  του.  Περιλαμβάνει  την  μαρίνα  σκαφών  αναψυχής,  καταστήματα, το καρνάγιο και χώρους στάθμευσης που εξυπηρετούν τις παραπάνω ανάγκες.  ȷʙʆɻ� Z:  Από  το  ύψος  της  οδού  Τερψιθέας  (6‐7)  έως  τον  ποταμό  Μείλιχο.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  της  έκτασης καταλαμβάνεται από χώρους στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων.  Η μελέτη στο παρόν τεύχος διαρθρώνεται σε κεφάλαια το καθ ’ ένα από τα οποία αφορά ομαδοποιημένες  τις κυκλοφοριακές λειτουργίες εντός της λιμενικής ζώνης ως εξής:  1. Πύλες εισόδου – εξόδου στην λιμενική ζώνη  2. Κίνηση οχημάτων εντός λιμενικού χώρου  3. Χώροι στάθμευσης Ι.Χ. & φορτηγών  4. Κινήσεις & διαβάσεις πεζών  5. Αστική συγκοινωνία – Ταξί  Ʌɉȿȵɇ�ȵȻɇɃȴɃɉ�–�ȵɂɃȴɃɉ�ɇɈȸɁ�ȿȻɀȵɁȻȾȸ�ȷɏɁȸ  ȷʙʆɻ�Ȱ.  Στο ύψος της οδού Παπαφλέσσα πραγματοποιείται η είσοδος και η έξοδος  Ι.Χ. οχημάτων και φορτηγών  από βορρά προς νότο και από νότο προς βορρά. Η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες σε  σχέση και με την κυκλοφορία της οδού Ακτής Δυμαίων, στην οποία διοχετεύεται η κίνηση προς την πόλη.  ȷʙʆɻ�ȴ.  Η πύλη 1 στο ύψος της οδού Γούναρη αποτελεί πύλη εισόδου – εξόδου στην λιμενική ζώνη φορτηγών και  Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων εχόντων άδεια. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται όπως φαίνεται στο συνημμένο  διάγραμμα.  Επίσης πρέπει  να αναφερθεί η ύπαρξη διαβάσεων της σιδηροδρομικής γραμμής με μπάρες  προστασίας .  Η  πύλη  3  αποτελεί  ελεγχόμενη  πύλη  εισόδου  φορτηγών  και  Ι.Χ.  οχημάτων  όπου  λειτουργεί  φυλάκιο  ελέγχου.  ȷʙʆɻ�E.  Πύλη  6.  Η  είσοδος  των  επιβατικών  οχημάτων  στη  λιμενική  ζώνη,  των  οποίων  οι  επιβάτες  χρειάζεται  προηγούμενα  να  προμηθευτούν  κάρτα  επιβίβασης  ή/και  εισιτήριο  από  τα  ταξιδιωτικά  γραφεία  στο  1744 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ εσωτερικό του νέου κτιρίου του σταθμού, γίνεται από την Πύλη 6, μεταξύ του κτιρίου Σταθμού Επιβατών  και εμπορικών καταστημάτων. Στην Πύλη αυτή θα γίνεται και έλεγχος ταυτοπροσωπίας επιβατών  επί του  επιβατικού οχήματος με το οποίο πρόκειται να ταξιδέψουν και θα  εκδίδεται η κάρτα επιβίβασης. Για το  λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί δύο (2) φυλάκια.  Πύλη 7: Είσοδος για φορτηγά και επιβατικά οχήματα τα οποία διαθέτουν εισιτήριο και κάρτα επιβίβασης.  Έξοδος φορτηγών και Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων η οποία ρυθμίζεται με φωτεινό σηματοδότη σε σχέση με  την κυκλοφορία της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.  ȷʙʆɻ�ɇɈ.  Η  είσοδος  και  η  έξοδος  Ι.Χ.  οχημάτων  στον  διαμορφωμένο  χώρο  αναψυχής  της  Μαρίνας  πραγματοποιείται μέσω της εισόδου στο ύψος της οδού Διαγόρα επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.  Η είσοδος στο Καρνάγιο που βρίσκεται βορειότερα πραγματοποιείται στο ύψος της οδού Σοφοκλέους επί  της  οδού Ηρώων Πολυτεχνείου  όπου  υπάρχει  χώρος  στάθμευσης  οχημάτων  εκτός φορτηγών.  Η  έξοδος  πραγματοποιείται στο ύψος της οδού Αμερικής.  ȷʙʆɻ�ȷ.  Η είσοδος και η έξοδος Ι.Χ. οχημάτων στον χώρο στάθμευσης της οδού Τερψιθέας πραγματοποιείται στο  ύψος της οδού Τερψιθέας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.  ȾȻɁȸɇȸ�ɃɍȸɀȰɈɏɁ�ȵɁɈɃɇ�ȿȻɀȵɁȻȾɃɉ�ɍɏɆɃɉ  Η κίνηση των οχημάτων και φορτηγών στην εντός λιμένος περιοχή διαμορφώνεται ως εξής:  Σε όλο  το μήκος  της οδού εντός  του λιμενικού χώρου, από τη  ζώνη Α έως και  την  ζώνη Ε η  κίνηση των  οχημάτων είναι διαμπερής και προς τις δύο κατευθύνσεις. Κατά μήκος της οδού ρυθμίζεται η στάση και η  στάθμευση  με  ειδική  διαγράμμιση  (κίτρινη  γραμμή  και  διαγράμμιση  zebra).  Επίσης  ρυθμίζεται  το  όριο  ταχύτητας με ειδική σήμανση το οποίο είναι 20 km/h,, καθώς και η υποχρεωτική πορεία των οχημάτων σε  συγκεκριμένα σημεία, όπως στην είσοδο των φορτηγών στην Πύλη 7. Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων  στην πύλη 7 στην ζώνη Ε πραγματοποιείται όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα 1 & 2:  Σχήμα 1. Πορεία εισόδου από την πύλη 7      ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1745 Σχήμα 2. Έξοδος από την πύλη 7    Η κίνηση των οχημάτων κατά μήκος της παραλιακής οδού στην ζώνη  ΣΤ, από το ύψος της οδού Διαγόρα  όπου βρίσκεται η είσοδος και έξοδος στον χώρο έως και το διαμορφωμένο χώρο στην βόρεια προβλήτα,  πραγματοποιείται  και  προς  τις  δύο  κατευθύνσεις.  Κατά  μήκος  της  διαδρομής  η  κίνηση  ρυθμίζεται  με  ειδική  σήμανση  που  αφορά  στο  όριο  ταχύτητας,  τις  διαβάσεις  πεζών,  την  απαγόρευση  στάσης  ή/και  στάθμευσης  Κατά  μήκος  της  διαδρομής  στον  λιμενικό  χώρο  απαγορεύεται  η  στάση  και  η  στάθμευση  πέραν τον οριοθετημένων περιοχών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  ɍɏɆɃȻ�ɇɈȰȺɀȵɉɇȸɇ�Ȼ.ɍ.�ȾȰȻ�ɌɃɆɈȸȳɏɁ  ȷʙʆɻ�Ȱ.  Στην Ζώνη Α λειτουργεί ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης Φορτηγών και ελεύθερος χώρος στάθμευσης Ι.Χ.  οχημάτων όπως φαίνεται στο σχέδιο.  ȷʙʆɻ�Ȳ.  Στην  Ζώνη  Β  λειτουργεί  ελεγχόμενος  χώρος  στάθμευσης  Ι .Χ.  οχημάτων  (εκτός  φορτηγών),  που  περιλαμβάνει (123) θέσεις.  ȷʙʆɻ�ȳ.  Στην Ζώνη Γ λειτουργεί χώρος στάθμευσης φορτηγών εχόντων άδεια που περιλαμβάνει 39 θέσεις. Επίσης  λειτουργεί χώρος στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων εχόντων άδεια που περιλαμβάνει 47 θέσεις.  ȷʙʆɻ�ȴ.  Στην  Ζώνη  Δ  λειτουργεί  χώρος  στάθμευσης  Ι.Χ.  οχημάτων  εχόντων  άδεια  εντός  του  τελωνειακά  υποκείμενου  χώρου.  Επίσης  υπάρχει  χώρος  στάθμευσης  26  Ι.Χ.  οχημάτων  εχόντων  άδεια  μπροστά  στο  συνεδριακό  κέντρο  του  Ο.Λ.ΠΑ.  καθώς  και  χώρος  επιπλέον  97  θέσεων  περίπου  στο  υπόστεγο  όπως  φαίνεται  στο  σχέδιο.  Στον  μώλο  Αγίου  Νικολάου  επιτρέπεται  η  στάθμευση  σε  Ι .Χ.  εχόντων  άδεια  (ȴȻȰȳɆȰɌȵɈȰȻ� ȸ� ɇɉȳȾȵȾɆȻɀȵɁȸ� ɅɆɃɈȰɇȸ).  Έναντι  του  μώλου  Αγ.  Νικολάου  έχει  δεσμευθεί  χώρος  στάθμευσης για 8 ΤΑΞΙ. Μετά την είσοδο στην πύλη 3 υπάρχει χώρος στάθμευσης 32 θέσεων περίπου για  Ι.Χ. οχήματα εχόντων άδεια. Επί του μώλου Αγίου Νικολάου απαγορεύεται η στάση & η στάθμευση πλην  των οχημάτων προς φόρτωση.  ȷʙʆɻ�ȵ.  1746 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην Ζώνη Ε υπάρχει χώρος στάθμευσης 5 Ι.Χ. οχημάτων παραπλεύρως της Πύλης 4. Μεταξύ της πύλης 4  και 5  υπάρχει  χώρος  στάθμευσης  43  οχημάτων  προς φόρτωση. Μπροστά  από  το  κτιριακό  συγκρότημα  καταστημάτων της οδού Νόρμαν λειτουργεί χώρος στάθμευσης Ι .Χ. οχημάτων εχόντων άδεια 20 θέσεων  περίπου. Μπροστά από τον επιβατικό σταθμό υπάρχει χώρος στάθμευσης  Ι .Χ. οχημάτων εχόντων άδεια  16  θέσεων  περίπου,  καθώς  και  η  στάση  του  λεωφορείου  του  Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.  για  την  εξυπηρέτηση  των  επιβατών προς και από τα πλοία. Παραπλεύρως του επιβατικού σταθμού, εκτός της περίφραξης, υπάρχει  χώρος  στάθμευσης  22  για  την  προσωρινή  στάθμευση  των  οχημάτων  που  πρόκειται  να  ταξιδέψουν  και  εντός της περίφραξης διατίθεται χώρος στάθμευσης οχημάτων εχόντων άδεια 21 θέσεων. Στην συνέχεια  της πορείας  μεταξύ  του  γραφείου Ν.Α.  Αχαΐας  και  των WC  υπάρχει  χώρος στάθμευσης οχημάτων προς  φόρτωση 30 θέσεων περίπου. Στην προβλήτα Άστιγγος υπάρχει χώρος στάθμευσης 72 φορτηγών ενώ στη  Βόρεια  Προβλήτα  λειτουργεί  χώρος  στάθμευσης  45  φορτηγών  στην  εκτός  ISPS  περιοχή  και  χώρος  στάθμευσης 28 φορτηγών στην εντός ISPS ζώνη.  ȷʙʆɻ�ɇɈ.  Στην  Ζώνη  ΣΤ  υπάρχει  διαμορφωμένος  ελεύθερος  χώρος  στάθμευσης  Ι .Χ.  οχημάτων  83  θέσεων.  Κατά  μήκος  της  παραλιακής  διαδρομής,  που  εξυπηρετεί  την  μαρίνα,  έχουν  οριοθετηθεί  θέσεις  στάθμευσης  συνολικά 61  θέσεων  Ι.Χ.  οχημάτων,  όπως φαίνονται στο σχέδιο.  Στο Καρνάγιο  επίσης  λειτουργεί  χώρος  στάθμευσης 5 Ι.Χ. οχημάτων.   ȷʙʆɻ�ȷ.  Το  μεγαλύτερο  τμήμα  της  ζώνης  Ζ  αποτελεί  διαμορφωμένο  ελεύθερο  χώρο  στάθμευσης  202  θέσεων  περίπου  Ι.Χ.  οχημάτων  που  εξυπηρετεί  τόσο  τις  ανάγκες  επισκεπτών  στον  παράλιο  χώρο,  όσο  και  τις  ανάγκες στάθμευσης των κατοίκων στην όμορη περιοχή κατοικίας .  ȾȻɁȸɇȵȻɇ�ȾȰȻ�ȴȻȰȲȰɇȵȻɇ�ɅȵȷɏɁ  Για την ασφαλή κίνηση πεζών έχουν προβλεφθεί διαβάσεις πεζών εντός του λιμενικού χώρου στις εξής  περιοχές:  x Στην ζώνη Β στην συμβολή της Ιχθυόσκαλας με την παραλιακή οδό.  x Στην ζώνη Δ στο ύψος του μώλου Αγ. Νικολάου.  x Στην ζώνη Ε μπροστά από το κτίριο του σταθμού επιβατών και κάθετα στον άξονα της Ηρώων  Πολυτεχνείου έχουν προβλεφθεί δύο διαβάσεις.   x Στην ζώνη ΣΤ στην είσοδο προς τον χώρο της Μαρίνας στο ύψος της οδού Διαγόρα, καθώς και  στην είσοδο προς το Καρνάγιο στο ύψος της οδού Σοφοκλέους.  ȾȻɁȸɇȵȻɇ�ɀȵɇɏɁ�ɇɉȳȾɃȻɁɏɁȻȰɇ�ȿȻɀȵɁɃɇ�Ͳ�ɈȰɂȻ  Η αφετηρία και το τέρμα του λεωφορείου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. που εξυπηρετεί επιβάτες οι οποίοι κινούνται  εντός του λιμενικού χώρου βρίσκεται στην Ζώνη Ε έξω από τον Σταθμό Επιβατών Ο χώρος οριοθετείται με  ειδική κάθετη σήμανση. Υπάρχουν ακόμα δύο στάσεις που εξυπηρετούν την κίνηση των επιβατών από και  προς τα πλοία στον μώλο Αγίου Νικολάου και στην Προβλήτα Γούναρη στην Ζώνη Δ.   Μπροστά  από  το  σταθμό  επιβατών  στην  πλευρά  της  οδού  Ηρώων  Πολυτεχνείου  έχουν  διαμορφωθεί  επίσης δύο (2) θέσεις παραμονής λεωφορείων.   Στάση αστικού λεωφορείου υπάρχει στην Ζώνη Α έναντι του ελεύθερου χώρου στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων  ο οποίος οριοθετείται με κάθετη σήμανση.   Στην  Ζώνη  Δ  έχουν  προβλεφθεί  (8)  οκτώ  θέσεις  οχημάτων  Ταξί  έναντι  του  μώλου  Αγ.  Νικολάου,  που  οριοθετούνται  με  ειδική  οριζόντια  και  κάθετη  σήμανση.  Επίσης  έχουν  προβλεφθεί  έξι  (6)  έξι  θέσεις,  μπροστά  από  το  κράσπεδο  του  νέου  κτιρίου  του  σταθμού  επιβατών  (Ζώνη  Ε),  που  οριοθετούνται  με  κατασκευή οριζόντιας σήμανση.  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ  Η  παρούσα  μελέτη  έχει  στόχο  την  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας  και  της  στάσης  και  της  στάθμευσης  στον  οδικό  άξονα  εντός  της  λιμενικής  ζώνης  και  την  τοποθέτηση  πινακίδων  σήμανσης  για  την  εύρυθμη  λειτουργία του χώρου και την ασφαλή κίνηση πεζών και οχημάτων εντός των ορίων του.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/06Ͳ04Ͳ2011� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΘΥΝΑΛ  ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΙΝΑΣ  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1747 44) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�05�ʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� Θέμα : ΠΑΤΡΑ: 1. Εφαρμογή οριζόντιας και κάθετης ρυθμιστικής και πληροφοριακής σήμανσης   εντός του Νέου Λιμένα Πατρών και 2. Τροποποίηση ‐ Συμπλήρωση του Masterplan στον Νέο    Λιμένα Πατρών με τα αναγκαία έργα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, καθώς και   τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς διακίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων  1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Σκοπός των δύο (02) υποβληθέντων τεχνικών εκθέσεων ‐ μελετών αφορά   ι)  στην  κυκλοφοριακή  οργάνωση  του  νέου  λιμένα Πατρών.  (ȸ� ɸʃʋʊʆɻʍɻ� ʏɻʎ� ʃʌʀɽɻʃɸ� ɲʆɲɶʃɲʀɲ� ɲʋʊ� ʏɻʆ� Ɉɸʖʆɿʃɼ�ɉʋɻʌɸʍʀɲ,�ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ�ʆɲ�ɲʋʉɷʉɽɸʀ�ɻ�ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ʍɸ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ).  ιι) στην τροποποίηση του masterplan του Ν. Λιμένα Πατρών για την χωροθέτηση του νέου κτιρίου πύλης  ελέγχου πεζών και προσωρινής θέσης πλάστιγγας, καθώς   στη κατασκευή εξωτερικής περίφραξης στα  όρια  της  λιμενικής  ζώνης  (ȸ� ʅɸʄɹʏɻ� ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ� ʍʏɻ� ɴɲʍɿʃɼ� ɷɿɳʏɲʇɻ� ʋʌʉʍʋɹʄɲʍɻʎ� ʃɲɿ� ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ� ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ,�ʋʉʐ�ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ�ʏʉ�ȳɸʆɿʃʊ�Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʊ�ɇʖɹɷɿʉ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ�ʏʉʐ�ʆɹʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ,�ʊʋʘʎ�ɲʐʏʊ� ɹʖɸɿ�ʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀ�ɲʋʊ�ʏɻʆ�ȴɿɸʐɽʑʆʉʐʍɲ�ʃɲɿ�ȵʋɿɴʄɹʋʉʐʍɲ�ɉʋɻʌɸʍʀɲ�ʏʉʐ�ɹʌɶʉʐ�ȵɉȴȵͲɀȵȴȵ.�Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɹʎ� ʏɻʎ� ɴɲʍɿʃɼʎ� ɷɿɳʏɲʇɻʎ� ʋʉʐ� ʃʌʀɽɻʃɲʆ� ɲʆɲɶʃɲʀɸʎ,� ɲʔʉʌʉʑʆ� ʏʉʆ� ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ� ʋɸʌɿʉʖɼʎ� ISPS� Ͳ� ʋʉʐ� ɷɸʆ� ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ�ʍʏʉ�ɲʌʖɿʃʊ�ʍʖɹɷɿʉ�ɲʔʉʑ�ɲʐʏʊ�ɹʖɸɿ�ɸʃʋʉʆɻɽɸʀ�ʋʌʉ�ʏɻʎ�ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ�ʏʉʐ�Ⱦʙɷɿʃɲ�Ͳ�ʃɲɿ�ʏɻ� ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ʏʉʐ�ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ�ɸɿʍʊɷʘʆ�Ͳ�ɸʇʊɷʘʆ�ʍʏɻʆ�ʋɸʌɿʉʖɼ�ɲʐʏɼ).� 3. Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x  υπ' αρ. 03/15‐07‐2002 απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. με την οποία εγκρίθηκαν οι χρήσεις γης και περιορισμοί  δόμησης στη χερσαία ζώνη του νέου λιμένα Πατρών.  x υπ' αρ. 12/19‐02‐2009 απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. με την οποία τροποποιήθηκαν τα παραπάνω.  x υπ'  αρ.  02/06‐07‐2010  απόφαση  της  Ε.Σ.Α.Λ.  με  την  οποία  τροποποιήθηκαν  τα  ανωτέρω  για  την  χωροθέτηση κρατητηρίων στην χερσαία ζώνη του Ν. Λιμένα Πατρών.  x υπ. αριθμ. 1363/37/590/108.5/17‐02‐2011  έγγραφο ΟΛΠΑ ΑΕ – Ȱʋʉʍʏʉʄɼ�ʏɻʎ� �ʅɸʄɹʏɻʎ�«ȵʔɲʌʅʉɶɼ� ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ�ʃɲɿ�ʃɳɽɸʏɻʎ�ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎ�ʃɲɿ�ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ�ʍɼʅɲʆʍɻʎ�ɸʆʏʊʎ�ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ»� x υπ.  αριθμ. 5083/96/2953/84.2/108.5/20‐05‐2011  έγγραφο ΟΛΠΑ ΑΕ – Ȱʋʉʍʏʉʄɼ� ʏɻʎ� ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ� ʏʉʐ�masterplan�ʏʉʐ�Ɂ.�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�ʅɸ�ʏɲ�ɲʆɲɶʃɲʀɲ�ɹʌɶɲ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ʃɳʄʐʗɻ�ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ� ɲʆɲɶʃʙʆ,� ʃɲɽʙʎ�ʃɲɿ�ʏɻ�ɴɸʄʏʀʘʍɻ�ʏʘʆ�ʍʐʆɽɻʃʙʆ�ɲʍʔɲʄʉʑʎ�ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ�ɸʋɿɴɲʏʙʆ ,�ʉʖɻʅɳʏʘʆ�ʃɲɿ�ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ� x υπ.  αριθμ. 8216/72/11/16‐06‐2011  έγγραφο  ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α  – Ȱʋʉʍʏʉʄɼ� ʏɻʎ� ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲʎ� ʅɸʄɹʏɻʎ�ʍʏɲ�ʅɹʄɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ�ʃɲɿ�ɲʀʏɻʅɲ�ɶɿɲ�ɲʋʉʍʏʉʄɼ�ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ�–�ɷɿɸʐʃʌɿʆɿʍʏɿʃʙʆ�ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ� ɲʋʊ�ɃȿɅȰ�Ȱȵ,�ȵɉȴȵͲɀȵȴȵ�ʃɲɿ�Ⱦȿ�Ʌɳʏʌɲʎ  x υπ. αριθμ. 7088/150/4361/108.5/29‐06‐2011  έγγραφο ΟΛΠΑ ΑΕ – Ȱʋʉʍʏʉʄɼ�Ȱʋʊʔɲʍɻʎ� ʏʉʐ�ȴɇ� ʏʉʐ� ɃȿɅȰ�Ȱȵ� x υπ. αριθμ. 8216952/11/02‐09‐2011 έγγραφο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ α – ɉʋɸʆɽʐʅɿʍʏɿʃʊ�ɹɶɶʌɲʔʉ�ʋʌʉʎ�Ⱦȿ� Ʌɳʏʌɲʎ�ɶɿɲ�ɲʋʉʍʏʉʄɼ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�Ȱʆɲʔʉʌɳʎ  x υπ. αριθμ. 2113.9/16/2011/09‐09‐2011 Αναφορά ΚΛ Πάτρας  x υπ. αριθμ. 8216/108/11/21‐09‐2011  έγγραφο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ α – Ȱʋʉʍʏʉʄɼ�ɲʆʘʏɹʌʘ�Ȱʆɲʔʉʌɳ� ʍʏɲ�ʅɹʄɻ�ʏɻʎ�ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ� x υπ.  αριθμ.  8726/210/4922/84.2/108.5/21‐09‐2011  έγγραφο  ΟΛΠ  ΑΕ  –  ȵʋɲʆʐʋʉɴʉʄɼ� ʏɻʎ� ɸʆ� ʄʊɶʘ� ʅɸʄɹʏɻʎ�ʅɸ�ɸʆʍʘʅɲʏʘʅɹʆɸʎ�ʏɿʎ�ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ�ʏɻʎ�Ȱʌʅʊɷɿɲʎ�ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ�Ȱʌʖɼʎ  x υπ. αριθμ. 8216/114/11/29‐09‐11 έγγραφο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ α – ȴɿɲɴʀɴɲʍɻ�ʏɻʎ�ʅɸʄɹʏɻʎ�ʍʏɲ�ʅɹʄɻ� ʏɻʎ�ȵɇȰȿ� 4. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1. ȵʔɲʌʅʉɶɼ�ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ�ʃɲɿ�ʃɳɽɸʏɻʎ�ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎ�ʃɲɿ�ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ�ʍɼʅɲʆʍɻʎ�ɸʆʏʊʎ�ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ� ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ� 1748 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 4.1.1. Ʌʌʊʍɴɲʍɻ�ʍʏʉʆ�ʆɹʉ�ʄɿʅɹʆɲ� 4.1.1.1. Ɂʊʏɿʉʎ�ɿʍʊʋɸɷʉʎ�ʃʊʅɴʉʎ�Ȱʃʏɼʎ�ȴʐʅɲʀʘʆ,�ʍʏʉ�ʑʔʉʎ�ʏɻʎ�Ʌɸɿʌɲʁʃɼʎ�Ʌɲʏʌɲʁʃɼʎ� Πρόκειται για σηματοδοτημένο ισόπεδο κόμβο, μέσω του οποίου θα γίνεται η προσωρινή σύνδεση του  Νέου Λιμένα Πάτρας με το αστικό οδικό δίκτυο της πόλης, μέχρι  την ολοκλήρωση της κατασκευής του  ανισόπεδου κόμβου Γλαύκου, που θα συνδέσει τη λιμενική υποδομή με την ΕΠΠ.  Για  το  διαχωρισμό  των  κινήσεων  ανά  ρεύμα  έχουν  διαμορφωθεί  τρίγωνες  νησίδες.  Για  την  ασφαλή  κίνηση των πεζών, έχουν διαμορφωθεί και σημανθεί κατάλληλα με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση,  διαβάσεις  πεζών.  (ȸ� ʅɸʄɹʏɻ� ʍɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʍɼʅɲʆʍɻʎ� ʏʉʐ� ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ� ʃʊʅɴʉʐ� ɲʋʉʏɹʄɸʍɸ� ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ� ʏʉʐ� ɹʌɶʉʐ� "Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻ� ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ� ɹʌɶʘʆ� 2ʉʐ� ʏʅɼʅɲʏʉʎ� ʃɲɿ� ɹʌɶɲ� ɸʋɿɷʉʅɼʎ� ʆɹʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ� Ʌɲʏʌʙʆ"�ʏɻʎ�ɉɅɃɀȵȴȻ/ȳȳȴȵ/ȵɉȴȵͲɀȵȴȵ�ʅɸ�ʏʀʏʄʉ�"ɀɸʄɹʏɻ�ʍɼʅɲʆʍɻʎ�ʆʊʏɿʉʐ�ɿʍʊʋɸɷʉʐ�ʃʊʅɴʉʐ�ʍʑʆɷɸʍɻʎ� ʄɿʅɹʆɲ�ʅɸ�ʋɲʌɲʄɿɲʃɼ�ʉɷʊ�Ȱʃʏɼʎ�ȴʐʅɲʀʘʆ"�ʏʉ�ȴɸʃɹʅɴʌɿʉ�ʏʉʐ�2009).� 4.1.1.2. Ȳʊʌɸɿʉʎ�ɿʍʊʋɸɷʉʎ�ʃʊʅɴʉʎ�Ȱʃʏɼʎ�ȴʐʅɲʀʘʆ,�ʍʏʉ�ʑʔʉʎ�ʏɻʎ�ʄɸʘʔʊʌʉʐ�ȵʄɸʐɽɸʌʀʉʐ�Ȳɸʆɿɺɹʄʉʐ.� Πρόκειται για σηματοδοτημένο ισόπεδο κόμβο, μέσω του οποίου θα γίνεται η σύνδεση του Νέου Λιμένα  Πάτρας  με  το  αστικό  οδικό  δίκτυο  της  πόλης,  εξυπηρετώντας  μόνο  την  έξοδο  της  λιμενικής  εγκατάστασης.  4.1.2. Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɲʍʅɹʆɸʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ʆɹʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ� x Τέσσερις (4) νηοδόχους πλαγιοπρημνοδέτησης, (από νότο προς βορρά):  1. 1η: μήκους 167,55 μ., με δύο πλάγιες ράμπες πρόσδεσης διαστάσεων 16,33 μ. x 21,00 μ. η κάθε μία,  και μία πρόσθια διαστάσεων 16,33 μ. x 17,92 μ.,   2. 2η: μήκους 188,48 μ., με τρεις πλάγιες ράμπες πρόσδεσης διαστάσεων16,33 μ. x 21,00 μ. η κάθε μία,  και μία πρόσθια διαστάσεων 16,33 μ. x 20,60 μ.,   3. 3η: μήκους 218,68 μ., με τρεις πλάγιες ράμπες πρόσδεσης διαστάσεων16,33 μ. x 21,00 μ. η κάθε μία,  και μία πρόσθια διαστάσεων 16,33 μ. x 20,50 μ., και  4. 4η: μήκους 219,10 μ., με τρεις πλάγιες ράμπες πρόσδεσης διαστάσεων16,33 μ. x 21,00 μ. η κάθε μία,  και μία πρόσθια διαστάσεων 16,33 μ. x 20,00 μ.  x Το ΟΤ με το κτίριο υπηρεσιών νέου λιμένα, όπου θα στεγαστούν οι επιμέρους υπηρεσίες του ΟΛΠΑ Α.Ε.,  το  λιμεναρχείο,  υπηρεσίες  τελωνείου,  αστυνομίας,  κλπ.,  η  δεξαμενή  νερού  και  το  κτίριο  των  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων.  Οι  εναπομένουσες,  αδόμητες  επιφάνειες  του  ΟΤ  είναι  διαμορφωμένες ως χώροι πρασίνου και διάδρομοι κίνησης πεζών.  x Το ΟΤ των τερματικών σταθμών, όπου έχει ήδη κατασκευαστεί ο τερματικός σταθμός Α.  x Την Πύλη Α, η οποία έχει σχεδιαστεί και θα λειτουργεί ως είσοδος στο χώρο των κρηπιδωμάτων. Η πύλη  αποτελείται από επτά (7) νησίδες, μήκους 39,30 μ., και δύο (2) μεγαλύτερες, από μία σε κάθε πλευρά,  που  δημιουργούν  ένα  σύστημα  οκτώ  (8)  διαδρόμων,  πλάτους  2,85  μ.,  έκαστος.  Στις  τέσσερις  (4)  νησίδες, πλάτους 3,60 μ., έχουν κατασκευαστεί φυλάκια για τον έλεγχο των εισερχόμενων οχημάτων.  Από κάθε φυλάκιο μπορούν να ελεγχθούν δύο διάδρομοι εισόδου οχημάτων. Στις εκατέρωθεν νησίδες  έχουν κατασκευαστεί κτίρια γραφείων.  Για την  ικανοποίηση της απαίτησης διενέργειας ελέγχου όλων  των  κατηγοριών  οχημάτων  με  σαρωτή,  έχει  κατασκευαστεί  φυλασσόμενη  είσοδος,  πλάτους  8,00  μ.,  επαρκής για τη διέλευση 2 λωρίδων κυκλοφορίας.  x Την Πύλη Β, η οποία κατά την πλήρη κατασκευή και λειτουργία του λιμένα προβλέπεται να λειτουργεί  ως  είσοδος.  Στην  παρούσα  φάση,  θα  λειτουργήσει  ως  έξοδος.  Η  πύλη  αποτελείται  από  τέσσερις  (4)  νησίδες,  μήκους 39,00  μ.,  που  δημιουργούν  ένα  σύστημα  τεσσάρων  (4)  διαδρόμων,  πλάτους 3,00  μ.  έκαστος.  Στις  δύο  (2)  νησίδες,  πλάτους  3,60  μ.,  έχουν  κατασκευαστεί  φυλάκια  για  τον  έλεγχο  των  εισερχόμενων οχημάτων. Από κάθε φυλάκιο μπορούν να ελεγχθούν δύο διάδρομοι εισόδου οχημάτων.  Στη μεγαλύτερη από της δύο πλευρικές νησίδες έχει κατασκευαστεί κτίριο γραφείο. Για την αύξηση της  δυναμικότητας  εξυπηρέτησης  της πύλης,  έχει  κατασκευαστεί φυλασσόμενη  έξοδος,  πλάτους 12,00  μ.  επαρκής για τη διέλευση 3 λωρίδων κυκλοφορίας.  x Υπαίθριους χώρους στάθμευσης:  1. Βαρέων  οχημάτων  και  μηχανοκίνητων  δικύκλων,  έμπροσθεν  του  ΟΤ  των  τερματικών  σταθμών,  με  πρόσβαση από την κεντρική οδό του λιμένα. Ο διαθέσιμος χώρος έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο, ώστε  να  εξυπηρετεί  την  κάθετη  στο  κράσπεδο  στάθμευση  53  δικύκλων,  σε  οριοθετητημένες  με  διαγράμμιση,  θέσεις,  διαστάσεων  1,45  μ.  x  2,00  μ.,  και  την  παράλληλη  στάθμευση  10  βαρέων  οχημάτων.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1749 Ȝ į 2. Τουριστικών  λεωφορείων  και  Μέσων  Μαζικής  Μεταφοράς  (συνολικά  16  θέσεις),  μεταξύ  ΟΤ  τερματικών  σταθμών  και  χώρου  βραχείας  στάθμευσης  βαρέων  οχημάτων  και  δικύκλων.  Στο  χώρο  αυτό  θα  διαμορφωθεί  η  αφετηρία/τερματισμός  των  αστικών  λεωφορείων  που  θα  συνδέουν  τη  λιμενική εγκατάσταση με το κέντρο της πόλης.   3. ȵʋɿɴɲʏɿʃɳ�ʉʖɼʅɲʏɲ�ʍʏɻʆ�ʋʌʊʍʉʗɻ�ʏʉʐ�ʍʏɲɽʅʉʑ�ɸʋɿɴɲʏʙʆ�ʅɸ�ʖʌʉʆɿʃʊ�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ�30�ʄɸʋʏʙʆ�ʃɲɽʙʎ� ʃɲɿ�ʍʏɳʍɻ�ʄɸʘʔʉʌɸʀʉʐ�ʍʏʉ�ʆʊʏɿʉ�ɳʃʌʉ�ʏʉʐ�ɲʆʘʏɹʌʘ�ʃʏɿʌʀʉʐ.� 4. ΤΑΞΙ και επιβατικών οχημάτων μεταξύ του κτιρίου υπηρεσιών λιμένα και του τερματικού σταθμού Α,  χωρητικότητας 24 οχημάτων ΤΑΞΙ & 24 επιβατικών οχημάτων ʅɸ�ɳɷɸɿɲ�ɲʋʊ�ʏʉʆ�ɃȿɅȰ�Ȱȵ. Οι θέσεις  είναι διατεταγμένες παράλληλα στο κράσπεδο και έχουν διαστάσεις 2,50 μ. x 5,00 μ.   5. ȵʋɿɴɲʏɿʃʙʆ  οχημάτων  μεταξύ  χώρου  στάθμευσης  ΜΜΜ  και  μελλοντικού  τερματικού  σταθμού  β,  χωρητικότητας  30  οχημάτων.  Οι  θέσεις  είναι  διατεταγμένες  παράλληλα  στο  κράσπεδο  και  έχουν  διαστάσεις 2,50 μ. x 5,00 μ.   6. Οχημάτων  ΑμεΑ,  μεταξύ  του  υφιστάμενου  και  μελλοντικού  τερματικού  σταθμού ,  χωρητικότητας  5  οχημάτων. Οι θέσεις είναι διατεταγμένες υπό γωνία 45° και έχουν διαστάσεις 3,00 μ. χ 7,00 μ.   7. Επιβατικών και αυτοκινούμενων (campers) οχημάτων. Συνολικά υπάρχουν τρεις (3) τέτοιοι χώροι:  ƒ ο πρώτος, μεταξύ πύργου ελέγχου και πύλης Β, συνολικής χωρητικότητας 83 θέσεων με χρονικό  περιορισμό  30  λεπτών,  με  δυνατότητα  διαμόρφωσης  χώρου  μακροχρόνια  στάθμευσης  δυναμικότητας 53 θέσεων, με άδεια από τον ΟΛΠΑ ΑΕ  ƒ ο δεύτερος, μεταξύ μελλοντικού τερματικού σταθμού Β και πύλης Α , χωρητικότητας 66 θέσεων,  και   ƒ ο τρίτος, δίπλα στο κτίριο του πυροσβεστικού σταθμού, χωρητικότητας 36 θέσεων.  x Νησίδες για το διαχωρισμό των κινήσεων, που φιλοξενούν υπαίθριους χώρους αναψυχής με παγκάκια  και φύτευση, αναψυκτήριο και χώρους υγιεινής, ή μόνο φύτευση.  x Υπαίθριο  χώρο  απόθεσης  ασυνόδευτων  φορτίων,  ο  οποίος  έχει  διαμορφωθεί  στο  χώρο  όπου  προβλέπεται  το  τρίτο  ΟΤ  της  χερσαίας  ζώνης  του  λιμένα.  Ο  χώρος  θα  είναι  προσβάσιμος  από  την  κεντρική οδό του λιμένα και από τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.  Η  χερσαία  επιφάνεια  του  νέου λιμένα Πάτρας διακρίνεται σε δύο περιοχές:  εντός  και  εκτός  ισχύος  του  διεθνούς  κώδικα  για  την  ασφάλεια  των  πλοίων  και  των  λιμενικών  εγκαταστάσεων  (κώδικας  ISPS.  Η  αναγκαιότητα διαχωρισμού της εγκατάστασης δεν ήταν απαίτηση του αρχικού σχεδιασμού, αλλά τέθηκε  στην  πορεία  της  κατασκευής  του  έργου  (2004).  Για  την  ικανοποίηση  της  νέας  απαίτησης  ασφαλούς  λειτουργίας  κατασκευάστηκαν  μόνιμες  περιφράξεις  καθώς  και  προσωρινές  για  την  παρούσα  φάση  λειτουργίας του λιμένα.  Όριο του κώδικα ISPS είναι η πλευρά του ΟΤ των κτιριακών εγκαταστάσεων των τερματικών σταθμών προς  τις νηοδόχους, τα δρύφακτα ασφαλείας των πυλών Α και Β και οι φυλασσόμενες είσοδοι / έξοδοι δίπλα  από αυτές.  4.1.3. Ƀʌɶɳʆʘʍɻ�ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ�ʃɲɿ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ�ʍʏʉ�Ɂɹʉ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɳʏʌɲʎ� Ο νέος λιμένας Πάτρας προβλέπεται να συνδεθεί με:  x την ΕΠΠ μέσω του ανισόπεδου κόμβου του Γλαύκου. Στην παρούσα φάση και μέχρι να ολοκληρωθεί το  οδικό  αυτό  έργο,  συνδέεται  μέσω  του  σηματοδοτημένου,  ισόπεδου  κόμβου  στο  ύψος  της Πειραϊκής  Πατραϊκής,  x το  αστικό  οδικό  δίκτυο  της  πόλης,  μέσω  του  σηματοδοτημένου,  ισόπεδου  κόμβου  στο  ύψος  της  λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Η σύνδεση αυτή θα αποτελεί μόνο έξοδο του λιμένα.  Η οργάνωση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της λιμενικής ζώνης, αναλύεται ως εξής:  4.1.4. ȵʃʏʊʎ�ʃʙɷɿʃɲ�ISPS�ʋɸʌɿʉʖɼ� 4.1.4.1. Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ�ʃɲɿ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻ�ɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� Η εσωτερική κυκλοφορία στο λιμένα, στην εκτός κώδικα ISPS περιοχή, γίνεται μέσω της κεντρικής οδού, η  οποία μέχρι την Πύλη Β είναι διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας , με διαχωρισμένο οδόστρωμα. Η νησίδα  διαχωρισμού έχει πλάτος 2,20 μ. και σε κάθε κατεύθυνση έχει διαμορφωθεί κατάστρωμα πλάτους 11,25  μ., που διαιρείται σε 3 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. έκαστη, ανά κατεύθυνση. Μετά την πύλη Β,  συνεχίζει το κατάστρωμα της κεντρικής οδού του λιμένα με κατεύθυνση προς βορρά.  Ο διαχωρισμός των κινήσεων προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την Πύλη Α και τις εγκαταστάσεις της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή/και τη βόρεια έξοδο, γίνεται με ένα σύστημα νησίδων, μετά το πέρας του  υπαίθριου χώρου βραχείας στάθμευσης βαρέων οχημάτων και δικύκλων. Η πρώτη έξοδος από την  1750 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ κεντρική οδό του λιμένα, προς τα αριστερά, οδηγεί σε ένα "εσωτερικό" οδικό δίκτυο, το οποίο έχει  κατεύθυνση προς νότο και καταλήγει:  x στον  υπαίθριο  χώρο  στάθμευσης  τουριστικών  και  αστικών  λεωφορείων  και  τον  ανάντη  χώρο  στάθμευσης TAXI και επιβατικών οχημάτων, συνολικής χωρητικότητας 30 θέσεων,  x στον  υπαίθριο  χώρο  στάθμευσης  επιβατικών  και  αυτοκινούμενων  (campers)  οχημάτων,  δίπλα  στην  Πύλη Α, χωρητικότητας 66 θέσεων,  x στον χώρο στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, χωρητικότητας 5 θέσεων,  x στο κτίριο υπηρεσιών λιμένα, τη δεξαμενή νερού, το κτίριο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και  τους  υπαίθριους  χώρους  στάθμευσης  TAXI  και  επιβατικών  οχημάτων,  συνολικής  χωρητικότητας  48  θέσεων,  x στο κτίριο τερματικού σταθμού Α και τον πύργο ελέγχου,  x στο στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης επιβατικών και αυτοκινούμενων (campers) οχημάτων, δίπλα στην  Πύλη  Β,  συνολικής  χωρητικότητας  83  θέσεων,  με  δυνατότητα  διαχωρισμού  σε  2  επιμέρους  χώρους  χωρητικότητας  53  και  30  θέσεων,  αντίστοιχα,  προκειμένου  να  λειτουργήσει  φυλασσόμενος  χώρος  μακροχρόνιας στάθμευσης.  Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους θέσεις στάθμευσης για κάθε κατηγορία οχημάτων είναι οριοθετημένες με  οριζόντια διαγράμμιση και οι χώροι είναι σημασμένοι πριν την είσοδο τους, με την κατάλληλη κατακόρυφη  σήμανση  (Π‐31).  Τέλος,  διευκρινίζεται  ότι  οι  προαναφερθέντες  χώροι  στάθμευσης  καλύπτουν  ανάγκες  βραχείας διάρκειας στάθμευσης των επιβατικών οχημάτων , που πρόκειται να ταξιδέψουν και τις ανάγκες  στάθμευσης των επιβατικών οχημάτων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της λιμενικής εγκατάστασης  Η έξοδος από το "εσωτερικό" οδικό δίκτυο μεταξύ των ΟΤ της λιμενικής ζώνης γίνεται μόνο από την οδό  στην περίμετρο του ΟΤ του κτιρίου υπηρεσιών λιμένα, προς την κεντρική οδό. Η δεύτερη έξοδος από την  κεντρική  οδό  του  λιμένα,  με  κατεύθυνση  ελαφρά προς  τα αριστερά,  καταλήγει  στην Πύλη Α  και  οδηγεί  στην περιοχή των κρηπιδωμάτων και των νηοδόχων. Τέλος, η κεντρική οδός του λιμένα, οδηγεί:  x στον  υπαίθριο  χώρο  στάθμευσης  δίπλα  στο  κτίριο  του  πυροσβεστικού  σταθμού,  χωρητικότητας  36  θέσεων,  x στο διαθέσιμο χώρο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εντός της περιοχής του κώδικα ISPS, όπου βρίσκονται  το κτίριο του Πυροσβεστικού Σταθμού και το αντίστοιχο υπόστεγο,  x στη βόρεια έξοδο της λιμενικής εγκατάστασης (λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου).  4.1.4.2. Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ�ʋɸɺʙʆ� Για  την  ασφαλή  και  άνετη  κυκλοφορία  των  πεζών  έχουν  διαμορφωθεί  πεζοδρόμια  επαρκούς  πλάτους  (τουλάχιστον  2,20  μ.)  και  κεκλιμένα  επίπεδα  για  τα  αμαξίδια  ΑμεΑ  και  τα  παιδικά  καροτσάκια,  που  συνδέονται  με  διαβάσεις  πεζών  στον  κυκλοφοριακό  χώρο.  Για  την  καθοδήγηση  των  πεζών,  ώστε  να  κυκλοφορούν  χρησιμοποιώντας  τις  ενδεικνυόμενες  διαβάσεις ,  έχει  υπάρξει  ιδιαίτερη  μέριμνα,  με  την  τοποθέτηση  κατάλληλης  πληροφοριακής  σήμανσης  (Π  21),  ορατής  και  στις  δύο  κατευθύνσεις  κυκλοφορίας.  4.1.4.3. ɇʏɳɽʅɸʐʍɻ�ɴɲʌɹʘʆ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� ȸ� ʍʏɳɽʅɸʐʍɻ� ʏʘʆ� ɴɲʌɹʘʆ� ʉʖɻʅɳʏʘʆ� ʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿ� ʍʏɿʎ� 8� ʙʌɸʎ� ʃɲʏɳ� ʏɻ� ɷɿɳʌʃɸɿɲ� ʏɻʎ� ɻʅɹʌɲʎ� ʃɲɿ� ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ�ʃɲʏɳ� ʏɻ�ɷɿɳʌʃɸɿɲ� ʏɻʎ� ʆʑʖʏɲʎ�ɲʋʊ� ʏɿʎ� 24:00� ɹʘʎ� ʏɿʎ�8:00�ʋ.ʅ.� ɶɿɲ�ʄʊɶʉʐʎ�ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ.� Ɉɲ� ɲʆʘʏɹʌʘ�ʘʌɳʌɿɲ�ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ�ʅɸ�ɲʋʊʔɲʍɻ�ʏʉʐ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�ȿɿʅɸʆɲʌʖɸʀʉʐ�ʃɲɿ�ʏʉʐ�ɃȿɅȰ�Ȱȵ.� Γενικός  κανόνας  στο  σχεδιασμό  της  λειτουργίας  της  λιμενικής  εγκατάστασης  ήταν  η  απαγόρευση  της  παρόδιας  στάθμευσης  όλων  TOJV  κατηγοριών  οχημάτων,  γι'  αυτό  και  είχαν  προβλεφθεί,  μελετηθεί  και  καθοριστεί οι υπαίθριοι χώροι σιάθμευσης που περιγράφηκαν στα προηγούμενα.   Οι περιορισμοί ως προς την κυκλοφορία οχημάτων και προσώπων που προκύπτουν λόγω χης εφαρμογής  του  κώδικα  ISPS  έχουν  ως  αποτέλεσμα  την  αναγκαιότητα  εξασφάλισης  θέσεων  στάθμευσης  για  βαρέα  οχήματα, ώστε οι οδηγοί  τους να προμηθεύονται τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, πριν τον έλεγχο  στην Πύλη Α.  Δεδομένου ότι ο μοναδικός διαθέσιμος χώρος βραχείας στάθμευσης βαρέων οχημάτων, έχει περιορισμένη  χωρητικότητα,  εξετάστηκε  η  λύση  της  παρόδιας  στάθμευσης  βαρέων  οχημάτων  επί  της  κεντρικής  οδού  λιμένα, περιορίζοντας τις λωρίδες κυκλοφορίας σε δύο  (02), σε μήκος περί τα 900 μ. Με τον τρόπο αυτό  εξασφαλίζονται περί τις 57 θέσεις στάθμευσης 3‐αξονικών οχημάτων, μήκους 15,0 μ.. Ο διαθέσιμος χώρος  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1751 παρόδιας στάθμευσης έχει προβλεφθεί να διακόπτεται στα σημεία όπου προβλέπονται διαβάσεις πεζών  και ράμπες αμαξιδίων και ο χρόνος παραμονής περιορίζεται σε 30 λεπτά.  4.1.5. ȳɸʔʐʌʉʋʄɳʍʏɿɶɶɲ� Η Γεφυροπλάστιγγα τοποθετείται   εκτός της περίφραξης  ISPS και σε θέση που εξυπηρετεί την ζύγιση των  φορτηγών πριν εισέλθουν στον χώρο ISPS των προβλητών.  Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:  1. Την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και των λοιπών λειτουργιών του λιμένα.  2. Την γειτνίαση της περιοχής με τον χώρο εισόδου – εξόδου.  Η  προτεινόμενη  θέση βρίσκεται  στο  χώρο που προβλέπεται  για  την  μελλοντική  διέλευση  του  τρένου.  Η  οριστική θέση της γεφυροπλάστιγγας θα γίνει με  την ολοκλήρωση της μελέτης εμπορικού τμήματος  του  λιμένα.   4.1.6. ȵʆʏʊʎ�ʃʙɷɿʃɲ�ISPS�ʋɸʌɿʉʖɼ� Τα οχήματα εισέρχονται μέσω της Πύλης Α και εξέρχονται είτε από την Πύλη Β, είτε από έξοδο στο τέλος  της  4ης  νηοδόχου.  Οι  πεζοί  επιβάτες  εξέρχονται  μέσω  του  τερματικού  σταθμού  Α,  κατά  το  δυνατό  πλησιέστερα στα ΜΜΜ, τα ταξί και τους χώρους βραχείας στάθμευσης. Ο χώρος των κρηπιδωμάτων είναι  οργανωμένος σε χώρους κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και χώρους στάθμευσης.  4.1.6.1. Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� Τα την κυκλοφορία των οχημάτων έχει προβλεφθεί μία οδός που περιβάλλει τις περιοχές στάθμευσης και  τρεις (3) διάδρομοι, μεταξύ τους.  Η  λειτουργική  οργάνωση  του  χώρου  των  κρηπιδωμάτων  έγινε  σύμφωνα  με  το  σκεπτικό  ότι  τα  επιβιβαζόμενα  οχήματα  θα  σταθμεύσουν  πριν  την  αναχώρησή  τους,  οπότε  μετά  τον  έλεγχο  τους  στην  Πύλη  Α,  καθοδηγούνται  προς  τις  περιοχές  στάθμευσης  των  νηοδόχων,  όπου  θα  παραμείνουν  μέχρι  να  αρχίσει  η  επιβίβαση  στο  πλοίο.  