Απόφαση ΔΕΔ 1714/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2022

Μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος. Ανακριβή λήψη φορολογικών στοιχείων. Λογιστικές διαφορές. Άνοιγμα ταπεζικών λογαριασμών. Προσαύξηση περιουσίας. _2839908_

14 Ιουλίου 2022