Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1275/2020

«Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»

15 Δεκεμβρίου 2020