Αντίθετα,  για  τα  αποβιβαζόμενα  οχήματα  είναι  επιθυμητή  η  άμεση  απομάκρυνση τους από τη λιμενική εγκατάσταση, για αυτό και καθοδηγούνται προς την έξοδο  (στο τέλος  της 4η νηοδόχου ή στην Πύλη Β). Αναλυτικά:  Τα  οχήματα  μετά  τον  έλεγχο  τους  στην  Πύλη  Α,  κατευθύνονται  προς  τις  περιοχές  στάθμευσης  των  νηοδόχων, ακλουθώντας πορεία προς τα νότια.  Επισημαίνεται ότι  η  ισχύον όριο μέγιστης  ταχύτητας στη  λιμενική  ζώνη  έχει  καθοριστεί  σε  20  χλμ./ώρα.  Στις  περιοχές  των  κρηπιδωμάτων,  όπου  δεν  είναι  εφικτή  η  τοποθέτηση  κατακόρυφης  ρυθμιστικής  σήμανσης, συνίσταται η τοποθέτηση του ενδεικνυόμενου σήματος (Ρ‐32), ως οριζόντια σήμανση.  4.1.6.2. Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ�ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� Δεδομένου ότι οι περιορισμοί κυκλοφορίας και ελέγχου που επιβάλλει η τήρηση του κώδικα ISPS, δεν είναι  λειτουργικοί για τα υπηρεσιακά οχήματα του ΟΛΠΑ, του λιμεναρχείου και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης,  έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις, που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη και ταχύτερη κυκλοφορία μεταξύ  των  δύο  περιοχών  οτα  υπηρεσιακά  οχήματα.  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  εξαιρέσεις  επί  των  γενικών  ρυθμίσεων κυκλοφορίας των οχημάτων, στα δύο συστήματα Πυλών.  4.1.6.3. Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ�ʋɸɺʙʆ� Η  κυκλοφορία  των πεζών  στο  χώρο  των  κρηπιδωμάτων  δεν  είναι  επιθυμητή  για  λόγους ασφαλείας  των  ιδίων, κύρια επειδή ο χώρος μέχρι τις νηοδόχους είναι μεγάλης έκτασης και τα κυκλοφορούντα οχήματα  στην  πλειοψηφία  τους  είναι  βαρέα,  δηλαδή  μεγάλου  όγκου,  και  δεν  επιτρέπουν  πάντα  την  έγκαιρη  αντίληψη του οδηγού για την παρουσία πεζού στον κυκλοφοριακό χώρο.  Για την ασφαλή μετάβαση των πεζών ταξιδιωτών από τους τερματικούς σταθμούς στις ράμπες επιβίβασης  των πλοίων και αντίστροφα, ο ΟΛΠΑ σχεδιάζει να δρομολογήσει εσωτερική συγκοινωνία.  Δεδομένου  ότι  είναι  αδύνατη  η  απαγόρευση  της  πεζής  μετακίνησης ,  προκειμένου  να  καταστεί  κατά  το  δυνατόν  ασφαλέστερη,  προβλέφθηκαν  διάδρομοι  πεζών  πλάτους  2,50  μ.,  μεταξύ  των  περιοχών  στάθμευσης  των  νηοδόχων.  Για  την  επίταση  της  προσοχής  των  οδηγών  ως  προς  την  παρουσία  πεζών,  προτείνεται ο ενδεικνυόμενος διάδρομος κίνησής τους, να κατασκευαστεί είτε από έγχρωμη άσφαλτο, είτε  να  χρωματιστεί  εκ  των  υστέρων.  Σε  κάθε  περίπτωση,  επιβάλλεται  η  οριοθέτησή  του  ‐  πέραν  της  χρωματικής  διαφοροποίησης  από  τον  υπόλοιποι  κυκλοφοριακό  χώρο  ‐  με  την  τοποθέτηση  διαχωριστή  λωρίδων  από  πολυουρεθάνιο,  εκατέρωθεν,  καθώς  και  η  οριζόντια  σήμανσή  του  με  το  σήμα  της  πεζής  μετακίνησης  (Ρ‐55).  Επισημαίνεται  ότι  οι  οδεύσεις  πεζών  στις  περιοχές  που  διασχίζουν  κάθετα  τον  κυκλοφοριακό  χώρο  των  οχημάτων,  σημαίνονται  με  την  κατασκευή  διαβάσεων  πεζών  και  γραμμών  διακοπής πορείας.  1752 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τέλος,  για  την  ασφαλή  παραμονή  των  πεζών  στον  κυκλοφοριακό  χώρο  σε  σημεία  όπου  απαιτείται  να  ελέγξουν  τη  διερχόμενη  κυκλοφορία  πριν  διασχίσουν,  έχουν  σημανθεί  περιοχές  με  διαγράμμιση  τύπου  δίκτυ.  Για  την  επίταση  της  προσοχής  των  οδηγών,  ενδείκνυται  οι  περιοχές  αυτές  να  οριοθετηθούν  περιμετρικά  με  την  τοποθέτηση  μεταλλικών  αντανακλαστήρων  με  καρφί  και  να  σημανθούν  με  την  τοποθέτηση του σήματος της πεζής μετακίνησης (Ρ‐55), ως οριζόντια διαγράμμιση.  4.1.6.4. ɇʏɳɽʅɸʐʍɻ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� Οι χώροι στάθμευσης έχουν οργανωθεί με τρόπο ώστε να αντιστοιχίζονται στις νηοδόχους. Με αυτόν τον  τρόπο  διαμορφώνονται  τέσσερις  (4)  περιοχές  στάθμευσης,  οι  οποίες  διαιρούνται  σε  επιμέρους  οργανωμένους χώρους, ανά κατηγορία οχημάτων. Οι διαμορφούμενες περιοχές στάθμευσης έχουν πλάτος  80  μ.,  μήκος  ανάλογο  με  αυτό  της  νηοδόχου  και  αποτελούνται  από  τις  θέσεις  στάθμευσης  και  τους  διάδρομους  κυκλοφορίας  και  ελιγμών  των  οχημάτων.  Οι  χώροι  στάθμευσης  οχημάτων  προς  επιβίβαση  διαχωρίζονται  μεταξύ  τους  ανά  δύο  με  διάδρομο  πλάτους  10  μ.  που  αποτελείται  από  δύο  αντίρροπες  λωρίδες κυκλοφορίας, πλάτους 3,75 μ., έκαστη, και ένα διάδρομο πεζής μετακίνησης, πλάτους 2,50 μ., στο  ενδιάμεσο τους.  Συγκεκριμένα, σε κάθε περιοχή στάθμευσης έχουν οριοθετηθεί με οριζόντια σήμανση, οργανωμένες κατά  στήλες,  θέσεις  στάθμευσης  υπό  γωνία  45ο,  επιβατικών  και  αυτοκινούμενων  οχημάτων  (campers),  3‐ αξονικών φορτηγών οχημάτων  και  5‐αξονικών φορτηγών οχημάτων. Η οργάνωση  κατά στήλες  επιτρέπει  την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού κάθε περιοχής στάθμευσης, αφού στις στήλες  των  επιβατικών  και  αυτοκινούμενων  οχημάτων  χωράνε  να  σταθμεύσουν  τουριστικά  λεωφορεία  και  3  αξονικά φορτηγά. Οι στήλες στάθμευσης διαχωρίζονται μεταξύ  τους με διαδρόμους πλάτους 5,50 μ.  και  7,00 μ., ανά περίπτωση, στους οποίους η κυκλοφορία είναι μονής κατεύθυνσης με φορά προς η θάλασσα.  Κάθε "στήλη" στάθμευσης οριοθετείται από την τοποθέτηση στην αρχή και το τέλος της, πλαστικού  (από  καουτσούκ) διαχωριστή κυκλοφορίας.  θέσεις στάθμευσης οχημάτων  νηοδόχος  Μήκος  επιφάνεια  περιοχής στάθμευσης    (μ)� (τ.μ.)  επιβατικών  ή  αυτοκινούμενων  3‐αξονικών  φορτηγών  5‐αξονικών  Φορτηγών  1ɻ� 167,55  10.651,20  3 x 24 = 72 (36)*  2  x  12  =  24  2 x 12 = 24  2ɻ� 188,48  13.356,10  3 x 24= 72 (36)*  4  x  12  =  48  2 x 12 =  4  3ɻ� 218,68  16.496,10  3 x 24 = 72 (36)*  5 x 12 = 60  3 x 12 = 36  4ɻ� 219,10  17.351,20  3 x 24 = 72 (36)*  7 x 12 = 84  2 x 12 = 4  ɇʑʆʉʄʉ� 793,81� 57.854,60� 288�(144)*� 216� 108� *θέσεις τουριστικών λεωφορείων ή 3 αξονικών φορτηγών οχημάτων  Δεδομένης  της  μεγάλης  έκτασης  των  χώρων  στάθμευσης  και  των  υψηλών  φόρτων  βαρέων  οχημάτων, προτείνεται η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών "πύργων" για την οριοθέτηση του χώρου  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  νηοδόχο.  Στην  "κορυφή"  κάθε  "πύργου"  προτείνεται  η  τοποθέτηση  αντανακλαστικής πινακίδας με το διεθνές σύμβολο της στάθμευσης  (Ρ) και την αρίθμηση της νηοδόχου,  ώστε  να  είναι  εύκολη  η  καθοδήγηση  των  αναχωρούντων  οχημάτων,  για  την  επι/αποβίβαοη  επιβατών  τουριστικών  λεωφορείων  πριν  την  επι/αποβίβαση  στα  /  από  τα  πλοία,  έχουν  προβλεφθεί  τέσσερις  (4)  θέσεις  στάθμευσης  σε  κάθε  νηοδόχο,  οργανωμένες  ανά  δύο,  μεταξύ  των  ραμπών.  Οι  θέσεις  είναι  οριοθετημένες με διαγράμμιση και ένδειξη "BUS".  Επίσης  η  στάθμευση  των  οχημάτων  περιορίζεται    στις  8  ώρες  κατά  τη  διάρκεια  της  ημέρας  και  απαγορεύεται  κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας  από  τις  24:00  έως  τις  8:00  π.μ.  για  λόγους  ασφαλείας.  Τα  ανώτερα ωράρια καθορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου και ΟΛΠΑ ΑΕ‐  4.1.6.5. ɇɼʅɲʆʍɻ� Για  την  οργάνωση  της  κυκλοφορίας  και  στάθμευσης  στη  λιμενική  ζώνη  έχει  μελετηθεί  επισταμένα  η  οριζόντια και κατακόρυφη ‐ ρυθμιστική και πληροφοριακή ‐ σήμανση.  Η κυκλοφοριακή οργάνωση των παραπάνω περιοχών, περιλαμβάνει:  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1753 x κατασκευή  οριζόντιας  σήμανσης,  δηλαδή:  οριογραμμές  κυκλοφοριακού  χώρου,  λωρίδες  κυκλοφορίας  οχημάτων,  γραμμές  διακοπής  πορείας  οχημάτων,  διαβάσεις  πεζών,  βέλη  κατευθύνσεων,  x οριοθέτηση των περιοχών και θέσεων στάθμευσης,  x τοποθέτηση  κατακόρυφης  ρυθμιστικής  σήμανσης  (επισημαίνεται  ότι  προτιμήθηκε  η  χρήση  θετικής  σήμανσης, που υποδεικνύει στους οδηγούς την υποχρεωτική πορεία κίνησης  (Ρ47 ‐ Ρ52δ), έναντι των  απαγορεύσεων (Ρ27 ‐ Ρ29),  x τοποθέτηση  κατακόρυφης  πληροφοριακής  σήμανσης,  δηλαδή:  προειδοποιητικής  κατευθύνσεων  (Π3,  χωρίς  αναγραφή  χιλιομετρικών  αποστάσεων)  και  κατευθυντήριας  προς  τις  διάφορες χρήσεις της λιμενικής ζώνης (Π8γ),  x τοποθέτηση  κατακόρυφης  πληροφοριακής  σήμανσης  στις  εισόδους  των  χώρων  στάθμευσης,  τις  διαβάσεις  πεζών  και  έμπροσθεν  των  κτιριακών  εγκαταστάσεις ,  με  αναγραφή  των  υπηρεσιών  στο  εσωτερικό τους.  Επισημαίνεται ότι η οριζόντια σήμανση είναι σύμφωνη με το ΠΡΟΤΥΠΟ: Σ 307‐75, Αύγουστος 1975, ΦΕΚ  890/21.08.75, Τεύχος Β, ενώ η κατακόρυφη σήμανση είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα ΚΟΚ  (Ν2696/1999,  ΦΕΚ 57/Α'/23.03.1999).  Στην  εκτός  ISPS  περιοχή,  στο  σημείο  της  κεντρικής  οδού,  όπου  γίνεται  ο  πρώτος  διαχωρισμός  των  κατευθύνσεων  προς  τις  κτιριακές  εγκαταστάσεις  και  τους  προσωρινούς  χώρους  στάθμευσης  και  την  πύλη εισόδου Α, προτείνεται η τοποθέτηση γέφυρας σήμανσης (Γ1). Μία δεύτερη γέφυρα σήμανσης (Γ2)  προβλέπεται πριν την πύλη Α.  4.1.6.6. Ⱦɲʏɲʃʊʌʐʔɻ�ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼ�ʍɼʅɲʆʍɻ� Για  την  ενημέρωση  των  οδηγών  ως  προς  τις  ισχύουσες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  έχουν  τοποθετηθεί  ρυθμιστικές πινακίδες, στις κατάλληλες θέσεις.  Στις  πύλες  Α  (είσοδος)  και  Β  (έξοδος)  προτείνεται  η  ανάρτηση  της  κατευθυντήριας  πληροφοριακής  σήμανσης  (μία  πινακίδα  ανά  λωρίδα  κυκλοφορίας)  από  τα  χωροδικτυώματα  στέγασης.  Για  την  καθοδήγηση  των  οδηγών  στο  χώρο  στάθμευσης  της  νηοδόχου  επιβίβασης,  περιλαμβάνεται  στην  κατευθυντήρια  πληροφοριακή  σήμανση  υπόμνημα,  με  αρίθμηση  των  νηοδόχων  και  χρωματικό  διαχωρισμό,  που αντιστοιχίζεται  με  την  σήμανση  του  εκάστοτε  χώρου  στάθμευσης.  Επισημαίνεται  ότι  στην περιοχή των κρηπιδωμάτων λόγω ενιαίου υλικού επίστρωσης και μεγέθους του χώρου, επιλέχτηκε  η λύση της οριζόντιας σήμανσης ακόμη και για τη ρυθμιστική σήμανση. Έτσι, στον κυκλοφοριακό χώρο  έχουν  τοποθετηθεί  πηκτογράμματα  με  πληροφορία,  όπως  η  ύπαρξη  διαβάσεων  πεζών  και  το  μέγιστο  επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.  4.1.6.7. Ⱦɲʏɲʃʊʌʐʔɻ�ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼ�ʍɼʅɲʆʍɻ� Η πληροφοριακή  σήμανση  του  νέου  λιμένα Πάτρας,  αποτελείται  από  κατευθυντήριες  πινακίδες  (προς  Πάτρα,  προς  Αθήνα,  προς  χώρο  αναμονής  οχημάτων)  και  πληροφοριακές  πινακίδες  σταθερού  μηνύματος,  όπως  για παράδειγμα η σήμανση ενός  χώρου στάθμευσης  για  επιβατικά οχήματα  (Π‐31 +  Πρ‐16στ).  Για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του νέου λιμένα, επιλέχτηκε  η λύση της τοποθέτησης πληροφοριακών στηλών ‐ κατά το επιτυχημένο προηγούμενο, της σήμανσης του  Επιβατικού Σταθμού "Παναγιώτη Κανελλόπουλου". Συγκεκριμένα, προτείνεται η τοποθέτηση τεσσάρων  (4) πληροφοριακών στηλών στα ακόλουθα σημεία:  x ΠΛΣ‐1:  Επί  της  νησίδας  της  κεντρικής  οδού  λιμένα,  και  συγκεκριμένα  κοντά  στην  έναρξη  του  τμήματος πλάτους 2,20 μ., με πληροφορίες που αφορούν στις λειτουργίες, υποδομές και χρήσεις του  λιμένα.  x ΠΛΣ‐2: Έμπροσθεν του κτιρίου υπηρεσιών του λιμένα, με πληροφορίες που αφορούν στις υπηρεσίες  και  τις  λειτουργίες που φιλοξενούνται στο  εν  λόγω κτίριο.  Η πινακίδα προτείνεται  να  τοποθετηθεί  στην  πλευρά  του  κτιρίου  που  γειτνιάζει  με  τους  διαθέσιμους  χώρους  στάθμευσης  επιβατικών  οχημάτων και TAXI.  x ΠΛΣ‐3:  Έμπροσθεν  του  τερματικού  σταθμού  A,  και  συγκεκριμένα  κοντά  στο  χώρο  υπαίθριας  στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ,, με πληροφορίες που αφορούν στις υπηρεσίες και τις λειτουργίες  που  φιλοξενούνται στο εν λόγω κτίριο.  x ΠΛΣ‐4: Στην Πύλη Α, αμέσως μετά τον έλεγχο των οχημάτων, με πληροφορία σχετική με την  1754 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Καθοδήγησή τους στους χώρους αναμονής των νηοδόχων.  4.1.6.8. ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ�ɲʍʐʆʊɷɸʐʏʘʆ�ʔʉʌʏʀʘʆ� Τα  αποβιβαζόμενα  ασυνόδευτα  φορτία  προβλέπεται  να  αποθέτονται  προσωρινά  στους  χώρους  στάθμευσης των νηοδόχων, ώστε να είναι ταχύς η φόρτωση / εκφόρτωση των πλοίων και στη συνέχεια  να  μεταφέρονται  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο,  νοτιότερα  της  Πύλης  Β,  όπου  προβλέπεται  να  κατασκευαστεί το 2° ΟΤ της λιμενικής εγκατάστασης.  4.1.6.9. ȵʍʘʏɸʌɿʃɼ�ɇʐɶʃʉɿʆʘʆʀɲ� Για τη μεταφορά των πεζών επιβατών προς και από τα πλοία και τον τερματικό σταθμό, προβλέπεται η  δρομολόγηση εσωτερικής συγκοινωνίας από τον ΟΛΠΑ.  Για τη φορτοεκφόρτωση των πεζών επιβατών στα λεωφορεία έχουν προβλεφθεί στάσεις έμπροσθεν του  κτιρίου  τερματικού  σταθμού  επιβατών  "Α"  και  σε  κάθε  νηοδόχο,  πλησίον  της  εκάστοτε  νοτιότερης  ράμπας. Οι θέσεις είναι οριοθετημένες με διαγράμμιση και ένδειξη "SERVICE BUS".  (ɇʖɸʏɿʃʊ� ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ� ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ� :� «ɀɸʄɹʏɻ� ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ� ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ� ʃɲɿ� ʃɳɽɸʏɻʎ� ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎ� ʃɲɿ� ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ�ʍɼʅɲʆʍɻʎ�ɸʆʏʊʎ�ʏʉʐ�ʆɹʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�ʃɲɿ�ɀɸʄɹʏɻ�ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ�ʍɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ�ʏʉʐ� ʃʊʅɴʉʐ�ȴɿɲʃʉʆɿɳʌɻ,� Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ,� Ⱦɲʏɲʃʊʌʐʔɻ�&�Ƀʌɿɺʊʆʏɿɲ�Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɼ�&� Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼʎ� ɇɼʅɲʆʍɻ,�ɇɸʋʏɹʅɴʌɿʉʎ�2011,�Ⱦʄʀʅɲʃɲ�1:1.000»)� 4.2. Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�Ͳ�ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ�ʏʉʐ�Masterplan�ʍʏʉʆ�Ɂɹʉ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ�ʅɸ�ʏɲ�ɲʆɲɶʃɲʀɲ�ɹʌɶɲ�ɶɿɲ� ʏɻʆ� ʃɳʄʐʗɻ� ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ� ɲʆɲɶʃʙʆ,� ʃɲɽʙʎ� ʃɲɿ� ʏɻ� ɴɸʄʏʀʘʍɻ� ʏʘʆ� ʍʐʆɽɻʃʙʆ� ɲʍʔɲʄʉʑʎ� ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ�ɸʋɿɴɲʏʙʆ,�ʉʖɻʅɳʏʘʆ�ʃɲɿ�ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ� Στην υποβληθείσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η τροποποίηση του masterplan του Ν. Λιμένα Πατρών  για την χωροθέτηση των παρακάτω εγκαταστάσεων και κατασκευών:  1) ɍʘʌʉɽɹʏɻʍɻ�ʆɹʉʐ�ʃʏɿʌʀʉʐ�ʋʑʄɻʎ�ɸʄɹɶʖʉʐ�ʋɸɺʙʆ� 2) ɍʘʌʉɽɹʏɻʍɻ�ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ�ɽɹʍɻʎ�ʋʄɳʍʏɿɶɶɲʎ� 3) Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ�ɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ�ʋɸʌʀʔʌɲʇɻʎ�ʍʏɲ�ʊʌɿɲ�ʏɻʎ�ʄɿʅɸʆɿʃɼʎ�ɺʙʆɻʎ�   Α) Αναλυτικότερα, η αναγκαιότητα της κατασκευής ενός νέου κτιρίου για τις ανάγκες ελέγχου των πεζών  επιβατών  προέκυψε  από  την  εφαρμογή  του  κώδικα  ISPS  στις  εγκαταστάσεις  του  Ν.  Λιμένα.  Ο  έλεγχος  επιβατών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του επιβατικού σταθμού καθώς κατά τη χρονική περίοδο  της μελέτης των εγκαταστάσεων δεν υπήρχε απαίτηση συμμόρφωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων στις  αρχές του κώδικα ISPS. Ως εκ τούτου είχαν μελετηθεί δύο χώροι ελέγχου στις κύριες εισόδους – εξόδους,  οι οποίες όμως δεν είναι οι μοναδικές έξοδοι, καθώς προς τον χώρο των προβλητών καταλήγουν επιπλέον  οι  τέσσερις  απαιτούμενες  έξοδοι  κινδύνου  (οι  οποίες  δεν  είναι  δυνατόν  να  καταργηθούν  για  λόγους  πυρασφάλειας).  Η  χωροθέτηση  του  κτιρίου  πύλης  ελέγχου  πεζών  προβλέπεται  να  γίνει  στον  εξωτερικό  χώρο  του  Σταθμού  επιβατών  μεταξύ  αυτού  και  του  χώρου  των  προβλητών  σε  απόσταση  3,00  μέτρων  περίπου από τον ημιυπαίθριο χώρο αυτού και εντός των ορίων του  Οικοδομικού Τετραγώνου  III  (ɴʄɹʋɸ� ʍʖɸʏɿʃʊ�ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ�ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ) στη θέση υπ' αρ. 14. Η προσθήκη του εν λόγω κτιρίου δεν υπερβαίνει  τους  ισχύοντες  όρους  και  περιορισμούς  δόμησης  και  χρήσεις  γης  όπως  αυτοί  έχουν  εγκριθεί  με  τις  ανωτέρω αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ.  Β)  Επίσης,  προτείνεται  η  προσωρινή  χωροθέτηση  της  πλάστιγγας  στη  θέση  υπ '  αρ. 15,  (ɴʄɹʋɸ� ʍʖɸʏɿʃʊ� ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ� ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ),  εκτός  της  περίφραξης  ISPS  και  σε  θέση  που  εξυπηρετεί  την  ζύγιση  των  φορτηγών  πριν  εισέλθουν  στον  χώρο  ISPS  των  προβλητών.  Για  την  χωροθέτηση  της  πλάστιγγας  είναι  απαραίτητη  η  προσωρινή  κατάληψη  και  το  μπάζωμα  τμήματος  του  χώρου  που  προβλέπεται  για  την  μελλοντική διέλευση του τρένου.  Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης έγινε με βάση τα εξής κριτήρια:  1.Την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και των λοιπών λειτουργιών του λιμένα.  2.Την γειτνίαση της περιοχής με τον χώρο εισόδου‐εξόδου.  Η  οριστική  θέση  της  γεφυροπλάστιγγας  θα  γίνει  με  την  ολοκλήρωση  της  μελέτης  του  εμπορικού  τμήματος του λιμένα.  Γ)  Τέλος,  προτείνεται  η  κατασκευή  εξωτερικής  περίφραξης  στο  όριο  της  λιμενικής  ζώνης,  όπως  αποτυπώνεται  στο  συνημμένο  τοπογραφικό  διάγραμμα,  με  στοιχεία  (Ζ1Ζ2‐..‐  Ζ22  Ζ22Α‐Ζ22Β),  για  την  βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας εντός της χερσαίας λιμενικής περιοχής. Η εξωτερική περίφραξη είναι  απαραίτητη και προβλέπεται από το εγκεκριμένο ΑΛΛΕ και το προτεινόμενο ΣΑΛΕ για την εναρμόνιση με  τον  Κώδικα  Ασφαλείας  Λιμενικών  Εγκαταστάσεων  (ISPS  code).  Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο Master plan δεν προβλέπεται εξωτερική περίφραξη πέραν της περίφραξης ασφαλείας του  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1755 χώρου των προβλητών, με αποτέλεσμα οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι χώροι κίνησης  και στάθμευσης  πεζών και οχημάτων να είναι εκτεθειμένοι. Η κατασκευή της εξωτερικής περίφραξης ακολουθεί το όριο  της λιμενικής ζώνης και δεν καταλαμβάνει το χώρο για τη μελλοντική διέλευση του τρένου. Το συνολικό  μήκος της περίφραξης είναι 2.200,00 μέτρα περίπου και ο τρόπος κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τις  προδιαγραφές ασφαλείας.  (ɇʖɸʏɿʃʊ� ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ� ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ� :� «Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ� Masterplan� Ɂɹʉʐ� ȿɿʅɹʆɲ� Ʌɲʏʌʙʆ,� ɀͲ01,� ȳɸʆɿʃɼ� Ƀʌɿɺʉʆʏɿʉɶʌɲʔʀɲ,�ɀɳɿʉʎ�2011,�Ⱦʄʀʅɲʃɲ�1:2.000»)� 5. ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η παρούσες μελέτες έχουν στόχο ι) την κυκλοφοριακή οργάνωση του νέου λιμένα Πατρών, προκειμένου  να  αποδοθεί  η  εγκατάσταση  σε  λειτουργία  και  ιι)  την  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών,  καθώς  και  τη  βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς διακίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�52/05/23Ͳ02Ͳ2012� ȵɶʃʌʀʆɸʏɲɿ� ɻ� ɲʆʘʏɹʌʘ� ʋʌʊʏɲʍɻ� ʍʑʅʔʘʆɲ� ʅɸ� ʏɿʎ� ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎ� ʏɸʖʆɿʃɹʎ� ɸʃɽɹʍɸɿʎ� ʃɲɿ� ʏɲ� ʋɲʌɲʃɳʏʘ� ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲ� 1. ɀɸʄɹʏɻ�ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ�ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ�ʃɲɿ�ʃɳɽɸʏɻʎ�ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎ�ʃɲɿ�ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ�ʍɼʅɲʆʍɻʎ�ɸʆʏʊʎ�ʏʉʐ�ʆɹʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ� ʃɲɿ�ɀɸʄɹʏɻ� ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ� ʍɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ� ʏʉʐ� ʃʊʅɴʉʐ� ȴɿɲʃʉʆɿɳʌɻ,� Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼ� Ƀʌɶɳʆʘʍɻ,� Ⱦɲʏɲʃʊʌʐʔɻ� &� Ƀʌɿɺʊʆʏɿɲ� Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɼ� &� Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼʎ� ɇɼʅɲʆʍɻ,� ɇɸʋʏɹʅɴʌɿʉʎ� 2011,� Ⱦʄʀʅɲʃɲ�1:1.000� 2. �Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�Masterplan�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ,�ɀͲ01,�ȳɸʆɿʃɼ�Ƀʌɿɺʉʆʏɿʉɶʌɲʔʀɲ,�ɀɳɿʉʎ�2011,�Ⱦʄʀʅɲʃɲ� 1:2.000� ʅɸ� ʏɻʆ� ʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ� ʆɲ� ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ� ɻ� ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ� ʏʘʆ� ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ� ɹʌɶʘʆ� Ͳ� ʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆ� ʅɸ� ʏʉʐʎ� ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎ�ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ�ʊʌʉʐʎ�ʏʉʐ�Ɂɹʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ʌɲʏʌʙʆ .� Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ�     45) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/26Ͳ02Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�9ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη του  λιμένα Αγ.Μαρίνας»    1.  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  «Συντελεστές  δόμησης  στους  λιμένες»  παρ.2  του  Ν.2987/02,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  Την  Επιτροπή  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από  τις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.    2. Με  το  αριθ. 724/10‐4‐03  έγγραφο  του Οργανισμού  Λιμένος  Ραφήνας  Α.Ε  διαβιβάστηκε  στην  Υπηρεσία μας πρόταση  (Τεχνική Έκθεση και Σχέδια), σύμφωνα με την οποία προτείνονται όροι δόμησης  και χρήσεις γης στην χερσαία Ζώνη του Λιμένα Αγ. Μαρίνας. Πιο συγκεκριμένα:    3. Υφιστάμενη κατάσταση:  Το εμβαδόν χερσαίας ζώνης είναι συνολικού εμβαδού 9,000 τ.μ. Η υφιστάμενη δόμηση προέρχεται από το  υφιστάμενο κτίσμα (κυλικείο, χώρος αναμονής) 200 τ.μ.  4. Προτείνεται η έγκριση των όρων δόμησης και χρήσεων γης του λιμένα Αγ. Μαρίνας.   ȰɅɃɌȰɇȸ���04/26Ͳ02Ͳ2004� Εμβαδόν Χερσαίας Ζώνης  9.000 τ.μ.  Υπάρχουσα κάλυψη  200 τ.μ.  Υπάρχουσα δόμηση  0,02  Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης  0,10  Μέγιστο ύψος  5,5 m  Χρήσεις γης: κτίριο που θα περιλαμβάνει αναμονή επιβατών , φυλάκιο Λιμεναρχείου, γραφείο ΟΛΡ και  εκδοτήριο εισιτηρίων.  1756 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Εγκρίνει  τους  όρους  δόμησης  και  χρήσεις  γης  στην  χερσαία  ζώνη  του  λιμένα  Αγ.  Μαρίνας,  με  την  παρακάτω προϋπόθεση:   α)  Ο προτεινόμενος συντελεστής δόμησης να γίνει 0,05.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    46) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ10Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�13ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Ⱥɹʅɲ�1ʉ:�ȶɶʃʌɿʍɻ�ʊʌʘʆ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ʖʌɼʍɸʘʆ�ɶɻʎ�ʍɸ�ʏʅɼʅɲ�ʏɻʎ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�ȿɿʅɹʆɲ�Ɇɲʔɼʆɲʎ.� 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν.2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  ΕΣΑΛ  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους  Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα  από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2. Με το αριθ. 1704/04‐10‐2004 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας Α.Ε. (ΟΛΡ Α.Ε.), διαβιβάσθηκε  στην  Υπηρεσία  μας  πρόταση  του  (Τεχνική  Έκθεση  και  Σχέδια)  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης, ɶɿɲ� ɹʆɲ� ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ�ʏʅɼʅɲ�ʏɻʎ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ�Ɇɲʔɼʆɲʎ.  3. Η πρόταση�αφορά στο τμήμα ΑΒΓΔΕΖΑ  (όπως αποτυπώνεται στα επισυναπτόμενα Α1 και Α2  τοπογραφικά  διαγράμματα),  το  οποίο  αποτελεί  αυτοτελές  και  ανεξάρτητο  οικόπεδο  που  περιβάλλεται  από  δρόμους  και  κοινόχρηστη  κλίμακα,  δηλαδή  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  ως  ένα  ‘οικοδομικό  τετράγωνο’.  4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ο.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.  xx Εμβαδόν οικοπέδου ΑΒΓΔΕΖΑ: 580.00 μ2  xx Υφιστάμενη κάλυψη: 530 m2 (κάλυψη 91,4%)  xx Υφιστάμενη δόμηση: 868 m2  (Σ.Δ. 1,50)  xx Υφιστάμενο Ύψος: 7,50 m (από την πλευρά της προκυμαίας)  xx Υφιστάμενη χρήση: γραφεία, εστιατόριο – καφέ μπαρ  xx Αριθμός ορόφων: 2  xx Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ʃɳʄʐʗɻ:�92%� xx Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ:�1,80� xx Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ�ʅɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ:�9,00�m� xx Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ:�ɶʌɲʔɸʀɲ,�ɸʍʏɿɲʏʊʌɿʉ�–�ʃɲʔɹ�ʅʋɲʌ� xx Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɲʌɿɽʅʊʎ�ʉʌʊʔʘʆ:�2� 5.   Σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση, διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση και γίνεται δυνατή  η  έκδοση  οικοδομικής  άδειας  για  επισκευές  στα  γραφεία  και  τα  καταστήματα  που  λειτουργούν  στον  υπόψη χώρο.  6. Μετά  τα  παραπάνω,  δικαιολογείται  η  κατ΄  αρχήν  σύμφωνη  γνώμη  επί  των  στοιχείων  της  πρότασης, δηλαδή των όρων δόμησης και χρήσεων γης ʍʏʉ�ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ�ʏʅɼʅɲ�ʏɻʎ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�ʏʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ�Ɇɲʔɼʆɲʎ, με την επιφύλαξη για τη σκοπιμότητα του μεγέθους του προτεινόμενου μέγιστου ύψους  (υφιστάμενο κτίριο ύψους 7,50m – μέγιστο προτεινόμενο ύψος 9,00 m).  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/18Ͳ10Ͳ2004� Η ΕΣΑΛ εγκρίνει ομόφωνα, με την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου κατασκευαστεί πάνω  από  το υφιστάμενο ύψος  των  7,5μ δεν θα υπερβαίνει  σε  κανένα σημείο  το ύψος  του πεζοδρομίου  επί  πλευράς ΑΒΓΔ του τοπογραφικού διαγράμματος που επισυνάπτεται στον σχετικό φάκελο.   Μετά την εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την επικύρωση των αποφάσεων 01, 02, 03,  04, 05, 06 και 07 και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Λ. κηρύσσει τη  λήξη των εργασιών αυτής.                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  47) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1757 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Ραφήνας.  1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  δέκατου  ένατου,  παρ.  2  ε,  η  έγκριση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2.�ȻʍʏʉʌɿʃʊͲʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� O «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.», με το αριθ. 1908/04‐11‐2004 έγγραφό του, διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. πρόταση για έγκριση  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  λιμένα  Ραφήνας.  Η  παραλαβή  του  εν  λόγω  έργου  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 15.3/03‐11‐04 του Διοικητικού Συμβουλίου του.� 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 3.1�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ�ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ�ʄɿʅɸʆɿʃɳ�ɹʌɶɲ� x Κρηπίδωμα ΜΝ, μήκους 50μ., σύνδεσης παραλιακού κρηπιδώματος ΗΜ με τον υφιστάμενοπροβλήτα  του κυρίως λιμένα, στην ανωδομή του οποίου προτείνεται η διαμόρφωση μιας ράμπας πλάτους 30μ. –  Επίχωση της θαλάσσιας επιφάνειας όπισθεν του κρηπιδώματος αυτού, περίπου 6 στρεμμάτων.   x Κρηπίδωμα  ΣΤ,  μήκους 90μ,  νοτίως  του  προβλήτα  και  έμπροσθεν  των  υφιστάμενων  κρηπιδωμάτων  ΨΩ ‐ Επίχωση της θαλάσσιας επιφάνειας όπισθεν του κρηπιδώματος αυτού, περίπου 4 στρεμμάτων. � x Δύο προβλήτες ΘΙΚΛ και ΞΟΠΡ, μήκους 100μ. και 110μ., καθένας από τους οποίους αποτελείται από  τρεις τεχνητές νησίδες παραβολής και πρόσδεσης των πλοίων.� x Τροποποίηση στη χάραξη του προσήνεμου μώλου.� 3.2�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ɸʋɸʅɴɳʍɸɿʎ�ʍʏɲ�ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ɹʌɶɲ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ� Οι σημαντικότερες επεμβάσεις στα υφιστάμενα έργα είναι:   x Καθαίρεση κτιρίου τελωνείου.  x Καθαίρεση κτιρίου φυλακίου πύλης.  x Απομάκρυνση δύο στεγάστρων επιβατών και προκατασκευασμένων μεταλλικών κατασκευών.  x Μετακίνηση της λυόμενης μεταλλικής κατασκευής της αποθήκης ΤΟΛ.  x Απομάκρυνση της διώροφης μεταλλικής κατασκευής  του κέντρου VTS.  x Καθαίρεση τμήματος του μώλου ΩΑ1Β1 του παλαιού λιμένα  x Εκσκαφή πρανών  στο  δυτικό φυσικό  όριο  της  χερσαίας  ζώνης,  για  την  εξασφάλιση  των  πρόσθετων  απαιτούμενων χερσαίων εκτάσεων.  3.3�Ɂɹɲ�ʖɸʌʍɲʀɲ�ɺʙʆɻ�ʃʐʌʀʘʎ�ʄɿʅɹʆɲ�� Η  νέα  χερσαία  επιφάνεια  που  πρόκειται  να  διαμορφωθεί  με  τα  προτεινόμενα  έργα,  είναι  συνολικής  έκτασης 37 στρεμμάτων περίπου, η οποία επιμερίζεται στις ακόλουθες ζώνες/ τμήματα του λιμένα:  α)  Τη μη  ελεγχόμενη  λιμενική  ζώνη ή  περιοχή αστικής  κυκλοφορίας‐προσέγγισης,  που περιλαμβάνει  το  τερματικό σταθμό επιβατών και υπηρεσιών λιμένα , το σταθμό ταξί και λεωφορείων, το κτίριο parking και  σειρά  έργων  υποδομής,  όπως  έργα  οδοποιίας,  τις  πύλες  εισόδου  και  ελέγχου,  χώρους  στάθμευσης  οχημάτων και χώρους πρασίνου.   β) Την ελεγχόμενη λιμενική ζώνη της ακτοπλοΐας με ανεξάρτητα σημεία εισόδου–εξόδου επιφάνειας 24.5  στρεμμάτων.  3.4��Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʆɹɸʎ�ʃʏɿʌɿɲʃɹʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ʄɿʅɹʆɲ�Ɇɲʔɼʆɲʎ� Οι νέες προτεινόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:� x Νέο  κεντρικό  τερματικό  σταθμό  επιβατών  και  υπηρεσιών  Λιμένα  Ραφήνας,  συνολικής  επιφάνειας  1600τ.μ., με δύο διώροφα και ένα τριώροφο τμήμα, όπου προβλέπεται να στεγαστούν τα γραφεία του  Ο.Λ.Ρ, το Λιμεναρχείο, το κέντρο VTS, το τελωνείο και οι χώροι εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. � x Σταθμό  λεωφορείων  με  στεγασμένο‐ημιυπαίθριο  χώρο  για  την  αναμονή  των  λεωφορείων  και  των  επιβατών (850 τ.μ.) και ένα μικρό κτίριο (50 τ.μ.) για τις ανάγκες του προσωπικού.� x Στάση ταξί με ένα στέγαστρο αναμονής επιβατών και τις αναγκαίες διαμορφώσεις.� x Κτίριο στεγασμένου parking 1200m2, χωρητικότητας 200‐250 αυτοκινήτων.� 3.5.�ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ�ʋʐʄʙʆ�ɸɿʍʊɷʉʐ�Ͳ�ɸʇʊɷʉʐ� 1758 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Κεντρική  πύλη  εισόδου,  στην  απόληξη  της  ακτής  Παπανδρέου,  σχεδόν  στη  θέση  όπου  βρίσκεται  η  είσοδος στη χερσαία λιμενική ζώνη του κυρίως λιμένα � x Δευτερεύουσα πύλη εισόδου, βόρεια του τερματικού σταθμού.� x Πύλη εξόδου, κεντροβαρικά ως προς τη χερσαία ζώνη του λιμένα.� x Βοηθητική πύλη εισόδου‐εξόδου, στα όρια της χερσαίας ζώνης του κυρίως λιμένα με τη χερσαία ζώνη  του αλιευτικού καταφυγίου.� 3.6.�Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼ�ɽɸʙʌɻʍɻ� x Αλλαγή  των  συνθηκών  προσπέλασης  στους  χώρους  των  τριών  διαφορετικών  λιμενικών  εξυπηρετήσεων (παλαιός λιμένας, κυρίως επιβατικός λιμένας και αλιευτικό καταφύγιο).� x Νέοι χώροι αποβίβασης‐επιβίβασης επιβατών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.� x Χώρος αναμονής‐ στάθμευσης, χώρος επιβίβασης και λωρίδα κυκλοφορίας των ΤΑΞΙ.� x Χώροι στάθμευσης ιδιωτικών αυτοκινήτων.� x Δημιουργία  παραπλεύρου  οδικού  δικτύου,  που  τροποποιεί  την  κυκλοφορία  και  εξυπηρέτηση  των  υφισταμένων καταστημάτων. � 3.7.�Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆ�ʖʙʌʉʎ�–�ʋɲʌɲʄɿɲʃɼ�ɺʙʆɻ� Προβλέπεται  η  διαπλάτυνση  του  πεζοδρομίου  όπισθεν  του  παραλιακού  κρηπιδώματος  του  παλαιού  λιμένα,  κατά  1μ.,  και  παράλληλα  η  διαπλάτυνση  του  πεζοδρομίου,  έμπροσθεν  της  παραλιακής  ζώνης  καταστημάτων κατά 2.5 μ., για την κάλυψη δραστηριοτήτων αναψυχής.� 4.� ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Ως  πρωταρχικός  σκοπός  των  προτεινόμενων  συμπληρωματικών  λιμενικών  έργων,  επισημαίνεται  η  αναβάθμιση και η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών  υποδομών, με στόχο τη δημιουργία  συνθηκών ασφαλούς ελλιμενισμού και ταχείας φορτοεκφόρωσης των πλοίων. Κατά τα λοιπά, επιδιώκεται  η  εξασφάλιση  των  αναγκαίων  επιφανειών  για  την  αναμονή  και  τον  έλεγχο  όλων  των  προς  επιβίβαση  οχημάτων,  την ανάπτυξη  των προσβάσεων  και  της  οδοποιίας  εντός  της  χερσαίας  ζώνης,  καθώς  και  την  ανάπτυξη των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων.� ȰɅɃɌȰɇȸ�5/17Ͳ12Ͳ2004� Δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση για το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο  (MASTER PLAN) του εθνικής σημασίας  Λιμένα Ραφήνας σύμφωνα με τον Ν.2932/01, με την προϋπόθεση ότι πριν την υλοποίηση των έργων θα  πρέπει  να  εκπονηθούν  ακτομηχανικές  μελέτες,  μελέτες  ανανέωσης  των  υδάτων  καθώς  και    μελέτες  στερεομεταφοράς λόγω της εκβολής του ρέματος Ραφήνας .  Παράλληλα θεωρεί σκόπιμη τη διαβίβαση της μελέτης στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για  την ενημέρωσή του και διατύπωση γνώμης.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  48) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Αγ.   Μαρίνας (επικαιροποίηση)  1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�–�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�Ͳ�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� Με το  Α.Π. 724/10‐04‐2003 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας ΑΕ  (ΟΛΡ ΑΕ), υποβλήθηκε στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  πρόταση  για  έγκριση  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  σε  τμήμα  της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Αγ.  