Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/28117/2007

«Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου»ή «κομμένης αστυνομικής ταυτότητας», κατά την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών».

26 Οκτωβρίου 2007