Απόφαση ΔΕΔ 1622/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Άρθρο 54 Ν. 4174/2013. Χρήση 2018. Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης περιβαλλοντικού τέλους _1112 _3522804_

20 Ιουνίου 2019