Μαρίνας,  ώστε  στη  συνέχεια  να  καταστεί  δυνατή  η  έκδοση  οικοδομικής  άδειας  για ανέγερση κτιρίου που θα περιλαμβάνει αναμονή  επιβατών, φυλάκιο Λιμεναρχείου,  γραφείο  Ο.Λ.Ρ. ΑΕ και εκδοτήριο εισιτηρίων, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.  Με  το  Α.Π.  8216/30/04/0702‐03‐2004  έγγραφο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ,  διαβιβάσθηκε  στον  Οργανισμό  Λιμένα  Ραφήνας  ΑΕ  η  υπ΄  αριθ.  04/26‐02‐2004  Απόφαση  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1759 Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσεων γης  στη χερσαία Ζώνη Λιμένα Αγ. Μαρίνας, ως ακολούθως:  Εμβαδόν Χερσαίας Ζώνης Λιμένα   (περιοχή ΑΒΓΔΕΖΗΜ)  9.000τ.μ.  Υπάρχουσα Κάλυψη  200τ.μ.  Συντελεστής Δόμησης  0,05  Μέγιστο Ύψος  5.50μ.  Χρήσεις γης  Κτίριο αναμονής επιβατών, φυλάκιο  Λιμεναρχείου, γραφείο ΟΛΡ ΑΕ και εκδοτήριο  εισιτηρίων  Τα  παραπάνω  αναφέρονται  στο  σχέδιο  ‘ΟΛΡ  ΑΕ  ‐ Μελέτη    Λειτουργικών  Παρεμβάσεων  στο  Λιμάνι  Αγ.  Μαρίνας, Αρ. Σχ: Τ‐1, κλ. 1:500, ημερ. 24‐03‐2003’, το οποίο και επισυνάπτεται στην ανωτέρω Απόφαση.  Με το Α.Π. 407/27‐02‐2008 έγγραφο Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας ΑΕ, ζητείται η επικαιροποίηση της υπ΄  αριθ.  04/26‐02‐2004  Απόφασης  ΕΣΑΛ,  δεδομένου  ότι  στο  επισυναπτόμενο  στην  Απόφαση  σχέδιο,  η  περιοχή  ΑΒΓΔΕΖΗΜ  στην  οποία  αναφέρονταν  η  πρόταση  ήταν  συνολικής  επιφάνειας  15680  τμ  και  όχι  9.000 τμ όπως ανέφερε το κείμενο της Απόφασης.  Συγκεκριμένα, ζητείται η έγκριση από την ΕΣΑΛ χρήσεων γης – όρων & περιορισμών δόμησης σύμφωνα με  τον παρακάτω πίνακα  (χρήσεις και δυνατότητα κάλυψης – δόμησης ίδια με τα εγκεκριμένα από την υπ΄  αριθμ. 04/26‐02‐2004 Απόφαση ΕΣΑΛ)  Εμβαδόν  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  στην  οποία  αναφέρεται  η  πρόταση  (περιοχή  Α321ΕΖ4,  στο  σχέδιο  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΛΙΜΑΝΙ  ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ,  Αρ.  Σχ.  1,  Κλ:  1:500,  Ημ/νία:  Φεβρουάριος  2008)  9.000 τ.μ.  Υπάρχουσα Κάλυψη  200 τ.μ.  Συντελεστής Δόμησης  0,05  Μέγιστο Ύψος  5.50 μ.  Χρήσεις γης:  Κτίριο αναμονής επιβατών, φυλάκιο  Λιμεναρχείου, γραφείο ΟΛΡ ΑΕ και εκδοτήριο  εισιτηρίων  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�10/22Ͳ04Ͳ2008�� Εγκρίνεται η υποβληθείσα πρόταση για χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης στη Χερσαία Ζώνη  Λιμένα Αγ. Μαρίνας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  Εμβαδόν  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  στην  οποία  αναφέρεται  η  πρόταση  (περιοχή  Α321ΕΖ4,  στο  σχέδιο  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΛΙΜΑΝΙ  ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ,  Αρ.  Σχ.  1,  Κλ:  1:500,  Ημ/νία:  Φεβρουάριος  2008)  9.000 τ.μ.  Υπάρχουσα Κάλυψη  200 τ.μ.  Συντελεστής Δόμησης  0,05  Μέγιστο Ύψος  5.50 μ.  Χρήσεις γης:  Κτίριο αναμονής επιβατών, φυλάκιο  Λιμεναρχείου, γραφείο ΟΛΡ ΑΕ και εκδοτήριο  εισιτηρίων                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    49) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/18Ͳ12Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�38ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα   Ραφήνας  1760 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  δέκατου  ένατου,  παρ.  2  ε,  η  έγκριση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), καθώς επίσης (παρ.3) οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.  2.�ȻʍʏʉʌɿʃʊͲʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ  x 15ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ʏɻʎ� ȵɇȰȿ� Ͳ� Εξετάστηκε  το  Γενικό  Προγραμματικό  Σχέδιο  (Master  Plan)  Λιμένος  Ραφήνας και λήφθηκε η υπ. αριθμ. 5/17‐12‐2004 Απόφαση της ΕΣΑΛ «ȴɸʆ�ɹʖɸɿ�ʃɲʏ’�ɲʌʖɼʆ�ɲʆʏʀʌʌɻʍɻ� ɶɿɲ� ʏʉ� ȳɸʆɿʃʊ� Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʊ� ɇʖɹɷɿʉ� (MASTER� PLAN)� ʏʉʐ� ɸɽʆɿʃɼʎ� ʍɻʅɲʍʀɲʎ� ȿɿʅɹʆɲ� Ɇɲʔɼʆɲʎ� ʍʑʅʔʘʆɲ�ʅɸ� ʏʉʆ�Ɂ.2932/01,�ʅɸ� ʏɻʆ�ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ�ʊʏɿ�ʋʌɿʆ� ʏɻʆ�ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ�ʏʘʆ�ɹʌɶʘʆ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ� ʆɲ� ɸʃʋʉʆɻɽʉʑʆ� ɲʃʏʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ� ʅɸʄɹʏɸʎ,� ʅɸʄɹʏɸʎ� ɲʆɲʆɹʘʍɻʎ� ʏʘʆ� ʐɷɳʏʘʆ� ʃɲɽʙʎ� ʃɲɿ� ʅɸʄɹʏɸʎ� ʍʏɸʌɸʉʅɸʏɲʔʉʌɳʎ� ʄʊɶʘ� ʏɻʎ� ɸʃɴʉʄɼʎ� ʏʉʐ� ʌɹʅɲʏʉʎ� Ɇɲʔɼʆɲʎ .� Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ� ɽɸʘʌɸʀ� ʍʃʊʋɿʅɻ� ʏɻ� ɷɿɲɴʀɴɲʍɻ� ʏɻʎ� ʅɸʄɹʏɻʎ� ʍʏʉʆ� Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ� Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ� ɇʖɸɷʀʉʐ� Ȱɽɼʆɲʎ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ɸʆɻʅɹʌʘʍɼ� ʏʉʐ� ʃɲɿ� ɷɿɲʏʑʋʘʍɻ�ɶʆʙʅɻʎ».  x το υπ. αριθμ 1142/13‐06‐08 έγγραφο Ο.Λ. Ραφήνας ΑΕ – Αίτημα για καθορισμό όρων – περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  εντός  χερσαίας  ζώνης  Λιμένα  Ραφήνας  για  την  εφαρμογή  του  Γενικού  Προγραμματικού Σχεδίου  x 37ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ʏɻʎ�ȵɇȰȿ – Εξετάστηκε το αίτημα για καθορισμό όρων – περιορισμών δόμησης και  χρήσεων γης εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Ραφήνας για την εφαρμογή του Γενικού Προγραμματικού  Σχεδίου  και  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.01/22‐10‐2008  Απόφαση  της  ΕΣΑΛ  «Ȱʆɲɴɳʄʄɸʏɲɿ� ɻ� ʄɼʗɻ� ɲʋʊʔɲʍɻʎ� � ʋʌʉʎ� ɸʋɲʆʐʋʉɴʉʄɼ� ʏɻʎ� ʅɸʄɹʏɻʎ� ʍʏɲ� ʋʄɲʀʍɿɲ� ʏʉʐ� ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ�Master� Plan� ʃɲɿ� ʏʘʆ� ʃʏɿʌʀʘʆ�ʅʊʆʉʆ�ʋʉʐ�ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ�ʍɸ�ɲʐʏʊ�ʅɸ�ʆɹɲ�ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ�ʌɸɲʄɿʍʏɿʃɼ�ʏʘʆ�ʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ�ɷʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ�ʃɳʄʐʗɻʎ�ʃɲɿ�ɲʆɲʄʐʏɿʃɼ�ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ�ʏʉʐ�ɸʅɴɲɷʉʑ�ʃɲɿ�ʏʘʆ�ʖʌɼʍɸʘʆ�ʏʘʆ�ʃʏɿʌʀʘʆ».� 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ  Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο  (Master Plan) Λιμένος Ραφήνας εγκρίθηκε κατά την 15η Συνεδρίαση της  Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένος.  Σύμφωνα με  αυτό προβλέπονται η κατασκευή κτιριακών  έργων, όπως ο νέος τερματικός σταθμός επιβατών και υπηρεσιών λιμένα , ο σταθμός ταξί και λεωφορείων,  τα φυλάκια εισόδου, το φυλάκιο της γεφυροπλάστιγγας και στεγασμένο κτίριο στάθμευσης.  Η  περιοχή  του  τμήματος  του  νέου  Λιμένα  Ραφήνας,  για  την  οποία  προτείνονται  όροι  –  περιορισμοί  δόμησης και χρήσεων γης, εκτείνεται από το φυλάκιο Εισόδου ως το Αλιευτικό Καταφύγιο και χωρίζεται  σε δύο τομείς (βλέπε σχέδιο Γ01) αναλόγως με την κυρίαρχη λειτουργία που εξυπηρετεί:  α) το Τομέα Α με τις κτιριακές εγκαταστάσεις υποστήριξης και   β) το Τομέα Β, την ζώνη ελεγχόμενης αναμονής / αποβίβασης – επιβίβασης επιβατών και οχημάτων.  Στην πρόταση για τους όρους δόμησης λήφθηκε υπόψη η δόμηση των υφιστάμενων κτιρίων αλλά και  των  προτεινόμενων  του  Master  Plan,  καθώς  και  οι  ισχύοντες  όροι  δόμησης  στα  όμορα  οικοδομικά  τετράγωνα του Δήμου Ραφήνας.  Για  τον  προσδιορισμό  των  προτεινόμενων  όρων  –  περιορισμών  δόμησης  (συντελεστής  δόμησης  και  ποσοστό κάλυψης) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για τα υφιστάμενα και τα προβλεπόμενα νέα κτίρια,  από  το Master  Plan.  Για  μελλοντικές  κτιριακές  ανάγκες  –  έργων,  θα  αιτηθούν  συμπληρωματικά  όροι  –  δόμησης – χρήσεις γης, παράλληλα με την επικαιροποίηση και έγκριση αρμοδίως του Master Plan Λιμένα  Ραφήνας.   Ƀ� Ɉʉʅɹɲʎ� Ȱ  είναι  περιοχή  του  Νέου  Λιμένα  Ραφήνας  που  θα  στεγάσει  όλες  τις  κυρίως  κτιριακές  εγκαταστάσεις  εξυπηρέτησης  του  λιμένα.  Στον  Τομέα  Α  θα  κατασκευαστεί  ο  Τερματικός  Σταθμός  Επιβατών συνολικής επιφάνειας περίπου 1.600  τ.μ. Προβλέπεται να στεγάσει τα γραφεία του Ο.Λ.Ρ.,  τις  υπηρεσίες  του  Κεντρικού  Λιμεναρχείου  Ραφήνας,  το  Τελωνείο,  το  κέντρο V.T.S.  (Vessel  Traffic  System),  γραφεία  υπηρεσιών  (EΛTA,  OTE,  EOT,  τράπεζες),  εκδοτήρια  εισιτηρίων  με  γραφεία  των  εταιρειών,  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1761 υποστηρικτικές λειτουργίες του σταθμού  (εστίαση, αναψυχή, εμπορικά καταστήματα), τουαλέτες κοινού,  ιατρείο, αποθηκευτικούς χώρους κλπ.  Επίσης θα κατασκευαστεί στεγασμένος – ημιυπαίθριος σταθμός λεωφορείων και ταξί επιφάνειας 850 τμ  για την αναμονή και επιβίβαση – αποβίβαση επιβατών και ένα μικρό κτίριο κίνηση για το προσωπικό 50  τμ.  Στον τομέα Α υπάρχει πρόβλεψη για την κατασκευή στεγασμένου χώρου στάθμευσης σε τριώροφο κτίριο  εμβαδού κάτοψης ορόφου 1.200 τα (συνολικά 3600 τμ). Την παρούσα περίοδο δεν προβλέπεται άμεσα η  υλοποίηση  του  έργου  αυτού,  αλλά  και  οι  ανάγκες  στάθμευσης  θα  καλυφτούν  από  υπαίθριο  χώρο  στάθμευσης.  Όταν  κριθεί  σκόπιμο  και  ώριμο  να  κατασκευαστεί  το  εν  λόγω  κτίριο  θα  ζητηθούν  συμπληρωματικά οι απαιτούμενοι νέοι όροι δόμησης.  Επίσης στον παραπάνω τομέα έχουν υπολογισθεί εμβαδομετρικά το σύστημα πυλών με τα φυλάκια τους,  το κτίριο του Ναυτικού Ομίλου, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των Αλιέων αλλά και πρόβλεψη για μονάδα  επεξεργασίας Λυμάτων.  Ƀ�Ɉʉʅɹɲʎ�Ȳ είναι η περιοχή της ελεγχόμενης ζώνης Αναμονής  / Επιβίβασης – Αποβίβασης επιβατών και  οχημάτων. Επίσης θα υπάρχουν οι πύλες εισόδου – εξόδου ελεγχόμενης ζώνης λιμένα, περιοχές αναμονής  των  προς  επιβίβαση  οχημάτων  μπροστά  ή  κοντά  στις  θέσεις  ελλιμενισμού  των  πλοίων,  στέγαστρα  αναμονής επιβατών, περιοχή φορτοεκφόρτωσης πλοίων, φυλάκιο –  γεφυροπλάστιγγα, συγκρότημα WC,  οδοποιία,  φύτευση  και  δίκτυα  υποστήριξης.  Οι  ανάγκες  δόμησης  είναι  περιορισμένες  διότι  οι  απαιτούμενες  ανάγκες  σε  κτίρια  θα  καλυφθούν  στον  τομέα  Α ,  με  σκοπό  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  λιμένα  (ικανοποιητική  επιφάνεια  μπροστά  από  τις  θέσεις  ελλιμενισμού  ώστε  να  γίνεται  λειτουργικά  η  επιβίβαση / αποβίβαση επιβατών – οχημάτων και η φορτοεκφόρτωση πλοίων).  Προτεινόμενοι όροι – περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης  ɈɃɀȵȰɇ� ȵɀȲȰȴɃɁ� (ʏ.ʅ.)� ɅɃɇɃɇɈɃ� ȾȰȿɉɎȸɇ� ɇɉɁɈȵȿȵɇɈȸɇ� ȴɃɀȸɇȸɇ� ɀȵȳȻɇɈɃ�ȵɅȻɈɆȵɅ.� ɉɎɃɇ� ȵɅȻɈɆȵɅɃɀȵɁȵɇ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ� Α  23.900  15,00%  0,15  12,00 μ + 2,00 στέγη  (όχι υποχρεωτική)  Κτίριο επιβατικού σταθμού            Γραφείο  Υπηρεσιών  (Λιμενικό  Σώμα, ΟΛΡ, Τελωνείο)            Γραφεία  Υπηρεσιών  (ΕΛΤΑ,  ΟΤΕ,  ΕΟΤ,  Πρώτες  Βοήθειες,  τράπεζες,  κλπ)            Κέντρο VTS            Υποστηρικτικές  λειτουργίες:  Εστίαση,  αναψυχή,  εμπορικά  καταστήματα            Συγκρότημα WC            Στέγαστρα διακίνησης επιβατών            Στέγαστρα στάσεων λεωφορείων –  ταξί            Φυλάκια ελέγχου            Αποθήκες            Γήπεδα στάθμευσης            Κτίριο Parking             Κτίριο Ναυτικού Ομίλου            Κτίριο εξυπηρέτησης αλιέων            Οδοποιία            Φύτευση            Δίκτυα υποστήριξης            Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων  Β  23.600  5,00 %  0,05  4,00 μ + 1,50 μ στέγη  (όχι υποχρεωτική)  Υπόστεγα  –  Στέγαστρα  αναμονής  επιβατών            Συγκρότημα WC            Γεφυροπλάστιγγα – Φυλάκιο  1762 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ           Εκδοτήρια εισιτηρίων            Περιοχής  αναμονής  –  βραχείας  στάθμευσης  οχημάτων  προς  επιβίβαση            Περιοχή φορτοεκφόρτωσης πλοίων            Οδοποιία            Φύτευση            Δίκτυα υποστήριξης  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ  Σκοπός της πρότασης είναι καθορισμός των όρων  ‐ περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης που  απαιτούνται για την εφαρμογή του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου του Ο.Λ.Ρ ΑΕ, το οποίο περιλαμβάνει  και την κατασκευή κτιρίου του Επιβατικού Σταθμού Λιμένα Ραφήνας.  Mετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�03/18Ͳ12Ͳ2008� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση με τους παρακάτω όρους – περιορισμούς δόμησης και χρήσεις γης.  ɈɃɀȵȰɇ� ȵɀȲȰȴɃɁ� (ʏ.ʅ.)� ɅɃɇɃɇɈɃ� ȾȰȿɉɎȸɇ� ɇɉɁɈȵȿȵɇɈȸɇ� ȴɃɀȸɇȸɇ� ɀȵȳȻɇɈɃ�ȵɅȻɈɆȵɅ.� ɉɎɃɇ� ȵɅȻɈɆȵɅɃɀȵɁȵɇ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ� Α  23.900  12,00%  0,12  12,00 μ + 2,00   (στέγη προαιρετική)  Κτίριο επιβατικού σταθμού            Γραφείο  Υπηρεσιών  (Λιμενικό  Σώμα, ΟΛΡ, Τελωνείο)            Γραφεία  Υπηρεσιών  (ΕΛΤΑ,  ΟΤΕ,  ΕΟΤ,  Πρώτες  Βοήθειες,  τράπεζες,  κλπ)            Κέντρο VTS            Υποστηρικτικές  λειτουργίες:  Εστίαση,  αναψυχή,  εμπορικά  καταστήματα            Συγκρότημα WC            Στέγαστρα διακίνησης επιβατών            Στέγαστρα στάσεων λεωφορείων –  ταξί            Φυλάκια ελέγχου            Κτίριο Parking              Αποθήκες            Γήπεδα στάθμευσης            Κτίριο Ναυτικού Ομίλου            Κτίριο εξυπηρέτησης αλιέων            Οδοποιία            Φύτευση            Δίκτυα υποστήριξης            Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων  Β  23.600  3,00 %  0,03  4,00 μ + 1,50 μ   (στέγη προαιρετική)  Υπόστεγα  –  Στέγαστρα  αναμονής  επιβατών            Συγκρότημα WC            Γεφυροπλάστιγγα – Φυλάκιο            Εκδοτήρια εισιτηρίων            Περιοχής  αναμονής  –  βραχείας  στάθμευσης  οχημάτων  προς  επιβίβαση            Περιοχή φορτοεκφόρτωσης πλοίων            Οδοποιία            Φύτευση  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1763           Δίκτυα υποστήριξης  ����Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.                                                                                    ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)                               ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΜ.    50) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/15Ͳ02Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�16ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 5ο: Γενικό προγραμματικό σχέδιο χωροταξικής και συγκοινωνιακής μελέτης έργων επιδομής Λιμένα   Αιγίου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με  το  υπ.  αριθμ. 3264/05‐04‐04  έγγραφο  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδος  διαβιβάζεται  προς  ΥΕΝ  το  «Γενικό  Προγραμματικό  Σχέδιο  Χωροταξικής  και  Συγκοινωνιακής  Μελέτης  Έργων  Επιδομής  Λιμένα  Αιγίου».  Η  Περιφέρεια  με  το  υπ.  αριθμ.11209/24‐11‐04    έγγραφό  της,  μετά  από  συνεργασία  με  την  Υπηρεσία μας,  διαβίβασε  το φάκελο στην  ΕΥΠΕ  του  ΥΠΕΧΩΔΕ.  Το  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ  (181404/27‐10‐04)  σε  απάντηση  αναφέρει  ότι  η  έγκριση  προγραμματικών  σχεδίων  είναι  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  ενώ  η  περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων που δεν περιλαμβάνονται στην 77811/25‐08‐1997 ΚΥΑ περί έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  του  έργου  «Νέος  Λιμένας  Αιγίου»,  θα  πρέπει  να  γίνει  μετά  την  έγκριση  του  παραπάνω προγραμματικού σχεδίου. Με το υπ. αριθμ. 265/13‐01‐05 έγγραφο της, λαμβάνοντας υπόψη  την απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ,  η Περιφέρεια παρακαλεί για την εισαγωγή του θέματος στην ΕΣΑΛ.  Σκοπός  της  μελέτης  είναι  η  χωροταξική  τοποθέτηση  των  απαιτουμένων  έργων,  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμών  στο  χώρο  υποδομής  του  λιμένα  Αιγίου,  έκτασης  35  στρεμμάτων,  και  του  παρακείμενου  λιμενίσκου που κατασκευάζονται από την ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.  Η μελέτη περιλαμβάνει  : α) πολεοδομική – χωροταξική θεώρηση του περιβάλλοντος της λιμενικής ζώνης,  καθορισμός  ζωνών  πρασίνου,  δομημένων  χώρων  κλπ  και  β)  Κυκλοφοριακή  –  συγκοινωνιακή  θεώρηση,  καθορισμός χώρων στάθμευσης και αναμονής, καθορισμό χώρων ελιγμών προ των ραμπών, καθορισμός  διαδρομών  εσωτερικής  κυκλοφορίας,  καθορισμό  κόμβων  εισόδου  /  εξόδου  σε  συνδυασμό  με  την  υφιστάμενη εξωτερική κατάσταση κυκλοφορίας και στάθμευσης στη ζώνη επιρροής του λιμένα κλπ  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 3.1�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ� Ως  υφιστάμενος  λιμένας  θεωρείται  ο  χερσαίος  χώρος  των  νέων  λιμενικών  εγκαταστάσεων  (μετά  την  ολοκλήρωση  των συμπληρωματικών  έργων που  κατασκευάζονται  σήμερα)  στην δυτική ακτή  του όρμου  του Αιγίου,  έκτασης 35 περίπου στρεμμάτων.  Είναι μεταβλητού πλάτους 175 μ στην βόρεια πλευρά και  100 μ στην νότια, 209 μ στην ανατολική και 350 μ στη δυτική.   Ο χερσαίος χώρος του Λιμένα Αιγίου μπορεί να διαχωριστεί στα παρακάτω :   x Τμήμα χερσαίου λιμενικού χώρου από επιχωμάτωση, μεταβλητού πλάτους 175 μ στην βόρεια πλευρά  και  100  μ  στην  νότια,  όπου  δημιουργούνται  2  ράμπες  για  την  πρυμνόδετη  οχηματαγωγών  πλοίων  κλειστού τύπου και μιας θέσεως για την παραβολή φορτηγού πλοίου (30 στρέμματα).  x Τμήμα χερσαίου λιμενικού χώρου που βρίσκεται δυτικά της γραμμής του αιγιαλού και έως το όριο του  δρόμου (5 στρέμματα) και περιλαμβάνει τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του τελωνείου και  μιας αποθήκης  x Τμήμα  χερσαίου  λιμενικού  χώρου  ένθεν  της  οδού  Ψαρών,  δίπλα  στο  εργοστάσιο  Πρώην  ΕΤΕΛ  (Σαπωνοποιίας) όπου υπάρχουν εγκαταλειμμένα βιομηχανικά κτίρια (6 στρέμματα).  Αναφορικά με τη οδική σύνδεση του νέου Λιμένα με την πόλη του Αιγίου και την ΝΕΟ Αθηνών‐ Πατρών,  αυτή  θα  γίνεται  μέσω  της  οδού  Ψαρών  (πλάτος  6  μ)  η  οποία  θεωρείται  ότι  δεν  μπορεί  να  καλύψει  επαρκώς  το  μελλοντικό  κυκλοφοριακό  φόρτο.  Από  τη  Ν.Α.  Αχαΐας  εκπονείται  μελέτη  «Μελέτη  Οδικής  1764 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σύνδεσης Νέου Λιμανιού Αιγίου και της ΝΕΟ Αθηνών – Πατρών»  που προβλέπει τόσο δημιουργία Κόμβου  Σύνδεσης μεταξύ του Νέου Λιμένα και ΝΕΟ Αθηνών Πατρών όσο και διαπλάτυνση της οδού Ψαρών.  ȵʋɿɴɲʏɿʃɼ�ʃʀʆɻʍɻ�� Η γραμμή του Αιγίου – Αγ. Νικολάου, που λειτουργεί σήμερα στο παλιό λιμένα του Αιγίου, θα συνεχίσει  να λειτουργεί παράλληλα με το νέο λιμένα, ενώ ο νέος λιμένας καλείται να παραλάβει την κίνηση που θα  προκύψει είτε με γραμμές του εξωτερικού (με Ιταλικούς λιμένες της Αδριατικής) με Ro‐Ro πλοία, είτε από  κρουαζιερόπλοια.  ȵʅʋʉʌɸʐʅɲʏɿʃɼ�ʃʀʆɻʍɻ� Το εμπορευματικό έργο του λιμανιού έχει κυρίως εκφορτωτικό χαρακτήρα (μπανάνες και λιπάσματα).  3.2.�Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ʃɲɿ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ�ʍʏʉʆ�ʖɸʌʍɲʀʉ�ʖʙʌʉ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ�ʃɲɿ�ʄɿʅɸʆʀʍʃʉʐ� Ο λιμένας σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ταυτόχρονα εξυπηρέτηση δύο πλοίων Ro‐Ro  (συμπεριλαμβανομένου  κρουαζιερόπλοιου)  και  ενός  φορτηγού  πλοίου  15.000  DWT  κατά  μέγιστο.  Ο  χερσαίος  χώρος  του  λιμενίσκου  θα  εξυπηρετήσει  τουριστική  κίνηση  και  ανάγκες  ερασιτεχνών  αλιέων  συνολικής  δυναμικότητας  80  σκαφών.  Ο  Λιμένας  θα  περιλαμβάνει  κτιριακές  εγκαταστάσεις,  κλειστές  ή  ανοικτές  (διαφόρων  χρήσεων),  ράμπες  εισόδου  και  εξόδου  οχημάτων,  χώρο  για  την  αναμονή  –  ελιγμό  οχημάτων, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.   3.3.�Ⱦʌɿʏɼʌɿɲ�ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ� Σύμφωνα με τη μελέτη διαπιστώνονται τα εξής:   x Δεν προκύπτει ότι ο λιμένας του Αιγίου θα αποτελέσει κομβικό   σημείο συνδυασμένων μεταφορών,  ούτε υπάρχει Κοινοτική δέσμευση σ’ αυτήν την κατεύθυνση για ο λιμένας του Αιγίου, αφού δεν έχει  συμπεριληφθεί  στους  άξονες  για  την  ανάπτυξη  των  συνδυασμένων  μεταφορών  που  καθόρισε  ο  Ευρωπαϊκός Κανονισμός 230/92.  x Σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  του  εγκεκριμένου  Χωροταξικού  σχεδίου  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδος ο λιμένας του Αιγίου χαρακτηρίζεται ως εθνικής σημασίας για ευαίσθητα Φορτία.  3.4.ȳɸʆɿʃʊ�ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʊ�ʍʖɹɷɿʉ�ʄɿʅɹʆɲ�ʃɲɿ�ʄɿʅɸʆʀʍʃʉʐ�Ȱɿɶʀʉʐ� Όπως έχει ήδη αναφερθεί η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει:  Ȱ.�Τη  χερσαία  ζώνη  του Λιμένα Αιγίου,  για  την οποία οι  μελετητές  διαμορφώνουν δυο          εναλλακτικά  σενάρια, όπως παρακάτω (πίνακας) :  ȲȰɇȻȾȵɇ�ɅȰɆȰȴɃɍȵɇ� ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȱ� ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȳ� � Η  ενοποίηση  της  εσωτερικής  κίνησης  του  επιβατικού  και  του  εμπορικού  τμήματος  του  λιμένα,  με  αποτέλεσμα  να  προκύπτουν   α) Μερική διάκριση των δύο  ειδών  κίνησης  (εμπορευματικής  και  επιβατικής) και   β)  Κοινές  είσοδοι‐έξοδοι  τόσο  για  το  επιβατικό  τμήμα του λιμανιού� Ο  απόλυτος  διαχωρισμός  της  εσωτερικής κίνησης του επιβατικού  και  του  εμπορικού  τμήματος  του  λιμένα,  με  αποτέλεσμα  να  προκύπτουν  ξεχωριστές  είσοδοι‐ έξοδοι  για  το  εμπορικό  και  το  επιβατικό τμήμα του λιμανιού� Επιφάνεια επιβατικού λιμένα  14.000 τ.μ.  13.000 τ.μ  Επιφάνεια εμπορικού λιμένα  17.500 τ.μ  18.500 τ.μ  Θέσεις μόνιμης Στάθμευσης  ΕΙΧ  107    48  Θέσεις αναμονής  ΕΙΧ  προς  επιβίβαση  92  102  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1765 Θέσεις μόνιμης στάθμευσης  οχημάτων Φ/Γ    14  17   Θέσεις αναμονής Φ/Γ  και Λ/Φ  προς επιβίβαση    55    34  Σύνολο λωρίδων  για εγκατάσταση  Εισόδου Οχημάτων    6    6  Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ�ɍʌɼʍɸʘʆ�ȳɻʎ,�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ�ɈɸʏʌɲɶʙʆʘʆͲɄʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ� ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȱ/Ȳ�ɌȰɇȸ�(ɅɆɃȲȿȵɎȸ�2030):� Προτείνεται  ο  καθορισμός  τεσσάρων  οικοδομικών  τετραγώνων  (Ο.Τ)  εντός  της  Χερσαίας  Ζώνης  του  υφιστάμενου λιμένα:  Ƀ.Ɉ�1�:1533,60 τμ, Σ.Κ 32%, Σ.Δ 0.65, πραγμ.ύψος 8.0 μ   Ƀ.Ɉ�2:�5124,34 τμ, Σ.Κ. 25%, Σ.Δ 0.35,επ.ύψος 9.5 μ (8.0μ+1.5μ)  Ƀ.Ɉ�3:�5477,47 τμ, Σ.Δ 0.30,επ.ύψος 4.5 μ (3.0μ+1.5μ), Σ.Κ. 90%  Ƀ.Ɉ�4�:�2256,21 τμ, Σ.Κ 30%, Σ.Δ 0.40, επ.ύψος 4.5 μ (3.0μ+1.5μ)  Αναλυτικά παρουσιάζονται οι χρήσεις τους στην παρ.6.3.2 .1 της μελέτης  ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȱ/Ȱ�ɌȰɇȸ�(ɅɆɃȲȿȵɎȸ�2005):  Προβλέπονται κάποιες διαφοροποιήσεις  στα Ο.Τ, οι οποίες  παρουσιάζονται αναλυτικά στην  Παρ. 6.3.3  της μελέτης.  Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ�ɍʌɼʍɸʘʆ�ȳɻʎ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ�ɈɸʏʌɲɶʙʆʘʆͲɄʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ� ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȳ/Ȳ�ɌȰɇȸ�(ɅɆɃȲȿȵɎȸ�2030):�� Προτείνεται  ο  καθορισμός  τεσσάρων  οικοδομικών  τετραγώνων  (Ο.Τ)  εντός  της  Χερσαίας  Ζώνης  του  υφιστάμενου λιμένα:  Ƀ.Ɉ�1�:1533,60 τμ, Σ.Κ 32%, Σ.Δ 0.65, πραγμ.ύψος 8.0 μ   Ƀ.Ɉ�2:��4524,77 τμ, Σ.Κ. 30%, Σ.Δ 0.30,επ.ύψος 9.5 μ (8.0μ+1.5μ)  Ƀ.Ɉ�3:�8914,60 τμ, Σ.Δ 0.30,επ.ύψος 4.5 μ (3.0μ+1.5μ), Σ.Κ. 90%  Ƀ.Ɉ�4�:�635 τμ, Σ.Κ 40%, Σ.Δ 0.35, επ.ύψος 4.5 μ (3.0μ+1.5μ)  Αναλυτικά παρουσιάζονται οι χρήσεις τους στην παρ.6.4.2.1 της μελέτης  ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȳ/Ȱ�ɌȰɇȸ�(ɅɆɃȲȿȵɎȸ�2005):  Προβλέπονται κάποιες διαφοροποιήσεις   στα Ο.Τ, οι οποίες   παρουσιάζονται αναλυτικά στην Παρ. 6.4.3  της μελέτης.  Για  την  αξιολόγηση  των  δυο  σεναρίων  χρησιμοποιήθηκε  η  πολυκριτηριακή  μέθοδος.  Ως  κριτήρια  αξιολόγησης,  τα  οποία  οδήγησαν  στην  επιλογή  του  Σεναρίου Β,    χρησιμοποιήθηκαν  οι  δυνητικοί  χώροι  εξυπηρέτησης  επιβατών,  η  προσπελασιμότητα  του  λιμενικού  σταθμού,  η  λειτουργική  επίπτωση  στην  εσωτερική κυκλοφορία του λιμένα, χωροταξικά κριτήρια και κριτήρια αστικού σχεδιασμού.   Ȳ.� Τη  χερσαία  ζώνη  του  Λιμενίσκου,  στην  οποία  η  κάλυψη  ζήτησης  της  τουριστικής  και  της  αλιευτικής  κίνησης  από  τις  υφιστάμενες    υποδομές,  οι  δεδηλωμένες  προθέσεις  της  τοπικής  αρχής  και  τα  περιορισμένα κονδύλια οδηγούν στο συμπέρασμα της μη άμεσης ανάγκης κατασκευής του λιμενίσκου.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στην προώθηση διαδικασίας εκπόνησης, έγκρισης μελετών.  5.�Ʌʌʊʏɲʍɻ� Προτείνεται η εισαγωγή της πρότασης στην ΕΣΑΛ για έκδοση απόφασης επί του προγραμματικού σχεδίου,  των χρήσεων γης και όρων δόμησης.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�05/15Ͳ02Ͳ2005� Εγκρίνεται ομόφωνα.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  51) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/09Ͳ10Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�29ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� 1766 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση του Γενικού προγραμματικού σχεδίου χωροταξικής και συγκοινωνιακής μελέτης   έργων επιδομής Λιμένα Αιγίου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Ȱʌʖɿʃɼ�ʋʌʊʏɲʍɻ�Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ�ɇʖɸɷʀʉʐ� Με το   υπ.  αριθμ. 3264/05‐04‐04  έγγραφο  της Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδος διαβιβάζεται προς ΥΕΝ  το  «Γενικό  Προγραμματικό  Σχέδιο  Χωροταξικής  και  Συγκοινωνιακής  Μελέτης  Έργων  Επιδομής  Λιμένα  Αιγίου».  H  Περιφέρεια  με  το  υπ.  αριθμ.  11209/24‐11‐04    έγγραφό  της,  μετά  από  συνεργασία  με  την  Υπηρεσία μας,  διαβίβασε  το φάκελο στην  ΕΥΠΕ  του  ΥΠΕΧΩΔΕ.  Το  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ  (181404/27‐10‐04)  σε  απάντηση  αναφέρει  ότι  η  έγκριση  προγραμματικών  σχεδίων  είναι  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  ενώ  η  περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων που δεν περιλαμβάνονται στην 77811/25‐08‐1997 ΚΥΑ περί έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  του  έργου  «Νέος  Λιμένας  Αιγίου»,  θα  πρέπει  να  γίνει  μετά  την  έγκριση  του  παραπάνω προγραμματικού σχεδίου. Με το υπ. αριθμ. 265/13‐01‐05 έγγραφο της, λαμβάνοντας υπόψη  την απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ,  η Περιφέρεια παρακαλεί για την εισαγωγή του θέματος στην ΕΣΑΛ.  Σκοπός  της  μελέτης  είναι  η  χωροταξική  τοποθέτηση  των  απαιτουμένων  έργων,  εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμών  στο  χώρο  υποδομής  του  λιμένα  Αιγίου,  έκτασης  35  στρεμμάτων,  και  του  παρακείμενου  λιμενίσκου που κατασκευάζονται από την ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.  Η μελέτη περιλαμβάνει  : α) πολεοδομική – χωροταξική θεώρηση του περιβάλλοντος της λιμενικής ζώνης,  καθορισμός  ζωνών  πρασίνου,  δομημένων  χώρων  κλπ  και  β)  Κυκλοφοριακή  –  συγκοινωνιακή  θεώρηση,  καθορισμός χώρων στάθμευσης και αναμονής, καθορισμό χώρων ελιγμών προ των ραμπών, καθορισμός  διαδρομών  εσωτερικής  κυκλοφορίας,  καθορισμό  κόμβων  εισόδου  /  εξόδου  σε  συνδυασμό  με  την  υφιστάμενη εξωτερική κατάσταση κυκλοφορίας και στάθμευσης στη ζώνη επιρροής του λιμένα κλπ  ɀɸ�ʏɻʆ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/15Ͳ02Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�16ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�ɸɶʃʌʀɽɻʃɸ�ʉʅʊʔʘʆɲ�ɻ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ� ʋʌʊʏɲʍɻ,� ʃɲɽʙʎ� ɸʋɿʄɹʖɽɻʃɸ� ʏʉ� ʍɸʆɳʌɿʉ� Ȳ,� ʊʋʉʐ� ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ� ʉ� ɲʋʊʄʐʏʉʎ� ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ� ʏɻʎ� ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ�ʃʀʆɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ʏʉʐ�ɸʅʋʉʌɿʃʉʑ�ʏʅɼʅɲʏʉʎ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ.�� Ʌʌʉʅɸʄɹʏɻ�Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ�ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ� Με το υπ. αριθμ. 142143//18‐04‐06 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ Α διαβιβάστηκε στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ α η  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Έργα  επιδομής  λιμένα  Αιγίου»  προς  έκδοσή  σχετικής  Απόφασης  από  την  ΕΣΑΛ.  Με  την  υπ.  αριθμ.  02/04‐08‐05  Απόφαση  19ης  Συνεδρίασης,  ΕΣΑΛ  εγκρίθηκε  ομόφωνα  η  υποβληθείσα  πρόταση,  ενώ  η  διαδικασία  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  και  Αξιολόγησης  ολοκληρώθηκε  με  την  υπ.  αριθμ.  147066/09‐09‐05  γνωμοδότηση  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ.  Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�ɲʌʖɿʃɼʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ ʏʉʐ�ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ�ʍʖɸɷʀʉʐ� Με  το  υπ  αριθμ.  6042/6045/26‐07‐06  έγγραφο  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας/Διεύθυνση  Δημοσίων  Έργων/Τμήμα  Συγκοινωνιακών  Έργων  υποβλήθηκε  στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α  προς  ενημέρωση  πρόταση  τροποποίησης  του  προγραμματικού  σχεδίου.  Η  Υπηρεσία  με  το  υπ.  αριθμ.  8216/114/06//02‐08‐06  έγγραφο  της,  ζήτησε  την  υποβολή  ολοκληρωμένης  πρότασης  τροποποίησης  και  αποστολή    5  επιπλέον  αντιγράφων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Διεύθυνση Δημοσίων Έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  με το υπ. αριθμ. 6304/07‐08‐06 έγγραφό της, υπέβαλλε τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς  ορθή επανάληψη του συμπληρωματικού σημειώματος, τροποποιώντας τους αντίστοιχους συντελεστές.  Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, υπέβαλλε στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ με το υπ. αριθμ. 232/11‐09‐06 έγγραφο την  υπ.  αριθμ.  23/2006  Απόφαση  του  Διοικητικού  του  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  την  οποία  αποφασίζει  ομόφωνα την έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της τροποποίησης του Προγραμματικού Σχεδίου.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� ȸ�ɸɶʃʌɿɽɸʀʍɲ�ʅɸ�ʏɻʆ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/15Ͳ02Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�16ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� 3.1�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1767 Ως  υφιστάμενος  λιμένας  θεωρείται  ο  χερσαίος  χώρος  των  νέων  λιμενικών  εγκαταστάσεων  (μετά  την  ολοκλήρωση  των συμπληρωματικών  έργων που  κατασκευάζονται  σήμερα)  στην δυτική ακτή  του όρμου  του Αιγίου,  έκτασης 35 περίπου στρεμμάτων.  Είναι μεταβλητού πλάτους 175 μ στην βόρεια πλευρά και  100 μ στην νότια, 209 μ στην ανατολική και 350 μ στη δυτική.   Ο χερσαίος χώρος του Λιμένα Αιγίου μπορεί να διαχωριστεί στα παρακάτω :   ¾ Τμήμα χερσαίου λιμενικού χώρου από επιχωμάτωση, μεταβλητού πλάτους 175 μ στην βόρεια πλευρά  και  100  μ  στην  νότια,  όπου  δημιουργούνται  2  ράμπες  για  την  πρυμνόδετη  οχηματαγωγών  πλοίων  κλειστού τύπου και μιας θέσεως για την παραβολή φορτηγού πλοίου (30 στρέμματα).  ¾ Τμήμα χερσαίου λιμενικού χώρου που βρίσκεται δυτικά της γραμμής του αιγιαλού και έως το όριο του  δρόμου (5 στρέμματα) και περιλαμβάνει τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του τελωνείου και  μιας αποθήκης  ¾ Τμήμα  χερσαίου  λιμενικού  χώρου  ένθεν  της  οδού  Ψαρών,  δίπλα  στο  εργοστάσιο  Πρώην  ΕΤΕΛ  (Σαπωνοποιίας) όπου υπάρχουν εγκαταλειμμένα βιομηχανικά κτίρια (6 στρέμματα).  Αναφορικά με τη οδική σύνδεση του νέου Λιμένα με την πόλη του Αιγίου και την ΝΕΟ Αθηνών‐ Πατρών,  αυτή  θα  γίνεται  μέσω  της  οδού  Ψαρών  (πλάτος  6  μ)  η  οποία  θεωρείται  ότι  δεν  μπορεί  να  καλύψει  επαρκώς  το  μελλοντικό  κυκλοφοριακό  φόρτο.  Από  τη  Ν.Α.  Αχαΐας  εκπονείται  μελέτη  «Μελέτη  Οδικής  Σύνδεσης Νέου Λιμανιού Αιγίου και της ΝΕΟ Αθηνών – Πατρών»  που προβλέπει τόσο δημιουργία Κόμβου  Σύνδεσης μεταξύ του Νέου Λιμένα και ΝΕΟ Αθηνών Πατρών όσο και διαπλάτυνση της οδού Ψαρών.  ȵʋɿɴɲʏɿʃɼ�ʃʀʆɻʍɻ�� Η γραμμή του Αιγίου – Αγ. Νικολάου, που λειτουργεί σήμερα στο παλιό λιμένα του Αιγίου, θα συνεχίσει  να λειτουργεί παράλληλα με το νέο λιμένα, ενώ ο νέος λιμένας καλείται να παραλάβει την κίνηση που θα  προκύψει είτε με γραμμές του εξωτερικού  (με Ιταλικούς λιμένες της Αδριατικής) με Ro‐Ro πλοία, είτε από  κρουαζιερόπλοια.  ȵʅʋʉʌɸʐʅɲʏɿʃɼ�ʃʀʆɻʍɻ� Το εμπορευματικό έργο του λιμανιού έχει κυρίως εκφορτωτικό χαρακτήρα (μπανάνες και λιπάσματα).  3.2.�Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ʃɲɿ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ�ʍʏʉʆ�ʖɸʌʍɲʀʉ�ʖʙʌʉ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ�ʃɲɿ�ʄɿʅɸʆʀʍʃʉʐ� Ο λιμένας σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ταυτόχρονα εξυπηρέτηση δύο πλοίων Ro‐Ro  (συμπεριλαμβανομένου  κρουαζιερόπλοιου)  και  ενός  φορτηγού  πλοίου  15.000  DWT  κατά  μέγιστο.  Ο  χερσαίος  χώρος  του  λιμενίσκου  θα  εξυπηρετήσει  τουριστική  κίνηση  και  ανάγκες  ερασιτεχνών  αλιέων  συνολικής  δυναμικότητας  80  σκαφών.  Ο  Λιμένας  θα  περιλαμβάνει  κτιριακές  εγκαταστάσεις,  κλειστές  ή  ανοικτές  (διαφόρων  χρήσεων),  ράμπες  εισόδου  και  εξόδου  οχημάτων,  χώρο  για  την  αναμονή  –  ελιγμό  οχημάτων, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.   3.3.