Απόφαση ΔΕΔ 1749/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.- ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018: Άρθρο 30, 32, 34, Ν.4172/2013, ΠΟΛ 1076/15, άρθρο 6 Ν. 4684/2020, Ε2043/2020, Α1122/2020_1112 _6381422_

15 Σεπτεμβρίου 2020