Απόφαση ΔΕΔ 236/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

AITHMA ΓΙΑ AKYΡΩΣΗ AΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ.ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ Ν. 4446/2016 (ΟΙΚ.ΕΤΗ 2006-2011) _6265006_

14 Ιανουαρίου 2019