�Ⱦʌɿʏɼʌɿɲ�ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ� Σύμφωνα με τη μελέτη διαπιστώνονται τα εξής:   ¾ Δεν προκύπτει ότι ο λιμένας του Αιγίου θα αποτελέσει κομβικό   σημείο συνδυασμένων μεταφορών,  ούτε υπάρχει Κοινοτική δέσμευση σ’ αυτήν την κατεύθυνση για ο λιμένας του Αιγίου, αφού δεν έχει  συμπεριληφθεί  στους  άξονες  για  την  ανάπτυξη  των  συνδυασμένων  μεταφορών  που  καθόρισε  ο  Ευρωπαϊκός Κανονισμός 230/92.  ¾ Σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  του  εγκεκριμένου  Χωροταξικού  σχεδίου  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδος ο λιμένας του Αιγίου χαρακτηρίζεται ως εθνικής σημασίας για ευαίσθητα Φορτία.  3.4.ȳɸʆɿʃʊ�ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʊ�ʍʖɹɷɿʉ�ʄɿʅɹʆɲ�ʃɲɿ�ʄɿʅɸʆʀʍʃʉʐ�Ȱɿɶʀʉʐ� Όπως  έχει ήδη αναφερθεί η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει:  Ȱ.�Τη  χερσαία  ζώνη  του Λιμένα Αιγίου,  για  την οποία οι  μελετητές  διαμορφώνουν δυο          εναλλακτικά  σενάρια, όπως παρακάτω (πίνακας) :   ȲȰɇȻȾȵɇ�ɅȰɆȰȴɃɍȵɇ� ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȱ� ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȳ� 1768 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ � Η ενοποίηση της εσωτερικής  κίνησης του επιβατικού και του  εμπορικού τμήματος του  λιμένα,  με αποτέλεσμα να  προκύπτουν α) Μερική  διάκριση των δύο ειδών  κίνησης (εμπορευματικής και  επιβατικής ) και β) Κοινές  είσοδοι‐έξοδοι τόσο για το  επιβατικό τμήμα του λιμανιού� Ο απόλυτος διαχωρισμός της  εσωτερικής κίνησης του  επιβατικού και του εμπορικού  τμήματος του λιμένα,  με  αποτέλεσμα να προκύπτουν  ξεχωριστές  είσοδοι‐έξοδοι για το  εμπορικό και το επιβατικό τμήμα  του λιμανιού� Επιφάνεια επιβατικού λιμένα  14.000 τ.μ.  13.000 τ.μ  Επιφάνεια εμπορικού λιμένα  17.500 τ.μ  18.500 τ.μ  Θέσεις μόνιμης Στάθμευσης  ΕΙΧ  107  48  Θέσεις αναμονής ΕΙΧ  προς  επιβίβαση  92  102  Θέσεις μόνιμης στάθμευσης  οχημάτων Φ/Γ    14  17   Θέσεις αναμονής Φ/Γ και Λ/Φ προς  επιβίβαση    55    34  Σύνολο λωρίδων για εγκατάσταση  Εισόδου Οχημάτων    6    6  Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ�ɍʌɼʍɸʘʆ�ȳɻʎ,�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ�ɈɸʏʌɲɶʙʆʘʆͲɄʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ� ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȱ�/�Ȳ�ɌȰɇȸ�(ɅɆɃȲȿȵɎȸ�2030):� Προτείνεται  ο  καθορισμός  τεσσάρων  οικοδομικών  τετραγώνων  (Ο.Τ)  εντός  της  Χερσαίας  Ζώνης  του  υφιστάμενου λιμένα:  Ƀ.Ɉ�1�:1533,60 τμ, Σ.Κ 32%, Σ.Δ 0.65, πραγμ.ύψος 8.0 μ   Ƀ.Ɉ�2:�5124,34 τμ, Σ.Κ. 25%, Σ.Δ 0.35,επ.ύψος 9.5 μ (8.0μ+1.5μ)  Ƀ.Ɉ�3:�5477,47 τμ, Σ.Δ 0.30,επ.ύψος 4.5 μ (3.0μ+1.5μ), Σ.Κ. 90%  Ƀ.Ɉ�4�:�2256,21 τμ, Σ.Κ 30%, Σ.Δ 0.40, επ.ύψος 4.5 μ (3.0μ+1.5μ)  Αναλυτικά παρουσιάζονται οι χρήσεις τους στην παρ.6.3.2 .1 της μελέτης  ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȱ�/�Ȱ�ɌȰɇȸ�(ɅɆɃȲȿȵɎȸ�2005):  Προβλέπονται κάποιες διαφοροποιήσεις  στα Ο.Τ, οι οποίες  παρουσιάζονται αναλυτικά στην   Παρ. 6.3.3 της εγκριθείσας μελέτης.  Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ�ɍʌɼʍɸʘʆ�ȳɻʎ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆ�ɈɸʏʌɲɶʙʆʘʆͲɄʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ   ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȳ�/�Ȳ�ɌȰɇȸ�(ɅɆɃȲȿȵɎȸ�2030):� Προτείνεται  ο  καθορισμός  τεσσάρων  οικοδομικών  τετραγώνων  (Ο.Τ)  εντός  της  Χερσαίας  Ζώνης  του  υφιστάμενου λιμένα:  Ƀ.Ɉ�1�:1533,60 τμ, Σ.Κ 32%, Σ.Δ 0.65, πραγμ. ύψος 8.0 μ   Ƀ.Ɉ�2:��4524,77 τμ, Σ.Κ. 30%, Σ.Δ 0.30,επ.ύψος 9.5 μ (8.0μ+1.5μ)  Ƀ.Ɉ�3:�8914,60 τμ, Σ.Δ 0.30,επ.ύψος 4.5 μ (3.0μ+1.5μ) Σ.Κ. 90%  Ƀ.Ɉ�4�:�635 τμ, Σ.Κ 40%, Σ.Δ 0.35, επ.ύψος 4.5 μ (3.0μ+1.5μ)  ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȳ�/�Ȱ�ɌȰɇȸ�(ɅɆɃȲȿȵɎȸ�2005):  Προβλέπονται κάποιες διαφοροποιήσεις  στα Ο.Τ, οι οποίες  παρουσιάζονται αναλυτικά στην   Παρ. 6.4.3 της εγκριθείσας μελέτης.  Για  την  αξιολόγηση  των  δυο  σεναρίων  χρησιμοποιήθηκε  η  πολυκριτηριακή  μέθοδος.  Ως  κριτήρια  αξιολόγησης,  τα  οποία  οδήγησαν  στην  επιλογή  του  Σεναρίου Β,    χρησιμοποιήθηκαν  οι  δυνητικοί  χώροι  εξυπηρέτησης  επιβατών,  η  προσπελασιμότητα  του  λιμενικού  σταθμού,  η  λειτουργική  επίπτωση  στην  εσωτερική κυκλοφορία του λιμένα, χωροταξικά κριτήρια και κριτήρια αστικού σχεδιασμού.   Ȳ.� Τη  χερσαία  ζώνη  του  Λιμενίσκου,  στην  οποία  η  κάλυψη  ζήτησης  της  τουριστικής  και  της  αλιευτικής  κίνησης  από  τις  υφιστάμενες  υποδομές,  οι  δεδηλωμένες  προθέσεις  της  τοπικής  αρχής  και  τα  περιορισμένα κονδύλια οδηγούν στο συμπέρασμα της μη άμεσης ανάγκης κατασκευής του λιμενίσκου.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1769 ɉʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ�ʆɹɲ�ʋʌʊʏɲʍɻ� Με τη νέα υποβληθείσα πρόταση επιχειρείται η βελτίωση  των  κινήσεων  των πλοίων και  κατ΄  επέκταση  των  εσωτερικών  λειτουργιών  του  λιμένα.  Επισημαίνεται  ότι  πρόσφατα  εκπονήθηκε  η  Τοπογραφική  Αποτύπωση  της  περιοχής,  καθώς  επίσης  ολοκληρώθηκε  η  συγκοινωνιακή  μελέτη,  οπότε  και  έγινε  η  οριστική εφαρμογή της Χωροταξικής Μελέτης στα νέα πραγματικά δεδομένα.   Ƀ.Ɉ.� ȵȳȾȵȾɆȻɀȵɁɃ�ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȳ� ɁȵɃ�ɇȵɁȰɆȻɃ�Ȳ�   ΕΚΤΑΣΗ  τ.μ.  Σ.Δ.  Σ.Κ.  %  ΥΨΟΣ  Μ  ΕΚΤΑΣΗ  τ.μ.  Σ.Δ.  Σ.Κ.  %  ΥΨΟΣ  Μ  Ȼ� 1533,60  0,65  32  8,00  2078,51� 0,60� 30� 8,00  ȻȻ� 4524,77  0,30  30  9,50  4100,00� 0,35� 35� 9,50  ȻȻȻ� 8914,60  0,30  90  4,50  8633,48� 0,30  90  6,00� IV� 635,00  0,35  40  4,50  635,00  0,35  40  4,50  Ƀ.Ɉ.�Ȼ� Το Οικοδομικό Τετράγωνο  Ι έχει συνολική επιφάνεια  1.533,60  τ.μ., περιλαμβάνει τον χώρο τελωνειακού  ελέγχου  συνολικής  επιφάνειας  1037  τ.μ.  και  το  κτίριο  τελωνείου  επιφανείας  496,60  τ.μ.  Διαθέτει  ζώνη  πρασίνου,  πλάτους  2,50  μ  περιμετρικά  του  κτιρίου  και  7  θέσεις  στάθμευσης  για  εργαζομένους  ή/και  επισκέπτες.  Ƀ.Ɉ.�ȻȻ� Το Οικοδομικό  Τετράγωνο  ΙΙ  έχει  συνολική  επιφάνεια  4.523,77  τ.μ.,  περιλαμβάνει  τον  Κεντρικό  Σταθμό  Λιμένος  (επιφάνειας  1286,70  τ.μ.),  16  θέσεις  στάθμευσης  ΕΙΧ,  ένα  φυλάκιο  επιφάνειας  4.τ.μ.,  είσοδος  οχημάτων για έλεγχο πριν την επιβίβαση, χώρους πρασίνου.  Ƀ.Ɉ.�ȻȻȻ� Το Οικοδομικό Τετράγωνο ΙΙΙ έχει συνολική επιφάνεια 8914,60 τ.μ., περιλαμβάνει περιφραγμένο χώρο (με  υπόστεγα)  ασφαλούς  φορτοεκφόρτωσης  και  παραμονής  ασυνόδευτων  αμπορευμάτων  (επιφανείας  5145,37 τ.μ.)/χώρος 18) και κτίρο Ψυκτικών θαλάμων (επιφανείας 1826,69 τ.μ. / χώρος 15) Ανάλογα με τις  ανάγκες,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθούν  και  για  (προσωρινή)  αποθήκευση  εμπορευμάτων.  Επίσης  περιλαμβάνει τις παρακάτω χρήσεις – λειτουργίες:  α)  κτίριο  προς  στέγαση  συνεργείου  απορρύπανσης  ή/και  εγκαταστάσεις  παραλαβής  αποβλήτων  και  καταλοίπων φορτίου πλοίων ή/και Συλλογή και διάθεση ελαιωδών καταλοίπων σκαφών επιφάνειας  350  τ.μ.  β)  Χώρο επιφάνειας 700  τ.μ.  για  τις ανάγκες Πυροσβεστικού σταθμού,  με  κτίριο  για  την Πυροσβεστική,  επιφάνειας 60 τ.μ.  γ)  Κτίριο  Υποσταθμού  ΔΕΗ  επιφάνειας  30  τ.μ.  και  διαθέσιμο  χώρο  για  την  στάθμευση  πυροσβεστικών  οχημάτων, κλαρκ κλπ.  Επισημαίνεται ότι μπορεί να γίνει ενιαία στέγαση των χώρων 15 και 18.  Ƀ.Ɉ.�IV� Το  Οικοδομικό  Τετράγωνο  IV  έχει  συνολική  επιφάνεια  635,00  τ.μ.,  περιλαμβάνει  χώρο  απόθεσης  εμπορεύματος με κτίριο επιφάνειας 225,00 τ.μ.  Με την προτεινόμενη τροποποίηση του σεναρίου Β,    α) όλα τα Ο.Τ. διατηρούν τις χρήσεις και λειτουργίες όπως είχαν περιγραφεί στην εγκεκριμένη Χωροταξική  μελέτη,  β) διαφοροποιούνται οι εκτάσεις των Ο.Τ. λόγω  Ι.  ακριβούς  τοπογραφικής  αποτύπωσης  του  λιμενικού  χώρου  και  τοποθέτησης  των  υφισταμένων  κτιρίων  ΙΙ.  εφαρμογής  της  οριστικής  συγκοινωνιακής  μελέτης  που  τοποθετεί  με  ακρίβεια  τα  όρια  της  οδού  Ψαρρών επί της χωροταξικής μελέτης  ΙΙΙ. καλύτερης λειτουργίας του εμπορικού λιμένα και της κυκλοφορίας επ΄ αυτού   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�03/09Ͳ10Ͳ2006� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  1770 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   52) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/31Ͳ08Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�47ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 04ο: ��Έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης  στο Αλιευτικό Καταφύγιο Κορθίου ν.   Άνδρου για την ανέγερση βοηθητικού κτιρίου� 1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�–�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�Ͳ�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� Το αρ. πρωτ. ΤΥ 2279/16‐06‐2010  έγγραφο Ν.Α. Κυκλάδων/ΔΤΥ, αποστολή στοιχείων για έγκριση  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Το  υπάρχον  αλιευτικό  καταφύγιο  βρίσκεται  στο  Δήμο  Κορθίου  της  νήσου  Άνδρου    και    επιτρέπει  τον  ελλιμενισμό 124 αλιευτικών σκαφών από τα οποία 64 είναι μικρού μεγέθους   μέχρι 5 μέτρα και πλάτος  1,5μ., 22 σκάφη μεσαίου μεγέθους μήκους  10 μέτρων και πλάτος  3μ. και 38 μεγάλου μεγέθους με μήκος  15μ. και πλάτος 4μ.  Φορέας  διαχείρισης    του  είναι  το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Τήνου  –  Άνδρου.  Με  την  υποβληθείας   πρόταση   καθορισμού όρων δόμησης   και χρήσεων γης στο αλιευτικό καταφύγιο    του Κορθίου Άνδρου,  προτείνεται    ο  καθορισμός    οικοδομικού  τετραγώνου  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ι,1  επιφάνειας  2011,85τ.μ.  σε  σύνολο χερσαίων χώρων περίπου 5058,00τ.μ. καθώς και ο καθορισμός μεγίστης επιτρεπόμενης κάλυψης   και  δόμησης  8%.  οι  προτεινόμενες  χρήσεις  περιλαμβάνουν  γραφεία  κοινόχρηστα    WC,    βοηθητικούς  χώρους και στέγαστρα.  Η πρόταση περιλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο με μέγιστο συντελεστή κάλυψης και δόμησης  τέτοιο  που να επιτρέπει την ανέγερση βοηθητικών κτισμάτων συνολικής επιφάνειας 160,95τ.μ. Υπάρχει ήδη ένα  μικρό κτίριο στον προτεινόμενο χώρο, εμβαδού  19,85τ.μ. ο οποίο  εξυπηρετούσε τους αλιείς ως γραφείο  και WC    αλιέων.  Το  κτίριο  που  προτείνεται  να  κατασκευαστεί    θα  χωροθετηθεί  δίπλα  στο  υφιστάμενο  ώστε  να  λειτουργούν  ως  σύνολο  και  θα  έχει    εμβαδόν  κάλυψης  77,85μ.  Αναλυτικά  οι  επιφάνειες  των  χώρων περιλαμβάνουν:  Ισόγειο:  1. γραφείο και WC αλιέων Ε=19,85τ.μ. (υφιστάμενο  κτίριο)  2. κοινόχρηστα WC Ε=16,57τ.μ.   3. WC ΑΜΕΑ Ε=5,87τ.μ.  4. ηλεκτροστάσιο ε=8,16τ.μ.  5. βοηθητικό χώρο – αποθήκη Ε=38,22τ.μ.  Υπόγειο:  6. Μηχανοστάσιο Ε=26,73 τ.μ.  Συνολικά η κάλυψη θα είναι 97,70τ.μ. και η δόμηση 88.67 τ.μ.   Με  τους  προτεινόμενους  συντελεστές  κάλυψης  και  δόμησης ,  πέραν  του  προβλεπόμενου  κτιρίου    θα  υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής  προσθήκης  επιφάνειας  62,58 τ.μ.  κάλυψης και 72,28τ.μ. δόμησης, για  τη  δημιουργία  χώρου  αναμονής    επισκεπτών,  στεγάστρων    και  πιθανόν  πρόσθετων    αποθηκευτικών  χώρων.  Με  την  υποβληθείσα  πρόταση,  προτείνονται  όροι  δόμησης    και  χρήσεις  γης  στο  τμήμα  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Ι,1 της εξομοιούμενης  με ζώνη λιμένα  περιοχής Κορθίου νήσου Άνδρου (Τοπογραφικό  Διάγραμμα  Τ01,  όροι  δόμησης  και  χρήσεις    γης,  έργου  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ  ΚΟΡΘΙΟΥ  ΑΝΔΡΟΥ  –  ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ,  κλίμακα  1:250,  ημερομηνία  Φεβρουάριος  2010,  Δ.Τ.Υ.Ν.Α.  Κυκλάδων), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  Έκταση περιοχής  Ε=2011,85τ.μ.  Συντελεστής κάλυψης  8%  Συντελεστής δόμησης  0,08  Όροφοι  1 ,                                 Υπόγειο     Ναι     Μέγιστο ύψος κτιρίου  4,00μ.  Χρήσεις   Χώροι  αναμονής,  γραφεία,  κοινόχρηστα  WC,   βοηθητικοί χώροι στέγαστρα.   4.ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1771 Σύμφωνα με την πρόταση,   προτείνεται ο καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης για  την  ανέγερση  βοηθητικών  κτισμάτων  (γραφεία, WC  αλιέων,  αποθήκη,  ηλεκτροστάσιο,  μηχανοστάσιο,  χώροι  αναμονής,  στέγαστρα  και  βοηθητικοί  χώροι)  για  την  εξυπηρέτηση  των  αλιέων  στο  αλιευτικό  καταφύγιο Κορθίου ν. Άνδρου.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/31Ͳ08Ͳ2010� Εγκρίνεται  η  πρόταση  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω  πίνακα,  και  επίσης  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  από  την  Αρμόδια Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).  Έκταση περιοχής  Ε = 2011,85τ.μ.  ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ʃɳʄʐʗɻʎ� 6%� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,06� Όροφοι  1 ,                                 Υπόγειο     Ναι     Μέγιστο ύψος κτιρίου  4,00 μ.  Χρήσεις   Χώροι αναμονής, γραφεία, κοινόχρηστα WC,  βοηθητικοί χώροι  στέγαστρα.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ  53) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�18/19Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 18ο: �Καθορισμός όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα   «Καταφυγίου αλιευτικών σκαφών Σαμπατικής»� 1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  Διεύθυνση  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Αρκαδίας  συνέταξε  πρόταση  για  καθορισμό όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα «Καταφυγίου  αλιευτικών  σκαφών  Σαμπατικής»  προκειμένου  προβεί  στην  κατασκευή  του  κτιρίου  WC,  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  σύμφωνα  και  με  τους  εγκεκριμένους  περιβαλλοντικούς όρους  (υπ. αριθμ. οικ. 110156/30‐12‐1999 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ)  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x υπ.  αριθμ.  οικ.  110156/30‐12‐99  ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ‐ΥΕΝ  «Έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  για  το  έργο  «Αλιευτικό Καταφύγιο Σαμπατικής» στο Νομό Αρκαδίας».  x υπ. αριθμ. 15481/08‐10‐09 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου – Έγκριση της  υπ.  αριθμ.  11/2009  Απόφασης  της  Λ.Ε.Α.  του  Λιμενικού  Ταμείου  Αρκαδίας  «Περί  καθορισμού  εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα καταφυγίου αλιευτικών σκαφών Σαμπατικής»  x υπ. αριθμ. 6334/19‐10‐09 έγγραφο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας / ΔΤΥ – Διαβίβαση πρότασης  για  καθορισμό  όρων  –  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  σε  εξομοιούμενη  ζώνη  λιμένα  «Καταφυγίου αλιευτικών σκαφών Σαμπατικής»  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Στα  πλαίσια  κατασκευής  του  έργου  «Καταφύγιο  Αλιευτικών  σκαφών  Σαμπατικής»  προϋπολογισμού  3.880.000,00  €  εκ  πιστώσεων  ΣΑΕΠ  026/3  το  οποίο  έχει  ενταχθεί  στο  ΕΠ  Πελοποννήσου  του  Γ΄ΚΠΣ,  προβλέπεται  η  κατασκευή  κτιρίου WC.  Το  κτίριο  αυτό  θα  είναι  εσωτερικών  διαστάσεων  2,50μ  * 5,20μ  (εξωτερικών 3,30μ * 6,00μ). Εσωτερικά το κτίριο θα χωρισθεί σε δύο χώρους. Στο ένα θα υπάρχουν δύο  τουαλέτες  (μία  ανδρών  και  μία  γυναικών).  Στο  δεύτερο  χώρο  θα  διαμορφωθεί  τουαλέτα  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες.  Για  την  αποχέτευση  του  κτιρίου  θα  κατασκευαστεί  βόθρος  4,00μ  *  3,00μ  *  3,00μ.  Ο  βόθρος θα κατασκευαστεί μπροστά από το κτίριο WC, εντός των ορίων του προτεινόμενου Οικοδομικού  Τετραγώνου.  1772 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Το κτίριο WC που προβλέπεται να κατασκευαστεί θα έχει εμβαδόν  6,00 * 3,30 = 19,80τμ, ύψος 3,15μ +  στέγη 0,81 μ= 3,96μ.  Οι προτεινόμενοι όροι δόμησης είναι:  Έκταση Ο.Τ. (a, b, c, d, a)  :  110,00 τμ  Κάλυψη       :  20%  Συντελεστής Δόμησης   :  0,20  Ύψος        :  3,50μ + 1,50μ (στέγη) = 5,00 μ  Αποστάσεις από τα όρια  :  μεγαλύτερες από 1,50μ  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Μετά την έγκριση των όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης θα προωθηθεί αρμοδίως η έκδοση  της οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 9 του Ν. 2987/2002.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�18/19Ͳ07Ͳ2010� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.  � Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ  54) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ  ΘΕΜΑ 11Ο :   Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο  (Master Plan) και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων   του Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου (για το έργο «Μελέτη επιβατικού σταθμού και λοιπών χερσαίων έργων   βελτίωσης της λειτουργίας του λιμένα Ακαντιάς Ρόδου»)  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan)  του λιμένα που χωροθετείται στον όρμο Ακαντιάς και αποτελεί τμήμα του λιμενικού συγκροτήματος της  πόλεως  Ρόδου.  Κατά  την  πρώτη  φάση  της  μελέτης  του  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Γ.Π.Σ.)  έγινε  συλλογή,  καταγραφή  και  αξιολόγηση    των  διαθέσιμων  στοιχείων  σχετικά    με  το  λιμένα  καθώς  και  η  πρόβλεψη  των  ροών    πλοίων,  επιβατών,  οχημάτων,  φορτίων  κλπ.  Η  πρώτη  φάση  εγκρίθηκε  με  το   Δ4/2079/Φ10/Μ/Δ/25‐05‐07 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατά το πρώτο στάδιο της δεύτερης φάσης της μελέτης   του  Γ.Π.Σ.    έγινε  η  σύνταξη  δυο  εναλλακτικών  προτάσεων    με  τους  αντίστοιχους  όρους  δόμησης  και  ρυμοτομικά σχέδια,   για το Προκαταρκτικό Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο, με συγκριτική αξιολόγηση των  εναλλακτικών  λύσεων.  Από  τη  συγκριτική  αξιολόγηση  και  τις  γνωμοδοτήσεις  των  αρμόδιων  φορέων  προέκυψε η πρόκριση της πρότασης 1 με τις ακόλουθες προβλέψεις:  i Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αντί του υπέργειου ώστε να εξασφαλισθεί περισσότερος  ελεύθερος χώρος στο λιμένα.  ii Προσδιορισμός χώρου αποκλειστικής χρήσης από το Πολεμικό Ναυτικό.  iii Τροποποίηση  του  προβλήτα  ημερόπλοιων  προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  εξυπηρέτηση  κρουαζιερόπλοιου.   iv Βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού σκαφών εντός του λιμένα .  v Κατάργηση της πρόβλεψης κατασκευής υπαιθρίου χώρου στάθμευσης   στο μυχό του κόλπου της  Ακαντιάς, ως θεωρήθηκε από τη «Μελέτη ανάδειξης παραλιακής ζώνης Μεσαιωνικής πόλης».   3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� 1. Το  υπ΄  αριθμ.  Δ4/276/Φ10/Μ‐Δ/17‐03‐2010  έγγραφο  Υπουργείου  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων/ΓΓΔΕ/Δ/νση Λιμενικών έργων και έργων αεροδρομίων (Δ4).  2. Το υπ΄ αριθμ. 8216/17/10/30‐04‐2010 έγγραφο ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΔΛΥ, για συμπληρωματικά στοιχεία.  3. Το υπ΄ αριθμ. 100514‐1111/14‐05‐2010 έγγραφο από Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1773 4. Το υπ' αριθμ. 123328/12‐10‐2010 έγγραφο ΥΠΕΚΑ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ, διαβίβαση ΠΠΕ.  5. Το υπ΄ αριθμ. ΔΤΥ/Τ3‐99/1488/02‐11‐2010, αποστολή απόφασης Λ.Τ. Ρόδου.  6. Το  υπ΄  αριθμ.  8216/160/10/09‐11‐2010  έγγραφο  ΥΘΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ,  για  αποστολή  επιπλέον  αντιγράφων.  7. Το υπ΄ αριθμ. ΤΥ 5774, ΤΥ 6124/07‐12‐2010 έγγραφο Περ. Ν.Αιγαίου Ν.Α. Δωδ/νήσου/ΔΤΥ, αποστολή  επιπλέον αντιγράφων.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Ο λιμένας Ακαντιάς  πρόκειται να εξυπηρετεί την εμπορική και επιβατική κίνηση. Αυτό συνάγεται από τις  προτεινόμενες χρήσεις από το ΓΠΣ της πόλης και την αποδοχή τους από τη Μελέτη ανάδειξης παραλιακής  ζώνης  Μεσαιωνικής πόλης. Οι λειτουργίες αυτές απαιτούν μια σειρά κτιριακών εγκαταστάσεων  για την  εξυπηρέτηση  τόσο  των  επιβατών  και  οχημάτων  που  διακινούνται  με  Ε/Γ  και  Ο/Γ  και  προέρχονται  ή  κατευθύνονται σε λιμάνια INTRA ή EXTRA SCHENGEN.   ȳɸʆɿʃɼ�ȴɿɳʏɲʇɻ�ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɹʌɶʘʆ� Εξωτερικά λιμενικά έργα   Ο προσήνεμος μώλος του κυρίως λιμένα (τμήμα ΣΒ1Γ1Γ2Α1), σχέδιο Γενική Διάταξη Τ1, συνολικού μήκους  540.00μ.  περίπου.  Ο  μώλος  αποτελείται  από  δύο  ευθύγραμμα  τμήματα.  Το  πρώτο  τμήμα  μήκους  330  μέτρων  περίπου    έχει  προσανατολισμό  Ν‐Β,  ενώ  το  δεύτερο  τμήμα    μήκους  210.00μ.  περίπου  έχει  προσανατολισμό  ΒΔ‐ΝΑ.  Πρόκειται  για  έργο  με  κατακόρυφο  μέτωπο,  κατασκευασμένο  από  προκατασκευασμένους κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους σκυροδέματος.  Εσωτερικά λιμενικά έργα   Το συνολικό   ανάπτυγμα  των  κρηπιδωμάτων  του λιμένα ανέρχεται   σε 1030μ.  περίπου. Η  εξυπηρέτηση  των σκαφών γίνεται από θέσεις παραβολής,  τις Α1Γ2,  ΞΝ  (2  θέσεις), ΛΜΝ,  ΔΕΛ  και ΒΓΔ. Όλες οι  θέσεις  έχουν βάθος θάλασσας ‐8.00μ. εκτός από τη ΒΓΔ που έχει ‐7.00μ.  ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȰ�ȿȻɀȵɁȻȾȰ�ȵɆȳȰ�� Ⱦɲɽɲʀʌɸʍɻ�Travel�Lift�ʃɲɿ�ɸʋɹʃʏɲʍɻ�ʑʔɲʄʉʐ�ɲʆɲɴɲɽʅʉʑ� Ολόκληρη η περιοχή του καρνάγιου και του υφιστάμενου TRAVEL LIFT στο σημείο Α θα καθαιρεθεί για τη  δημιουργία χώρων που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Master Plan.   Για    να  μην  υπάρχουν  ανακλάσεις  από  τους  προσπίπτοντες  κυματισμούς,  ο  υφιστάμενος  ύφαλος  αναβαθμός θα πρέπει να επεκταθεί  μέχρι του υφιστάμενου κρηπιδώματος  στο σημείο Α.  Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼ�ʌɳʅʋɲʎ�ʍʏɻ�ɽɹʍɻ�Ȳȳ�ɶɿɲ�ʏɿʎ�ɲʆɳɶʃɸʎ��ʏʉʐ�Ʌʉʄɸʅɿʃʉʑ�Ɂɲʐʏɿʃʉʑ� Στην  περιοχή  ΒΓ  θα  γίνει  ανακατασκευή  της  ανωδομής  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του  Πολεμικού  Ναυτικού: μήκος χείλους 25μ.  , κλίση κεκλιμένου 5‐10%, απόσταση κρηπίδας από τη ΜΣΘ 0,60μ., βάθος  πόδα τουλάχιστον ‐6,00μ., θέση δεστρών  18μ. από την κρηπίδα και 25μ. απόσταση μεταξύ τους.  ȱʄʄɸʎ�ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ�ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ�ʏʘʆ�ʍʐʆɽɻʃʙʆ�ɸʄʄɿʅɸʆɿʍʅʉʑ�ʍʃɲʔʙʆ�ʍʏʉ�ʄɿʅɹʆɲ�Ȱʃɲʆʏɿɳʎ��� Διατυπώθηκαν από τους τοπικούς φορείς παράπονα ότι περίπου  3 με 4 φορές το χρόνο ο υφιστάμενος  κυματοθραύστης  του  λιμένα  Ακαντιάς  υπερπηδάται  από  τους  κυματισμούς  νοτιοανατολικών  κατευθύνσεων σε σημείο που να παρασύρονται ακόμα και αυτοκίνητα στο χερσαίο χώρο του λιμένα. Το  πρόβλημα  αυτό  είναι    πολύ  σημαντικό    γιατί  ενδεχόμενη  υπερπήδηση    από  τους  κυματισμούς  δεν  θα  επιτρέπει  τη  λειτουργία  του  εμπορικού    και  κυρίως  του  επιβατικού  λιμένα    κατά  τη  διάρκεια  της  λειτουργίας  του.    Για  την  αντιμετώπιση    του  προβλήματος    αυτού  και  μετά  από  συνεννόηση  με  την  Υπηρεσία προτάθηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις από τις οποίες η πιο κάτω θεωρήθηκε ως η πλέον  κατάλληλη.  Μετατόπιση του σημείου θραύσης του προσπίπτοντος κυματισμού με  την επέκταση του ποδός του έργου  είτε με  τη μέθοδο  γεωσωλήνων  (τοποθέτηση  γεωσωλήνα παράλληλα με  τον πόδα    της προστασίας  και  πλήρωση με ογκόλιθους της μεταξύ γεωσωλήνα και  ποδός του έργου περιοχής) είτε με την επέκταση του  ποδός του έργου με τεχνητούς ογκόλιθους παράλληλα με τον υφιστάμενο.  1. ȵʋɹʃʏɲʍɻ� ʏʉʐ� ʃʐʅɲʏʉɽʌɲʑʍʏɻ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ʅɸʀʘʍɻ� ʏʉʐ� ʑʗʉʐʎ� ʃʑʅɲʏʉʎ� ʅɹʍɲ� ʍʏɻ� ʄɿʅɸʆʉʄɸʃɳʆɻ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ�Ȱʃɲʆʏɿɳʎ.�� Προτείνεται η επέκταση του προσήνεμου κυματοθραύστη  του λιμένα Ακαντιάς κατά 150μ. περίπου και με  κατεύθυνση από Α προς Δ. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί επί πλέον  και μία ή δύο  ακόμα  θέσεις  ελλιμενισμού φορτηγού πλοίου.   ȸʅɸʌʊʋʄʉɿɲ� 1774 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην  έκθεση υποβολής  των προτάσεων που αφορούν στα λιμενικά  έργα για  τη μελέτη  του Master Plan   του λιμένα Ακαντιάς, προτάθηκε από τους μελετητές η κατασκευή στην  προβλεπόμενη θέση παραβολής  των ημερόπλοιων, ενός καμπύλου  προβλήτα, η εξωτερική πλευρά του οποίου  θα χρησιμοποιείται για την  παραβολή των ημερόπλοιων στο λιμάνι, η δε εσωτερική στην οποία  τα βάθη της θάλασσας είναι μικρά  (0,5‐1,5 μέτρα) θα χρησιμοποιείται για τον ελλιμενισμό  αλιευτικών σκαφών.   Όσο για τη δυνατότητα ελλιμενισμού των κρουαζιεροπλοίων   και ημερόπλοιων στην εσωτερική πλευρά,  μετά τη διερεύνηση προέκυψε ότι είναι δυνατός ο ελλιμενισμός ενός κρουαζιερόπλοιου μήκους μέχρι και  170μ. στην εξωτερική πλευρά  του προβλήτα με την προϋπόθεση βεβαίως  ότι το σχήμα του δεν θα είναι  καμπύλο  εξωτερικά  αλλά  ευθύγραμμο  και  ότι  ο  προβλήτας      θα  κατασκευαστεί    επί  πασσάλων  με  λιθορριπή στη βάση του για την απόσβεση των κυματισμών, ώστε να μην δημιουργούνται ανακλάσεις στη  λιμενολεκάνη από τον προσπίπτοντα κυματισμό.  Η δυνατότητα ταυτόχρονης  εξυπηρέτησης των ημεροπλοίων  στην εσωτερική πλευρά του προβλήτα είναι  εφικτή  αλλά μόνο για σκάφη μέχρι 25μ. μήκος, αφού ο κύκλος ελιγμών στη διαμορφούμενη λεκάνη δεν  παρέχει τη δυνατότητα για τον ελιγμό μεγαλύτερων σκαφών. Το βάθος της λιμενολεκάνης θα πρέπει να  διαμορφωθεί  στα  τουλάχιστον  6μ.  αφού  το  μέγιστο  βύθισμα  ημεροπλοίου  είναι  4,20μ..  Τα  προς  ελλιμενισμό ημερόπλοια είναι 22, από τα οποία 16 έχουν μήκος μικρότερο των 25μ. και τα 6 μεγαλύτερο.   Τα  6  σκάφη  με  μήκος  μεγαλύτερο  των  25μ.  θα  μπορούν  να  παραβάλουν  στο  νότιο  τμήμα  της  λιμενολεκάνης με την κατάλληλη διαμόρφωση.  ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȸ�ɃɆȳȰɁɏɇȸ�ȳɅɇ�(MASTER�PLAN)�ȿȻɀȵɁȰ�ȰȾȰɁɈȻȰɇ� ɍɸʌʍɲʀɲ�ȿɿʅɸʆɿʃɼ�ȷʙʆɻ� ȳɸʆɿʃɳ� Οι προτεινόμενες χρήσεις του Λιμένα Ακαντιάς σε συνδυασμό με το Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και  Λιμενικών  Εγκαταστάσεων,  δημιουργούν  την  ανάγκη    οργάνωσης  δυο  πολύ  ευδιάκριτων  περιοχών:  την  περιοχή ελεγχόμενης λιμενικής ζώνης, που περιλαμβάνει την εσωτερική περιοχή του λιμένα, όπου μπορεί  να  εφαρμοσθεί  Σχέδιο  Ασφάλειας  Λιμενικής  Εγκατάστασης  και  την  περιοχή  Αστικής  Κυκλοφορίας,  που  ουσιαστικά αποτελεί το σημείο εισόδου από την πόλη στην περιοχή του λιμένα.   Ʌɸʌɿʉʖɼ�ɲʍʏɿʃɼʎ�ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ�� Η περιοχή αστικής κυκλοφορίας έχει οργανωθεί με τρόπο ώστε να  εξασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση από  την πόλη στο  λιμάνι,  ατόμων και οχημάτων. Περιλαμβάνει  το σταθμό επιβατών,  τα  γραφεία Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Δωδεκανήσου,  σταθμό  TAXI,  χώρο  στάθμευσης    οχημάτων  και  λεωφορείων    πύλες  εισόδου στο λιμένα και ελέγχου καθώς  και ζώνες πρασίνου – αναψυχής.   Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ� Η περιοχή αστικής κυκλοφορίας (από άποψη κυκλοφοριακής οργάνωσης) περιλαμβάνει τους εξής χώρους:  x Πύλη λιμένα – Κεντρική είσοδος & έξοδος  Αποτελεί  την  οδική  σύνδεση  του  λιμένα  με  το  οδικό  δίκτυο  της  πόλης.    Σε  αυτή  τη  θέση  χωροθετείται πύλη λιμένα με φυλάκιο.  x Κεντρικός κόμβος  Αμέσως μετά την κεντρική πύλη επιλέχθηκε η διαμόρφωση κυκλικού  κόμβου  για τη διανομή των  οχημάτων.   x Προσέγγιση στον επιβατικό σταθμό  Η προσέγγιση στον επιβατικό σταθμό αποτελεί φυσική προέκταση της εισόδου στο λιμένα. Στην  όδευση  αυτή  πραγματοποιείται  και  ο  διαχωρισμός  όσων  πρόκειται  να  κινηθούν  προς  την  ελεγχόμενη  ζώνη    και  αυτών  που  επιθυμούν  να  προσεγγίσουν    τον  επιβατικό  σταθμό  για  προσωρινή στάθμευση και  για αποβίβαση επιβίβαση επιβατών   x Στάθμευση  Η στάθμευση στο λιμενικό συγκρότημα πραγματοποιείται στην περιοχή αστικής κυκλοφορίας και  περιλαμβάνει    δυο  μεγάλες  κατηγορίες:  την  προσωρινή  και  τη  μόνιμη  στάθμευση    κοινού  και  εργαζομένων στο λιμένα.  ƕ Προσωρινή στάθμευση κοινού  Οι ανάγκες προσωρινής στάθμευσης   συγκεντρώνονται κυρίως στον επιβατικό σταθμό,  για  αποβίβαση  –  επιβίβαση    και  στο  τελωνείο    για  διεκπεραίωση  εγγράφων  πριν  τον  έλεγχο.  Στους  χώρους  αυτούς  διαμορφώνονται  και  στις  δύο  προτάσεις  κατάλληλοι  χώροι. (βλ. Σχέδιο Γενικής Διάταξης, περιοχές 41)   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1775 ƕ Μόνιμη στάθμευση κοινού  Δυτικά  της  πύλης  χωροθετείται  υπαίθριος  σταθμός  επιβατικών  αυτοκινήτων  με  αυτοεξυπηρέτηση, έκτασης  3.000τ.μ., χωρητικότητας 85 περίπου οχημάτων  (βλ. σχέδιο  Γενικής Διάταξης , περιοχή 22).   Ένα  μεγάλο  τμήμα  των  αναγκών  σε  στάθμευση  και  σε  συμφωνία  με  τη  βούληση  των  φορέων  προτείνεται  να  καλυφθεί    με  την  κατασκευή  υπόγειου  κτιρίου  στάθμευσης  οχημάτων,  κάλυψης  6.070τ.μ.  περίπου  (βλ.  Σχέδιο  Γενικής  Διάταξης,  περιοχή  45).  Το  κτίριο  αυτό θα εξυπηρετεί  225 περίπου επιβατηγά οχήματα με αυτοεξυπηρέτηση με τη  δυνατότητα καταβολής φυλάκτρων.   ƕ Μόνιμη στάθμευση εργαζομένων  Προτείνεται  η  κατασκευή  υπόγειου  κλειστού  χώρου  στάθμευσης  κάτω  από  το  κτίριο  γραφείων  του  Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.    (σχέδιο  Γενικής  Διάταξης,  περιοχή  26)  επιφανείας  1755  τ.μ.  περίπου  που  σε  συνδυασμό    με  τις  υπόγειες  Η/Μ  εγκαταστάσεις  –  υποσταθμούς  διαμορφώνουν  έναν  υπόγειο  χώρο  περίπου  2.125  τ.μ.    Ο  χώρος  στάθμευσης  θα  περιλαμβάνει  55‐60  θέσεις  στάθμευσης  καθώς  και  βοηθητικούς  χώρους.  Προτείνεται  επίσης  η  χωροθέτηση  25  περίπου  θέσεων  κάτω  από  στέγαστρα,  εντός  τελωνειακού  περίβολου για τις ανάγκες στάθμευσης των υπαλλήλων της τελωνειακής υπηρεσίας.  x Στάση λεωφορείου   Για  την  εξυπηρέτηση  τόσο  των  αστικών  λεωφορείων  όσο    και  των  πούλμαν    που  επιβιβάζουν   και αποβιβάζουν επιβάτες, προτείνεται πλησίον του επιβατικού σταθμού  κατάλληλος  χώρος    (Σχέδιο  Γενικής  Διάταξης,  περιοχή  29).  Για  την  προστασία  των  επιβατών  υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστούν στέγαστρα.  x Σταθμός TAXI  Ο σταθμός  taxi  χωροθετείται επίσης πλησίον του επιβατικού σταθμού    (Σχέδιο Γενικής  Διάταξης, περιοχή 28).   Ʌɸʌɿʉʖɼ�ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɻʎ�ʄɿʅɸʆɿʃɼʎ�ɺʙʆɻʎ� Η πρόσβαση  των  επιβατών στην  ελεγχόμενη  ζώνη θα πραγματοποιείται μόνο διαμέσου  του  επιβατικού  σταθμού. Η πρόσβαση μόνο διαμέσου του επιβατικού σταθμού φορτίζει κυκλοφοριακά τους χώρους του,  παρέχει όμως δυνατότητα καλύτερης οικονομικής εκμετάλλευσης του.  Η  κυκλοφορία  των οχημάτων εντός  της  ελεγχόμενης λιμενικής  ζώνης   διαρθρώνεται όπως φαίνεται στο  σχέδιο Γενικής Διάταξης και αναλυτικότερα στην Τεχνική έκθεση .  Επίσης εντός της ελεγχόμενης λιμενικής ζώνης προβλέπεται:  1. Για  την  ασφάλεια  του  λιμένα  η  κατασκευή  πυροσβεστικού  σταθμού  (σχέδιο  Γενικής  Διάταξης, περιοχή 17). Η στεγασμένη επιφάνεια προβλέπεται 300τ.μ.  2. εγκατάσταση φυλακίου σε κάθε σημείο εισόδου (σχέδιο Γενικής Διάταξης, περιοχή 14)  3. Υπάρχει απαίτηση για δέσμευση χώρου  επιφανείας  800τ.μ. περίπου προκειμένου να μην  παρεμποδίζονται  οι φορτοεκφορτώσεις των Ε.Δ. σε συνέχεια προφορικών συνεννοήσεων    προτείνεται  η  κατασκευή  κτιρίου    υποσταθμού  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες    του  Π.Ν.  Χωροθετείται στο νότιο τμήμα της ελεγχόμενης λιμενικής ζώνης. (σχέδιο Γενικής Διάταξης,  περιοχή 18)  4. Διακίνηση  εμπορευμάτων:  έχει  προβλεφθεί  μια  θέση    πρόσδεσης  φορτηγού  πλοίου  (σχέδια  Γενικής  Διάταξης,  περιοχή  43).  Επειδή  υπάρχει  κίνηση  με  το  εξωτερικό,  η  θέση  αυτή ανήκει στον τελωνειακό περίβολο. Επομένως, όλα τα φορτηγά πλοία, ανεξαρτήτως  προελεύσεως θα ξεφορτώνουν εκεί. Η έξοδος προς την πόλη  μπορεί να πραγματοποιηθεί  είτε ακολουθώντας  τη φυλαγμένη διαδρομή μέσω  του  χώρου  του  τελωνείου,  είτε μέσω  της  εξόδου  INTRA    SCHENGEN  ζώνης.  Όσο  για  τα  εμπορεύματα  που  εμπίπτουν  σε  τελωνειακό έλεγχο  μεταφέρονται στο χώρο του τελωνείου  όπου γίνονται οι απαραίτητοι  έλεγχοι  και  αναλόγως  φυλάσσονται  ή  απομακρύνονται.  Τέλος  υπάρχει  πρόβλεψη    για  μελλοντική εγκατάσταση  κτιρίου ελέγχου βαρέων οχημάτων (narc control).  Ⱦʏɿʌɿɲʃɼ�ʐʋʉɷʉʅɼ� Κτίριο επιβατών – Υπηρεσιών Τελωνείου – Πύργος Ελέγχου   Το κεντρικό  κτίριο του Σταθμού Επιβατών Ακτοπλοΐας στεγάζει εκτός από  τις εξυπηρετήσεις του Σταθμού  και τον Πλοηγικό Σταθμό, τον έλεγχο VTS και τις τελωνειακές Υπηρεσίες (σχ. Γεν. Διάταξης, περιοχές 11,12  1776 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και  13)  Το  συνολικό  εμβαδό  του  κτιρίου,  μαζί    με  τους  ημιυπαίθριους  χώρους,  προτείνεται    περίπου  8.500τ.μ.  (ισόγειο 6.000τ.μ.  και όροφος 2.500τ.μ.) από τα οποία   970τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας ανήκουν  στις Τελωνειακές Υπηρεσίες, 120τμ. Περίπου στον έλεγχο VTS και   60τ.μ. περίπου στον Πλοηγικό Σταθμό.  Τελωνειακές  αποθήκες  Προβλέπονται τελωνειακές αποθήκες συνολικού εμβαδού 900τ.μ. (Σχέδια Γεν. Διάταξης, περιοχή 31). Στο  εμβαδόν  αυτό  περιλαμβάνονται    αποθήκη  εμπορευμάτων  έκτασης  περίπου  600τ.μ.  και  αποθήκη  αποταμίευσης  επιφάνειας  περίπου  300τ.μ.  Επιπλέον  προβλέπονται  χώροι  υποστήριξης  της  λειτουργίας  των  αποθηκών  όπως  γραφείο  κίνησης,  βοηθητικοί  χώροι  για  το  προσωπικό  και  Η‐Μ  εγκαταστάσεις.  Η  συνολική μικτή επιφάνεια της Τελωνειακής αποθήκης προβλέπεται 1050τ.μ.   Προβλέπεται  κλειστή  τελωνειακή  αποθήκη  αυτοκινήτων  450τ.μ.  για  22  περίπου  αυτοκίνητα  (σχ.  Γεν.  Διάταξης, περιοχή 33).   