Απόφαση ΔΕΔ 2022/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ _3358363_

02 Οκτωβρίου 2019