ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΤΔ Δ 1117955 ΕΞ 2016/2016

«Δημιουργία νέων κωδικών μηχανογράφησης και σύνδεση αυτών με τους Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού στο ICISnet»

05 Αυγούστου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Ι.Σφέτσα
Τηλέφωνο : 2106987437
Email : dtd@2001.syzefxis.gov.gr
 

Αθήνα, 05 Αυγούστου 2016

Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1117955 ΕΞ 2016


ΠΡΟΣ: 1. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου Τμήμα Δ΄
2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Γ΄
3. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών ΟικονομικώνΚαθεστώτων Τμήμα Α΄

ΘΕΜΑ : «Δημιουργία νέων κωδικών μηχανογράφησης και σύνδεση αυτών με τους Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού στο ICISnet»

ΣΧΕΤ : Το αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1117321 ΕΞ 2016/04-08-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου αναφορικά με την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης στο «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού» από 03.08.2016, παρακαλούμε όπως προβείτε στη δημιουργία νέων κωδικών μηχανογράφησης προς απόδοση και στη σύνδεσή τους με τους υφιστάμενους κωδικούς προϋπολογισμού (Κ.Α.Ε).

Συγκεκριμένα για τον Φόρο Κατανάλωσης ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και για τον ΦΠΑ ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία νέων κωδικών μηχανογράφησης στο υποσύστημα λογιστικής διαχείρισης με αυτόματη ενημέρωση του υποσυστήματος δασμολογίου ως εξής:
1η Περίπτωση
Κωδικός μηχανογράφησης 256
Σύντομη περιγραφή ΦΚ ΗΛΕΚ ΘΕΡΜ ΠΡ ΚΑΠΝ. ΕΓΧ& ΕΕ

Περιγραφή ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΕΓΧ & ΕΕ
Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 1471
Κωδικός απόδοσης (Δημοσίου/Κοινοτικός/ Υπέρ Τρίτων/Ατελώς) ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ημερομηνία ισχύος από: 03.08.2016
Ημερομηνία ισχύος έως : Επ’ αόριστον

Είδος μηχανογράφησης (Δασμός, Φόρος, Πρόστιμο) ΦΟΡΟΣ

Υπολογισμός Χαρτοσήμου ΟΧΙ
Είδος (Κοινοτικό, Εθνικός, ΦΠΑ, Λοιποί) Εθνικός

Ισόποσα ή Πολλαπλά Τέλη -
Συνδεόμενος κωδικός (αν είναι υπέρ τρίτων) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2η Περίπτωση
Κωδικός μηχανογράφησης 257
Σύντομη περιγραφή ΦΚ ΗΛΕΚ ΘΕΡΜ ΠΡ ΚΑΠΝ. ΕΓΧ& ΕΕ

Περιγραφή ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΕΓΧ & ΕΕ
Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 1471
Κωδικός απόδοσης (Δημοσίου/Κοινοτικός/ Υπέρ Τρίτων/Ατελώς) ΑΤΕΛΩΣ

Ημερομηνία ισχύος από: 03.08.2016
Ημερομηνία ισχύος έως : Επ’ αόριστον

Είδος μηχανογράφησης (Δασμός, Φόρος, Πρόστιμο) ΦΟΡΟΣ

Υπολογισμός Χαρτοσήμου ΟΧΙ
Είδος (Κοινοτικό, Εθνικός, ΦΠΑ, Λοιποί) Εθνικός

Ισόποσα ή Πολλαπλά Τέλη -
Συνδεόμενος κωδικός (αν είναι υπέρ τρίτων) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

3η Περίπτωση
Κωδικός μηχανογράφησης 258
Σύντομη περιγραφή ΦΚ ΗΛΕΚ ΘΕΡΜ ΠΡ ΚΑΠΝ. ΤΡ.ΧΩΡ

Περιγραφή ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 1441
Κωδικός απόδοσης (Δημοσίου/Κοινοτικός/ Υπέρ Τρίτων/Ατελώς) ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ημερομηνία ισχύος από: 03.08.2016
Ημερομηνία ισχύος έως : Επ’ αόριστον

Είδος μηχανογράφησης (Δασμός, Φόρος, Πρόστιμο) ΦΟΡΟΣ

Υπολογισμός Χαρτοσήμου ΟΧΙ
Είδος (Κοινοτικό, Εθνικός, ΦΠΑ, Λοιποί) Εθνικός

Ισόποσα ή Πολλαπλά Τέλη -
Συνδεόμενος κωδικός (αν είναι υπέρ τρίτων) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

4η Περίπτωση
Κωδικός μηχανογράφησης 259
Σύντομη περιγραφή ΦΚ ΗΛΕΚ ΘΕΡΜ ΠΡ ΚΑΠΝ. ΤΡ.ΧΩΡ

Περιγραφή ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 1441
Κωδικός απόδοσης(Δημοσίου/Κοινοτικός/ Υπέρ Τρίτων/Ατελώς) ΑΤΕΛΩΣ
Ημερομηνία ισχύος από: 03.08.2016
Ημερομηνία ισχύος έως : Επ’ αόριστον