Κτίριο ελέγχου βαρέων οχημάτων (Narc control)  Το κτίριο ελέγχου βαρέων οχημάτων προβλέπεται διαστάσεων 20*30μ. για την κύρια χρήση του ελέγχου.  Κτίριο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου    Τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου προτείνεται να στεγασθούν σε διώροφο  κτίριο    (σχ.  Γεν.  Διάταξης  περ.  16).  Η  συνολική  επιφάνεια  του  απαιτούμενου  κτιρίου  υπολογίζεται  σε  2.100τ.μ.  Για  τη στάθμευση των εργαζομένων που χαρακτηρίζεται από μακρά διάρκεια, προτείνεται η  κατασκευή  κλειστών  η  στεγασμένων  θέσεων  στάθμευσης.  Προτείνεται  η  κατασκευή  υπόγειου    κλειστού  χώρου  στάθμευσης  κάτω  από  το  κτίριο  γραφείων  του  Δ.Λ.Τ.  Ν.Δ.  (σχ.  Γεν.  Διάταξης,  περιοχή  26),  επιφανείας  1750τ.μ.  που  σε  συνδυασμό  με  τις  υπόγειες    Η/Μ  εγκαταστάσεις  υποσταθμούς  διαμορφώνουν    έναν  υπόγειο χώρο περίπου 2125τ.μ.  Οι κεντρικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις   του συγκροτήματος   θα εγκατασταθούν κυρίως στο υπόγειο  και μερικώς στο ισόγειο του Δ.Λ.Τ. Ν.Δ.   Παράρτημα Λιμεναρχείου  Το  παράρτημα  Κεντρικού  Λιμεναρχείου  Ρόδου  (σχ.  Γενικής  Διάταξης,  περιοχή  15)  θα  αποτελείται  από  συνολική  επιφάνεια    300τ.μ.  κατανεμημένη  σε  δύο  ορόφους  ,  με  σκοπό  την  κάλυψη  αναγκών  της  Υπηρεσίας.  Λιμενικές Αποθήκες  Για  την  εξυπηρέτηση  της  εμπορευματικής  κίνησης    που  δεν  εμπίπτει    σε  τελωνειακό    έλεγχο  ή  για  εμπορεύματα  που έχουν ήδη εκτελωνιστεί  αλλά υπάρχει ανάγκη να παραμείνουν στο χώρο του λιμανιού,  προβλέπεται  κλειστός  αποθηκευτικός  χώρος    800τ.μ.  περίπου  (σχ.  Γεν.  Διάταξης,  περ.  35).  Βόρεια  του  κτιρίου προβλέπεται  χώρος υπαίθριας αποθήκευσης (βλ. σχέδια Γεν. Διάταξης, περιοχή,  32).  Συνεργείο  Για τη στάθμευση και  τη συντήρηση    των οχημάτων  –  εργαλείων του λιμένα   προτείνεται   η κατασκευή  κτιρίου,  σε  επαφή  με  τη  λιμενική  αποθήκη  (σχέδια  Γενικής  Διάταξης,  περιοχή  36).  Ο  χώρος  θα  έχει  συνολικό εμβαδόν 200τ.μ. και θα περιλαμβάνει, εκτός από τον κύριο χώρο του συνεργείου, βοηθητικούς  χώρους κ.α.  Υπόγειο κτίριο στάθμευσης κοινού  Ο υπόγειος χώρος   Στάθμευσης Επιβατών,  (σχέδια    Γενικής Διάταξης, περιοχή 45)  καταλαμβάνει έκταση  6070τ.μ.  Πυροσβεστικός Σταθμός  Προβλέπεται    η  κατασκευή  Πυροσβεστικού  Σταθμού  (σχέδια  Γενικής  Διάταξης,  περ.  17),  οποίος  θα  περιλαμβάνει 30τ.μ. κλειστών χώρων  (γραφείο κίνησης, χώρο φύλαξης εξοπλισμού, χώρο αναμονής) και  260τ.μ. για τη στέγαση των πυροσβεστικών οχημάτων.  Σημειώνεται ότι η μορφολογία των κτιρίων τελεί υπό την έγκριση   των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων  του Υπουργείου Πολιτισμού.   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1777 Α/Α  Ο.Τ.  Μέγιστ ο  ποσοστ ό  κάλυψ ης  Συντελεστ ής  δομήσεως  Εμβαδόν  Ο.Τ.  τ.μ.  Συνολική  Εκμετάλλευσ η  τ.μ.  Μέγιστο  Επιτρεπόμε νο ύψος (μ)  Σ.Δ.  Επιτρεπόμενες χρήσεις  1  0,10  0,10  9353,71  935,37  5,00+στέγη  Κατ ά  ΓΟΚ  x Βοηθητικές χρήσεις  εξυπηρέτησης εμπορίου  φορτοεκφορτώσεων  2  0,30  0,40  43558,7  17423,48  9,00+στέγη  και κατά  παρέκκλιση  για τον  πύργο  ελέγχου  2,70  x Επιβατικός σταθμός  x Υπηρεσίες τελωνείου  x Υποστηρικτικές  λειτουργίες (εστίαση,  αναψυχή, καταστήματα) x Υπηρεσία Λιμεναρχείου  Ρόδου  x Πύργος ελέγχου  x Τοποθέτηση κινητών   διαδρόμων (φισούνες)  x Υποσταθμός ΔΕΗ και  Η/Μ εγκαταστάσεις  x Βοηθητικοί χώροι WC,  αποθήκες)  x Στέγαστρα – υπόστεγα  x Στάθμευση  3  0,25  0,40  7427,98  2971,19  9,00+στέγη  2,50  x Λιμενικό Ταμείο Ν.  Δωδεκανήσου  x Βοηθητικό χώροι  (φυλάκια, WC,  αποθήκες)  x Υπόγειο κτίριο χώρων  στάθμευσης (εκτός Σ.Δ.  και κάλυψης)  4  0,30  0,30  5667,9  1700,37  7,00+στέγη  2,50  x  Αποθήκες τελωνείου,  υπαίθριοι  αποθηκευτικοί χώροι –  containers  x  Στάθμευση  x  Κτίριο επιθεώρησης  βαρέων οχημάτων (narc  control)‐ μελλοντική  πρόβλεψη  5  0,15  0,15  7319,9  1097,99  5,00+στέγη  2,00  x  Γραφεία Υπηρεσιών  (Πολεμικού Ναυτικού,  Πυροσβεστικής)  x  Βοηθητικοί χώροι  (φυλάκια, υπόστεγα)  x  Υπόγειο κτίριο χώρων  στάθμευσης  x  Στάθμευση  6  0,10  0,10  4228,69  422,86  4,00+στέγη  0,50  x  αποθήκες  x  βοηθητικοί  χώροι  1778 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α/Α  Ο.Τ.  Μέγιστ ο  ποσοστ ό  κάλυψ ης  Συντελεστ ής  δομήσεως  Εμβαδόν  Ο.Τ.  τ.μ.  Συνολική  Εκμετάλλευσ η  τ.μ.  Μέγιστο  Επιτρεπόμε νο ύψος (μ)  Σ.Δ.  Επιτρεπόμενες χρήσεις  (φυλάκια)  x  υπόγεια δεξαμενή  αποθήκευσης  πετρελαιοειδών  λυμάτων (εκτός σ.δ. και  κάλυψης)  x  υπόγειο κτίριο χώρων  στάθμευσης (εκτός σ.δ.  και κάλυψης)  7  0,35  0,35  1874,11  655,94  7,00+στέγη  2,50  x  αποθήκες (τελωνειακές)  x  στάθμευση  x  κτίριο επιθεώρησης  βαρέων  οχημάτων (narc  – control) μελλοντική  πρόβλεψη  8  0,35  0,35  3386,95  1185,43  7,00+στέγη  2,50  x  αποθήκες εμπορικού  λιμένα  x  συνεργείο αυτοκινήτων  – οχημάτων λιμένος      34774,57        x  ελεύθεροι χώροι –  κυκλοφορία      Μέσος  Σ.Δ.=0,22  117592,5 1  26392,63        ȵʃʏʀʅɻʍɻ�ʃʊʍʏʉʐʎ�ɹʌɶʘʆ� η  εκτίμηση  του  κόστους  υλοποίησης  των  έργων  του  λιμένα  Ακαντιάς  βασίστηκε  σε  προκαταρκτική  διαστασιολόγηση των έργων, βάσει της τεχνικής ανάλυσης αυτών σε επίπεδο προκαταρκτικής  εκθέσεως.  Οι  παρακάτω  τιμές  αφορούν  καθαρό  κόστος    εργασιών    σύμφωνα  με  τα  εγκεκριμένα  κατά  περίπτωση  τιμολόγια. Δεν περιλαμβάνουν Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ.  Λιμενικά έργα: 16.708.000,00€  Κτιριακά έργα – Δίκτυα: 40.007.300,00€  Συγκοινωνιακά έργα: 1.225.000,00€  Συνολικό κόστος έργου: 57.940.300,00€  Προστίθεται  κατ΄  εκτίμηση  Γ.Ε. &  Ο.Ε.,  απρόβλεπτα,  αναθεώρηση  και ΦΠΑ  (περίπου  60%).  Ήτοι  τελικό  προεκτιμώμενο κόστος κατασκευής:93.000.000,00€  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Οι στόχοι του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου είναι:  x η  βέλτιστη  εξυπηρέτηση  των  επιβατών  που  διακινούνται  στις  αντίστοιχες  θέσεις  πλωροπρυμνοδετήσεως  x η  βέλτιστη  εξυπηρέτηση  των  ΙΧ  και  ΔΧ  οχημάτων  με  στίχους  αναμονής    κατά  την  επιβίβαση/αναχώρηση από το χερσαίο λιμενικό χώρο  x η βέλτιστη εξυπηρέτηση μέσω του κρηπιδώματος ΞΠΡ των εμπορικών πλοίων.  x Η  διερεύνηση  αναγκαιότητας  ή  μη  στεγασμένων  αποθηκευτικών  χώρων  στη  χερσαία  λιμενική  ζώνη.  x Να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσεως του νοτιοανατολικού παράκτιου τμήματος του προβλήτα  των  Αγγέλων,  λειτουργικά  ανεξάρτητου  από  τον  κεντρικό  προβλήτα  για  εξυπηρέτηση  ημεροπλοίων.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1779 x Η πρόβλεψη δικτύων υποδομής και λιμενικών δαπέδων, αναλόγων των προβλεπόμενων χρήσεων  x Η αναβάθμιση των λιμενικών εξοπλισμών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες εξυπηρετήσεως  των  πλοίων  προσφάτου  ναυπηγήσεως    και  νέας  τεχνολογίας,  σε  συνδυασμό  με  τις  περιβαλλοντικές παραμέτρους\  x Η  βέλτιστη  αξιοποίηση  του  εναπομείναντος  περιβάλλοντος  χώρου,  εκτός  κτιρίων  και  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων,  ώστε  να  εναρμονίζεται  με  το  εν  γένει  ιστορικό  περιβάλλον    της  Ακαντιάς.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�11/06Ͳ04Ͳ2011� Εγκρίνεται η υποβληθείσα πρόταση με την προϋπόθεση ότι η ΜΠΕ θα συνοδεύεται από ολοκληρωμένη  μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων της σύνδεσης του λιμένα με την πόλη της Ρόδου, και δεδομένου ότι η  μεσαιωνική πόλη της Ρόδου είναι κηρυγμένο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, θα πρέπει η υποβληθείσα  ΜΠΕ  να  είναι  σαφής  και  με  λεπτομέρειες  σε  επίπεδο  αρχιτεκτονικού  σχεδιασμού    όσον  αφορά  στις  επιπτώσεις του έργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΘΥΝΑΛ  ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΙΝΑΣ    55) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδα Ν.   Θήρας  Η Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Ν.  Κυκλάδων/  Επαρχείο Θήρας  με  τα  αριθ. 45/13‐01‐2003  και 225/06‐02‐ 2003 έγγραφα διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π του ΥΕΝ πρόταση με την οποία προτείνονται οι όροι δόμησης και  οι  χρήσεις  γης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Θήρας,  προκειμένου  να  προωθηθεί  η  διαδικασία  αδειοδότησης  –  κατασκευής  κτιριακών  έργων  που  πρόκειται  να  ανεγερθούν  στο  χώρο  του  Αλιευτικού  Καταφυγίου Βλυχάδας.   Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, υποδεικνύονται οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι συντελεστές  δόμησης  –  κάλυψης  καθώς  και  το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  κτιρίων  για  την  περιοχή  της  Λιμενικής  Ζώνης  που  ορίζεται  από  τα  σημεία  (1,2,3,4,.......23,24,1),  όπως  αυτή  απεικονίζεται  στο  σχέδιο  που  συνοδεύει την πρόταση.  Πιο συγκεκριμένα:  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� Τμήμα Λιμενικής Ζώνης  (1,2,3,4,.......23,24,1)  14.614,00 m 2  Μετά από μελέτη της σχετικής πρότασης, προτάθηκαν για έγκριση τα παρακάτω:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� Ȱʌɿɽʅʊʎ�ʉʌʊʔʘʆ� ɀɹɶɿʍʏʉ� Ɋʗʉʎ� Τμήμα  (1,2,3,4,.......23,24,1)  Σ.Κ.  :  10%  14.614 * 0,1 = 1461.4 τ.μ  Σ.Δ.  :  0,10  2  7,50 μ  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ�ɹʌɶɲ�Ͳ�ʖʌɼʍɸɿʎ:  1.�Φυλάκιο,  2.  ημιυπαίθρια  ψαραγορά,  3.  αποθήκες  υπόσκαφες  για  τη  φύλαξη  αλιευτικών  εργαλείων,  παγοποιείο,  ψυγεία,  4.  2όροφο  κτίριο  συνολικού  εμβαδού  327,87  τ.μ  :  εντευκτήριο,  αποδυτήρια,  αποθήκες,  κυλικείο,  γραφείο  για  χρήση  Ναυτικού  Αθλητικού  Ομίλου  Σαντορίνης  (Ν.Α.Ο.Σ.),  5.  2όροφο  κτίριο συνολικού εμβαδού 250 τ.μ : γραφεία για την εξυπηρέτηση κοινού, Ο.Τ.Ε., χώρος Λιμενικής Αρχής,  εντευκτήριο για τους ψαράδες, Ιατρείο, δημόσιες τουαλέτες, 6. Υπόγεια δεξαμενή βενζίνης και πετρελαίου  κίνησης.   Τα παραπάνω αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση.    Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:� ȰɅɃɌȰɇȸ���03/18Ͳ03Ͳ2003� 1780 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Εγκρίνει  τους  όρους,  περιορισμούς  δόμησης  στην  περιοχή  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Θήρας,  όπως  προτάθηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κυκλάδων/ Επαρχείο Θήρας, με την προϋπόθεση ότι οι  αρμόδιες Υπηρεσίες που θα δώσουν την έγκριση για τις μελέτες θα διασφαλίσουν ότι τα προς υλοποίηση  έργα θα ανεγερθούν σε κοινόχρηστο δημόσιο χώρο (χερσαία ζώνη ή εξομοιούμενος χώρος).  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    56) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Νέος Λιμένας Θήρας στη Βλυχάδα (Σχέδιο Γενικής Διάταξης, χρήσεις γης – όροι και περιορισμοί   Δόμησης)  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και    ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία θα καθορίζονται  ʏɲ�ʅɹɶɿʍʏɲ�ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɲ� ʊʌɿɲ� ʏɻʎ� ȷʙʆɻʎ� ȿɿʅɹʆɲ,� οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις,  οι  χρήσεις  γης,  οι  όροι  και  οι    περιορισμοί  δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε  αναγκαίο  στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με  την  υπ.  αριθμ.  οικ.  105553/22‐05‐01  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ/Α  εγκρίθηκε  η  προέγκριση  χωροθέτησης  του  έργου  «Νέος  Λιμένας  Σαντορίνης»  και  ειδικότερα  η  προτεινόμενη  λύση  στη  θέση  «Βλυχάδα».  Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  απόφαση,  θα  πρέπει  μεταξύ  άλλων,  κατά  την  εκπόνηση  της  μελέτης  α)  να  εξεταστούν  εναλλακτικές  λύσεις,  β)  να  μελετηθούν  σε  επίπεδο  σχεδιασμού  οι  οδικές  προσβάσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο 37/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και γ) να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση   των  περιβαλλοντικών  προβλημάτων  από  την  διάνοιξη  των  οδών  πρόσβασης  καθώς  η  περιοχή  έχει  κηρυχθεί  ως  Προστατευόμενο  Τοπίο.  Επισημαίνεται  ότι  η  συγκεκριμένη  απόφαση  αποτελεί  καταρχήν  άποψη της Υπηρεσίας και δεν την δεσμεύει ως προς το μέγεθος , την έκταση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά  και την ακριβή θέση του έργου.  Με την υπ αριθμ. 01/11‐09‐03 Απόφαση της 7ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ, εγκρίθηκε η τοποθέτηση νέου λιμένα  στη νήσο Θήρα στο νότιο τμήμα της νήσου μεταξύ της παραλίας Αγ . Άννας και της παραλίας Βλυχάδας,  κοντά  στον  οικισμό  Βλυχάδας,  όπως  αυτή  προτάθηκε  από  την  Δ/νση  Λιμενικών  Έργων  &  Έργων  Αεροδρομίων (Δ4) του ΥΠΕΧΩΔΕ.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏʉʐ�ʄɿʅɸʆɿʃʉʑ�ɹʌɶʉʐ� Προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων θέσεων πρυμνοπαραβολής, εκ των οποίων μία είναι μήκους 220 μ,  εσωτερικά  του  προσήνεμου  μώλου,  η  οποία  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  για  πλωροπαραβολή  (νότιο  κρηπίδωμα),  μία  εσωτερικά  του  υπήνεμου  μώλου  μήκους  κρηπιδώματος  172  μ,  μία  κάθετη  σε  αυτή  μήκους 177 μ (βόρεια κρηπιδώματα) και τέλος μία ακόμη, με βορειοδυτική – νοτιοανατολική διεύθυνση  μήκους 183 μ. Στο ανατολικό τμήμα της λιμενολεκάνης, απέναντι από την είσοδο του λιμένα, προβλέπεται  απορροφητικό πρανές από φυσικούς ογκολίθους, κλίσης 3:4 και μήκους 180 μ.  Ο προσανατολισμός της εισόδου είναι δυτικός και ο πλάτος είναι  περίπου 200 μ. Ο κύκλος των ελιγμών  έχει διάμετρο 350μ και το βάθος της εκσκαφής της λιμενολεκάνης είναι  9 μέτρα από τη ΜΣΘ. Το μήκος  των  προτεινόμενων  εξωτερικών  έργων  είναι  1000  μ  περίπου  για  το  προσήνεμο  μώλο  και  240  μέτρα  περίπου για τον υπήνεμο μώλο.   Η χερσαία επιφάνεια που πρόκειται να διαμορφωθεί είναι συνολικής έκτασης 130 στρεμμάτων περίπου  και χωρίζεται σε 2 κύρια τμήματα.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1781 α)  μη  ελεγχόμενη  λιμενική  ζώνη  ή  περιοχή  αστικής  κυκλοφορίας  προσέγγισης,  συνολικής  επιφάνειας  54,50 στρεμμάτων περίπου η οποία περιλαμβάνει τερματικό σταθμό επιβατών, κτίριο υπηρεσιών λιμένα,  σταθμό λεωφορείων και ταξί, βοηθητικό κτίριο επιβατών και σειρά έργων υποδομής   β) ελεγχόμενη λιμενική ζώνη ακτοπλοΐας με ανεξάρτητα σημεία εισόδου και εξόδου  (Πύλες Ακτοπλοΐας)  συνολικής επιφάνειας 66,00 στρεμμάτων  Σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  πρόταση,  η  οδική  σύνδεση  στο  λιμένα  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  δύο  υφιστάμενων  οδών,  η  μία  δυτικά  του  λιμένα,  που  αποτελεί  την  πρόσβαση  στη  δυτική  είσοδο  και  μία  δεύτερη την ανατολική πλευρά που αποτελεί έξοδο από αυτόν. Προβλέπονται δύο κύριες είσοδοι / έξοδοι  στο  λιμένα,  η  ανατολική  και  η  δυτική,  καθώς  και  δύο  βοηθητικές  εισόδους  /  εξόδους.  Οι  είσοδοι  στο  λιμένα συνδέονται με τις εγκαταστάσεις του λιμένα, με τους χώρους στάθμευσης και αναμονής, καθώς και  με  τους  συμπληρωματικούς  /  βοηθητικούς  χώρους,  άλλα  και  μεταξύ  τους  μέσω  του  μελετούμενου  εσωτερικού οδικού δικτύου.  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�ʃɲɿ�ʊʌʉɿ,�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʍʏɻ�ʖɸʌʍɲʀɲ��ɺʙʆɻ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ� Στην υποβληθείσα πρόταση αναφέρεται συγκεκριμένα:  1782 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μετά τα παραπάνω η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/13Ͳ04Ͳ2006� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:  α)  Θα  πρέπει,  με  μέριμνα  και  ευθύνη  του  φορέα  υλοποίησης  του  έργου  (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ(Δ4)) να προωθηθεί η υλοποίηση των όρων – προϋποθέσεων που έχουν  τεθεί με την αριθ. 105553/22‐05‐01 Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ.  β) Να επανακαθοριστεί η προτεινόμενη Χερσαία Ζώνη Λιμένα σύμφωνα με το Ν. 2971/01.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    57) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/30Ͳ09Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�20ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1783 ΘΕΜΑ 10ο (Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Καθορισμός χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε   τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Αργοστολίου, για την εξυπηρέτηση αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια.  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και    ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.   2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με  το  υπ.  αριθμ.  οικ.923/31‐05‐05  έγγραφο  Λ.Τ.  Ν.  Κεφαλληνίας,  διαβιβάστηκε  αίτηση  της  ΠΗΓΑΣΟΣ  ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ  ΕΠΕ,  με  την  οποία  αιτήθηκε  η  κατασκευή  εγκαταστάσεων  σε  τμήμα  της  Λιμενικής  Ζώνης  Αργοστολίου για την εξυπηρέτηση  και λειτουργία βάσης υδροπλάνων.   Αναφορικά  με  την  υλοποίηση  των  απαραίτητων  έργων  υποδομής  βάσης  εξυπηρέτησης  υδροπλάνων  (προσωρινής  ή  μόνιμης  φύσης)  και  την  εκμίσθωση  τους,  δόθηκαν  διευκρινίσεις  με  το  υπ.  αριθμ  8220/06/05/24‐08‐05  έγγραφο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  προς  όλους  τους  φορείς  διοίκησης  λιμένα  που  εποπτεύονται από το ΥΕΝ (Οργανισμούς Λιμένα, Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία).  Με  το  υπ.  αριθμ.  1560/08‐09‐05  έγγραφο  του  Λιμενικού  Ταμείου  Ν.  Κεφαλληνίας,  απεστάλησαν  διευκρινιστικά στοιχεία, αναφορικά με το προτεινόμενο χώρο, όρια χερσαίας ζώνης κλπ.  Στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 18 του Ν. 2971/2001, για τα ανωτέρω προτεινόμενα έργα έχουν  γνωμοδοτήσει θετικά το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού  (542/1109/05/12‐07‐05 έγγραφο), η Εφορεία Εναλίων  Αρχαιοτήτων  (Φ4/4/2398/28‐09‐05  έγγραφο)  και  το  ΥΕΝ  (8221.Τ32/19/05/27‐09‐05  έγγραφο),  ενώ  εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.  Το Λ.Τ. Κεφαλληνίας, με το υπ. αριθμ. 1725/29‐09‐2005 έγγραφό του, απέστειλε πρόταση για καθορισμό  χρήσεων  γης  και  όρων  ‐  περιορισμών  δόμησης  στο  υπόψη  τμήμα  της  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης  Αργοστολίου, ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η έκδοση των τυχόν απαιτούμενων οικοδομικών αδειών,  στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 2987/2002.     3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα με την υπ. αριθμ 124705 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Λ.Τ. Κεφαλληνίας, προτείνεται στο  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  στον  προβλήτα  όπισθεν  Δημοτικής  Αγοράς  Λιμένα  Αργοστολίου,  συνολικής  εκτάσεως 3.350 m2, η διαμόρφωση οικοδομικού τετραγώνου – ζώνης, όπως αποτυπώνεται στο υποβληθέν  τοπογραφικό διάγραμμα ‘ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, Αρ. Σχ. 208‐ΤΟΠΟ‐ 14,  ΚΛΙΜΑΚΑ  1:500,  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΙΟΥΝΙΟΣ  2002’  (κορυφές  1‐2‐3‐4‐4΄‐3΄‐2΄‐1΄‐1),  με  χρήση  την  εξυπηρέτηση  επιβατών  αεροδρομίου  σε  υδάτινη  επιφάνεια,  παράλληλα  με  τις  υφιστάμενες  χρήσεις  εξυπηρέτησης λιμενικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.  Για το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο – ζώνη, προτείνονται οι παρακάτω όροι δόμησης:  Συντελεστής κάλυψης :   5 %   (αντιστοιχεί σε 167,50 m2)  Συντελεστής δόμησης :   5 %   (αντιστοιχεί σε 167,50 m2)  Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος :  4,00 m  Στην παρούσα κατάσταση, δεν υπάρχει κανένα κτίριο στην εν λόγω ζώνη.  Οι  προτεινόμενοι  όροι  δόμησης  υπερκαλύπτουν  τις  υφιστάμενες  ανάγκες  της  συγκεκριμένης  περιοχής  στην  παρούσα  κατάσταση,  ώστε  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  στο  μέλλον  επέκτασης  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων, εάν και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.  Η θέση πρόσδεσης των υδροπλάνων, καθώς και των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του υπό αδειοδότηση  αεροδρομίου  σε  υδάτινη  επιφάνεια,  (σύμφωνα  με  το  οικ.923/31‐05‐05  έγγραφο  Λ.Τ.  Ν.  Κεφαλληνίας)  βρίσκεται πλησίον της κορυφής 2, του υπόψη οικοδομικού τετραγώνου ‐ ζώνης.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� 1784 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η  πρόταση  αποσκοπεί  στην  άμεση  προώθηση  των  διαδικασιών  αδειοδότησης  των  εγκαταστάσεων  εξυπηρέτησης του αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, που προτείνεται να λειτουργήσει στη περιοχή του  λιμένα Αργοστολίου.  Μετά τα παραπάνω η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�10/30Ͳ09Ͳ2005� (ɸʃʏʊʎ�ȸʅɸʌɻʍʀɲʎ�ȴɿɳʏɲʇɻʎ)� Εγκρίνεται ομόφωνα συντελεστής κάλυψης 5%, συντελεστής δόμησης 0,05 και μέγιστο ύψος 4.00 μ, για  την  τοποθέτηση  προκατασκευασμένου  κτιρίου  στη  συγκεκριμένη  περιοχή,  σύμφωνα  με  την  ως  άνω  πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    58) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/31Ͳ08Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�47ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 06ο:  Καθορισμός όρων περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στη εξομοιωμένη Ζώνη Λιμένα   Πισαετού Ιθάκης  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης (παρ.3), οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x 25ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ� ȵɇȰȿ  ‐  Λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.  03/13‐04‐2006  Απόφαση  ΕΣΑΛ  επί  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός Λιμένα Πισαετού Ν. Ιθάκης» � x υπ.  αριθμ.  6109/20‐06‐2006  Γνωμοδότηση  Περ.  Ιονίων  Νήσων  /  ΔΙΠΕΧΩ    επί  της  Προκαταρτικής  Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του εν λόγω έργου  x υπ.  αριθμ.  οικ.  1338/09‐07‐2010  έγγραφο  Λ.Τ.  Ν.  Κεφαλληνίας  –  Αποστολή  σχετικής  πρότασης  για  καθορισμό  όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στη χερσαία ζώνη λιμένα Πισαετού Ιθάκης   x υπ. αριθμ. 8216/     /10/   ‐08‐2010 έγγραφο ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΔΛΥ α – Αποστολή σχετικού φακέλου προς  τα μέλη της Επιτροπής  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σε  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Πισαετού  Ιθάκης,  συνολικής  έκτασης  9.032,12  τμ,  και  η  οποία  αποτυπώνεται  με  πορτοκαλί  χρώμα,  προτείνεται  η  ανέγερση  κτιρίων  εξυπηρέτησης  για  την  λειτουργικότητα του λιμένα παράλληλα με τις υφιστάμενες χρήσεις .  Προτείνονται συντελεστές δόμησης και χρήσεις γης του οικοδομικού τετραγώνου – ζώνης ως εξής:    ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɃȻ�ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȵɏɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ɅȻɇȰȵɈɃɉ�ȻȺȰȾȸɇ� ΕΜΒΑΔΟΝ  ΧΩΡΟΥ  (τ.μ.)  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΚΑΛΥΨΗΣ  (%)  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ  ΚΑΛΥΨΗ (τ.μ.)  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ  ΔΟΜΗΣΗ (τ.μ.)  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΥΨΟΣ (μ.)  9.032,12� 2%� 0,02� 180,64� 180,64� 5,00�ʅ�+�1,50ʅ�ʍʏɹɶɻ� ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΕΛΕΤΩΝ)  ΕΠΙΤΡΕΠ. ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ:  ΚΤΙΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ‐  ΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ  (τ.μ.)  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ‐  ΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ  (τ.μ.)  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ‐  ΜΕΝΟ ΥΨΟΣ (μ.)    140,98� 140,98� 4,70�ʅ�+�1,50�ʅ�ʍʏɹɶɻ� Στη ζώνη για την οποία γίνεται η πρόταση εξυπηρετείται η κυκλοφορία επιβατών και οχημάτων. Στη ζώνη  υπάρχει  ένα  λυόμενο  προσωρινό  στέγαστρο  επιφανείας  περίπου  50  τμ  για  τις  ανάγκες  του  λιμένα  (αναμονή επιβατών, έκδοση εισιτηρίων, στέγαση λιμενικού οργάνου) που προβλέπεται να απομακρυνθεί  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1785 από το λιμάνι μετά την ολοκλήρωση των νέων έργων. Ως θέση στην οποία πρόκειται να υλοποιηθούν τα  έργα  προτείνεται  ο  υπάρχων  χερσαίος  χώρος  εμβαδού  1.352,28  τμ  (βλέπε  συνημμένο  τοπογραφικό  διάγραμμα).  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η υποβληθείσα πρόταση αποβλέπει, μετά από την έγκριση των όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων  γης, στην έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση των νέων προτεινόμενων κτιρίων, σύμφωνα με το  Ν.2987/2002.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�06/31Ͳ08Ͳ2010� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ  59) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/18Ͳ10Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�13ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Θέμα 6ο :Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη λιμένα Λάγος.  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν.2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2. Με  το αριθ. 185/30‐04‐04  έγγραφο  του Λιμενικού  Ταμείου Λάγος,  διαβιβάσθηκε  στην  Υπηρεσία μας  πρόταση (Τεχνική Έκθεση και Σχέδια), σύμφωνα με την οποία προτείνονται όροι δόμησης και χρήσεις γης  στην χερσαία Ζώνη του Λιμένα Λάγος.  Δεδομένου ότι  ο  λιμένας Λάγος  εμπεριέχεται στη  Ζώνη  Ramsar B  όχι ως  επιτρεπόμενη  χρήση,  αλλά ως  νόμιμη υφιστάμενη δραστηριότητα, έχει εκπονηθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/5387, 25‐10‐1990 Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  τη  δόμηση  και  τις  προγραμματιζόμενες  δραστηριότητες  στον  υπόψη  λιμένα.  Με  την  122894/03‐02‐2004  ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ  –  ΥΕΝ  ‐  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  εγκρίθηκαν  οι  περιβαλλοντικοί  όροι του έργου «Λειτουργία Λιμένα Λάγος».   Συνοπτικά, προτάθηκαν αρχικά για έγκριση τα ακόλουθα:      (Τα σημεία παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια)  3. Η υπόψη πρόταση συζητήθηκε στην 10η Συνεδρίαση ΕΣΑΛ (01‐06‐2004) όπου υπήρξε η καταρχήν θετική  τοποθέτηση  της  Επιτροπής,  αλλά  αναβλήθηκε  η  λήψη  οριστικής  Απόφασης  έως  ότου  προχωρήσει  η  διαδικασία της απαιτούμενης αδειοδότησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ.  1786 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 4.  Έχει  υποβληθεί  από  Λ.Τ.  Λάγος  αίτημα  για  ένταξη  του  έργου  «Βελτίωση  εκσυγχρονισμός  λιμανιού  Πόρτο Λάγος και Αλιευτικού Λιμανιού Αβδήρων» στο μέτρο 3.3  του Ε.Π.ΑΛ. 2000‐2006 και προκειμένου  υλοποιηθούν  τα  προτεινόμενα  για  χρηματοδότηση  έργα  θα  πρέπει  πρώτα  να  εκδοθεί  από  την  ΕΣΑΛ  Απόφαση έγκρισης όρων δόμησης και χρήσεων γης.    5. Με το 22173/19‐07‐2004 έγγραφό της, η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ τοποθετήθηκε  επί της πρότασης του Λ.Τ. Λάγους, επιβάλλοντας κάποιους περιορισμούς στα όσα αρχικά είχαν προταθεί.  Το Λ.Τ. Λάγους, με το 437/04‐08‐2004 έγγραφό του, τροποποίησε την αρχική πρόταση ώστε να συμφωνεί  με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο.  6. Μετά τα παραπάνω, δικαιολογείται η κατ΄ αρχήν σύμφωνη γνώμη επί της πρότασης του Λ.Τ. Λάγους,  όπως αυτή  τροποποιήθηκε με  το  437/04‐08‐2004  έγγραφό  του,  η οποία παρουσιάζεται συνοπτικά στον  πίνακα της επόμενης σελίδας (τα αναφερόμενα σημεία παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια).  ȰɅɃɌȰɇȸ�06/18Ͳ11Ͳ2004� Η ΕΣΑΛ εγκρίνει ομόφωνα την υποβληθείσα πρόταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.    ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1787 α/ α  ΟΝ ΟΜ ΑΣ ΙΑ  ΧΩ ΡΟ Υ  ΑΡ ΙΘ Μ ΗΤ ΙΚ Η  ΠΕ ΡΙ Μ ΕΤ ΡΟ Σ  ΕΜ ΒΑ ΔΟ Ν  μ2   ΥΠ ΑΡ ΧΟ ΥΣ Α  ΔΟ Μ ΗΣ Η  ΠΟ ΣΟ ΣΤ Ο  ΚΑ ΛΥ ΨΗ Σ  ΣΥ ΝΤ ΕΛ ΕΣ ΤΗ Σ  ΔΟ Μ ΗΣ ΗΣ   Μ ΕΓ ΙΣΤ Ο  ΥΨ ΟΣ   ΑΡ ΙΘ Μ ΟΣ   ΟΡ ΟΦ ΩΝ   1  ΧΩ ΡΟ Σ Δ ΙΟ ΙΚ ΗΣ ΗΣ  (Λ ΙΜ ΕΝ ΙΚ Ο  ΤΑ Μ ΕΙΟ  ‐Λ ΙΜ ΕΝ ΑΡ ΧΕ ΙΟ  ‐ ΥΓ ΕΙΟ ΝΟ Μ ΙΚ Ο)   1‐ 2‐ 3‐ 4‐ 1  1. 9  ‐  %   0.   6. +2 .0 0σ τε γ  2  2  ΧΩ ΡΟ Σ Κ ΛΕ ΙΣΤ ΩΝ  Α ΠΟ ΘΗ ΚΩ Ν  Α2 α‐ 7΄ ‐8 ΄‐9 ‐5 ‐6 ‐Α 2α   6. 5  ‐  %   0.   7. +2 .0 0σ τε γ  2  5  ΧΩ ΡΟ Σ Χ ΥΤ ΕΥ ΣΗ Σ Κ ΑΙ   ΣΥ ΣΚ ΕΥ ΑΣ ΙΑ Σ Δ ΟΜ ΙΚ ΩΝ  ΥΛ ΙΚ ΩΝ   7‐ ‐1 3‐ 8‐ 7  3. 0  ‐  %   0.   7. +2 .0 0σ τε γ  1  6  ΧΩ ΡΟ Σ Α ΠΟ ΘΗ ΚΗ Σ Ψ ΥΓ ΕΙΩ Ν  ΄‐1 2΄ ‐1 3‐ 8‐ ΄  2. 0  ΚΛ ΕΙΣ ΤΗ  Α ΠΟ ΘΗ ΚΗ   0  %   0.   6. +2 .0 0 σ τε γ  1  7  ΧΩ ΡΟ Σ Ε ΚΦ ΟΡ ΤΩ ΣΗ Σ Κ ΑΥ ΣΙΜ ΩΝ   ‐Α ΄‐Α ΄‐2 1‐ ‐1 2  3. 5  ‐          4. 5  ‐          5. 5  ‐          8  ΧΩ ΡΟ Σ Ε ΛΕ ΥΘ ΕΡ ΟΣ    ΑΠ Ο  ΚΤ ΗΜ ΑΤ Α  ΚΑ Ι  ΕΓ ΚΑ ΤΑ ΣΤ ΑΣ ΕΙΣ   ‐Α 1α ‐Δ ‐1 6‐ ‐1 5  ‐2 3‐ Α2 4΄ ‐Α ΄‐2 1‐ ‐1 8  ‐2 4‐ Γ‐Β ‐Β 1΄ ‐Α ΄‐Α ΄‐2 3  5. 0  ‐          9  ΧΩ ΡΟ Σ W . C .  3‐ 4‐ 6‐ 5‐ 3  0  ‐  %   0.   4. +1 .2 0σ τε γ  1    ΕΦ ΟΛ ΚΙ Α  ΥΠ ΟΛ ΙΜ ΕΝ ΑΡ ΧΕ ΙΟ Υ  Ξ3 ‐2 6‐ ‐2 7‐ Ξ2 ‐Ξ 3  1. 0  ‐            ΧΩ ΡΟ Σ   ΕΜ ΠΟ ΡΙ ΚΩ Ν  ΔΡ ΑΣ ΤΗ ΡΙ ΟΤ ΗΤ ΩΝ  ΚΑ Ι  ΕΛ ΕΥ ΘΕ ΡΗ Σ Ζ ΩΝ ΗΣ   ‐1 1‐ ‐1 1΄ ‐8 ‐9 ‐2 ‐1 ‐Α 3α ‐Κ ‐  Λ‐ ‐2 0  .4   ‐            ΧΩ ΡΟ Σ Δ ΡΑ ΣΤ ΗΡ ΙΟ ΤΗ ΤΑ Σ Μ ΕΣ ΗΣ   ΑΛ ΙΕΙ ΑΣ   ‐3 2‐ Μ ‐Ν ‐2 5‐ ‐1 0  5. 0  ‐            ΧΩ ΡΟ Σ Ε ΛΛ ΙΜ ΕΝ ΙΣΜ ΟΥ  ΣΚ ΑΦ ΩΝ   ΑΝ ΑΨ ΥΧ ΗΣ  Α ΝΩ  ΤΩ Ν  7μ   Ξ2 ‐2 7‐ Ξ΄ ‐Ξ ΄΄‐ Ξ1 ‐Ξ 2  5  ‐          Ξ΄ ‐Ξ ΄΄‐ Ο‐ Ο΄ ‐Α ΄4 7‐ Ο΄ ΄‐Ξ ΄  1. 0  ‐            ΧΩ ΡΟ Σ Ε ΛΛ ΙΜ ΕΝ ΙΣΜ ΟΥ  ΣΚ ΑΦ ΩΝ   ΚΑ ΤΩ  ΤΩ Ν  7μ   Π‐ Ρ΄ ‐Σ ΄‐Α ΄‐Υ ‐Υ ΄‐Φ ‐Π ΄‐Α ΄‐        Σ΄ ΄΄‐ Σ΄ ΄‐Ρ ΄΄‐ Π  2. 5  ‐            ΙΧ ΘΥ ΟΣ ΚΑ ΛΑ   Φ ΄Π ΄‐2 9‐ ‐Χ ‐Φ ΄΄΄ ‐Φ ΄΄‐ Φ ΄  6. 5  ‐  3. %   0. 3  6. +2 .0 0σ τε γ  2    ΧΩ ΡΟ Σ Ε ΠΙ ΣΚ ΕΥ ΗΣ  ΚΑ Ι  ΣΥ ΝΤ ΗΡ ΗΣ ΗΣ  ΣΚ ΑΦ ΩΝ   ‐2 9‐ Π2 ‐Α ΄4 0‐ Α΄ ΄1 ‐Α ΄΄‐   5. 5  ‐  %   0.   7. +2 .0 0σ τε γ  1    ΧΩ ΡΟ Σ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Σ Τ ΟΥ ΡΙ ΣΜ ΟΥ   Π2 ‐Π 3‐ Π4 ‐Α ‐Α ΄΄3 ‐Α ΄΄4 ‐  Α΄ ‐Α ΄4 0‐ Π2   1. 0  ‐                              ΑΘ ΡΟ ΙΣΜ Α  ΟΙ ΚΟ ΔΟ Μ ΗΣ ΙΜ ΩΝ   ΧΩ ΡΩ Ν( 1‐ 2‐ 5‐ 6‐ 9‐ ‐1 8)     .5     Μ ΕΣ ΟΣ  Σ. Δ:   0,     1788 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    60) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/17Ͳ03Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�17ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση εγκεκριμένων όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη λιμένα Λάγος.  1. Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�Ͳ�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ�� Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9,  παρ  (2)  του  Ν.  2987/2002  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  των  μελετών  για  την  έκδοση  των  οικοδομικών  αδειών  στη  χερσαία  ζώνη  λιμένα  πρέπει  να  συμφωνούν  με  τα  οριζόμενα  στις  περιπτώσεις  α΄,  γ΄  και  ε΄  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  19  του  Ν.2932/2001 και να εγκριθούν από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ�� Με  την  1/18‐10‐2004  Απόφαση  ΕΣΑΛ  εγκρίθηκαν  χρήσεις  γης  και  οι  όροι  δόμησης  στη  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένα Λάγους. Το Λ.Τ. ΛΑΓΟΥΣ, με την 1/4/13‐01‐2005 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής προτείνει την  τροποποίηση  του  συντελεστή  κάλυψης  του  Ο.Τ.  17  (ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ)  το  οποίο  προσδιορίζεται  από  τα  σημεία Φ΄ ‐ Π΄ ‐ 29 – 30 – Χ΄ – Χ – Φ΄΄΄ ‐ Φ΄΄ ‐ Φ΄ στο Σχέδιο Π4 (Μάρτιος 2004) του Λ.Τ. ΛΑΓΟΥΣ,   από  3,65% σε 7,3%.  3. Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� 1. Με το αριθ. 185/30‐04‐04 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Λάγους, διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας  η αρχική πρόταση (Τεχνική Έκθεση και Σχέδια), σύμφωνα με την οποία προτάθηκαν από το οικείο φορέα  διοίκησης οι όροι δόμησης και χρήσεις γης στην χερσαία Ζώνη του Λιμένα Λάγος.  2.   Δεδομένου ότι ο λιμένας Λάγος εμπεριέχεται στη Ζώνη Ramsar B, όχι ως επιτρεπόμενη χρήση, αλλά  ως νόμιμη υφιστάμενη δραστηριότητα,  έχει  εκπονηθεί,  σύμφωνα με  την ΚΥΑ 69269/5387, 25‐10‐1990,  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δόμηση και τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες στον  υπόψη  λιμένα.  Με  την  122894/03‐02‐2004  ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ  –  ΥΕΝ  ‐  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  εγκρίθηκαν  οι  περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Λειτουργία Λιμένα Λάγος».   3.  Η  υπόψη  πρόταση  συζητήθηκε  στην  10η  Συνεδρίαση  ΕΣΑΛ  (01‐06‐2004),  όπου  υπήρξε  η  καταρχήν  θετική τοποθέτηση της Επιτροπής, αλλά αναβλήθηκε η λήψη οριστικής Απόφασης έως ότου προχωρήσει  η  διαδικασία  της  απαιτούμενης  αδειοδότησης  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  του  ΥΠΕΧΩΔΕ.  Η  αρχική  πρόταση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:    ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1789 4.  Με  το  22173/19‐07‐2004  έγγραφό  της,  η  Δ/νση  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  τοποθετήθηκε επί της πρότασης του Λ.Τ. ΛΑΓΟΥΣ, επιβάλλοντας κάποιους περιορισμούς στα όσα αρχικά  είχαν προταθεί. Το Λ.