Απόφαση ΔΕΔ 1482/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος πριν τη μείωση του άρθρου 19 παρ 2 εδαφ ζ΄ του ΚΦΕ _7817003_

03 Σεπτεμβρίου 2018