Απόφαση ΔΕΔ 2050/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν4174/2013 ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΥΦ 2014_1111 _8277797_

30 Σεπτεμβρίου 2020