Τ. ΛΑΓΟΥΣ, με το 437/04‐08‐2004 έγγραφό του,  τροποποίησε την αρχική πρόταση  ώστε να συμφωνεί με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο .  5. Στην 13η Συνεδρίαση ΕΣΑΛ (18‐11‐2004) αποφασίστηκε  η έγκριση των χρήσεων γης και όρων δόμησης  στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λάγος, σύμφωνα με τα παραπάνω (παρ. 4).   4. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Επισυνάπτεται η Πράξη Αριθ. 1/4 Έτους 2005 της Λιμενικής Επιτροπής Λάγος.  1790 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ     ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1791           1792 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ         ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1793 Κα τό πι ν τ ων  α νω τέ ρω , π ρο τε ίνε τα ι γ ια  έγ κρ ισ η  ο  κα τω τέ ρω  π ίνα κα ς:  ɅȻ ɁȰ ȾȰ ɇ�Ʌ Ƀȿ ȵɃ ȴɃ ɀ ȻȾ ɏɁ �ɀ ȵȳ ȵȺ ɏɁ �& �ɍ Ɇȸ ɇȵ ɏɁ �ɍ ȵɆ ɇȰ ȻȰ ɇ�ȷ ɏɁ ȸɇ �ȿ Ȼɀ ȵɁ Ȱ� ȿȰ ȳɃ ɉɇ ɲ/ ɲ� ɃɁ Ƀɀ Ȱɇ ȻȰ �ɍ ɏɆ Ƀɉ ȰɆ ȻȺ ɀ ȸɈ ȻȾ ȸ� Ʌȵ ɆȻ ɀ ȵɈ ɆɃ ɇ� ȵɀ ȲȰ ȴɃ Ɂ� ʅ2 ɉɅ ȰɆ ɍɃ ɉɇ Ȱ� ȴɃ ɀ ȸɇ ȸ� ɅɃ ɇɃ ɇɈ Ƀ� ȾȰ ȿɉ Ɏ ȸɇ ɇɉ ɁɈ ȵȿ ȵɇ Ɉȸ ɇ� ȴɃ ɀ ȸɇ ȸɇ ɀ ȵȳ ȻɇɈ Ƀ� ɉɎ Ƀɇ ȰɆ ȻȺ ɀ Ƀɇ ɃɆ ɃɌ ɏɁ 1  ΧΩ ΡΟ Σ Δ ΙΟ ΙΚ ΗΣ ΗΣ  (Λ ΙΜ ΕΝ ΙΚ Ο  ΤΑ Μ ΕΙΟ  ‐Λ ΙΜ ΕΝ ΑΡ ΧΕ ΙΟ  ‐ ΥΓ ΕΙΟ ΝΟ Μ ΙΚ Ο)   1‐ 2‐ 3‐ 4‐ 1  1. 9  ‐  %   0.   6. +2 .0 0σ τε γ  2  2  ΧΩ ΡΟ Σ Κ ΛΕ ΙΣΤ ΩΝ  Α ΠΟ ΘΗ ΚΩ Ν  Α2 α‐ 7΄ ‐8 ΄‐9 ‐5 ‐6 ‐Α 2α   6. 5  ‐  %   0.   7. +2 .0 0σ τε γ  2  5  ΧΩ ΡΟ Σ Χ ΥΤ ΕΥ ΣΗ Σ Κ ΑΙ   ΣΥ ΣΚ ΕΥ ΑΣ ΙΑ Σ Δ ΟΜ ΙΚ ΩΝ   ΥΛ ΙΚ ΩΝ   7‐ ‐1 3‐ 8‐ 7  3. 0  ‐  %   0.   7. +2 .0 0σ τε γ  1  6  ΧΩ ΡΟ Σ Α ΠΟ ΘΗ ΚΗ Σ Ψ ΥΓ ΕΙΩ Ν  ΄‐1 2΄ ‐1 3‐ 8 ‐ ΄  2. 0  ΚΛ ΕΙΣ ΤΗ   ΑΠ ΟΘ ΗΚ Η  0  %   0.   6. +2 .0 0σ τε γ  1  7  ΧΩ ΡΟ Σ Ε ΚΦ ΟΡ ΤΩ ΣΗ Σ  ΚΑ ΥΣ ΙΜ ΩΝ   ‐Α ΄‐Α ΄‐2 1‐ ‐1 2  3. 5  ‐          4. 5  ‐          5. 5  ‐          8  ΧΩ ΡΟ Σ Ε ΛΕ ΥΘ ΕΡ ΟΣ    ΑΠ Ο  ΚΤ ΙΣΜ ΑΤ Α  ΚΑ Ι  ΕΓ ΚΑ ΤΑ ΣΤ ΑΣ ΕΙΣ   ‐Α 1α ‐Δ ‐1 6‐ ‐1 5  ‐2 3‐ Α2 4΄ ‐Α ΄‐2 1‐ ‐1 8  ‐2 4‐ Γ‐Β ‐Β 1΄ ‐Α ΄‐Α ΄‐2 3  5. 0  ‐          9  ΧΩ ΡΟ Σ W . C .  3‐ 4‐ 6‐ 5‐ 3  0  ‐  %   0.   4. +1 .2 0σ τε γ  1    ΕΦ ΟΛ ΚΙ Α  ΥΠ ΟΛ ΙΜ ΕΝ ΑΡ ΧΕ ΙΟ Υ  Ξ3 ‐2 6‐ ‐2 7‐ Ξ2 ‐Ξ 3  1. 0  ‐            ΧΩ ΡΟ Σ   ΕΜ ΠΟ ΡΙ ΚΩ Ν  ΔΡ ΑΣ ΤΗ ΡΙ ΟΤ ΗΤ ΩΝ  ΚΑ Ι  ΕΛ ΕΥ ΘΕ ΡΗ Σ Ζ ΩΝ ΗΣ   ‐1 1‐ ‐1 1΄ ‐8 ‐9 ‐2 ‐1 ‐Α 3α ‐Κ ‐  Λ‐ ‐1 0  .4   ‐            ΧΩ ΡΟ Σ Δ ΡΑ ΣΤ ΗΡ ΙΟ ΤΗ ΤΑ Σ  Μ ΕΣ ΗΣ  Α ΛΙ ΕΙΑ Σ  ‐3 2‐ Μ ‐Ν ‐2 5‐ ‐1 0  5. 0  ‐            ΧΩ ΡΟ Σ Ε ΛΛ ΙΜ ΕΝ ΙΣΜ ΟΥ   ΣΚ ΑΦ ΩΝ  Α ΝΑ Ψ ΥΧ ΗΣ  Α ΝΩ  ΤΩ Ν  7μ   Ξ2 ‐2 7‐ Ξ΄ ‐Ξ ΄΄‐ Ξ1 ‐Ξ 2  5  ‐          Ξ΄ ‐Ξ ΄΄‐ Ο‐ Ο΄ ‐Α ΄4 7‐ Ο΄ ΄‐Ξ ΄  1. 0  ‐            ΧΩ ΡΟ Σ Ε ΛΛ ΙΜ ΕΝ ΙΣΜ ΟΥ   ΣΚ ΑΦ ΩΝ  ΚΑ ΤΩ  ΤΩ Ν  7μ   Π‐ Ρ΄ ‐Σ ΄‐Α ΄4 3‐ Υ‐ Υ΄ ‐Φ ‐Π ΄‐ Α4 2΄ ‐        Σ΄ ΄΄‐ Σ΄ ΄‐Ρ ΄΄‐ Π  2. 5  ‐            ΙΧ ΘΥ ΟΣ ΚΑ ΛΑ   Φ ΄‐Π ΄‐2 9‐ ‐Χ ‐Χ ΄‐Φ ΄΄΄ ‐Φ ΄΄‐ Φ ΄  6. 5  ‐  7. 3% �� (ɸ ɶʃ ɸʃ ʌ: �3. % )� 0. 3�� (ɸ ɶʃ ɸʃ ʌ. :�0 .0 )� 4. +1 .5 0ʍ ʏɸ ɶ� (ɸ ɶʃ ɸʃ ʌ. :�6 .0 0+ 2. ʍʏ ɹɶ ɻ) 1�� (ɸ ɶʃ ɸʃ ʌ: �2)   ΧΩ ΡΟ Σ Ε ΠΙ ΣΚ ΕΥ ΗΣ  ΚΑ Ι  ΣΥ ΝΤ ΗΡ ΗΣ ΗΣ  ΣΚ ΑΦ ΩΝ   ‐2 9‐ Π2 ‐Α ΄4 0‐ Α΄ ΄1 ‐Α ΄΄2 ‐3 0  4. 5  ‐  %   0.   7. +2 .0 0σ τε γ  1    ΧΩ ΡΟ Σ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Σ  ΤΟ ΥΡ ΙΣΜ ΟΥ   Π2 ‐Π ΄3 ‐Π 4‐ Α2 1‐ Α΄ ΄3 ‐Α ΄΄4 ‐  Α΄ ‐Α ΄4 0‐ Π2   1. 0  ‐                              ΑΘ ΡΟ ΙΣΜ Α  ΟΙ ΚΟ ΔΟ Μ ΗΣ ΙΜ ΩΝ   ΧΩ ΡΩ Ν( 1‐ 2‐ 5‐ 6‐ 9‐ ‐1 8)     .5 3    Μ ΕΣ ΟΣ  Σ. Δ:   0,     1794 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/17Ͳ03Ͳ2005� Εγκρίνεται ομόφωνα η παραπάνω πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π    61) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/04Ͳ09Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�35ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Γυθείου.  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  παρ.3,  άρθρου  35  Ν.3153/03  (Α΄153/19‐6‐2003),  για  την  έκδοση  της  απόφασης  προέγκρισης  χωροθέτησης  όλων  των  λιμενικών  έργων,  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο  14  παρ.2(γ)  του  Ν.2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση  σύμφωνα  με  το  άρθρο  6,  παρ.3  του  Ν.3010/2002,  απαιτείται  σύμφωνη  γνώμη  της,  κατά  το  άρθρο  δέκατο  ένατο  του  Ν.2932/2001,  Επιτροπής  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη αυτή υποκαθιστά  τις  γνωμοδοτήσεις  των  συναρμοδίων  υπηρεσιών,  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  14  παρ.2  του  Ν.2971/2001  και  κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x 894/30‐04‐04  έγγραφο  ΔIΠΕΧΩ  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  Διαβίβαση  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων    ‐  Τεχνικής  Έκθεσης  του  έργου  «Λιμένας  Γυθείου  Νομού  Λακωνίας» στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  x 02/01‐07‐04  Απόφαση  της  11ης  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  επί  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Λιμένας  Γυθείου».  Σύμφωνα  με  την  παραπάνω  απόφαση,  «θα  πρέπει  να  επανυποβληθεί  η  πρόταση  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  των  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Πολιτισμού,  καθώς  και  η  πρόταση  για  τον  τουριστικό  λιμένα  θα  πρέπει  να  προωθηθεί μέσω των Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης».  x ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/27521/1363/07‐04‐05 Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού (Έγκριση  Β Λύσης επί της υποβληθείσας πρότασης).   Στη  συνέχεια  (Απρίλιος  2005)  υποβλήθηκε  συμπληρωματική  έκθεση  στις  υπηρεσίες  του  ΥΠΠΟ που  περιλάμβανε  νέα  λύση  Δ  (κατά  το  πρώτο  στάδιο  της  ΠΠΕ  είχαν  προταθεί  τρεις  λύσεις (Α‐Β‐Γ)), βασισμένη στις παρατηρήσεις της ανωτέρω Εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης  x ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/34111/1736/15‐06‐05 Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού. Κατόπιν  της  νέας  Υπουργικής  Απόφασης  συντάχθηκε  η  2η  συμπληρωματική  έκθεση  με  σκοπό  τον  περαιτέρω  περιορισμό  της  συνολικής  έκτασης  του  χερσαίου  χώρου  των  νέων  και  υφιστάμενων εγκαταστάσεων στα 12.000,00 m2.  x ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Φ41/66395/3388//08‐09‐05  έγγραφο  ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ,  Έγκριση  της  υποβληθείσας τροποποιημένης πρότασης  x 3567/21‐09‐05 έγγραφο Περιφέρειας Πελοποννήσου/ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Αποστολή συμπληρωματικού  τεύχους της 2ης συμπληρωματικής τεχνικής έκθεσης προς εξέταση από την ΕΣΑΛ.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1795 x 09/30‐09‐05  Απόφαση  της  20ης  Συνεδρίασης  της  ΕΣΑΛ.  Ζητήθηκε  η  επανυποβολή  της  πρότασης σε επίπεδο master plan, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν εναλλακτικές λύσεις  για την καλύτερη λειτουργία του λιμένα.  x 4707/02‐12‐05  έγγραφο  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  /  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.  Διαβίβαση  στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ συμπληρωματικών στοιχείων.  x 02/29‐12‐05  Απόφαση  της  23ης  Συνεδρίασης  της  ΕΣΑΛ.  Ζητείται  να  επανέλθει  ο  ενδιαφερόμενος με μελέτη σε επίπεδο Master Plan, για τη συνολική λειτουργία του λιμένα.  Αναφορικά  με  το  τουριστικό  καταφύγιο  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  πρόταση  στις  αρμόδιες  Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.  x 689/01‐03‐07 έγγραφο Περιφέρειας Πελοποννήσου/ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Υποβολή Μελέτης Master Plan  στα πλαίσια των αναφερόμενων στις σχετικές Αποφάσεις ΕΣΑΛ .  x 8216/44/07/19‐04‐2007  έγγραφο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  Αίτημα  υποβολής  συμπληρωματικών  στοιχείων.  x 1511/05‐06‐2007  έγγραφο  Περ.  Πελοποννήσου/ΓΔΠ/ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.  Υποβολή  Μελέτης  Συγκοινωνιακών Έργων στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΠΟ (5η ΕΒΑ, Ε΄ ΕΠΚΑ, ΕΕΑ).  x 2357/18‐07‐2007  έγγραφο  Περ.  Πελοποννήσου/ΓΔΠ/ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.  Υποβολή    στο  ΥΕΝ  αναθεωρημένης μελέτης Master Plan.  x  8216/108/0708‐08‐2007  έγγραφο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  Διαβίβαση  υποβληθείσας  μελέτης  σε  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ(Δ4), ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ και ΥΠΠΟ.  3.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Αντικείμενο  της μελέτης αποτελεί  η σύνταξη  του Προγραμματικού  Σχεδίου  για  την ανάπτυξη  του λιμένα Γυθείου. Στα πλαίσια της μελέτης αποτυπώνεται καταρχάς η ευρύτερη περιοχή με  τα  κοινωνικά,  οικονομικά,  χωροταξικά  και  πολεοδομικά  χαρακτηριστικά,  καθώς  επίσης  προσδιορίζονται  τα  χαρακτηριστικά  του  συστήματος  μεταφορών  στα  πλαίσια  του  οποίου  λειτουργεί  ο  λιμένας.  Επίσης  περιγράφεται  αναλυτικά  η  υφιστάμενη  λιμενική  υποδομή,  που  περιλαμβάνει  τις  λιμενικές  και  τις  χερσαίες  εγκαταστάσεις  σε  σχέση  και  με  τις  ανάγκες  που  αυτές  μπορούν  να  εξυπηρετήσουν.  Με  βάση  τις  υφιστάμενες  κινήσεις  επιβατών  και  εμπορευμάτων  και  τις  τάσεις  που  έχουν  εκτιμηθεί  για  την  εξυπηρέτηση  ανθρώπων  και  φορτίων,  εκτιμώνται οι ανάγκες  του λιμένα και διατυπώνονται οι προτάσεις για τις λιμενικές  και χερσαίες εγκαταστάσεις, καθώς και η κυκλοφοριακή οργάνωση της χερσαίας ζώνης και των  προσβάσεων στο λιμένα.   4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Υφιστάμενη κατάσταση  Ο  Λιμένας  Γυθείου  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  της  επιβατικής  και  εμπορευματικής  κίνησης  της  περιοχής. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Λιμένα Γυθείου (Σχέδιο 3.2‐1, σελ. 47  τεύχος ΠΠΕ  από  Ιανουάριο  2004)  αποτελούνται  από  προσήνεμο  μώλο  Α‐Β‐Γ‐Δ‐Ε‐ΣΤ  και  παραλιακά  κρηπιδώματα  Α‐Ζ‐Η‐Θ.  Ο  χερσαίος  χώρος  επιφάνειας  4.000  τ.μ.  περίπου  περιλαμβάνει  στο  τμήμα προς νότια το κτίριο του Λιμενικού Ταμείου, καθώς και αναψυκτήριο – εστιατόριο. Τα  δύο από τα τρία τμήματα που αποτελούν τον προσήνεμο μώλο είναι  προστατευμένα από την   ανατολική πλευρά με θωράκιο από σκυρόδεμα.   Η  πρόσβαση  στο  λιμένα  γίνεται  μέσω  του  οδικού  δικτύου  της  πόλης  και  υπό  κανονικές  συνθήκες  χωρίς  προβλήματα,  λόγω  του  μικρού  μεγέθους  της  κυκλοφορίας  τόσο  γενικά  της  πόλης όσο και αυτής που δημιουργείται από το λιμένα. Στο χερσαίο χώρο του λιμένα, που είναι  ανοικτός και προσβάσιμος στα οχήματα, μπορεί κανείς να προσεγγίσει μέσω δύο διαδρόμων  διπλής  κατεύθυνσης  που  καταλήγουν  στο  άκρο  του  προσήνεμου  μώλου  και  το  παραλιακό  κρηπίδωμα διερχόμενη από το παραλιακό μέτωπο της πόλης .  1796 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η  υφιστάμενη  διάταξη  των  λιμενικών  έργων  στο  λιμένα  του  Γυθείου  έχει  τη  δυνατότητα  να  εξυπηρετήσει έναν αριθμό σκαφών ορισμένων τύπων . Έτσι στον προσήνεμο μώλο μπορούν να   x πλαγιοδετήσουν δύο εμπορικά πλοία μήκους μέχρι  90,00 μ καθώς και δύο ναυαγοσωστικά  σκάφη μήκους 15,00 μ στο πρώτο τμήμα Α‐Β  x πρυμνοδετήσουν  τρία  Ε/Γ‐Ο/Γ  πλοία  μήκους  μέχρι  120,00  μ  στο  δεύτερο  τμήμα  Β‐Γ,  με  δυνατότηταεξυπηρέτησης όμως ενός σκάφους τη φορά  x πλαγιοδετήσει ένα εμπορικό πλοίο μήκους μέχρι 120,00 μ στην ανατολική πλευρά του τρίτου  τμήματος όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.  Στα παραλιακά κρηπιδώματα υπάρχει η δυνατότητα για τον ελλιμενισμό μικρών αλιευτικών και  τουριστικών σκαφών στα υφιστάμενα κρηπιδώματα Ζ‐Η‐Θ  Επισημαίνεται  ότι  λόγω  του  περιορισμένου  χερσαίου  χώρου ,  δεν  είναι  δυνατή  η  στάθμευση  μεγάλου αριθμού οχημάτων σε αναμονή για επιβίβαση καθώς και η σύγχρονη κίνηση μεγάλου  αριθμού οχημάτων και πεζών, κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η σύγχρονη χρησιμοποίηση όλων  τω θέσεων.   Πρόταση  Σύμφωνα  με  την  προτεινόμενη  Λύση  (Σχέδιο  3,  σελ.32  &  Σχέδιο  4,  Παράρτημα)  στην  αναμορφωμένη τελική πρόταση, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:   α)  Επέκταση  του  υπάρχοντος  προσήνεμου  μώλου  κατά  110,00  μ,  στην  ίδια  κατεύθυνση  του  υφιστάμενου μικρού τμήματος πλάτους 13,65 μ, ώστε το συνολικό μήκος που προκύπτει να  ανταποκρίνεται  στην  ανάγκη  κάλυψης  των  πλοίων  που  αναμένεται  να  χρησιμοποιούν  το  λιμένα   β)  Προσθήκη  τριγωνικής  επιφάνειας  στο  βόρειο  άκρο  της  υφιστάμενης  κεφαλής  που  να   επιτρέπει  την πλαγιοπρυμνοδέτηση ενός πλοίου και  την πρυμνοδέτηση ενός δευτέρου  (η  πρόσθετη τριγωνική επιφάνεια θα αποτελείται από το τμήμα Α‐Β μήκους 12,70 μ που είναι  επέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος, θα ακολουθεί η πλευρά Β‐Γ μήκους 87,48 μ που  σχηματίζει γωνία ≈28º με το υφιστάμενο λοξό κρηπίδωμα και τέλος η πλευρά Γ‐Δ  μήκους  66,00  μ  που  σχηματίζει  ορθή  γωνία  με  το  τελευταίο  τμήμα  του  υφιστάμενου  κρηπιδώματος, ώστε να είναι δυνατή η πλαγιοπρυμνοδέτηση για νέας τεχνολογίας πλοία. Ο  συνολικός χερσαίος χώρος των νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων της προτεινόμενης  λύσης  είναι  επιφανείας  12.000,00  τ.μ.  (σύμφωνα  με  Απόφαση  του  Κεντρικού  Αρχαιολογικού Συμβουλίου).   γ)  Διατήρηση  του  υφιστάμενης  θωράκισης  και  κατασκευή  νέας  από  σκυρόδεμα  στο  βόρειο  άκρο του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου Η‐Η΄ και στη συνέχεια  στη νέα επέκταση Η΄‐ Ζ.  δ) Εγκατάσταση υποδοχής κρουαζιερόπλοιων για πλαγιοδέτηση πλοίου στην ανατολική πλευρά  της  προτεινόμενης  επέκτασης  του  προσήνεμου μώλου  και  σε  απόσταση 45,00 m  από  το  σημείο Η (κύρια εξέδρα διαστάσεων 40,00 μ επί 10,00 μ και δύο δευτερεύουσες εξέδρες, εκ  των οποίων η νότια διαστάσεων 10,00 μ επί 10,00 μ και η βόρεια σχήματος τραπεζίου με τη  μεγάλη πλευρά  προς το μώλο μήκους 21,60 μ τη μικρής μήκους 10,00 μ και ύψους 10,00 μ  που  χρησιμεύουν  για  την  πλαγιοδέτηση  του  προτεινόμενου  κρουαζιερόπλοιου  μήκους  μέχρι 200,00 μ).  ε) Κατασκευή φάρου στο βορειοανατολικό άκρο του θωρακίου.  Το σύνολο των προτεινόμενων νέων λιμενικών έργων προβλέπεται να κατασκευασθούν σε μία  φάση.  Στην προτεινόμενη λύση προσφέρονται οι εξής θέσεις για την πρόσδεση πλοίων (Σχέδιο 3, σελ  34):   x Μία  θέση  για  κρουαζιερόπλοιο  μήκους  μέχρι  200,00  μ  στον  ειδικά  διαμορφωμένο  χώρο  υποδοχής ανατολικά.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1797 x Μία  θέση  πρυμνοδέτησης  Ε/Γ  –Ο/Γ  πλοίου  μήκους  μέχρι  150,00  μ  και  μία  θέση  πλαγιοπρυμνοδέτησης επίσης Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου ιδίου μήκους με το προηγούμενο.  x Μία θέση πλαγιοδέτησης εμπορικού πλοίου μέχρι 80,00 μ στο τμήμα Γ‐Β.  x Δύο θέσεις ναυαγοσωστικών πλοίων στο νότιο άκρο του πρώτου τμήματος του προσήνεμου  μώλου.   x Τα  πλοία  του  πολεμικού  ναυτικού  θα  μπορούν  να  προσδένουν  στα  προτεινόμενα  κρηπιδώματα  Ως προς το χωροταξικό σχέδιο του λιμένα η νέα διάταξη προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις. Η  επιφάνεια  του  προσήνεμου  μώλου  διαμορφώθηκε ώστε  να  εξυπηρετεί  κατά  κύριο  λόγο  την  τουριστική  κίνηση  με  πρόβλεψη  ειδικού  χώρου  ελιγμού  για  τα  οχήματα,  λωρίδες  κίνησης,  χώρους  επιβίβασης  και  αποβίβασης  των  τουριστών  και  χώρους  αναμονής  των  τουριστικών  λεωφορείων.  Ο τριγωνικός χώρος δίπλα στα Ε/Γ –Ο/Γ πλοία σχεδιάσθηκε ώστε να εξυπηρετεί με ασφάλεια  όλες τις κινήσεις των οχημάτων  προς τα επιβατικά πλοία, τα τουριστικά και τα εμπορικά.  Προβλέπεται  επίσης  κτίριο  εξυπηρέτησης  των  επιβατών  ακτοπλοΐας  με  στέγαστρο  για  τους  αναμένοντες επιβάτες, αποκλειστική λωρίδα κίνησης των πεζών καθώς και χώρος στάθμευσης  αυτοκινήτων.  Ο  διάδρομος  προσπέλασης  επανασχεδιάσθηκε  με  πρόβλεψη  δύο  λωρίδων  εισόδου  και  μία  λωρίδα  εξόδου  στα  πρώτα  τμήματα  του  υφιστάμενου  μώλου,  οι  οποίες  στο  τελευταίο  προς  επέκταση τμήμα μετατρέπονται σε μία και μία όταν εξυπηρετείται    κρουαζιερόπλοιο,  ειδικός  διάδρομος για την κυκλοφορία των πεζών, καθώς και ζώνη εξυπηρέτησης των μικρών σκαφών  προς τα δυτικά του διαδρόμου.  Οι  όροι  ‐  περιορισμοί  δόμησης  για  την  ανέγερση  του  κτιρίου  εξυπηρέτησης  επιβατών  αναγράφονται  στο  σχέδιο  γενικής  διάταξης  των  έργων  (Σχέδιο  4,  Παράρτημα)  και  στο  τοπογραφικό διάγραμμα (Σχέδιο 6, Παράρτημα Β).  Η δαπάνη εκπόνησης των απαραίτητων μελετών ανέρχεται στο ποσό   των  323.435,35 €, ενώ η  δαπάνη  κατασκευής  της  προτεινόμενης  λύσης  ανέρχεται  στα  8.651.500,00 €  για  τα  λιμενικά  έργα και 364.140,00 € για τα ηλεκτρομηχανολογικά. Η δαπάνη περιλαμβάνει γενικά έξοδα και  όφελος εργολάβου 18%, απρόβλεπτα και αναθεώρηση 18% και Φ.Π.Α. 19%.  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Σκοπός της μελέτης Master Plan του έργου «Λιμένας Γυθείου» Ν. Λακωνίας, είναι να εξεταστεί  η  λειτουργία  του  Λιμένα  (υφιστάμενα  και  νέα  έργα)  συνολικά,  σύμφωνα  και  με  τα  αναφερόμενα στην 02/29‐12‐2005 Απόφαση της 23ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ.   Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ Αναστασία ανέφερε ότι  δεδομένου  ότι  έχει  υποβληθεί  στο  Υπουργείο  Τουριστικής  Ανάπτυξης  αίτημα  από  την  Ν.Α.  Λακωνίας για δημιουργία καταφυγίου Τουριστικών σκαφών, ενόψει της Δ΄ Περιόδου του ΕΣΠΑ,  εφόσον υποβληθεί φάκελος  –  μελέτη θα πρέπει  να ακολουθηθεί  η προβλεπόμενη  εκ  του Ν .  2160/1993 διαδικασία.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�03/04Ͳ09Ͳ2007� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    62) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/26Ͳ04Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�1ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : Όροι και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη λιμένα Μύρινας Λήμνου ‐  Επιβατικός Σταθμός, παλαιό λιμάνι.  1798 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Το  Λιμενικό  Ταμείο  Λήμνου  προέβη  στην  κατασκευή  Επιβατικού  Σταθμού  στο  παλαιό  λιμάνι Μύρινας Λήμνου και εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα .  Το  υπόψη  κτίσμα  άρχισε  να  ανεγείρεται  το  έτος  1995,  από  το  Δήμο Μύρινας,  χωρίς  τις  νόμιμες  άδειες  και  εγκρίσεις,  με  αποτέλεσμα  η  Κτηματική  Υπηρεσία  του  Δημοσίου,  με  σχετικό  πρωτόκολλο  διοικητικής  αποβολής,  να  αποβάλλει  το  Δήμο  Μύρινας  από  το  ημιτελές κτίσμα.  Το Λιμενικό Ταμείο Λήμνου συμπεριλαμβάνει εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα το υπόψη  κτίσμα (Απόφαση Γ.Γ./Περ. Β. Αιγαίου  564/7‐4‐98 (ΦΕΚ 404 Β/98)) και το διαμορφώνει σε  αίθουσα αναμονής επιβατών με:  x Συνολική κάλυψη κτιρίου: 74,10 τ.μ.  x Ύψος: 3,40 μ.  x Ύψος στέγης: 1,50 μ.  2. Το  ΥΕΝ,  στο  πλαίσιο  της  πρωτοβουλίας  που  έχει  αναλάβει  για  υλοποίηση  λειτουργικών  παρεμβάσεων στα λιμάνια της χώρας, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες  υπηρεσίες στους επιβάτες και εξασφαλισθεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των λιμένων,  ζήτησε από το Λιμ. Ταμείο Λήμνου την διαμόρφωση του ημιτελούς κτίσματος σε Επιβατικό  Σταθμό.  3. Το υπόψη έργο θεωρείται ως λιμενικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του  κώδικα περί Λιμενικών Ταμείων.  4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 "Συντελεστές δόμησης στους λιμένες" πργ. 2 του  Ν.2987/02,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης πργ.3 οι οικοδομικές  άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες , ύστερα από έγκριση της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ.  5. Το Λιμ. Ταμείο Λήμνου διαβίβασε στο ΥΕΝ το σχετικό φάκελο της υπόθεσης προκειμένου  προχωρήσει,  μετά  την  έγκριση  των  όρων  και  περιορισμών  δόμησης,  στην  έκδοση  της  απαιτούμενης οικοδομικής άδειας από το τοπικό Πολεοδομικό Γραφείο.  6. Ύστερα από σχετική μελέτη του φακέλου της υπόθεσης ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ:  α. Καθορίζονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσης γης, στο τμήμα 7.820,50 τ.μ.  της χερσαίας ζώνης λιμένα Μύρινας Λήμνου  (θέση παλαιό λιμάνι), όπως εμφανίζεται στο  τοπογραφικό διάγραμμα   αρ. Σχ. Α1, κλίμακας 1:500, θεωρημένο από το Τμήμα Μηχ/κού  Λήμνου  την  27‐3‐02,  για  Επιβατικό  Σταθμό  και  άλλες  εγκαταστάσεις  εξυπηρέτησης  των  λειτουργιών του λιμένα:  x Ποσοστό κάλυψης: 5% (391 τ.μ.)  x Συντελεστής δόμησης: 0,05 (391 τ.μ.)  x Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2  x Μέγιστο ύψος κτιρίων: 8 μ. + 1,2 μ. στέγη  x Πλάγιες αποστάσεις: 5 μ.  Στο ύψος αυτό δεν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις επικοινωνίας και κεραιών.  β.  Στο  συγκεκριμένο  χώρο  για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  του  λιμένα  και  την  εξυπηρέτηση  της  επιβατικής  κίνησης,  επιτρέπεται  η  κατασκευή  περισσοτέρων  του  ενός  κτισμάτων ,  μη  συνδεδεμένων υποχρεωτικά μεταξύ τους.  γ.   Επιτρέπεται ακόμη η κατασκευή στεγάστρων και ανάλογων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  των  λειτουργιών  του  λιμένα,  όπως,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά  στέγαστρα αναμονής  επιβατών, χώροι υγιεινής, χώροι ελέγχου εισιτηρίων κ.λ.π.  Στη συνέχεια η Ε.Σ.Α.Λ. αφού έλαβε υπόψη :   x Την εισήγηση του Προέδρου  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1799 x Τα όσα αναφέρθηκαν και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της.  x Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2932 / 01.  Αποφασίζει ομόφωνα  α. Καθορίζει τους εξής όρους και περιορισμούς δόμησης και χρήσης  γης, στο τμήμα 7.820,50  τ.μ.  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα Μύρινας  Λήμνου  (θέση  παλαιό  λιμάνι),  όπως  εμφανίζεται  στο τοπογραφικό διάγραμμα  αρ. Σχ. Α1, κλίμακας 1:500, θεωρημένο από το Τμήμα Μηχ/κού  Λήμνου  την  27‐3‐02,  για  Επιβατικό  Σταθμό  και  άλλες  εγκαταστάσεις  εξυπηρέτησης  των  λειτουργιών του λιμένα:  x Ποσοστό κάλυψης: 5% (391 τ.μ.)  x Συντελεστής δόμησης: 0,05 (391 τ.μ.)  x Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2  x Μέγιστο ύψος κτιρίων: 8 μ. + 1,2 μ. στέγη  x Πλάγιες αποστάσεις: 5 μ.  Στο ύψος αυτό δεν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις επικοινωνίας και κεραιών.  β.  Στο  συγκεκριμένο  χώρο  για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  του  λιμένα  και  την  εξυπηρέτηση  της  επιβατικής  κίνησης,  επιτρέπεται  η  κατασκευή  περισσοτέρων  του  ενός  κτισμάτων,  μη  συνδεδεμένων υποχρεωτικά μεταξύ τους.  γ.  Επιτρέπεται  ακόμη η  κατασκευή  στεγάστρων  και  ανάλογων  εγκαταστάσεων  εξυπηρέτησης  των  λειτουργιών  του  λιμένα,  όπως,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά  στέγαστρα  αναμονής  επιβατών, χώροι υγιεινής, χώροι ελέγχου εισιτηρίων κ.λ.π.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    63) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�15/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 15ο : Ξύλινο προκατασκευασμένο κτίριο Περιφερειακού γραφείου Πύλου  1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�–�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ� Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  «Συντελεστές  δόμησης  στους  λιμένες»  παρ.2  του  Ν.2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων    (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  παρ.  3,  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του πρώην ΥΕΝΑΝΠ.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�–�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� 1.  Το  υπ΄  αριθμ.  1034/02‐06‐2009  έγγραφο  Λιμενικού  Ταμείου  Μεσσηνίας,  διαβίβαση  αιτήματος.  2.  Το  υπ΄  αριθμ.  8221.Τ47/08/09/20‐07‐2009  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ,  για  αποστολή  συμπληρωματικών στοιχείων.  3.  Το  υπ΄  αριθμ.  1969/18‐09‐2009  έγγραφο  Λιμενικού  Ταμείου  Μεσσηνίας,  αποστολή  στοιχείων.  4.  Το  υπ΄  αριθμ.  8216/75/10/03‐08‐2010  έγγραφο  ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΔΛΥ,  για  επιπλέον  συμπληρωματικά στοιχεία.  5.  Το  υπ΄  αριθμ.  1512/10‐08‐2010  έγγραφο  Λιμενικού  Ταμείου  Μεσσηνίας,  αποστολή  συμπληρωματικών στοιχείων.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Εντός  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Πύλου  ζητείται  να  τοποθετεί ,  σε  ένα  χώρο  επιφάνειας  14.00*14.00 συνολικού εμβαδού 1960.00τ.μ. ένας ξύλινος  οικίσκος επιφάνειας εμβαδού 54.00  1800 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ τ.μ.  για  να  καλύψει  τις  λειτουργικές  ανάγκες  του  Περιφερειακού  γραφείου  Πύλου  του  Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας. Το εν λόγω κτίριο στο οποίο θα στεγάζεται το περιφερειακό  γραφείο της Πύλου είναι ισόγειο διαστάσεων  9.00*6.00 και έχει ύψος μαζί με τη στέγη  4.00μ.   Εξωτερικά έχει στεγασμένο χώρο  στη νότια και δυτική πλευρά του διαστάσεων 1.60*10.60 και  6.00*1.10.  Ο  φέρων  οργανισμός  του  και  οι  τοίχοι  πλήρωσης  είναι  από  ξύλο.  Η  στέγη  αποτελείται  από  ξύλινα  ζευκτά    με  επικάλυψη  κεραμίδια  ρωμαϊκού  τύπου.  Ο  οικίσκος  εδράζεται επί σκυροδέματος διαστάσεως 10.60*7.10*0.18.  Η  θέση  του  οικίσκου  κρίνεται  κατάλληλη  διότι  ευρίσκεται  επί  του  λιμένος  και  έχει  πλήρη  εποπτεία τούτου καθώς επίσης βρίσκεται κοντά στις Υπηρεσίες του Δήμου.  Η κατασκευή του κρίνεται άρτια τόσο από στατικής άποψης όσο και από αισθητικής λόγω του  μικρού  του  όγκου  και  των  υλικών  από  τα  οποία  έχει  κατασκευαστεί.  Με  την  υποβληθείσα  πρόταση, προτείνονται   όροι δόμησης και χρήσεις γης στο τμήμα  (ΕΖΗΘ) της χερσαίας   ζώνης  λιμένα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  Έκταση περιοχής  Ε=196.00τ.μ.  Συντελεστής κάλυψης    Συντελεστής δόμησης   0,4  Όροφοι  1  Μέγιστο ύψος κτιρίου  01/04/00  Χρήσεις  Γραφεία  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Με το Π.Δ. 390 (ΦΕΚ Α 165/27‐09‐1993) έγινε  συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο  νομού  και  το  Λιμενικό  Ταμείο    Καλαμάτας  και  το  Λιμενικό  Ταμείο  Πύλου  σε  ένα,  με  τίτλο   Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα. Στο άρθρο 6 του εν λόγω ΠΔ αναφέρεται   οι  Υπηρεσίες  του πρώην Λιμενικού Ταμείου Πύλου   αποτελούν     Περιφερειακό γραφείο    του  νέου Λιμενικού Ταμείου που προέρχεται από τη συγχώνευση  στο οποίο θα εξακολουθήσει να  υπηρετεί το υφιστάμενο προσωπικό. Έτσι το Περιφερειακό γραφείο Πύλου  λειτουργεί, με ένα  μόνιμο υπάλληλο και αντιμετωπίζει  τις ανάγκες  των λιμένων Πύλου , Μεθώνης,  Κυπαρισσίας,  Φοινικούντας, Κορώνης και Μαραθούπολης. Το Περιφερειακό γραφείο στεγάζεται  σε ισόγειο  ξύλινο  οικίσκο  που  είχε  παραχωρηθεί  από  τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Μεσσηνίας  με  διαστάσεις 10.60*6.00m  και βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης.  Επειδή υπάρχει δυσκολία εποπτείας όλων των λιμανιών του νομού από την έδρα του Λιμενικού  Ταμείου,  την  Καλαμάτα,  θεωρούμε  αναγκαία  τη  συνέχιση  λειτουργίας  του  περιφερειακού  γραφείου Πύλου.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�15/06Ͳ04Ͳ2011� Εγκρίνεται η υποβληθείσα πρόταση.      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΘΥΝΑΛ  ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΙΝΑΣ  64) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/26Ͳ02Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�9ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση μελέτης χωροταξίας και λειτουργίας ανάπτυξη χερσαίου χώρου Εμπορικού   και Τουριστικού λιμένα Τούρλου.  1.  Σύμφωνα με  τις Διατάξεις παρ.5  αρθ.30 Ν.2160/93,  περί «Ρυθμίσεις  για  τον Τουρισμό και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  118  Α΄),εγκρίθηκαν  η  χωροθέτηση,  τα  όρια  της  χερσαίας  ζώνης,  οι  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1801 προσχώσεις καθώς και οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης, για τη δημιουργία  του Εμπορικού Τουριστικού λιμένα Τούρλου Μυκόνου.  2. Με την 4943/20‐05‐99 Απόφαση Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η 118/99 Πράξη Λιμενικής Επιτροπής Ν. Κυκλάδων, περί εξομοίωσης  των χωρών του λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 4, άρθρου 2, Ν.2575/98  περί «Ρύθμιση  θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»( ΦΕΚ 23 Α΄).  3.  Επίσης,  σύμφωνα  με  Διατάξεις  εδάφ  (ε),  παρ.  2  αρθρ.  δέκατο  ένατο  του  Ν.2932/01  περί  «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές  – Σύσταση Γενικής Γραμματεία  λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  145  Α΄)  στο  έργο  της  Ε.Σ.Α.Λ.,  περιλαμβάνεται  και  η  ισχύουσα  της  ανωτέρω  παρ.2,  πράξη  εξομοίωσης  με  Ζώνη  Λιμένα,  θεωρείται,  ότι  το  ισχύον  επιτρεπόμενο   όριο της Ζώνης Λιμένα κατά τις Διατάξεις του Ν.2971/01, άρθρο 18, περί «Αιγιαλός, παραλία  και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 285  Α΄),  ταυτίζεται με  το όριο  της  χερσαίας  Ζώνης  της παρ. 5  του  αρθρ. 30   Ν.2160/93.Παράλληλα δε στο έργο  της ΕΣΑΛ ανήκει  και ο  γενικός σχεδιασμός  των  προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της  λιμενικής  υποδομής  και  ο  καθορισμός  των  προτεραιοτήτων  ανάπτυξης  του  λιμενικού  δυναμικού της χώρας.  4.  Με  τα  Δ4γ/0/1770/Φ82/Μ‐Β/19‐8‐2003  έγγραφο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ4γ,  ζητήθηκε  η  έγκριση  της  μελέτης  χωροταξικής  και  λειτουργικής  ανάπτυξης  του  χερσαίου  χώρου  της  παραλιακής  ζώνης νέου λιμένα Μυκόνου στη θέση Τούρλος.  5. Από την ανωτέρω μελέτη προβλέπονται συγκεκριμένες χρήσεις γης  και όροι δόμησης, όπως  φαίνονται στα ακόλουθα σχέδια:   α) Αρ. Σχεδίου 2, «Ευρύτερη περιοχή μελέτης οδική σύνδεση του λιμένος με το παραδοσιακό  λιμάνι»  β) Αρ. Σχεδίου 8, «Κατευθυντήριος σχεδιασμός κτιρίων»   γ)  Αρ.  Σχεδίου  Γ.ρ. 01  (Τροπ. 0)/ «Λιμενική Ζώνη –  Γενικό Ρυμοτομικό Νέου Λιμένα Τούρλου  Μυκόνου» που θεωρήθηκε από ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4 την 27‐1‐2004.  6. Οι προτεινόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης έχουν ως ακολούθως :  ȳȸɅȵȴɃ�1:� Οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης είναι σύμφωνοι με τον Ν. 2160/93,�Φ.Ε.Κ.  118/93�Τεύχος Α.  Η περιοχή χωρίζεται σε τρία γήπεδα. Τα γήπεδα 1 και 2 βρίσκονται επί της τεχνητής νησίδας και  το γήπεδο 3 στους χερσαίους παράκτιους χώρους.  ȳȸɅȵȴɃ�1: Ορίζεται από 19 σημεία, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14,  Α15, Α16, Α17, Α18, Α19.  Εμβαδόν γηπέδου  10.887τ.μ.  Επιτρεπόμενη κάλυψη  10%  Επιτρεπόμενη δόμηση  20%.  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�(ȳȸɅȵȴɃ�1)� 1.Αίθουσα υποδοχής  2.Χώροι υγιεινής  3.Τουριστικές πληροφορίες  4.Υπεύθυνος Λιμένος (Harbourmaster)  5.Αποθήκη  1802 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 6.Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο (tel, tlx, fax)  7.Αναψυκτήριο  8.Περίπτερο  9.Καταστήματα  10.Γραφείο Διευθυντή  11.Γραφείο Υποδοχής  12. Αποθήκη  ȳȸɅȵȴɃ�2�� ȳȸɅȵȴɃ�2 : Ορίζεται από 17 σημεία, Α11, Α10, Α9, Α8, Α7, Α6, Α5, Β, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7,  Β8, Β9  Εμβαδόν γηπέδου  28.753τ.μ.  Επιτρεπόμενη κάλυψη  10%  Επιτρεπόμενη δόμηση  20%  ɍʌɼʍɸɿʎ��ɶɻʎ�(ȳȸɅȵȴɃ�2)� 1.Κυλικείο  2.Χώροι Αναμονής  3.Κουζίνα εστιατόριου  4.Κυκλοφορία ‐ χώροι αναμονής  5.Χώροι υγιεινής ανδρών  6.Χώροι υγιεινής γυναικών  7.W.C. ατόμων με κινητικές δυσκολίες  8.Πρακτορείο ακτοπλοϊκών εταιρειών  9.Γ ραφείο κρατήσεων δωματίων  10. Γ ραφείο κρατήσεων ξενοδοχείων  11. Αποθήκη μαγειρείου  12. Κάδοι απορριμμάτων  13. Γραφείο Συντήρησης ‐ Αποθήκη  14. Αίθουσα εστιατόριου  15. Κοιτώνες Λιμενικών  16. Λιμεναρχείο  ȳȸɅȵȴɃ�3� ȳȸɅȵȴɃ�3 Ορίζεται από 30 σημεία, Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ6, Χ7, Χ8, Χ9, Χ10, Χ11, X12, X13, X14,  X15, X16, C15, C14, C13, C12, C11, C10, C9, C8, C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1.  Εμβαδόν γηπέδου  29.681 Τ.μ.  Επιτρεπόμενη κάλυψη  10%  Επιτρεπόμενη δόμηση  20%  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶnʎ�(ȳȸɅȵȴɃ�3)� 1. Αίθουσα αναμονής  2. Χώροι υγιεινής  3. Εκδοτήρια και πρακτορεία  4. Εστιατόριο ‐ Καφέ  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1803 5. Καταστήματα μικροειδών ‐ εφημερίδων  6. Τραπεζικές θυρίδες ‐ περίπτερα 4 τεμ.  7. Γραφεία ενοικίασης αυτοκίνητων 5 τεμ.  8. Περίπτερο ενοικιαζομένων κρατήσεων  9. Περίπτερο ξενοδοχειακών κρατήσεων  10. Περίπτερο τουριστικών πληροφοριών  11. Διοικητικές λειτουργίες  12. Λιμενικό ταμείο  13. Κεντρικό λιμεναρχείο  14. Κεντρικό Τελωνείο  15. Τουριστική αστυνομία ‐ Υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίου  16. Αίθουσα αναμονής  17. Οικήματα διαμονής Λιμενάρχου ‐ Υπολιμενάρχου  18. Καταλύματα εποχιακού προσωπικού Λιμεναρχείου ‐ Τελωνείου  7. Από την ανωτέρω μελέτη σύμφωνα με την οικεία Τεχνική Έκθεση, προτείνεται η έγκριση του  MASTER  PLAN  νέου  λιμένα  ΤΟΥΡΛΟΥ  και  η  έγκριση  των  χρήσεων  γης  και  των  όρων  και  περιορισμών δόμησης που απαιτούνται.  8.  