Είδος μηχανογράφησης (Δασμός, Φόρος, Πρόστιμο) ΦΟΡΟΣ

Υπολογισμός Χαρτοσήμου ΟΧΙ
Είδος (Κοινοτικό, Εθνικός, ΦΠΑ, Λοιποί) Εθνικός

Ισόποσα ή Πολλαπλά Τέλη -
Συνδεόμενος κωδικός (αν είναι υπέρ τρίτων) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

5η Περίπτωση
Κωδικός μηχανογράφησης 338
Σύντομη περιγραφή ΦΠΑ ΗΛΕΚ ΘΕΡΜ ΠΡ ΚΑΠΝ. ΕΓΧ& ΕΕ
Περιγραφή ΦΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΕΓΧ& ΕΕ
Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 1118
Κωδικός απόδοσης(Δημοσίου/Κοινοτικός/ Υπέρ Τρίτων/Ατελώς) ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ημερομηνία ισχύος από: 03.08.2016
Ημερομηνία ισχύος έως : Επ’ αόριστον

Είδος μηχανογράφησης (Δασμός, Φόρος, Πρόστιμο) ΦΟΡΟΣ

Υπολογισμός Χαρτοσήμου ΟΧΙ
Είδος (Κοινοτικό, Εθνικός, ΦΠΑ, Λοιποί) ΦΠΑ

Ισόποσα ή Πολλαπλά Τέλη -
Συνδεόμενος κωδικός (αν είναι υπέρ τρίτων) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

6η Περίπτωση
Κωδικός μηχανογράφησης 339
Σύντομη περιγραφή ΦΠΑ ΗΛΕΚ ΘΕΡΜ ΠΡ ΚΑΠΝ. ΕΓΧ& ΕΕ
Περιγραφή ΦΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΕΓΧ& ΕΕ
Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 1118
Κωδικός απόδοσης(Δημοσίου/Κοινοτικός/ Υπέρ Τρίτων/Ατελώς) ΑΤΕΛΩΣ
Ημερομηνία ισχύος από: 03.08.2016
Ημερομηνία ισχύος έως : Επ’ αόριστον

Είδος μηχανογράφησης (Δασμός, Φόρος, Πρόστιμο) ΦΟΡΟΣ

Υπολογισμός Χαρτοσήμου ΟΧΙ
Είδος (Κοινοτικό, Εθνικός, ΦΠΑ, Λοιποί) ΦΠΑ

Ισόποσα ή Πολλαπλά Τέλη -
Συνδεόμενος κωδικός (αν είναι υπέρ τρίτων) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

7η Περίπτωση
Κωδικός μηχανογράφησης 340
Σύντομη περιγραφή ΦΠΑ ΗΛΕΚ ΘΕΡΜ ΠΡ ΚΑΠΝ. ΤΡ.ΧΩΡ

Περιγραφή ΦΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΤΡ.ΧΩΡΩΝ
Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 1158
Κωδικός απόδοσης(Δημοσίου/Κοινοτικός/ Υπέρ Τρίτων/Ατελώς) ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ημερομηνία ισχύος από: 03.08.2016
Ημερομηνία ισχύος έως : Επ’ αόριστον

Είδος μηχανογράφησης (Δασμός, Φόρος, Πρόστιμο) ΦΟΡΟΣ

Υπολογισμός Χαρτοσήμου ΟΧΙ
Είδος (Κοινοτικό, Εθνικός, ΦΠΑ, Λοιποί) ΦΠΑ

Ισόποσα ή Πολλαπλά Τέλη -
Συνδεόμενος κωδικός (αν είναι υπέρ τρίτων) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

8η Περίπτωση
Κωδικός μηχανογράφησης 341
Σύντομη περιγραφή ΦΠΑ ΗΛΕΚ ΘΕΡΜ ΠΡ ΚΑΠΝ. ΤΡ.ΧΩΡ

Περιγραφή ΦΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ ΤΡ.ΧΩΡΩΝ
Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 1158
Κωδικός απόδοσης(Δημοσίου/Κοινοτικός/ Υπέρ Τρίτων/Ατελώς) ΑΤΕΛΩΣ
Ημερομηνία ισχύος από: 03.08.2016
Ημερομηνία ισχύος έως : Επ’ αόριστον

Είδος μηχανογράφησης (Δασμός, Φόρος, Πρόστιμο) ΦΟΡΟΣ

Υπολογισμός Χαρτοσήμου ΟΧΙ
Είδος (Κοινοτικό, Εθνικός, ΦΠΑ, Λοιποί) ΦΠΑ

Ισόποσα ή Πολλαπλά Τέλη -
Συνδεόμενος κωδικός (αν είναι υπέρ τρίτων) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Παρακαλείται η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης /Τμήμα Γ, όπως καταχωρήσει τους κωδικούς μηχανογράφησης με τους συνδεόμενους κωδικούς προϋπολογισμού στο πρόγραμμα ειδικής ταμειακής υπηρεσίας που λειτουργεί στα Τελωνεία εισόδου- εξόδου της χώρας (αίθουσες επιβατών).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμ. Διοίκησης
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