Απόφαση ΔΕΔ 321/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΕΝΦΙΑ _έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου βάσει υποβληθείσας δήλωσης_ δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους από το φορολογούμενο _7700273_

06 Φεβρουαρίου 2019