Εγκρίνουμε  την  δημιουργία  τουριστικού  λιμένα  εντός  ζώνης  λιμένος  στο  χώρο  μεταξύ  θαλάσσης και της οριοθέτησης των γηπέδων 1,2 και 3 όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω.   Οι χρήσεις γης και όροι δόμησης του τουριστικού λιμένα θα εγκριθούν από την προβλεπόμενη  επιτροπή του Ν.2160/93.  ȰɅɃɌȰɇȸ���06/26Ͳ02Ͳ2004� Εγκρίνει το έργο μελέτης χωροταξίας και λειτουργίας ανάπτυξη χερσαίου χώρου Εμπορικού και  Τουριστικού λιμένα Τούρλου».� Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    65) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/18Ͳ10Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�13ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Τοπικό ρυμοτομικό του έργου ΄΄Διαμόρφωση χερσαίων χώρων παραπλεύρως του   παλαιού λιμένα Μυκόνου΄΄ (χωροθέτηση, λειτουργίες και όροι δόμησης).  I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  1. Το θέμα εισάγεται στην ΕΣΑΛ με βάση τα 4441/15‐09‐04 – 4913/04‐10‐04 έγγραφα ΔΗΜΟΥ  ΜΥΚΟΝΟΥ και την από 23‐09‐04 επιστολή Τεχνικών Συμβούλων Δήμου Μυκονίων προς κ.  ΓΓ/ΛΛΠ.  2. Από  τον  έλεγχο  του  όλου  φακέλου  (υπαρχόντων  στοιχείων  και  δικαιολογητικών)  προκύπτουν τα ακόλουθα :  α. Π.Δ./1995  για  έγκριση  διενέργειας  πρόσχωσης  θαλάσσιας  έκτασης  για  την  επέκταση  χερσαίου χώρου λιμένος Μυκόνου.  β. 1992‐1993, προέγκριση χωροθέτησης και έγκρισης ανανέωσης Περιβαλλοντικών  Όρων  από το ΥΠΕΧΩΔΕ.  γ. 1991‐1992,  τοποθετήσεις  των  τότε  υπηρεσιών  ΥΕΝ,  ΓΕΝ,  Εφορίας  Εναλίων  Αρχ/των,  Εποπτείας Αλιείας, YΠΕΧΩΔΕ, Ε.Ο.Τ κλπ.  δ. Υπάρχουσα  τώρα  νομοθεσία  περί  Αιγιαλού Παραλίας  Δημοτικών Λιμενικών  Ταμείων,  δημιουργίας‐λειτουργίας ΓΓΛΛΠ‐ΕΣΑΛ.  1804 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ε. Τοποθέτηση ΓΓΛΛΠ, σε σχετικό αίτημα Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, ότι δεν έχει αντίρρηση για την  εξομοίωση  καθορισμού  χερσαίας  ζώνης  Παλαιού  Λιμένα  Μυκόνου ,  σύμφωνα  με  το  Ν.2971/01, Άρθρο 28.  II. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  1. Μεθοδικός χωροταξικός σχεδιασμός (Μaster Plan) των χερσαίων χώρων παραπλεύρως του  παλαιού λιμένα Μυκόνου, θεωρημένος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου.  2. Προτεινόμενα  έργα,  ρυθμίσεις,  λειτουργίες,  καθορισμός  οικοδομικών  τετραγώνων,  όροι  δόμησης και χρήσεις γης κλπ. (ως σχέδιο αρ. 1), βασισμένα στη συνεργασία μελετητών με  Δημοτική Αρχή και τοπική Λιμενική Αρχή.  3. Εξαιρετική  συμβολή  της  νήσου  Μυκόνου  στον  τουρισμό  της  χώρας  μας  και  επομένως  ανάγκη ύπαρξης  καλά οργανωμένων λιμενικών  επιδομών,  που  να  εξασφαλίζουν υψηλών  απαιτήσεων εξυπηρετήσεις στους χρήστες.  III. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  Η κατ΄ αρχήν σύμφωνη γνώμη της ΓΓΛΛΠ του ΥΕΝ αφορά μόνο το αντικείμενο που αναφέρεται  στο θέμα, προκειμένου να προωθηθεί διαδικασία χρηματοδότησης . Η υλοποίηση κατασκευής  προϋποθέτει  την  ολοκλήρωση  της  εξομοίωσης  και  την  ικανοποίηση  των  διατάξεων  της  νομοθεσίας.   ȰɅɃɌȰɇȸ�02/18Ͳ10Ͳ2004� Η ΕΣΑΛ συμφωνεί με την ως άνω εισήγηση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  66) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/29Ͳ12Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�23ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήμα της   εξομοιούμενης ζώνης Απόλλωνα Νάξου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες ,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Ν.Α.  Κυκλάδων  με  το  υπ.  αριθμ.  οικ.  4997/25‐10‐05  έγγραφό  της  διαβίβασε  στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ  αίτημα  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Κατασκευή  αλιευτικού  καταφυγίου Απόλλων Νάξου»  προϋπολογισμού 3.377.628,00 €. Με  το υπ.  αριθμ.  8221.Τ51/04/05/15‐11‐05 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ β επισημάνθηκε ότι «για την εκτέλεση των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  απαιτείται  προηγουμένως  πρόταση  από  τον  φορέα  διοίκησης  χρήσης  και  εκμετάλλευσης  και  απόφαση  ΕΣΑΛ  για  χρήσεις  και  όρους  δόμησης  στην  προκαθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα».  Για  το  έργο  «Αλιευτικό  Καταφύγιο  Απόλλωνα  –  Βελτίωση  Λιμένα  Απόλλων  –  του  Δήμου  Δρυμαλίας  νήσου Νάξου  του Νομού Κυκλάδων»  έχουν  εκδοθεί  όλες οι απαιτούμενες άδειες  και εγκρίσεις, ενώ εκκρεμεί η έγκριση των χρήσεων γης και των όρων ‐ περιορισμών δόμησης  για την προώθηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών για τα κτιριακά έργα.  Με το υπ. αριθμ. 991/01‐12‐05 έγγραφο Επαρχείου Νάξου διαβιβάστηκε η υπ. αριθμ. 160/01‐ 12‐05 Απόφαση της 7ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΔΛΤ Νάξου αναφορικά με τους προτεινόμενους  όρους  ‐ περιορισμούς δόμησης και χρήσης γης.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1805 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Με την υποβληθείσα πρόταση προτείνονται οι χρήσεις γης και οι όροι – περιορισμοί δόμησης  στη  εξομοιούμενη  ζώνη  Απόλλωνα  της  νήσου  Νάξου.  Αναλυτικά  οι  προτεινόμενοι  όροι  δόμησης και χρήσεις γης είναι οι εξής:  Έκταση περιοχής   Ε = 1.372 τ.μ.  Συντελεστής κάλυψης   10%  Συντελεστή δόμησης  0.10  Μέγιστο ύψος κτιρίων  4.50 m  Χρήσεις  γραφεία, αποθήκη και κυλικείο  Για  τις ανάγκες  του αλιευτικού καταφυγίου προτείνεται  να  κατασκευαστούν  κτίριο  γραφείου  εμβαδού 22.00 m2, δύο WC  και δύο ντουζ εμβαδού 15.32 m2, αποθήκη επιφάνειας εμβαδού  27.35 m2  και ημιυπαίθριος  χώρος  εμβαδού  16.76 m2.    Τα  κτίρια θα είναι  ισόγεια με μέγιστο  ύψος 3.45 m μαζί με το στηθαίο.  Τα  προτεινόμενα  έργα  θα  βρίσκονται  στον  νοτιοανατολικό  τοίχο  του  κτιρίου  του  βιολογικού  καθαρισμού, με απώτερο σκοπό την προστασία του από τους ισχυρούς βόρειους  ανέμους και  την κάλυψη των κτισμάτων του βιολογικού καθαρισμού.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκρισή  της,  στην  προώθηση  της  διαδικασίας  έκδοσης  οικοδομικής  αδείας  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  του  εν  λόγω  εγκεκριμένου  αλιευτικού  καταφυγίου.� Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/29Ͳ12Ͳ2005� Εγκρίνονται  ομόφωνα  οι  χρήσεις  γης  –  όροι  περιορισμοί  δόμησης,  όπως  αποτυπώνονται   παρακάτω:  Έκταση περιοχής   Ε = 1.372 τ.μ.  Συντελεστής κάλυψης   6%  Συντελεστή δόμησης  0.06  Μέγιστο ύψος κτιρίων  4.50 m  Χρήσεις  γραφεία, αποθήκη και κυλικείο  με την προϋπόθεση εκπόνησης μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης πριν την έκδοση οικοδομικής  άδειας, ώστε τα κτίρια να μην επηρεάζουν την κυκλοφορία στην Χερσαία Ζώνη.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    67) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήμα της   εξομοιούμενης ζώνης λιμένα όρμου Λιβαδίου νήσου Σχοινούσας  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες ,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Ν.Α.  Κυκλάδων  με  το  υπ.  αριθμ.  οικ.  4997/25‐10‐05  έγγραφό της διαβίβασε στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ αίτημα για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιμένα  1806 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σχοινούσας  και  οδού  προσπέλασης».  Με  το  υπ.  αριθμ.  8221.Τ51/05/05/01‐12‐05  έγγραφο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  β  επισημάνθηκε  ότι  «για  την  ανέγερση  του  απαραίτητου  για  τη  λειτουργία  κτιρίου  απαιτείται  προηγουμένως  πρόταση  από  τον  φορέα  διοίκησης  χρήσης  και  εκμετάλλευσης  και  απόφαση  ΕΣΑΛ  για  χρήσεις  και  όρους  δόμησης  στην  προκαθορισμένη  Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ)».  Για το εν λόγω έργο έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες άδειες και εγκρίσεις:  α)  Η  υπ.  αριθμ.  6813/19‐07‐1999  απόφαση  Περ.  Νοτίου  Αιγαίου/  Γ.Δ.Π.  /  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.  επί  της  προέγκρισης χωροθέτησης του  λιμενικού έργου.  β)  Η  υπ.  αριθμ.  οικ.  108321/22‐09‐1999  Κ.Υ.Α.  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  –  Υ.Ε.Ν.  επί  της  έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων του νέου λιμένα Σχοινούσας.  γ) Το υπ. αριθμ. 3412.87/01/03/07‐03‐03 Απόφαση κ. ΥΕΝ για την εκτέλεση του έργου.  Για την έγκριση των χρήσεων γης ‐ όρων και περιορισμών δόμησης , προκειμένου προωθηθεί η  έκδοση  οικοδομικών  αδειών  για  τα  κτιριακά  έργα,  διαβιβάσθηκε  σχετική  πρόταση  στη  ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ του ΥΕΝ, με το υπ. αριθμ. ΤΥ.οικ.1167/14‐03‐06 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων.  Με το υπ. αριθμ. 318/07‐04‐06 έγγραφο Επαρχείου Νάξου, διαβιβάστηκε η υπ. αριθμ. 21/05‐ 04‐06 Απόφαση  της Συνεδρίασης  του ΔΣ  του ΔΛΤ Νάξου αναφορικά με  τους προτεινόμενους  όρους ‐ περιορισμούς δόμησης και χρήσης γης.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Με την υποβληθείσα πρόταση, προτείνονται χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης στο  τμήμα  ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ  της  εξομοιούμενης  με  ζώνη  λιμένα  περιοχής  στον  όρμο  Λιβαδίου  Σχοινούσας (τοπογραφικό διάγραμμα Τ0,’ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ΄, έργου ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΛΙΜΕΝΑ  ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ  ΚΑΙ  ΟΔΟΥ  ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ΄,  κλίμακα  1:250,  ημερομηνία:  Φεβρουάριος  2006, ΔΤΥΝΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  Έκταση περιοχής   Ε = 2.171 τ.μ.  Συντελεστής κάλυψης   10%  Συντελεστή δόμησης  0.10  Μέγιστο ύψος κτιρίων  4.00 m  Χρήσεις  Χώροι αναμονής, γραφεία, , WC, βοηθητικοί χώροι, στέγαστρα   Αναφέρεται  ότι,  σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  μελέτη  για  τις  ανάγκες  του  Νέου  λιμένα  Σχοινούσας, θα κατασκευαστούν:  α) στέγαστρο αναμονής επιβατών 116,20 τ.μ.  β) κτίριο WC 20,00 τ.μ.  γ) κτίριο λιμενικού φυλακίου με βοηθητικούς χώρους 38,00 τ.μ.  Για τα ανωτέρω εγκεκριμένα κτιριακά έργα, ο απαιτούμενος συντελεστής κάλυψης είναι 8,1%  και ο απαιτούμενος συντελεστής δόμησης είναι 0,03.  Επιπλέον  σχεδιάστηκε  η  διαμόρφωση  του  υπαίθριου  χώρου  επιφάνειας  146,00  τ.μ.  για  τη  δυνατότητα αναμονής εκτός του στεγάστρου.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκρισή  της,  στην  προώθηση  της  διαδικασίας  έκδοσης  οικοδομικής αδείας των κτιριακών εγκαταστάσεων του νέου λιμένα Σχοινούσας� Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�05/13Ͳ04Ͳ2006� (ɸʃʏʊʎ�ȸʅɸʌɻʍʀɲʎ�ȴɿɳʏɲʇɻʎ)� Εγκρίνονται χρήσεις γης – όροι και περιορισμοί δόμησης στην υπόψη περιοχή ως ακολούθως:  Έκταση περιοχής   Ε = 2.171 τ.μ.  Συντελεστής κάλυψης   10%  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1807 Συντελεστή δόμησης  0.05 (αντί 0,10 που αναφέρεται στη πρόταση)  Μέγιστο ύψος κτιρίων  4.00 m  Χρήσεις  Χώροι αναμονής, γραφεία, WC, βοηθητικοί χώροι, στέγαστρα   με την προϋπόθεση να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από το Υπουργείο  Πολιτισμού.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    68) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/30Ͳ09Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�20ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήμα της Χερσαίας   Ζώνης Λιμένα Ναυπλίου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες ,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου, με το αριθ. 624/29‐07‐2005 έγγραφό του, διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  πρόταση  για  έγκριση όρων δόμησης  και  καθορισμό  χρήσεων  γης.  στη  χερσαία  ζώνη λιμένα Ναυπλίου για την τακτοποίηση κυρίως υφιστάμενων κτιρίων. Από την εξέταση των  υποβληθέντων  τοπογραφικών  διαγραμμάτων  και  της  τεχνικής  έκθεσης ,  διαπιστώθηκαν  ελλείψεις  ως  προς  την  τεχνική  τεκμηρίωση  και  την  πληρότητά  τους .  Με  το  υπ.  αριθμ.  8211.03/87/Φ.030/05/10‐08‐05 Έγγραφό μας ζητήθηκαν διευκρινήσεις από το Δ.Λ.Τ. Ναυπλίου   (συμπληρωματικά στοιχεία).  Με  το  υπ.  αριθμ.  838/19‐09‐05  έγγραφο  επανυποβλήθηκε  πρόταση  για  αποσπασματική  έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα Ναυπλίου.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Με  την  τεχνική  έκθεση  προτείνονται  οι  χρήσεις  γης  και  οι  όροι  –  περιορισμοί  δόμησης  σε  τμήμα της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Ναυπλίου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 92/2005 πράξη  του  Δ.Σ.  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Ναυπλίου.  Αναλυτικά  οι  όροι  δόμησης  περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα:  Ο.Τ.  ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)  Σ.Κ.  Σ.Δ.  ΥΨΟΣ  1  Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  (Εστιατόρια – Καφετέριες – Καφέ Μπαρ)  3579,98  0,15  0,15  4.00  Τα εμβαδά των  υφιστάμενων κτιρίων είναι τα εξής:  ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)  ΘΕΣΗ  Καταστήματα Α  256,91  ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ  Καταστήματα Β  84,43  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  Καταστήματα Γ  40,88  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  Καταστήματα Δ  45,19  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  ɇɉɁɃȿɃ� 427,41� � 4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της,   α)  στη  προώθηση  της  διαδικασίας  τακτοποίησης  των  υφιστάμενων  κτιρίων  που  έχουν  κατασκευαστεί ήδη από το 1957 και 1970,    1808 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ β)  στη  δυνατότητα  έκδοσης  οικοδομικών  αδειών  για  την  επισκευή  –  συντήρηση  ή  επέκταση  των υφιστάμενων κατασκευών   τα  οποία  ήδη  έχουν  παραχωρηθεί  με  απόφαση  του  ΔΣ  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Ναυπλίου προς εκμετάλλευση.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�07/30Ͳ09Ͳ2005� Εγκρίνεται  η  ως  άνω  πρόταση,  με  την  προϋπόθεση  να  λαμβάνεται  η  σύμφωνη  γνώμη  της  Αρμόδιας  Εφορείας  Αρχαιοτήτων  και  της  Επιτροπής  Αρχιτεκτονικού  Ελέγχου  (ΕΠΑΕ)  για  οποιαδήποτε παρέμβαση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  69) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/18Ͳ12Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�38ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου   1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�–�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ� α) άρθρο 30 παράγραφο 6 του Ν.2160/93  β) Δ/ξεις της παρ. 2στ, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α)  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η υποβληθείσα μελέτη αφορά στη χωροθέτηση του Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου. Σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  μελέτη  προτείνεται  να  κατασκευαστεί Μαρίνα  σε  μια  αβαθή  θαλάσσια  περιοχή,  εσωτερικά  του  υπάρχοντος  αντιπροσαμμωτικού  μώλου,  στη  ρίζα,  500μ.  περίπου  βόρεια του λιμένα της πόλης. (βλ. σχέδιο 210‐1 και φωτ. 1,2 και 3).   Με το προτεινόμενο έργο θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη Μαρίνα , δυναμικότητας 210 θέσεων  ελλιμενισμού  σκαφών  αναψυχής  διαφόρων  κατηγοριών.  Η  μονάδα  θα  διαθέτει  όλες  τις  απαραίτητες  εγκαταστάσεις  στο  χερσαίο  χώρο  για  την  εξυπηρέτηση  των  ελλιμενιζόμενων  σκαφών και των επιβαινόντων σε αυτά, καθώς και των επισκεπτών του λιμένα. Η προτεινόμενη  Μαρίνα θα ικανοποιήσει έτσι κατά τον καλύτερο τρόπο ένα μέρος της μεγάλης ζήτησης θέσεων  ελλιμενισμού στο Ναύπλιο και την ευρύτερη περιοχή.  Κατά την ανασχεδίαση των προτεινόμενων έργων, εκτός από τους όρους που τέθηκαν με την  απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και τους περιορισμούς που υπήρχαν λόγω της γειτνίασης  με  την  πόλη  και  το  λιμάνι  του  Ναυπλίου,  ελήφθησαν  υπόψη  τόσο  περιβαλλοντικές  όσο  και  αισθητικές  παράμετροι,  με  στόχο  την  ελαχιστοποίηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  και  την  αρμονική  ένταξη  του  έργου  στο  ευρύτερο  φυσικό  και  ανθρωπογενές  περιβάλλον  της  περιοχής.  Ο  τελικός  στόχος  είναι  να  δημιουργηθεί  μια  άρτια  από  τεχνική,  λειτουργική  και  αισθητική άποψη Μαρίνα, η οποία θα εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον της περιοχής.  Τα προβλεπόμενα έργα για τη δημιουργία του τουριστικού λιμένα Ναυπλίου, δεν αναμένεται  να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, τόσο  στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση της μόνιμης λειτουργίας τους. Στους περισσότερους  τομείς οι  επιπτώσεις  είναι  ιδιαίτερα περιορισμένες ή μικρής  έκτασης,  ενώ πολλές από αυτές  είναι βραχυχρόνιες και αντιστρέψιμες.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 23.400.000€.  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� 1. Ȱ.Ʌ.� 1000//24Ͳ01Ͳ2005� ɹɶɶʌɲʔʉ� ʏʉʐ� ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ� Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎ� Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ/ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ� Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ� ȿɿʅɹʆʘʆ  με  το  οποίο  διαβιβάστηκε  στο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ  φάκελος  έγκρισης Χωροθέτησης του Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου.  2. Ȱ.Ʌ.� 8100/26/05//09Ͳ06Ͳ2005� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȴȿɅ� ʋʌʉʎ� ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ� Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎ� Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ/ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ�Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ�ȿɿʅɹʆʘʆ  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1809 3. Ȱ.Ʌ�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɅȾ/ȰɆɍ/Ȳ1/Ɍ5/22931/1316/29.5.07�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ɉʋʉʐʌɶʉʑ�Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ  4. Ȱ.Ʌ.�1008//28Ͳ12Ͳ2007 ɹɶɶʌɲʔʉ�ʏʉʐ�ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ�ȴɻʅʉʏɿʃʉʑ�ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ�Ɉɲʅɸʀʉʐ�Ɂɲʐʋʄʀʉʐ�  με το οποίο διαβιβάστηκε στο ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ αίτημα για δημιουργία χώρων ελεγχόμενης  στάθμευσης ενός χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα Ναυπλίου.  5. Ȱ.Ʌ.�8216/17/08//19Ͳ03Ͳ2008�  ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉȵɁȰɁɅ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ�Ȱʚ�ʋʌʉʎ�ȴɻʅʉʏɿʃʊ�ȿɿʅɸʆɿʃʊ� Ɉɲʅɸʀʉ�Ɂɲʐʋʄʀʉʐ.  6. Ȱ.Ʌ.� 19131//18Ͳ09Ͳ2008  ɹɶɶʌɲʔʉ� ʏʉʐ� ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ� Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎ� Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ/ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ� Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ� ȿɿʅɹʆʘʆ  με  το  οποίο  διαβιβάστηκε  στο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  η  μελέτη  Χωροθέτησης του Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η  θαλάσσια  περιοχή  στην  οποία  θα  δημιουργηθεί  η  Μαρίνα  προσβάλλεται  μόνο  από  κυματισμούς ΝΔ  κατεύθυνσης, οι οποίοι όμως εκτονώνονται στα αβαθή της περιοχής μεταξύ  νησίδας  Μπούρτζι  και  λιμένα.  Από  τις  υπόλοιπες  διευθύνσεις  ο  χώρος  της  Μαρίνας  προστατεύεται  λόγω  της  παρουσίας  του  αντιπροσαμμωτικού  μώλου .  Η  Μαρίνα  θα  καταλαμβάνει θαλάσσιο μέτωπο μήκους 320μ περίπου.   Η  επιφάνεια  της  θαλάσσιας  ζώνης  της  είναι  περίπου  71,2  στρέμματα  και  η  επιφάνεια  της  χερσαίας  ζώνης  της  43,125  στρέμματα.  Η  υφιστάμενη  χερσαία  ζώνη  είναι  12.016  τ.μ,  ενώ  ακόμα 31.109  τ.μ  θα αποκτηθούν  με  επιχώσεις.  Η  λιμενολεκάνη  θα  έχει  έκταση  38  περίπου  στρεμμάτων και η είσοδος σ΄ αυτήν θα γίνεται μέσω διαύλου του λιμένα Ναυπλίου, ο οποίος  θα  επεκταθεί  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  της  Μαρίνας.  Στο  εσωτερικό  του  λιμένα  εξασφαλίζονται κύκλοι ελιγμών διαμέτρου 50μ.  Βυθοκόρηση μέχρι τα –3,50 μ. προβλέπεται και σε ολόκληρη τη λιμενολεκάνη της Μαρίνας η  οποία θα επεκταθεί από τον είσοδο της Μαρίνας μέχρι τα όρια του διαύλου ναυσιπλοΐας του  λιμένα  έτσι  ώστε  ολόκληρη  η  θαλάσσια  αυτή  περιοχή  να  έχει  επαρκές  βάθος  για  την  κυκλοφορία των σκαφών.   Η λιμενολεκάνη της Μαρίνας θα οριοθετείται από:  x τα κρηπιδώματα ΑΒΓΔΕΖΗΘΚΛΜΝΞΟΠ και  x τον πλωτό κυματοθραύστη ΠΠ1Π2Π3 σχήματος Γ, πλάτους 4μ. και συνολικού μήκους 300μ  (ΠΠ1 μήκος 160μ., Π1Π2  μήκος 40μ., Π2Π3 μήκος 100μ)  Η χερσαία ζώνη της Μαρίνας θα οριοθετείται προς τη θάλασσα από:  x το κρηπίδωμα ΑΒ,   x το μώλο ΒΓΔΕΖ πλάτους 6μ.στα πρώτα 114μ. και 12μ. στα τελευταία 30μ. ,  x  τα κρηπιδώματα ΗΘ, ΘΚ,  x  το μώλο ΚΛΜΝ μήκους 60μ. και πλάτους 6μ.,   x τα κρηπιδώματα ΝΞΟΠ  και  x  το μέτωπο ΠΡ.  Προβλέπεται επίσης :  x εγκατάσταση πλωτού προβλήτα ΞΞ1 μήκους 60μ. κάθετα στο κρηπίδωμα ΝΞΟΠ στη θέση Ξ   x πλωτός προβλήτας ΟΟ1 μήκους 132μ. κάθετα στο κρηπίδωμα ΝΞΟΠ στη θέση Ο   x μια θέση παραβολής για το σκάφος του Λ. Σ στο άκρο του πλωτού κυματοθραύστη  x ράμπα  ανέλκυσης  και  καθέλκυσης  μικρών  σκαφών  πλάτους  10μ.  και  μήκους  30μ.  στο  κρηπίδωμα ΝΞΟΠ    Ολόκληρη  η  χερσαία  ζώνη  περιγράφεται  στα  σχέδια  από  τα  σημεία  ΑΒΓΔΕΖΗΘΚΛΜΝΞΟΠΡΤΥΦΑ  και  περιλαμβάνει  τις  κτιριακές  εγκαταστάσεις  (επιφάνεια  3.014τ.μ)  και  τους  υπόλοιπους  απαραίτητους  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  της  Μαρίνας  στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους (σχέδια 210‐3 και ΠΟΛ‐005/00).  Ʉʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�(ʍʖɹɷɿʉ�210Ͳ3Ȱ�Ȼʉʑʄɿʉʎ�2008�ʃɲɿ�ɅɃȿ�006/00�Ȱʋʌʀʄɿʉʎ�2008)� 1810 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Καθορίζονται  οι  όροι  δόμησης  για  κάθε  οικοδομικό  τετράγωνο  μαζί  με  τις  χρήσεις  που  επιτρέπεται και περιλαμβάνει:  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΚΑΛΥΨΗΣ  Σ.Δ  ΕΜΒΑΔΟΝ Ο.Τ. Μ2  ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Μ2  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΥΨΟΣ Μ2  ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  Ο.Τ.1  40%  0.19  2.227,00Μ2  424,00Μ2  4.5+ΥΨΟΣ  ΣΤΕΓΗΣ   ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ  ‐ΣΧΟΛΗ  ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ‐ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑWC‐ ΝΤΟΥΣ  ‐ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  Ο.Τ.2  40%  0.15  13.610,00Μ2  2.040,00Μ2  4.5+ΥΨΟΣ  ΣΤΕΓΗΣ  (ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ:  ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  7.5+ΥΨΟΣ  ΣΤΕΓΗΣ)    ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ  ‐ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 2 &  ΑΡΘΡΟΥ 33 ΠΑΡ. 2  ΤΟΥ Ν. 2160/93  ‐ ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  ‐ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  ‐ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  ‐ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ‐SUPER MARKET  ‐ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  Ο.Τ.3  ‐  ‐  6.260,00Μ2  20,00Μ2  ‐  ‐ ΠΡΑΣΙΝΟ,  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ  ΧΩΡΟΙ,  ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ  ‐ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ  ‐Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   Ο.Τ.4  ‐  ‐  3420,00Μ2  10,00Μ2  ‐  ‐ΧΩΡΟΣ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   ‐  ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ  Ο.Τ.5  40%  0.154  3245,00Μ2  500,00Μ2  4.5+ΥΨΟΣ  ΣΤΕΓΗΣ  ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ  ‐ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ  ‐ΧΩΡΟΣ  ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΥ      ‐  ‐    20,00Μ2  ‐  ‐ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΤ  (ΣΤΑΘΜΟΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΗΜ,  ΚΛΠ)    ‐  ‐  14.363,00Μ2  ‐  ‐  ‐ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  (ΔΡΟΜΟΙ,  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1811 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΚΛΠ)    ɇɉɁɃȿɃ�   43.125,00  Μ2�   3014,00 Μ2�     ȳȵɁȻȾɃɇ�ɀȵɇɃɇ�ɃɆɃɇ�ɇɉɁɈȵȿȵɇɈɃɉ�ȴɃɀȸɇȸɇ�3014,00ɀ2/43.125,00ɀ2=0,07 � Επισημαίνεται ότι όλα τα κτίρια θα ανεγερθούν πίσω από την προτεινόμενη νέα οριογραμμή  παραλίας, ενώ σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων προβλέπεται πίσω από το μέτωπο  ελεύθερη ζώνη για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων σκαφών .  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη, στη Μαρίνα Ναυπλίου θα είναι δυνατός ο ελλιμενισμός  210  σκαφών  αναψυχής  διαφόρων  μεγεθών.  Η  μαρίνα  εκτός  από  ασφαλή  αγκυροβόλια,  θα  προσφέρει  και  όλες  τις  αναγκαίες  εξυπηρετήσεις,  όπως  παροχές  ηλεκτρικού,  νερού  και  τηλεφώνου  στα  ελλιμενιζόμενα  σκάφη,  ανεφοδιασμό  καυσίμων  και  παραλαβή  λυμάτων  και  ελαιωδών καταλοίπων. Επιπλέον η χερσαία ζώνη του λιμένα θα δίνει τη δυνατότητα πλήρους  εξυπηρέτησης  των  επιβαινόντων  στα  σκάφη  και  των  επισκεπτών  της  Μαρίνας,  καθώς  θα  διαθέτει  σε  άνετους  χώρους  όλες  τις  αναγκαίες  εγκαταστάσεις  συμπεριλαμβανομένων  γραφείων  διοίκησης,  καταστημάτων  (ναυτιλιακών  ειδών,  προμηθειών  κ.α),  πρακτορείων  ενοικίασης  σκαφών,  αυτοκίνητων  και  μοτοσικλετών,  υποκαταστημάτων  τραπεζών.  Συγκροτημάτων  λουτρών  και  W.C  ,  χώρων  στάθμευσης  αυτοκινήτων  και  τρέιλερ  κ.λπ..  Το  ολοκληρωμένο  αυτό  συγκρότημα  θα  ικανοποιήσει  κατά  τον  καλύτερο  τρόπο  την  ήδη  πολύ  μεγάλη  και  διαρκώς  αυξανόμενη  ζήτηση  για  θέσεις  ελλιμενισμού  σκαφών  και  γενικά  για  οργανωμένους  λιμένες  αναψυχής  στην  περιοχή  του  Αργολικού  Κόλπου  και  των  ανατολικών  ακτών της Πελοποννήσου.   Με βάση τα παραπάνω, πέρα από την οργάνωση και αναβάθμιση της ποιότητας των  υπηρεσιών στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, από την δημιουργία της Μαρίνας θα  προκύψουν σημαντικά οφέλη για τη γενικότερη τουριστική υποδομή και κατ΄ επέκταση την  οικονομία της πόλης του Ναυπλίου και ολόκληρου του Νομού. Συγκεκριμένα θα υπάρξουν:  x Άμεσα οικονομικά οφέλη  x Τόνωση της εμπορικής κίνησης ολόκληρης της πόλης του Ναυπλίου  x Γενικότερη αύξηση του Τουριστικού ρεύματος  x Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης   x Ανάπτυξη πρόσθετων τουριστικών επιχειρήσεων  Με βάση τα παραπάνω επισημάνσεις γίνεται φανερό ότι ο προτεινόμενος τουριστικός λιμένας  αποτελεί ένα απαραίτητο έργο υποδομής για το Ναύπλιο αλλά και για την ευρύτερη περιοχή,  με άμεσα και σημαντικά οφέλη για τον τουρισμό και κατ΄ επέκταση για την Εθνική Οικονομία.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�02/18Ͳ12Ͳ2008� Γνωμοδοτεί  θετικά  στα  πλαίσια  του  άρθρου  30  παράγραφο  6  του  Ν.2160/93  με  τις  εξής  προϋποθέσεις:  α)  Να  μελετηθεί  το  έργο  ώστε  να  μην  αχρηστευτεί  η  τελευταία  θέση  πλαγιοδέτησης  της  εμπορικής  προβλήτας  στα  όρια  της  μαρίνας  και  να  επανελεγχθεί  η  θαλάσσια  ζώνη  της  μαρίνας σε σχέση με τα εκτελεσθέντα έργα του εμπορικού τομέα .  β)  Να  μελετηθεί  η  προσαρμογή  με  το  εκτελεσθέν  έργο  στο  εμπορικό  τομέα  και  να  συμπεριληφθεί  η  τυχόν  απαιτούμενη  αποκατάσταση  ή  προσαρμογή  στα  προς  εκτέλεση  έργα της μαρίνας  γ) Παράλληλα θα πρέπει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου να εξασφαλίσει τις αναγκαίες  χρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα και του παρακείμενου αστικού ιστού.   1812 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ����������������������������������������������������������������������������������������������������Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.                                                                                           ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)                        ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΜ.    70) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/23Ͳ03Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�24ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 06ο (Εκτός Ημερησίας Διάταξης) : Καθορισμός χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης   λιμένα Πρέβεζας  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Το Λ.Τ. Πρέβεζας, με το υπ. αριθμ. 1416/22‐11‐05 έγγραφό του, διαβίβασε στην Υπηρεσία μας  αίτημα  για    έγκριση  της  χρήσης  του  χώρου  στάθμευσης  σε  τμήμα  της  Χερσαίας  Ζώνης.  Επισημαίνεται  ότι  ο  συγκεκριμένος  χώρος,  σύμφωνα  με  τα  διαβιβασθέντα  στοιχεία,  διαμορφώθηκε  (ασφαλτόστρωση  &  διαγράμμιση)  προς  10ετίας,  κατόπιν  δημοπρασίας  του  Δήμου Πρέβεζας και χρηματοδότησης της ΝΑ Πρέβεζας (130.000.000 δρχ).  Η  Υπηρεσία  μας,  με  το  υπ.  αριθμ.  8211.03/149/Φ.39/05/01‐12‐05  έγγραφό  της,  ζητεί  συμπληρωματικά στοιχεία, αναφορικά με διαστάσεις και χρήση του συγκεκριμένου χώρου από  τον φορέα διοίκησης, καθώς από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.  Το  Λ.Τ.  Πρέβεζας,  με  το  υπ.  αριθμ.  1492/16‐12‐05  έγγραφό  του,  απέστειλε  τα  ανωτέρω  συμπληρωματικά  στοιχεία.  Απέστειλε  επίσης  την  υπ.  αριθμ.  102/2005  Πράξη  της  Λιμενικής  Επιτροπής Νομόυ Πρέβεζας αναφορικά με πρόταση του χώρου ως χώρο στάθμευσης.  Επισημαίνεται ότι, με την υπ. αριθμ. 01/05‐12‐05 Απόφαση ΕΣΑΛ για τον «Επαναπροσδιορισμό  του  Σχεδιασμού  /  Προγραμματισμού  Έργων  Λιμενικών  Υποδομών Μέτρο  7.1.  ΕΠ‐ΟΑΛΑΑ  και  προτάσεων  μελετών  για  προετοιμασία  λιμενικών  έργων  που  προτείνονται  να  συγχρηματοδοτηθούν κατά τη Δ προγραμματική περίοδο  (Δ΄ΚΠΣ)» αποφασίστηκε η εκπόνηση  μελέτης  προγραμματικού  σχεδίου  (Master  plan)  για  το  λιμένα  Πρέβεζας,  προϋπολογισμού  150.000  €.  Με  το  υπ.  αριθμ.  430/13‐03‐06  έγγραφο,  διαβιβάστηκαν  από  το  Λιμενικό  Ταμείο  Πρεβέζης  υπεύθυνες  δηλώσεις  των  ομόρρυθμων  εταίρων,  νομίμων  εκπροσώπων  και  διαχειριστών  της  εταιρείας,  που  αναδείχθηκαν  πλειοδότες  στο  διαγωνισμό  μίσθωσης  του  χώρου  στάθμευσης  στη  χερσαία  ζώνη  λιμένος.  Σύμφωνα  με  τις  επισυναπτόμενες  δηλώσεις,  οι  ενδιαφερόμενοι  μετά  τη  λήξη  της μίσθωσης δεν  θα  ζητήσουν  και  δεν  θα  επιδιώξουν  τη μονομερή παράταση  αυτής.  Επιπρόσθετα  δηλώνουν  ότι  σε  περίπτωση  που  από  το  Master  Plan  τους  ζητηθεί  να  αποδώσουν τμήμα ή και ολόκληρη έκταση, θα προβούν σε αυτό χωρίς πρόβλημα.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Με την τεχνική έκθεση προτείνεται η χρήση της στάθμευσης στον συγκεκριμένο χώρο.   Έκταση περιοχής   Ε = 8.000 τ.μ.  Χρήσεις  Χώρος στάθμευσης  Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται σήμερα ως χώρος στάθμευσης, είχε εκμισθωθεί ήδη  μία φορά προ 10ετίας, καθώς και πρόσφατα μετά από προκήρυξη.   4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση του χώρου.� Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�06/23Ͳ03Ͳ2006� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1813 (ɸʃʏʊʎ�ȸʅɸʌɻʍʀɲʎ�ȴɿɳʏɲʇɻʎ)� Εγκρίνεται ομόφωνα η ως άνω πρόταση, με την προϋπόθεση ότι εφόσον από το προς εκπόνηση  Προγραμματικό  Σχέδιο  (Master  Plan)  του  λιμένα,  προταθεί  διαφορετική  χρήση  στην  υπόψη  περιοχή,  τότε,  προκειμένου  να υλοποιηθούν  τα προβλεπόμενα από  το Master Plan  έργα,  θα  αποδεσμευθούν ο χώρος και τα τυχόν υλοποιηθέντα έργα.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    71) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο:  Καθορισμός όρων δόμησης σε περιοχή της χερσαίας ζώνης λιμένα Κατακόλου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες ,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, με το αριθ. 176/07‐04‐2005 έγγραφό του, διαβίβασε στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π. πρόταση για έγκριση όρων δόμησης και καθορισμό χρήσεων γης . στη χερσαία ζώνη  λιμένα Κατακόλου. Από την εξέταση των υποβληθέντων τοπογραφικών διαγραμμάτων και της  τεχνικής  έκθεσης,  διαπιστώθηκαν  ελλείψεις  ως  προς  την  τεχνική  τεκμηρίωση  και  την  πληρότητά  τους.  Με  το  υπ.  αριθμ.  8211.03/01/Φ.06/  05/26‐04‐05  Έγγραφό  μας  ζητήθηκαν  διευκρινήσεις από το Δ.Λ.Τ. Πύργου συμπληρωματικά στοιχεία.  Με  το  υπ.  αριθμ.271/26‐05‐05  έγγραφο  επανυποβλήθηκε  πρόταση  για  αποσπασματική  έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης σε δύο οικοδομικά τετράγωνα.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Με την  τεχνική έκθεση προτείνονται οι  χρήσεις γης  και οι όροι  – περιορισμοί δόμησης για 2  οικοδομικά τετράγωνα  (Ο.Τ.). εντός της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Κατακόλου, σύμφωνα με  την  υπ.  αριθμ.  33/2005  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Πύργου.  Αναλυτικά οι όροι δόμησης περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα:  Ο.Τ.  ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΕΜΒΑΔΟΝ  Σ.Κ.  Σ.Δ.  