Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ1640/2009

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

21 Ιανουαρίου 2009