Απόφαση ΔΕΔ 394/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο περιβαλλοντικού τέλους – εκπρόθεσμη υποβολή Άρθρο 119 Ν 4537/2018, Άρθρο 54, 61, 62 ν.4174/13 ΠΟΛ 1091/18 - ΠΟΛ.1252/15 _1110 _6425772_

19 Φεβρουαρίου 2020