Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ 1105163 ΕΞ 2018/2018

« Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Εγγραμμένων Εξαγωγέων (REX) στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης »

09 Ιουλίου 2018