Απόφαση ΔΕΔ 4091/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.3986/2011 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ _282970_

17 Σεπτεμβρίου 2018