Απόφαση ΔΕΔ 676/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2009 _4075237_

19 Φεβρουαρίου 2019