Απόφαση ΔΕΔ 1989/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων _ Μείωση του φόρου εισοδήματος κατά διακόσια ευρώ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του ν4172_2013 για το φορολογικό έτος 2017 λόγω ποσοστού αναπηρίας 67% _2638666_

20 Δεκεμβρίου 2018