Απόφαση ΔΕΔ 754/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Τροποποιητική δήλωση Ε9 με αλλαγή του είδους χώρου σε ακίνητο _αίτημα νέας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ και μείωσης του φόρου _1111 _9455076_

28 Φεβρουαρίου 2019