Απόφαση ΔΕΔ 837/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_1112 _7305140_

08 Μαρτίου 2019