ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ6Δ 1179099 ΕΞ 2012/2012

«Παρέχονται οδηγίες σε θέματα που αφορούν στη δυνατότητα επικύρωσης υπογραφής σε δημόσια έγγραφα ορισμένων χωρών της Ασίας και της Αφρικής».

24 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: Δ6Δ 1179099 ΕΞ 2012

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες σε θέματα που αφορούν στη δυνατότητα επικύρωσης υπογραφής σε δημόσια έγγραφα ορισμένων χωρών της Ασίας και της Αφρικής».
1.- Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή φωτοαντίγραφα του αριθ.
45714/5.12.2012 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και των επισυναπτόμενων και μνημονευόμενων σε αυτό με αριθ. Α.Π.Φ. 750/ΑΣ 4285/3.12.2012, Α.Π.Φ. 750/ΑΣ 175/17.1.2012 και Α.Π.Φ. 750/ΑΣ 4775/30.12.2011 όμοιων της Ε3 Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, που αφορούν στο παραπάνω θέμα και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά:
α) Η επικύρωση της υπογραφής στα δημόσια έγγραφα των χωρών της Αιθιοπίας, της Αλγερίας, της Ινδονησίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Κένυας, της Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό, της Λιβύης, του Μαρόκο, της Νιγηρίας, του Πακιστάν, του Σουδάν και των Φιλιππίνων, τα οποία προσκομίζονται από ενδιαφερομένους σε δημόσιες Υπηρεσίες της Ελλάδας (συνεπώς και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών) για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους, γίνεται εφεξής μόνο από τις έμμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στις χώρες αυτές, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα εξαπάτησης δημοσίων Υπηρεσιών, προς ικανοποίηση παρανόμως διεκδικούμενων δικαιωμάτων αλλοδαπών πολιτών, που βρίσκονται στη χώρα μας. Συνεπώς, το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών Απόδημου Ελληνισμού (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε) του Υπουργείου Εξωτερικών δεν επικυρώνει, πλέον, δημόσια έγγραφα των χωρών αυτών.
β) Γενικότερα, η επικύρωση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων από το Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε. αφορά μόνο στην βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του συντάξαντος το αλλοδαπό έγγραφο και όχι στη γνησιότητα του περιεχομένου του. Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο Με εντολή Υπουργού Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας