Απόφαση ΔΕΔ 136/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολογία εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,διάταξη άρθρου 33 περ. ζ’ ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες για συνταξιούχους άνω των 65 ετών εφαρμόζονται μειωμένες κατά 30% _1112 _9613658_

22 Ιανουαρίου 2020