Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/19497/2012

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών-υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν

21 Σεπτεμβρίου 2012