Οδηγία ΕΕ 183/1983

ΟΔΗΓΙΑ σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές, από Κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες

23 Απριλίου 1983