Απόφαση ΔΕΔ 777/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 για τη συμπλήρωση αναπηρίας. Άρθρο 54 του ν. 4174/2013, 67 του ν. 4172/2013, Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014, ΠΟΛ 1106/2017, ΠΟΛ. 1215/2018 _1110 _3251263_

01 Μαρτίου 2019