ΥΨΟΣ  1  Εμπορική  Δραστηριότητα  –  Εξυπηρέτησης  Επιβατικού  Κοινού  (Ίδρυση  και  λειτουργία  Καταστημάτων  Αφορολογήτων Ειδών)  1.500  0.20  0.20  5.00  2  Εμπορική  Δραστηριότητα  –  Εξυπηρέτησης  Επιβατικού  Κοινού  (Ίδρυση  και  λειτουργία  Καταστημάτων  Αφορολογήτων Ειδών)  700  0.20  0.20  5.00  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στη προώθηση της διαδικασίας κατασκευής νέου  Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών  (Κ.Α.Ε.) στη θέση που έχει προγραμματιστεί και ήδη έχει  παραχωρηθεί  με  την  αριθμ.  73/2004  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Πύργου στο νέο προβλήτα και στη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών για την επισκευή  –  συντήρηση  ή  επέκταση  της  υφιστάμενης  κατασκευής  (κτίριο)  στον  Κεντρικό  Προβλήτα,  η  οποία ήδη έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία «Κατάστημα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ».   Η  εκπρόσωπος  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Έργων  του  Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.,  κα  ΚΥΡΙΑΚΟΥ,  διατύπωσε  την  άποψη  ότι  είναι  σκόπιμο  να  διατυπωθούν  και  οι  απόψεις  της  Διεύθυνσης  1814 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  του  Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.,  οι  οποίες  ζητήθηκαν  από  την  Ε.Υ.Π.Ε.  του  Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., σύμφωνα με το 146633/29‐07‐2005 έγγραφό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�03/04Ͳ08Ͳ2005� Εγκρίνεται η ως άνω πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  72) Η ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�02�/�28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� Θέμα 2ο : ΚΑΤΑΚΟΛΟ: Αναβάθμιση λιμένα Κατακόλου Ηλείας  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Κατά  την  46η/06‐07‐2010    Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  εξετάστηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση Προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Κατακόλου.  Σύμφωνα  με  την  Απόφαση  16/06Ͳ07Ͳ2010� ʏɻʎ�46ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵɇȰȿ��«ɻ�ȵʋɿʏʌʉʋɼ�ɷɸʆ�ɹʖɸɿ�ʃɲʏʚ�ɲʌʖɼʆ�ɲʆʏʀʌʌɻʍɻ�ɸʋʀ�ʏʘʆ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ�ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ�ʏʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ,� ʅɸ� ʏɻʆ� ʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ� ʃɲʏɳ� ʏɻʆ� ɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻ� ʏɻʎ� ɅɅȵȰ,� ɲʐʏɼ� ʆɲ� ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ� ʅɸ� ʏɲ� ʃɳʏʘɽɿ:� ɲ)�ɀɸʄɹʏɻ�ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼʎ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ�ʏʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ� ɴ)�Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼ�ɀɸʄɹʏɻ�ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ�ʍʏʉ�ʄɿʅɹʆɲ� (ʃʐʌʀʘʎ�ʊʍʉʆ�ɲʔʉʌɳ�ʍʏɻʆ�ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ�ʏʘʆ� ɸʋɿɴɲʏʙʆ�ʏʘʆ�ʃʌʉʐɲɺɿɸʌʉʋʄʉʀʘʆ)».� Με την υποβαλόμενη μελέτη γίνονται προτάσεις  για  το χερσαίο χώρο του λιμένα Κατακόλου  σύμφωνα και με τα εγκεκριμένα στην 46η Συνεδριάση της ΕΣΑΛ λιμενικά έργα.   3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x Ɉʉ� ɲʌ.� ʋʌʘʏ.� 394/11Ͳ07Ͳ2011� � ɹɶɶʌɲʔʉ� ȴɻʅʉʏɿʃʉʑ� ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ� Ɉɲʅɸʀʉʐ� Ⱦɲʏɲʃʊʄʉʐ,� ɷɿɲɴʀɴɲʍɻ συμπληρωματικών μελετών στην ΕΣΑΛ  x Το  αρ.  πρωτ.  8216/77/11/13‐07‐2011  έγγραφο  ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ,  αποστολή  Μελέτης  Χωροταξικής Οργάνωσης και Κυκλοφοριακής Μελέτης στα Μέλη.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Οι  προτάσεις  αφορούν  κατά  κύριο  λόγο  στον  χερσαίο  χώρο  του  λιμένα  Κατακόλου.  Οι  προτάσεις  αυτές  λαμβάνουν  υπόψη  τους  τόσο  την  υφιστάμενη  κατάσταση,  όσο  και  τα  σχεδιαζόμενα λιμενικά  έργα    (όπως περιγράφονται στη μελέτη που παρουσιάστηκε στην  46η  ΕΣΑΛ) και τις αυξητικές τάσεις σε σχέση με την επισκεψιμότητα του λιμένα.  Για  τη  διευκόλυνση  της  κατηγοριοποίησης  των  προτεινόμενων  παρεμβάσεων  αλλά  και  τη  διαφοροποίηση  των  προτάσεων,  σε  σχέση  με  την  υφιστάμενη  κατάσταση  του  λιμένα  και  τη  μελλοντική διαμόρφωση του, ο χώρος του λιμένα χωρίστηκε σε πέντε (5) ζώνες (σχ. Π7).  Η  ɺʙʆɻ� Ȱ�   αφορά  στη  νέα  θέση  της  μαρίνας  και  στον  αντίστοιχο  χερσαίο  χώρο  της  και  οι  προτεινόμενες σε αυτήν παρεμβάσεις αφορούν στις  εξυπηρετήσεις που πρέπει  να υπάρχουν  στο  χερσαίο  χώρο  της  μαρίνας  επιπλέον  των  αναφερομένων  στο  επικαιροποιημένο  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1815 Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Κατακόλου. Αναλυτικότερα στο χερσαίο χώρο της μαρίνας  θα πρέπει να προβλεφθούν:  ƒ Λειτουργία  καταστημάτων  (ενδεικτικά  mini  market,  καταστήματα  ναυτιλιακών  και  αλιευτικών ειδών), για την εξυπηρέτηση των σκαφών.  ƒ Λειτουργία χώρων αναψυχής και εστίασης  ƒ Υποδομές για τη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων  ƒ Ηλεκτροφωτισμός και σωστικά μέσα, για την αποφυγή ατυχημάτων και για τη διευκόλυνση  των εξυπηρετούμενων.  ƒ Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος – νερού – τηλεφώνου /internet για τα σκάφη, σε απόσταση  που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20μ.  ƒ Δυνατότητα    τεχνικής  εξυπηρέτησης    σκαφών  για  ετήσια  συντήρηση ,  για μικροεπισκευές  και πρόβλεψη για τη μεταφορά τους .  ƒ Χώροι  στάθμευσης  οχημάτων,  για  την  εξυπηρέτηση  των  σκαφών,  των  επιβαινόντων  σε  αυτά  και των επισκεπτών. Εκτιμάται ότι οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης  αποκλειστικά  για την εξυπηρέτηση των σκαφών θα ανέλθουν περίπου σε 200. Συνολικά εκτιμάται ότι ο  αριθμός  των θέσεων στάθμευσης    για  την  ικανοποιητική    εξυπηρέτηση    των  χρηστών θα  πρέπει να ανέρχεται σε 400 θέσεις.  ƒ Αστικός εξοπλισμός (παγάκια, στέγαστρα, καλάθια απορριμμάτων, κ.α.)  ƒ Χώρος  στέγασης    του  Ναυτικού  Ομίλου  Κατακόλου  και  των  αλιευτικών  και  άλλων  συλλόγων  ƒ Οργάνωση διαδρομής τόσο προς το σταθμό του τραίνου, για τη διευκόλυνση τη πρόσβασης  σε αυτόν, όσο και προς τον οικισμό.  Σημειώνεται ότι η Ζώνη Α οριοθετεί  τον Τουριστικό Λιμένα όπου    προτείνονται οι παρακάτω  χρήσεις και όροι δόμησης:  Συγκεκριμένα προβλέπονται σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη μελέτη και το υπόμνημα για  την περιοχή Α (Σχέδιο γενικής διάταξης) οι παρακάτω εγκαταστάσεις:  Ȱ/Ȱ� ɉɅɃȴɃɀȸ� ȵɅȻɌȰɁȵȻȰ�ɇȵ�Ɉ.ɀ.� 1.  ΚΑΡΝΑΓΙΟ  300  2.  ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟΥ  255  3.  ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΕΟΤ  (ΙΣΟΓΕΙΟ),   ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ  (ΟΡΟΦΟΣ)  300/600  4.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ WC, ΛΟΥΤΡΩΝ,  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΗΛ. ΘΑΛΑΜΩΝ  200  5.  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  271 ΘΕΣΕΙΣ  6.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  66 ΘΕΣΕΙΣ  7.  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  42 ΘΕΣΕΙΣ  8.  ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΣΚΑΦΩΝ  5000m2 /44 ΘΕΣΕΙΣ  9.  ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    10.  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ  270  1816 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΣΚΑΦΩΝ  11.  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  450  12.  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  6000  13.  ΑΛΛΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)  2930  14.  PARKING BOXES  360m2 /22 ΘΕΣΕΙΣ  Επιτρεπόμενες  χρήσεις  γης:  εστιατόρια  ταβέρνες,  καταστήματα  ειδών  πλοίων,  .αλλά  καταστήματα,  κέντρα  διασκέδασης,  πώληση  σκαφών,  κτίρια  για  επισκευές  και  συντήρηση  σκαφών και παρεμφερή καταστήματα κλπ Επίσης η περιοχή του χώρου στάθμευσης μπορεί να  χρησιμοποιηθεί    για  ξηρά  εναπόθεση  σκαφών  κατά  τη  μη  τουριστική  περίοδο.  Οι  θέσεις  εναπόθεσης  στην  ξηρά  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  ικανοποιήσουν  τις  ανάγκες  για  χώρο στάθμευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής.  Μέγιστο ύψος:  Αποθήκη Ναυπηγείου  /  Ναυτικός  όμιλος: 7μ. +  στέγη  (όροφοι  :1),  Υπόλοιπα:  7.5μ. +στέγη (όροφοι:2)  Η  εν  λόγω  ζώνη  διαιρείται  σε  δυο  τμήματα  με  τη  δημιουργία  ενός  καναλιού  –  μιας  μικρής  διώρυγας‐  παράλληλης    προς  το  κρηπίδωμα  Δ  .  Το  κανάλι  δημιουργεί  εκατέρωθεν  δυο  κρηπιδώματα πρόσδεσης μικρών σκαφών και παρέχει τη δυνατότητα παρόχθιου περιπάτου. Οι  δυο όχθες επικοινωνούν με δυο γέφυρες πεζών.  Η  κυκλοφορία  στην  περιοχή,  των  οχημάτων,  τόσο  των  ιδιωτικών  αυτοκινήτων  όσο  και  των  λεωφορείων, όσο και των ρυμουλκών ή άλλων μεγαλύτερων οχημάτων αναρτάται από το κύριο  δίκτυο άφιξης  στο  Κατάκολο. Με  τη  ρύθμιση αυτή  η  κυκλοφορία  και  η  στάθμευση  τους  δεν  εμπλέκεται  με  των  υπολοίπων  οχημάτων  και  συνεπώς  δεν  επιβαρύνει   κυκλοφοριακά  τον  οικισμό.   Η ȷʙʆɻ�Ȳ  αφορά  στο  νέο  προβλήτα  που  προτείνεται    να  κατασκευασθεί    για  την  πρόσδεση  πλοίων    άνω  των  300μ.  και  το  χερσαίο  χώρο  στον  οποίο  έχει  πρόσβαση.  Οι  προτεινόμενες  παρεμβάσεις  περιλαμβάνουν:  ƒ Περίφραξη ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο σχέδιο ασφάλειας του λιμένα  ƒ Θέσεις  στάθμευσης  ταξί  και  λεωφορείων,  με  πρόβλεψη  ώστε  να  διευκολύνεται  η  κυκλοφορία,  για  την  εξυπηρέτηση  των  επιβατών  που  επιθυμούν  να  κατευθυνθούν  προς  προορισμούς εκτός του οικισμού.  ƒ Οργάνωση  διαδρομής  προς  τα  σταθμό  του  τραίνου,  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  διευκολύνονται οι επιβάτες όπου κατευθύνονται προς τα εκεί.  ƒ Σύμπλεγμα  κτιρίων  εξυπηρετήσεων  Εν  δεικτικά:  ΚΑΕ,  εκθετήριο,  τουαλέτες,  info  point,   τραπεζικές  διευκολύνσεις κλπ)  ƒ Οργάνωση διαδρομής   προς τον οικισμό, αντίστοιχα με τη διαδρομή προς το σταθμό του  τραίνου  ƒ Ρύθμιση  ροών  οχημάτων  και  πεζών  ,  ώστε  να  αποφεύγονται  κατά  το  δυνατό  οι  συμφορήσεις και οι διασταυρώσεις  πεζών και οχημάτων.  Η  κυκλοφορία  στην  περιοχή  Β  των  οχημάτων  αναρτάται  από  το  κύριο    δίκτυο  άφιξης  στο  Κατάκολο.  Η  είσοδος  στην  περιοχή  γίνεται  από  τη  θέση  Β  και  η  έξοδος  από  τη  Θέση  Α.  Η  μονοδρόμηση  της  κίνησης  των  οχημάτων  με  κατεύθυνση  από  Ν.  προς  Β.  επιτρέπει  την  κυκλοφορία  και  τη  στάθμευση  των  λεωφορείων  και  των  taxi  να  μην  εμπλέκεται  με  την  κυκλοφορία των υπολοίπων οχημάτων και να μην επιβαρύνει τον οικισμό. Η επικοινωνία της  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1817 περιοχής  με  την  περιοχή  Α  γίνεται  μέσω  της  συλλεκτήριας  οδού,  διπλής  κατεύθυνσης,  σε  επαφή με το γήπεδο του σιδηροδρομικού σταθμού.   Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη και το υπόμνημα για την περιοχή Β  (Σχέδιο γενικής  διάταξης) προβλέπονται   οι παρακάτω εγκαταστάσεις:  Ȱ/Ȱ� ɉɅɃȴɃɀȸ� ȵɅȻɌȰɁȵȻȰ�ɇȵ�Ɉ.ɀ.� 1.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ WC, ΛΟΥΤΡΩΝ,  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΗΛ. ΘΑΛΑΜΩΝ  150  2.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  236ΘΕΣΕΙΣ  3.  ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    4.  ΑΛΛΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)  5000  5.  ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΧΙ  11 ΘΕΣΕΙΣ  6.  INFO KIOSKS (ΕΦΗΜΕΡΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)  150  7.  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ   125  8.  ΚΤΙΡΙΟ SCHENGEN  140  Στη Β΄Φαση προτείνεται επιπλέον 43 θέσεις λεωφορείων  Η ȷʙʆɻ�ȳ  αφορά  στο χώρο, έμπροσθεν της οικιστικής ζώνης, στον οποίο είναι συγκεντρωμένα  τα  καταστήματα  αναψυχής  (εστιατόρια  και  καφέ)  και  προβλέπονται  μεγάλοι φόρτοι  κίνησης  πεζών και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε:  ƒ Διασφάλιση της δυνατότητας διακίνησης μεγάλου αριθμού πεζών μεταξύ των εκατέρωθεν   ζωνών του λιμένος  ƒ Υλοποίηση της προτεινόμενης παρέμβασης προς τη θάλασσα  (7μ.) για τη διευκόλυνση της  κίνησης των πεζών.  ƒ Αισθητικές  παρεμβάσεις  στο  θαλάσσιο  μέτωπο  κυρίως  μέσω  ρυθμίσεων  ώστε  να  αποφευχθεί  η  αισθητική  υποβάθμιση  ενός  χώρου  που  μπορεί  να  αποτελέσει  σημείο  αναφοράς του λιμένος και του οικισμού   ƒ Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου για τον ασφαλή ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών  Εκτιμάται ως σκόπιμη η μελέτη ενός ενιαίου,  γραμμικού στεγάστρου,  το οποίο θα προσδίδει  στο σύνολο  την κατάλληλη κλίμακα και σοβαρότητα για  την οπτική  πρόσληψη  του μεγέθους  του υφιστάμενου ιστορικού πυρήνα του οικισμού.  Επίσης  προτείνεται  η  απομάκρυνση  των  αλιευτικών  σκαφών  από  το  κρηπίδωμα  για  την  εκτόνωση  της  κίνησης  επί  του  παραλιακού  περιπάτου.  Η  προτεινόμενη  προβλήτα  επί  πασσάλων  αναρτημένη  από  το  Ν.  κρηπίδωμα  της    περιοχής  Β  και  παράλληλη  προς  το  κρηπίδωμα  της  περιοχής  Γ,  εξικνείται  μέχρι  του  υφιστάμενου  υφάλου.  Στην  πλευρά  του  προβλήτα που βλέπει προς τον οικισμό, ελλιμενίζονται τα μικρά αλιευτικά σκάφη.   Η  περιοχή  δεν  προσεγγίζεται  από  αυτοκίνητα,  παρά  μόνο  από  οχήματα  εξυπηρέτησης  των  παραλιακών χρήσεων, εντός του προσδιοριζομένου από τις Λιμενικές Αρχές ωραρίου .  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη και το υπόμνημα για την περιοχή Γ  (Σχέδιο γενικής  διάταξης) προβλέπονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις:  Ȱ/Ȱ� ɉɅɃȴɃɀȸ� ȵɅȻɌȰɁȵȻȰ�ɇȵ�Ɉ.ɀ.� 1.  ΑΛΛΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  7730  1818 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)  2.  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ   125  Η  ȷʙʆɻ� ȴ�   αφορά  στον  κεντρικό  προβλήτα  και  το  χερσαίο  χώρο  στον  οποίο  βρίσκονται  τα  κτήρια  του  Λιμεναρχείου,  του  Λιμενικού  Ταμείου  και  του  παλαιού  απεντομωτηρίου .  Οι  προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε:  ƒ Περίφραξη ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο σχέδιο ασφάλειας του λιμένα.  ƒ Εγκαταστάσεις ελέγχου επιβατών κατά την αποβίβαση και επιβίβασή τους από το πλοίο. Ο  κεντρικός προβλήτας είναι ο μόνος στον οποίο θα είναι δυνατός ο ελλιμενισμός πλοίων με  επιβάτες εκτός συνθήκης  Σένγκεν.  ƒ Θέσεις  στάθμευσης  ταξί  και    λεωφορείων,  με  πρόβλεψη  ώστε  να  διευκολύνεται  η  κυκλοφορία  για  την  εξυπηρέτηση  των  επιβατών  που  επιθυμούν  να  κατευθυνθούν  προς  προορισμούς εκτός οικισμού.  ƒ Οργάνωση διαδρομής προς τα σταθμό του τραίνου  ƒ Επανάχρηση του παλαιού απεντομωτηρίου ως Μουσείο, για τη στέγαση του εν λειτουργία  Μουσείου  Αρχαίας  Τεχνολογίας  και  δημιουργία  χώρων  για  τη  φιλοξενία  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  ƒ Σύμπλεγμα  κτιρίων  εξυπηρετήσεων  με  ενδεχόμενη  ανακατασκευή/  ανάπλαση  των  υπαρχόντων κτιρίων του Λιμεναρχείου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.  ƒ Ανακατασκευή ή επαναχωροθέτηση των κτηριακών εξυπηρετήσεων που  βρίσκονται στην  εσωτερική παρειά του προσήνεμου μώλου.  ƒ Οργάνωση διαδρομής προς τον οικισμό, αντίστοιχα με τη διαδρομή προς τα σταθμό του  τραίνου.  ƒ Ρύθμιση  ροών  οχημάτων  και  πεζών,  ώστε  να  αποφεύγονται  κατά  το  δυνατό  η  κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι διασταυρώσεις πεζών και οχημάτων .  Προϋπόθεση  για  την  αποτελεσματική  λειτουργία  αυτής  της  τακτοποίησης  είναι  η  συνολική  αναδιευθέτηση  της  κυκλοφορίας  των  οχημάτων.  Προτείνεται  η  μονοδρόμηση  των  δυο  παραλλήλων δρόμων που διασχίζουν παράλληλα τον οικισμό . Ο δυτικός δρόμος εξυπηρετεί τα  εισερχόμενα οχήματα και ο κεντρικός τα εξερχόμενα. Η είσοδες των οχημάτων στην περιοχή Δ,  γίνεται από την Είσοδο Γ. Με τον τρόπο αυτό τα οχήματα εντός της περιοχής Δ κινούνται μόνο  προς μία κατεύθυνση από Ν. προς Β. αποφεύγοντας τις εμπλοκές και το συνωστισμό. Τέλος σε  θύλακες  της  περιοχής  Δ,  έχουν  προβλεφθεί  33  θέσεις  ελεγχόμενης  ή  και  ελεύθερης  στάθμευσης.   Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη και το υπόμνημα για την περιοχή Δ  (Σχέδιο γενικής  διάταξης) προβλέπονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις:  Ȱ/Ȱ� ɉɅɃȴɃɀȸ� ȵɅȻɌȰɁȵȻȰ�ɇȵ�Ɉ.ɀ.� 1.  ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ  1135  2.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ WC, ΛΟΥΡΩΝ,  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ  80  3.  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  17  4.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  16  5.  ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    6.  ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ  6  7.  ΘΕΣΕΙΣ TAXI  11  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1819 8.  INFO KIOSKS(ΕΦΗΜΕΡΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)  75  9.  ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  40 ΘΕΣΕΙΣ  10.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  1253  11.  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ  190  12.  ΚΤΙΡΙΟ SCHENGEN  484  13.  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 13 ΘΕΣΕΙΣ  14.  DUTY FREE  110  15.  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  182  16.  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ  145  17.  ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ  88  Η ȷʙʆɻ�ȵ�αφορά τη διάταξη  των υποδομών υποδοχής  των επιβατών κρουαζιεροπλοίων, που  ελλιμενίζονται στον προσήνεμο μώλο. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν σε:  ƒ Περίφραξη ασφάλειας  όπως προβλέπεται στο σχέδιο ασφάλειας του λιμένα.  ƒ Διευκόλυνση  της  διαδρομής  προς  τη  ζώνη  Δ  και  κατά  συνέπεια  προς  όλους  τους  προορισμούς.  ƒ Μεταφορά  των Λειτουργιών του Ναυτικού Ομίλου και άλλων συλλόγων στο χερσαίο χώρο  της νέας Μαρίνας.  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη και το υπόμνημα για την περιοχή Ε  (Σχέδιο γενικής  διάταξης) προβλέπονται   οι παρακάτω εγκαταστάσεις:  Ȱ/Ȱ� ɉɅɃȴɃɀȸ� ȵɅȻɌȰɁȵȻȰ�ɇȵ�Ɉ.ɀ.� 1.  ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  40 ΘΕΣΕΙΣ  2.  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ   900    ΚΤΙΡΙΟ SCHENGEN  192    DUTY FREE  300  Σε σχέση με το σύνολο του χερσαίου χώρου  του λιμένα προτείνονται:  ƒ Ρυθμίσεις  κυκλοφορίας  στο  χώρο  του  λιμένα  και  στον  οικισμό ,  με  στόχο  την  αποφυγή  συμφόρησης και ατυχημάτων.  ƒ Επισκευή / αναβάθμιση των δαπέδων όπου αυτό είναι απαραίτητο.  ƒ Υποδομές εξυπηρετήσεων των επιβατών που κινούνται στο χώρο του λιμένα  ƒ Υποδομές  καθαριότητας  καθώς  και  σχέδιο  έγκαιρης  και  συστηματικής  αποκομιδής  των  απορριμμάτων.  ƒ Υποδομές  για  διευκόλυνση    των  ΑΜΕΑ  και  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  τους  σε  όλα  τα  σημεία ενδιαφέροντος.   ƒ Σήμανση και δημιουργία διαδρομών σε όλο το χερσαίο χώρο του λιμένα και στον οικισμό  του Κατακόλου  ƒ Πληροφοριακό σύστημα για  την ενημέρωση των αφίξεων και  της παραμονής των πλοίων  και ενημέρωση των κατοίκων/ενδιαφερομένων για την κίνηση των πλοίων  ƒ Διατάξεις πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών σε διάφορα σημεία του Λιμένα.  ƒ Γενικός αστικός εξοπλισμός  ƒ Δημιουργία χώρων πράσινου  ƒ Δημιουργία  και διατήρηση μιας ισχυρής και ενιαίας  ταυτότητας  , η οποία θα εκφράζεται  και οπτικά με εικαστικές   παρεμβάσεις στην περιοχή εγκατάστασης.  ƒ Όλες  οι  παρεμβάσεις  και  ειδικότερα  αυτές  που  αφορούν  σε  κριτήρια  προτείνεται  να  ακολουθούν αυστηρές οικολογικές προδιαγραφές με στόχο τη δημιουργία ενός πράσινου  1820 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ προφίλ  του  λιμένα,  ώστε  μέρος  των  ενεργειακών  αναγκών  του  να  προέρχεται  από  ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  Τέλος σύμφωνα με τη μελέτη προτείνονται οι παρακάτω όροι δόμησης και χρήσεις γης:  ȷɏɁȵɇ� (Ƀ.Ɉ.)� ȵȾɈȰɇȸ� ȾȰȿɉɎȸ� ȴɃɀȸɇȸ� ɇ.Ⱦ.� ɇ.ȴ.� ɀȵȳȻɇɈɃ�ɉɎɃɇ�/�ɃɆɃɌɃȻ� ȷɏɁȸ�Ȱ� 61.860  5.965  9.195  0,15  0,20  Αποθήκη  ναυπηγείου/Ναυτικός  Όμιλος:7μ. +στέγη (όροφοι: 1)  Υπόλοιπα:7.5μ. + στέγη (όροφοι: 2)  ȷɏɁȸ�Ȳ� 29.747  5.290  10.290  0,20  0,35  7.5μ. + στέγη (όροφοι: 2)  ȷɏɁȸ�ȳ� 8.990  1.210  1.210  0,15  0,15  3,0μ. (όροφοι: 1)  ȷɏɁȸ�� ȴ� 34.335  3.612  5.382  0,15  0,20  7.5μ. + στέγη (όροφοι: 2)  ȷɏɁȸ�ȵ� 20.204  637  1.274  0,10  0,10  7.5μ. + στέγη (όροφοι: 2)  ɇɉɁɃȿɃ� 155.136  16.714  27.351        Επίσης με δεδομένο ότι είναι σημαντική  πιθανότητα ο λιμένα Κατακόλου να γίνει τερματικός  σταθμός    για  σημαντικό  ποσοστό  τουρισμού  κρουαζιέρας,  θα  πρέπει  να  προβλεφθούν  και  άλλες υποδομές, όπως χώρος αποθήκευσης και ελέγχου αποσκευών, καθώς και διαδρομή για  τη μεταφορά των αποσκευών αυτών.   5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του λιμένα και η διατύπωση  προτάσεων για την αναβάθμισή του.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�51/02/28Ͳ11Ͳ2011� Εγκρίνεται  η ανωτέρω πρόταση,  (καθώς  και  τα  λιμενικά  έργα που  εξετάστηκαν  κατά  την  46η  Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ) σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη με τις παρακάτω παρατηρήσεις :  Α) Κατά τη μελέτη των προβλεπόμενων κτισμάτων να ληφθεί υπόψη η συμβατότητά τους με τα   αρχιτεκτονικά στοιχεία  των υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων του οικισμού.  Β) Να μελετηθεί,  εφόσον κριθεί αναγκαίο,  και άλλη δυνατότητα πρόσβασης προς  τον λιμένα  Κατακόλου.  Ως προς τις χρήσεις γης και όρους  ‐ περιορισμούς δόμησης εγκρίνεται ως εξής:  (σύμφωνα με   το  σχέδιο  Γενικής  Διάταξης  Λιμένα  Κατακόλου  με  υπόμνημα  χρήσεων  και  κυκλοφοριακών  ροών‐ Α3, κλ:1/1500,  ημ. Ιουνίου 2011,  του επ.υπευθ. Λόη Θεολ. Παπαδόπουλου):  Ως  προς  τους  όρους  ‐  περιορισμούς  δόμησης  (συντελεστές  δόμησης  –  κάλυψης  και  ύψη  κτιρίων)  ȷɏɁȵɇ� (Ƀ.Ɉ.)� ȵȾɈȰɇȸ� (ʏ.ʅ.)� ȾȰȿɉɎȸ� (ʏ.ʅ.)� ȴɃɀȸɇȸ� (ʏ.ʅ.)� ɇ.Ⱦ.� ɇ.ȴ.� ɀȵȳȻɇɈɃ�ɉɎɃɇ�/�ɃɆɃɌɃȻ� ȷɏɁȸ�Ȱ� 61.860  5.965  9.195  15%  0,20  Αποθήκη ναυπηγείου / Ναυτικός  Όμιλος: 7μ. +στέγη (όροφοι: 1)  Υπόλοιπα: 7.5μ. + στέγη (όροφοι: 2)  ȷɏɁȸ�Ȳ�� 29.747  5.290  10.290  20%  0,35  7.5μ. + στέγη (όροφοι: 2)  ȷɏɁȸ�ȳ� 8.990  1.210  1.210  15%  0,15  3,0μ. (όροφοι: 1)  ȷɏɁȸ�ȴ� 34.335  3.612  5.382  15%  0,20  7.5μ. + στέγη (όροφοι: 2)  ȷɏɁȸ��ȵ� 20.204  637  1.274  10%  0,10  7.5μ. + στέγη (όροφοι: 2)  ɇɉɁɃȿɃ� 155.136  16.714  27.351        Ως προς τις υποδομές ‐χρήσεις γης στις ζώνες του λιμένα:  ȷʙʆɻ�Ȱ� Ȱ/Ȱ� ɉɅɃȴɃɀȸ�–�ɍɆȸɇȸ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1821 1.  ΚΑΡΝΑΓΙΟ  2.  ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΟΥ  3.  ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΕΟΤ (ΙΣΟΓΕΙΟ), ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ (ΟΡΟΦΟΣ)  4.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ WC, ΛΟΥΤΡΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ. ΘΑΛΑΜΩΝ  5.  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  6.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  7.  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  8.  ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ  9.  ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  10.  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΣΚΑΦΩΝ  11.  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  12.  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  13.  ΑΛΛΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)  14.  PARKING BOXES  ȷʙʆɻ�Ȳ� Ȱ/Ȱ� ɉɅɃȴɃɀȸ�–�ɍɆȸɇȸ� 1.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ WC, ΛΟΥΤΡΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ. ΘΑΛΑΜΩΝ  2.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  3.  ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  4.  ΑΛΛΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)  5.  ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΧΙ  6.  INFO KIOSKS (ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)  7.  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ   8.  ΚΤΙΡΙΟ SCHENGEN  ȷʙʆɻ�ȳ� Ȱ/Ȱ� ɉɅɃȴɃɀȸ�–�ɍɆȸɇȸ� 1.  ΑΛΛΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)  2.  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ   ȷʙʆɻ�ȴ  Ȱ/Ȱ� ɉɅɃȴɃɀȸ�–�ɍɆȸɇȸ� 1.  ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ  2.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ WC, ΛΟΥΡΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ  3.  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  4.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  5.  ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  6.  ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ  7.  ΘΕΣΕΙΣ TAXI  8.  INFO KIOSKS(ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)  9.  ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  10.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  11.  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ  12.  ΚΤΙΡΙΟ SCHENGEN  1822 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 13.  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  14.  DUTY FREE  15.  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  16.  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ  17.  ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ  ȷʙʆɻ�ȵ  Ȱ/Ȱ� ɉɅɃȴɃɀȸ�–�ɍɆȸɇȸ� 1.  ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  2.  ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ   3.  ΚΤΙΡΙΟ SCHENGEN  4.  DUTY FREE  � Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ    73) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�26/19Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 26ο: �Καθορισμός όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας   ζώνης λιμένα Ρεθύμνου� 1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  πρόταση  όρων  –  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  εντός  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Ρεθύμνου  στην  περιοχή  περί  του  κτιρίου  «Δελφίνι»  που  βρίσκεται  εντός  της  μαρίνας  αποσκοπεί   α)  στη  προσθήκη  ισόγειας  αποθήκης  σε  επαφή  με  το  υφιστάμενο  κτίριο  αντλιοστασίου  και  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του λιμένα Ρεθύμνου και  συγκεκριμένα για τη φύλαξη και αποθήκευση όλων των απαραίτητων  ειδών και συγκεκριμένα  για  τη  φύλαξη  και  αποθήκευση  όλων  των  απαραίτητων  ειδών  αντιμετώπισης  κινδύνου  ρύπανσης της θάλασσας από τυχόν ατύχημα σκάφους και   β) στη προσθήκη καθ ύψους λυόμενου οικίσκου στο δώμα του κτιρίου «Δελφίνι» το οποίο θα  χρησιμοποιείται για τη στέγαση και τη προστασία του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού  προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες παρακολούθησης και ασφάλειας του λιμένα Ρεθύμνου.  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x υπ.  αριθμ.  2208/18‐12‐08  έγγραφο  ΔΛΤ  Ρεθύμνου  –  Αποστολή  της  υπ.  αριθμ.  312/2008  Απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης   x υπ.  αριθμ.  8216/66/09/04‐06‐09  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α  –  Έγγραφο  για  αποστολή  συμπληρωματικών και διευκρινιστικών στοιχείων  x υπ. αριθμ. 358/24‐02‐10 έγγραφο Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου – Αποστολή των αιτουμένων στοιχείων  x υπ.  αριθμ.  1006/19‐05‐10  έγγραφο  Δ.Λ.Τ.  Ρεθύμνου  –  Αποστολή  συμπληρωματικών  στοιχείων  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1823 4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.1.�Ȼʍʏʉʌɿʃɼ�Ȱʆɲɷʌʉʅɼ�Ⱦʏɿʌʀʉʐ�ȴɸʄʔʀʆɿ� Το κτίριο Δελφίνι βρίσκεται εντός της μαρίνας Ρεθύμνου  (δεν έχει άδεια λειτουργίας μαρίνας  αλλά  γίνονται  ενέργειες  για  την  απόκτηση  της)  και  συγκεκριμένα  στο  νοτιοανατολικό  άκρο  αυτής  και  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  του  λιμένα  καθώς  και  ευρύτερα  την  εξυπηρέτηση  της  τουριστικής κίνησης. Εντός του κτιρίου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες.  Το  έτος  1969  με  την  5175/12‐12‐69  αίτησή  του  ο  Δήμος  Ρεθύμνου  ζητάει  από  το  Λιμενικό  Ταμείο  την  άδεια  για  εξωραϊσμό  του  χώρου  περιοχής  ανατολικά  του «Ξενία» &  κατασκευής  πλατείας &  αναψυκτηρίου  και  αργότερα,  με  τα 3841/07‐11‐10. 3911/20‐11‐10, 501/23‐02‐71  έγγραφά  του  ο  Δήμος  Ρεθύμνης  ζητάει  την  παραχώρηση  του  χώρου  για  κατασκευή  Τουριστικού Περιπτέρου & Αναψυκτηρίου στον εν λόγω χώρο.  Η Λιμενική Επιτροπή με την 73/70 Πράξη της ενέκρινε την κατασκευή Τουριστικού Περιπτέρου  από  τον  Δήμο  Ρεθύμνης  και  παραχώρηση  του  χώρου  του  έναντι  ενοικίου  με  τη  σύμφωνη  απόφαση 34369/04‐01‐71 του Νομάρχη Ρεθύμνης. Συντάσσεται μελέτη που ανατέθηκε από τον  Δήμο Ρεθύμνης σε ιδιωτικό γραφείο μελετών και εγκρίνεται και θεωρείται από τον ΕΟΤ με την  35682/01‐07‐70 έγκριση.  Μετά  την  αποπεράτωση  των  εργασιών  και  τη  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων,  ο  Δήμος  Ρεθύμνου εκμίσθωσε το χώρο από το Λιμενικό Ταμείο με μισθωτήριο στις 03‐03‐78 για 20 έτη.  Με τη σειρά του ο Δήμος το μίσθωσε σε ομόρρυθμη εταιρίας με την επωνυμία Εμμ. Δαφέρμος  και  Υιοι  με  το  358/81  συμφωνητικό  μισθώσεως  και  αργότερα  με  το  6412/88  ιδιωτικό  συμφωνητικό  μισθώσεως  ο  Δήμος  Ρεθύμνου  μίσθωσε  μέρος  του  κτιρίου  στο  Πανεπιστήμιο  Κρήτης  από  01‐10‐88  έως 30‐09‐91.  Η  Λιμενική  Επιτροπή  με  την  113/97  πράξη  της,  η  οποία  εγκρίθηκε με  την 11746/24‐11‐97  έγκριση της Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακής Διοίκησης  Ρεθύμνου, αποφάσισε την λήξη παραχώρησης του κτιρίου στο Δήμο Ρεθύμνου την 31‐12‐1997.  Από  την  01‐01‐1998  το  κτίριο  «Δελφίνι»  περιέρχεται  αυτοδικαίως  κατά  κατοχή,  χρήση  και  εκμετάλλευση στο Λιμενικό Ταμείου Νομού Ρεθύμνης.  Με  την  15/87  πράξη  της  Λιμενικής  Επιτροπής  Ρεθύμνου,  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  4696/87  Απόφαση  του  Νομάρχη  Ρεθύμνου,  προτείνεται  η  ένταξη  του  κτιρίου  «Δελφίνι»  στις  εγκαταστάσεις  της  μαρίνας,  επειδή  θα  μειωθούν  σοβαρά  οι  δαπάνες  του  έργου  και  δεν  θα  δημιουργηθούν νέα κτίρια που θα γίνουν σε βάρος του πρασίνου και της αισθητικής της πόλης.  Το  Λιμενικό  Ταμείο  προκειμένου  να  εκμεταλλευτεί  το  κτίριο  «Δελφίνι»,  το  οποίο  βρίσκεται  στην  πλέον  κατάλληλη  θέση  για  διοικητήριο  της  μαρίνας  και  καταλαμβάνει  μαζί  με  τον  περιβάλλοντα  χώρο  του  περίπου  3  στρέμματα,  προχώρησε  στην  εκτέλεση  τριών  έργων  τα  οποία είναι   α) Επισκευή και Διαμόρφωση Κτιρίου Δελφίνι  β) Στατική Ενίσχυση του Κτιρίου Δελφίνι  γ) Επισκευή Δαπέδων και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κτιρίου Δελφίνι  Αυτή  τη  στιγμή  στο  κτίριο  στεγάζονται  οι  υπηρεσίες  του  Δημοτικού  Λιμενικού  ταμείου  Ρεθύμνου, του ΕΟΤ, της Τουριστικής Αστυνομίας, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου και  ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Ρεθύμνου.  4.1.2.�ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ�ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ�Ⱦʏɿʌʀʉʐ�ȴɸʄʔʀʆɿ�ʃɲɿ�ʄʉɿʋʙʆ�ʃʏɿʌʀʘʆ� Το κτίριο είναι διώροφο με την α΄ στάθμη, ισόγειο από την πλευρά της Μαρίνας  (βορεινή) και  υπόγεια  από  την  πλευρά  της  Ελ.  Βενιζέλου  (νότια)  και  την  β΄  στάθμη,  Α΄όροφος  από  την  βορεινή πλευρά και ισόγεια από την Ελ. Βενιζέλου.  Το εμβαδόν της α΄ στάθμης είναι 1.057,06 τμ, ενώ το εμβαδόν της β΄ στάθμης είναι 814,96 τμ.  Συνολικά  το  εμβαδόν  του  κτιρίου  είναι  1.872,02  τμ.  Το  κτίριο  βρίσκεται  εντός  της  χερσαίας  ζώνης  του  Λιμένα  Ρεθύμνου  η  οποία  έχει  εγκριθεί  με  την  22453/13‐08‐68  Απόφαση  του  1824 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Νομάρχη Ρεθύμνου  (ΦΕΚ 503/08/04‐10‐68). Το κτιριολογικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε με  την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και Διαμόρφωση Κτιρίου Δελφίνι» είναι το έξης:  1. Γραφείο διοικητηρίου – Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου  2. Γραφείο πύργου ελέγχου (προκατασκευασμένος λυόμενος οικίσκος στο δώμα του κτιρίου)  3. Γραφείο προσωπικού συντήρηση της Μαρίνας  4. Λιμεναρχείο  5. Τελωνείο  6. Γραφείο ιστιοπλοϊκού ομίλου  7. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – Εστιατόριο – Καφετέρια (πρόβλεψη)  8. Τουαλέτες εστιατορίου – καφετέριας  9. Τουαλέτες προσωπικού της Μαρίνας  10. Κουζίνα για εστιατόριο – καφετέρια (πρόβλεψη)  11. Αποθήκες για εστιατόριο – καφετέρια (πρόβλεψη)  12. Γραφεία ΕΟΤ (σε λειτουργία) 

Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−1 2080−2 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−3 2080−4 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−5 2080−6 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−7 2080−8 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−9 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
2080−10 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΙΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