Απόφαση ΔΕΔ 889/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ_1110 _1708091_

15 Μαρτίου 2019